ارین حمزه خانم بازیگر زیبا و جنجالی ‌در‌ سینمای ‌ایران!

ارین حمزه بازیگر لبنانی فیلم کتاب قانون و ۳۳ روز قرار است به زودی در یک فیلم ایرانی بازی کند.

ارین حمزه- فیلم ایرانی

بنر-هومکا-ستاره

ارین حمزه که اخیرا بازی در یک سریال مصری را به پایان رسانده قرار است به زودی از بیروت به تهران سفر کند تا در فیلمی جدید در ایران بازی کند. دارین حمزه برای حضور در این فیلم بیش از یک ماه در ایران خواهد بود تا در کاری که گفته شده بزرگ است، بازی کند.

ستاره
Logo