حکم کاشت ناخن از نظر شرعی چیست؟

حکم کاشت ناخن که این روزها مد شده، از نظر برخی از مراجع با انجام عبادت های روزانه منافات دارد و ناخن مصنوعی هنگام وضو و غسل باید برطرف شود.

حکم کاشت ناخن

ستاره | سرویس مذهبی – اخیراً کاشت ناخن بسیار مُد شده است دوشیزگان و بانوان زیادی که البته مقید به رعایت احکام و عبادات از جمله نماز هستند در این مورد سوالاتی را مطرح می کنند. اینکه آیا کاشت ناخن کار صحیحی است؟ وضو و غسل بعد از کاشت ناخن چگونه است؟ در این مقاله پاسخ مراجع تقلید به این سوالات را خواهیم دید؛

 

حکم کاشت ناخن برای بانوان

 • کاشت ناخن مصنوعى براى بانوان چه حكمى دارد؟

آیت الله خامنه ای:

کاشت ناخن فى نفسه اشکال ندارد و با فرض صدق زینت، باید از نامحرم پوشانده شود.

آیت الله صافی گلپایگانی:

کاشتن ناخن به صورتی كه برای وضو و غسل نتوانند آن را بردارند اشكال دارد ولی چنانچه شخصی مرتكب این عمل شده باشد، در صورت امكان، ناخن مصنوعی را بردارد و وضو و غسل به نحو معمول انجام شود و در صورت عدم امكان برداشتن ناخن، با همان حال وضو و غسل به عنوان جبیره انجام شود و احتیاطاً تیمّم هم كند.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

کاشت ناخن مانع رسیدن آب به عضو می شود و وضو و غسل با آن باطل است.

 

حکم کاشت ناخن. عکس کاشت ناخن. حکم شرعی کاشت ناخن. حکم نماز با کاشت ناخن

 

حکم کاشت ناخن و غسل و وضو

 • آیا کاشت ناخن مانع غسل و وضو است؟

آیت الله خامنه ای:

اگر ناخن کاشته شده قابل برداشتن نبوده یا ازاله آن مستلزم ضرر و مشقت باشد و با وجود ناخن ها قدرت بر رساندن رطوبت به پوست دست نباشد، مسح بر روى همین ناخن‌ها کافى ‌است و غسل نیز همین حکم را دارد.

آیت الله مکارم شیرازی:

مانع غسل و وضو است.

آیت الله سیستانی:

باید قبل از غسل و وضو آن چه را که مانع رسیدن آب به عضو غسل و وضو باشد جدا کرد.

آیت الله هادوی تهرانی:

بنر-هومکا-ستاره

اگر ناخن کاشته شده از نظر عقلا بخشی از بدن تلقی شود حکم ناخن اصلی را دارد ولی اگر شیء اضافه محسوب گردد و مانع رسیدن آب به عضو اصلی در وضو یا غسل شود موجب بطلان آنها است.

 • اگر كسى ناخن مصنوعى بكارد، براى وضو و غسلش چه باید بكند؟

آیت‌الله خامنه‌ای:

در صورت كاشت ناخن، براى وضو و غسل باید مانع ـ ولو با صرف هزینه ممكن ـ برطرف گردد و چنانچه می‌داند امكان برطرف‌کردن آن نیست و یا رفع آن با مشقّت غیر قابل تحمّل همراه بوده و یا ضرر قابل توجهى دارد، در وقت نماز باید وضو یا غسل را انجام دهد سپس مبادرت به این كار كند و وضو و غسل‌هاى بعدى را باید به‌صورت جبیره انجام دهد (یعنى با دست مرطوب مانع را مسح نماید)؛ اما در صورتى که امکان برطرف کردن آن ـ ولو در روز‌های بعد ـ باشد و برطرف نكند، وضو و غسل جبیره باطل خواهد بود.

 

حکم کاشت ناخن. حکم شرعی کاشت ناخن. حکم نماز با کاشت ناخن. عکس کاشت ناخن

 

 • با توجه به این كه روكش و یا لاك و “مانكور” بر روی ناخن، مانع از رسیدن آب به هنگام غسل و وضو به ناخن‌هاست آیا استفاده خانم ها از آن ها جایز است و وضو و غسل با آن چطور است؟

آیت الله سیستانی:

غسل و وضو با چنان چیزی كه مانع از وصول آب می شود صحیح نیست و ناگزیر باید آن ها را برای انجام غسل و وضوی صحیح زایل و پاك كرد و قصد آرایش، مجوّز چنان كاری نمی‌شود.

آیت الله نوری همدانی:

جایز نیست.

آیت الله وحید خراسانی:

چون زیرش آب نمی رود جایز نیست.

مرحوم آیت الله بهجت:

شخصى كه اصلاً ناخن ندارد و مى‌خواهد ناخن مصنوعى بكارد، آن ناخن جزو بدن او نمى‌شود، چون رشد و نموّ ندارد و از اوّل این كاشتن جایز نیست، چون اضطرار ندارد.

 

حکم کاشت ناخن و نگاه نامحرم

 • اگر ناخن مصنوعی یا موی مصنوعی را نامحرم ببیند چه حکمی دارد؟

امام خمینی:

براى زنان پوشانیدن موهاى مصنوعى و زینت هاى پنهانى (مانند دست بند و گردن‏بند) نیز لازم است مگر در حال نماز که پوشانیدن موهاى مصنوعى و زینت‏هاى پنهانى (مانند دست بند و گردن‏بند) و زینت صورت (مانند سرمه چشم) لازم نیست، اما به هرحال واجب است از نامحرم بپوشانند.

آیت الله خامنه ای:

در فرض سؤال جایز نیست.

آیت الله مکارم شیرازی:

موی مصنوعی اشکال دارد ولی ناخن مصنوعی اشکال ندارد مگر موجب مفسده خاصی شود.

 

عکس کاشت ناخن. حکم نماز با کاشت ناخن. حکم کاشت ناخن

 

حکم کاشت ناخن و درآمد حاصل از آن

آیا آموزش و درآمد از کاشت ناخن اشکال دارد؟

 

بیشتر فقها کسب درآمد از این طریق را حرام نمی دانند ولی برخی مراجع، به این دلیل که این کار منجر به ایجاد مانعی برای وضو و غسل می شود، کسب درآمد از این راه را جایز ندانسته اند.

 

آیت الله مکارم شیرازی:

در آمد حاصله از این کار اشکالی ندارد.

آیت الله نوری همدانی:

مانعی ندارد.

آیت الله سیستانی:

این کار شما حرام است.

آیت الله خامنه ای:

ایجاد مانعى که موجب تبدّل وظیفه وضو و غسل به وضو و غسل جبیره‌اى مى‌شود، چنانچه در غیر وقت نماز باشد، مانع ندارد ولى در وقت نماز باید وضو یا غسل را انجام دهد سپس مبادرت به ایجاد مانع نماید. در مواردی که کاشت ناخن اشکال ندارد درآمد شما از این راه نیز اشکال ندارد.

آیت الله صافی گلپایگانی:

جواز آن چنانچه کاشت دائمی باشد و موجب وضوی و غسل جبیره ای باشد از جهت اعانه بر اثم محل اشکال است.

آیت الله هادوی تهرانی:

کاشت ناخن حرام نیست و درآمد حاصل از آن اشکالی ندارد.

 

حکم کاشت ناخن. حکم شرعی کاشت ناخن. عکس کاشت ناخن

 

توضیحاتی در مورد استفتائات مربوط به حکم کاشت ناخن

 • منظور از عبارت «فی‌نفسه»، معنای «به خودی خود» بوده و مقصود این است، که اصل کاشت ناخن ممنوعیت شرعی ندارد.
 • از آن جا طبق نظر همه مراجع عظام تقلید، هنگام وضو و غسل، رساندن آب به همه قسمت‌های بدن، لازم است و هیچ عضوی (حتی ناخن) مستثنی نشده است، لذا هر چیزی که مانع از رسیدن آب به اعضای بدن شود، باید قبل از غسل و وضو برطرف شود در غیر این صورت وضو و غسل باطل است.
 • اگر مانعی در بدن وجود داشته باشد، که قابل برداشتن باشد (مانند لاک، چسب، قیر و …) باید قبل از وضو و غسل برطرف شود.
 • اگر برداشتن مانع غیر ممکن باشد و یا مشقت و سختی زیادی داشته باشد که معمولاً قابل تحمل نیست، مطابق با نظر اکثر مراجع، غسل و وضو بصورت جبیره انجام می‌شود، ولی شخص نباید عمداً برای خودش چنین جبیره‌ای ایجاد کند.
 • در موضوع کاشت ناخن با توجه به اینکه در حال حاضر، برداشتن ناخن به راحتی امکان‌پذیر است، مسئله جبیره منتفی است؛ لذا افرادی که اقدام به این کار کرده‌اند، باید ناخن‌ها را ولو با صرف هزینه‌ای، برداشته و به صورت معمول وضو و غسل را به جا آورند.
 • در فاصله زمانی که شخص اقدام به برداشت ناخن می‌کند، وضو و غسل به صورت جبیره (و در مواردی همراه با تیمم) انجام می‌شود.
 • تمامی احکام بیان شده فوق برای وضو و غسل، از آن جهت دارای اهمیت است که مقدمه واجب نماز است و اگر کسی وضو و یا غسلش صحیح نباشد نمازش باطل می‌شود.
 

ستاره
Logo