جنجال بر سر انتقاد از برگزاری جشنواره به نام بیضایی

مطلب جنجالی کیهان درباره بیضایی: او لاییک و وابسته به فرح دیباست که با واکنش صریح پرویز پرستویی مواجه شد.

 پرویز پرستویی- بیضایی

روزنامه کیهان امروز در مطلبی به تندی از برگزاری جشواره ای به نام بهرام بیضایی انتقاد کرده او را فردی لاییک و وابسته به فرح دیبا دانسته است. مطلبی که با واکنش صریح پرویز پرستویی مواجه شد و او پاسخ داد که بیضایی استاد مسلم هنر و نمایش ایران است و با نام بردن از بیضایی بزرگ نمی شوید. او نویسنده «روز واقعه» است و با هر مرام و مسلکی بهتر از شما اسلام را می شناسد


ستاره
Logo