ادامه تولید سریال شهرزاد حرام است!!

هادی رضوی شریک و تهیه کننده دوم شهرزاد به بیانیه عوامل شهرزاد واکنش نشان داد.

 شهرزاد - هادی رضوی

هادی رضوی در واکنش به بیانیه سازندگان سریال بیان کرد ما می گوییم شهرزاد تا تعیین وضعیت تهیه کننده متوقف کنید چون اصل قضیه به دلیل نارضایتی شریک برند که من باشم، حلال نیست آن وقت دوستان بیانیه می دهند که تابع قانون هستند و توجیه می کنند در جهت استقبال وسیع مخاطبان این کار را می کنند.

ستاره
Logo