عکس دختر یکتا ناصر

عکس دختر یکتا ناصر؛ سوفیا دختر یکتا ناصر و منوچهر هادی است که تازه به دنیا آمده است. منوچهر هادی امروز عکس سوفیا دختر یکتا ناصر و خودش را در اینستاگرام منتشر کرد.

منوچهر هادی با انتشار عکس زیر در اینساتگرامش نوشت:

سوفیا، عزیز دلم. خوش اومدی. ممنونم یکتای عزیزم، مادر قشنگ دخترم. برای همه آرزوی خوشی و تجربه این لحظه نازنین رو دارم. پدر یا مادر شدن. عاشقتونم دخترای خوشگلم (یکتا و سوفیا). دوستون دارم.

تولد: بیست و دوم آذر. ساعت یازده و پانزده دقیقه

عکس دختر یکتا ناصر - عکس سوفیا دختر یکتا ناصر

عکس بارداری یکتا ناصر

ستاره
Logo