ظریف و همسرش با لباس مخصوص در معبد هند

محمد جواد ظریف به همراه همسرش از معبد طلایی کشور هند دیدن کرد.

ظریف - معبد هند

بنر-هومکا-ستاره

محمد جواد ظریف در سفر به هند به همراه همسرش در معبد طلایی این کشور واقع در منطقه امریتسار حضور یافت و از بخش‌های مختلف آن دیدن کرد.

ستاره
Logo