حق هنرمند است كه سياهى هاى جامعه را نشان دهد!

عليرضا رئيسيان بیان کرد حق هنرمند است كه بتواند سياهى هاى جامعه را نشان دهد.

عليرضا رئيسيان-برنامه تلویزیونی

علیرضا رئیسیان بعد از مدت ها در یک برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرد و درباره وضعیت سینمای ایران حرف های جالبی زد. او در بخشی از این مصاحبه بیان کرد حق هنرمند است که سیاهی ها را ببیند و سیاههی ها را با زبان هنر نمایش دهد. اما باید بعد از تماشای فیلم شمعی را در ذهن مخاطب روشن کند.

ستاره
Logo