«سلام بمبئی» پرکارترین فیلم دیروز سینماها

«سلام بمبئی» روز گذشته بیش از هفتاد هزار مخاطب داشت

سلام بمبئی-فیلم سینمایی

در  روز سه شنبه که بلیت سینماها نیم بها بود «سلام بمبئی» رکورد پرتماشاگرترین روز اکران برای یک فیلم در سال ۹۵  را به نام خود ثبت کرد

بنر-هومکا-ستاره


ستاره
Logo