«ناخواسته» از ماهواره قاچاق شد!!

دو شبکه ماهواره ای در حال پخش فیلم سینمایی« ناخواسته» برزو نیک نژاد هستند. فیلمی که نه اکران شده و نه به شبکه نمایش خانگی آمده است.

ستاره
Logo