تعبیر خواب اسب – دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن اسب در خواب سمبلی از نیرومندی و قدرت است. در واقع تعبیر خواب اسب بیانگر انرژی فیزیکی فراوانی است که نیاز به رام شدن و کنترل شدن دارد. اسب سفید در خواب نشانه کامیابی و خلوص در زندگی بیننده خواب است.

ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها (تعبیر خواب اسب) می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است که:
به طور کلی اسب در خواب نشان دهنده انرژی، فیض و بخشش لذت بخش است. اسب نمادی از وجد، شور یا احساس سلامتی است که به انسان کمک می‌کند به آسانی روزش را سپری کند، امیال جسمانی، انرژی فیزیکی و جریان حیات که ما را در بر گرفته و به پیش می‌راند همگی به صورت نمادی از اسب در رویا می‌توانند دیده شوند.

برای مثال، همین جریان زندگی ما که در جوانی با آن پیش می‌رویم و در سال‌های بعد ما را به دنبال خود می‌کشد. بنابراین، در سال‌های پیری این جریان توقف ناپذیر که به سوی مرگ پیش می‌رود ممکن است در رویا به شکل اسب و در نقشی تهدید آمیز جلوه کند.

 
تعبیر خواب اسب - دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر دیدن اسب در خواب بر اساس تحلیل روانشناسی یونگ

برپایه تحلیل روانشناسی کارل گوستاو یونگ در مورد دیدن اسب در خواب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دیدن اسب در خوابتان نمادی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. بیانگر انرژی فیزیکی قوی است. شما نیاز دارید نیروهای وحشی درونتان را رام کنید. تعبیر دیگر این است که دیدن اسب در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید کمتر متکبر باشید و از خر شیطان پایین بیایید.
 • اگر اسب، دو سر دارد( سر اسب یک سر دارد و تهش هم یک سر)، بیانگر این است که شما از دو طرف کشیده می شوید(گیر کرده اید). شاید قدرت یا نیروی شما تقسیم می شود یا شما در مورد یک مساله ی جنسی سردرگم هستید.
 • دیدن اسب سیاه یا اسب تیره در خوابتان بیانگر راز، درنده خویی و ناشناختگی است. شما روی یک موقعیت ناشناخته، شانس خود را امتحان می کنید یا قمار می کنید. ممکن است حتی به نیروهای غیبی اشاره داشته باشد. اگر اسب سفید باشد، بیانگر خلوص، کامیابی و شانس خوب است.
 • خواب دیدن اینکه توسط یک اسب سفید تعقیب می شوید جناسی از پاکدامنی است.
 • دیدن اسب مرده در خواب‌تان بیانگر این است که چیزی در زندگی تان که در ابتدا به شما قدرت داده است، دیگر الان نیست.
 • دیدن یک گله اسب وحشی در خوابتان بیانگر حس آزادی و نبود مسئولیت و وظیفه است. شاید ممکن است بیانگر احساسات غیر قابل کنترل شما باشد. اگر شما یک اسب وحشی را می رانید، بیانگر تمایلات جنسی نامحدود(بی بند و بار) است.
 • خواب دیدن اینکه شما اسب سواری می کنید بیانگر این است که شما در موقعیتی بالا یا جایگاه قدرت قرار دارید. تعبیر دیگر این است که شما از طریق یک سری روش های پنهانی و نادرست، به موفقیت دست خواهید یافت. اگر شما یک اسب می رانید که از کنترل خارج است، به این معنی است که شور و هیجانتان شما را در زندگی پیش می برد.
 • دیدن اسب زره پوش در خوابتان به وحشی گری، پرخاشگری، قدرت و یا سفت و سختی اشاره دارد. شما ممکن است خیلی منطقی و اهل جدال باشید. تعبیر دیگر این است که شما ممکن تلاش کنید که از خودتان در مقابل تمایلات مادی و جنسی ضمیر ناخودآگاهتان که بروز می کند حفاظت کنید.
 • خواب دیدن اینکه شما یک اسب را می شویید بیانگر احیای قدرت و انرژی است. شما انفجار انرژی را در جنبه ای از زندگی تان تجربه می‌کنید.
 • خواب دیدن در مورد اسبی که سخن می گوید، به دانش بالاتر اشاره دارد. اهمیت چیزی که اسب می‌گوید را در نظر بگیرید. اگر اسب سیاه است، پس پیغام ممکن است از طرف ضمیر ناخودآگاهتان باشد. اگر اسب، آبی باشد، پیغام ممکن است ناراحتی باشد. شما یا کسی که به دنبال کمک هستید، اما نمی دانید که چگونه آن را دریافت کنید.
 • اگر خوردن گوشت اسب در فرهنگ شما پذیرفته نیست، خواب به موقعیتی اشاره دارد که شما نمی‌خواهید جزئیات رادر موردش بدانید. اگر شما از خوردن گوشت اسب لذت می‌برید، بیانگر این است که شما آغوشتان را به سمت تجارب مختلف باز می‌کنید. اگر خوردن گوشت اسب از نظر فرهنگی برای شما پذیرفته است، پس خواب، اهمیت یکسانی مشابه خوردن گوشت دارد.
 • خواب دیدن اینکه شما مسابقه اسب دوانی را نگاه می‌کنید، بیانگر قدرت و انگیزه ای است که برای پیش رفتن در زندگی نیاز دارید. شما نیاز دارید که باور کنید قادر به موفقیت در همه ی تلاش هایی که می‌کنید هستید(تلاش‌هاتان به نتیجه می رسد). خواب نمادی از انرژی جنسی یا ماهیت رقابتی شماست.
 • دیدن نعل اسب در خوابتان بیانگر شانس و موفقیت در تلاش‌هاتان است. ممکن است بیانگر عروسی در اینده‌ای نزدیک باشد. اگر نعل اسب به سمت پایین بچرخد، معنای برعکسی دارد و به عنوان بدشانسی است. همه‌ی انرژی ای که در یک پروژه می‌گذارید، ممکن است ارزشش را نداشته باشد.

اگر نیاز به تحلیل رویای خود (تعبیر خواب اسب) بر اساس تفسیر معبرین اسلامی همچون حضرت امام صادق (ع)، ابن سیرین و … دارید به لینک زیر رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب اسب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 
 • دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است. 
 • نفایش الفنون نوشته اسب ولایت و دولت است و در عین حال زن. نفایس الفنون تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد. 
 • معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده‌اند یا کسانی که از شما حرف شنوی دارند و یا فرمان می‌برند. 
 • در میان رنگ‌های اسب که می‌شناسیم، اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست چه این که بر بیماری دلالت دارد. 
 • اسب با رنگ غیر معقول نیز توفیق کاذب است. اسب سفید شرف و عظمت است. 
 • اسب سیاه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار که سر راه شما قرار می‌گیرد. 
 • سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می‌دهد که از بیماری شفا می‌یابید. در صورتی که بیمار باشید. نوشته‌اند اسب سبز دین داری است و چنان چه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می‌شود. 
 • اجتماع اسبان نشان نزول باران است.
لیلا برایت می‌گوید: دیدن اسب در اصطبل، نشانه‌ی سعادت و خوشبختی است. اگر در خواب سوار بر اسبی آرام باشید، نشانگر آن است که راه پیشرفت و ترقی را آرام آرام طی می‌کنید. اگر دیدید که سوار بر اسبی سرکش شده‌اید، بدین معنا است که به هدف خود نمی‌رسید. اگر در خواب خود را مشغول رم کردن اسب ببینید، نشانه‌ی آن است که از لحاظ مادی و معنوی در خطر هستید.

 

تعبیر خواب اسب بارکش

فروید گوید:
 • اگر بیند بر اسبی دم دراز سوار است، به اندازه دازی آن طرفدار پیدا کند و اگر دم اسب کوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهد داد.
 • دیدن اسب بارکش در خواب نشانه بخت است و هر چه اسب آرام تر باشد کام‌روا تر است.
 • اگر خواب ببینید که یک اسب بارکش وارد خانه‌ای شد نشانه آمدن مردی غریب به آن خانه خواهد بود.

تعبیر خواب اسب‌ های رنگی

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • سفید: لذت
 • سیاه: مشکلات
 • سیاه و سفید: یک کار پر خطر
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر در خواب اسب سفیدی را تماشا کنید یا سوار آن شوید، علامت آن است که با زنان و مردان خوش بر خورد معاشرت خواهید داشت. اما اگر اسب سفید کثیف و لاغر باشد، نشانه آن است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده می‌کند. اما اگر اسب سیاه باشد، نشانه آن است که بخت یار شما خواهد بود اما با این همه، متوسل به فریت و نیرنگ می‌شوید و دست به کاری خطا می‌زنید.
 • اگر زنی خواب ببیند بر اسبی سفید سوار شده است، نشانه آن است که شوهرش نسبت به او بی وفا خواهد بود.
 • دیدن اسب‌هایی با رنگ تیره در خواب، علامت آن است که برخی از لذت‌های زود گذر را تحربه خواهید کرد.
 • دیدن اسب‌های خال دار در خواب، علامت آن است که دست به هر کاری که بزنید، سودآور خواهد بود.
 • اگر خواب ببینید با اسبی از نژاد اصیل و رنگ کهر سواری می‌کنید، نشانه آن است که به ثروتی دست می‌یابید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که او خود را تسلیم پیشرفتهای زود گذر و مادیات می‌کند.

تعبیر خواب اسب سواری

آنلی بیتون:
 • اگر خواب ببینید سوار بر اسب از رودخانه ای می‌گذرید، علامت آن است که به زودی در زندگی اقبال به شما روی می‌آورد. اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام باشد، نشانه آن است که خوشی‌ها به نومیدی مبدل می‌گردند.
 • اگر خواب ببینید بر پشت اسبی سوار شده‌اید و از رودخانه ای زلال و زیبا می‌گذرید، نشانه آن است که آرزوهای شما به سرعت برآورده می‌شود. اگر مردی تاجر، چنین خوابی ببیند، علامت آن است که به ثروتی فراوان دست خواهد یافت.
 • اگر خواب ببینید سوار بر اسبی هستید که یورتمه می‌رود، نشانه آن است که آرزوهای شما به سختی برآورده می‌شود. اگر خواب ببینید از روی اسبی که یورتمه می‌رود به زمین می افتید، علامت آن است که در کار خود رقیب مقتدری خواهید داشت که اجازه نمی‌دهد به پیروزی کامل دست یابید.
 • اگر خواب ببینید سوار بر اسب از تپه ای بالا می‌روید و ناگهان اسب سرازیر می‌شود و شما بر نوک تپه تتها می‌مانید، نشانه آن است که بر علیه کینه و نیرنگ دشمنان مبارزه می‌کنید و سر انجام پیروز می‌شوید. اما اگر با اسب به نوک تپه برسید، علامت آن است که اتفاقی به مقامی والا دست می‌یابید.
 • اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سیاهی است، نشانه آن است که آرزوهای او در مواقع غیر قابل پیش بینی بر آورده می‌شود.
 • اگر خواب ببینید سوار بر اسبی از تپه ای پایین می‌آیید، علامت آن است که اتفافاتی شما را نومید می‌سازد.
 • اگر دختری خواب ببیند دوستی پشت سر او سواری می‌کند، علامت آن است که مورد توجه مردی بلندمرتبه قرار خواهد گرفت. اما اگر در خواب بترسید، نشانه آن است که شاید حسادت دیگران را نسبت به خود برانگیزید.
 • اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سفید از تپه‌ها بالا و پایین می‌رود و فردی با اسب سیاه او را تعقیب می‌کند، نشانه آن است که مدتی میان اندوه و شادی در نوسان خواهد بود. و در این مدت دشمنی مدام می‌کوشد، او را مغلوب سازد.
 • اگر خواب ببینید اسبی با اندام انسان روی تخت خوابی فرود می‌آید، و هر چه به شما نزدیک‌تر می‌شود اندام او به مردی شباهت می‌یابد و چیزی به سوی شما می‌اندازد که اول شبیه لاستیکی است و بعد مانند زنبور بزرگی، علامت آن است که آرزوها و امیدها از دست رفته دیگر بار به دست نمی‌آید.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • اسبی که بر دو پای خود به هوا بر می‌خیزد: افتخار بزرگ
 • اسب سواری: آرزوهای بر آورده شده
 • افتادن از اسب: ناراحتی زیاد

 

تعبیر خواب اسب مرده

آنلی بیتون گوید:
 • دیدن اسب زخمی در خواب، نشانه آن است که دوستان به دردسر خواهند افتاد.
 • دیدن اسب مرده در خواب، علامت هجوم نومیدی‌هاست.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • اسب مرده: کار زیاد
 • اسب لاغر: مانع
 • بالا رفتن بروی یک اسب: عزاداری
 

تعبیر خواب اسب از نگاه کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خواب یک اسب: یک ازدواج پر پول
 • شما از روی اسب به زمین می افتید: در کارهایتان بسیار محتاط باشید.
 • شخصی با اسب به ملاقاتتان می‌آید: خبرهای خوش
 • اسبی را نعل می‌کنید: منفعت مالی
 • اسب خودتان را نعل می‌کنید: پول بدست میاورید
 • یک اسب رم می‌کند: مصیبت و بدشانسی
 • یک مادیان: علامت یک زن زیبا چهره در زندگی بیننده خواب
 • یک اسب که به درشتکه بسته شده است:
 • امیدوار باشید که با انجام کارهایی که در مد نظر دارید می‌توانید موفقیت بدست آورید.
 • اسب وحشی: بخوبی خواهید توانست از خود در کارها و معاملات مهارت نشان دهید.
 • اسب‌های سفید: شادی
 • اسب‌های سیاه: عذاب
 • اسب‌های آتش: خوشبختی بزرگ
 • اسب‌های تزئین شده: ارزوهایتان برآورده خواهد شد.
 • اسب‌های خاکستری: در تمام طور عمرتان کمبود مالی نخواهید داشت اسب‌هایی به رنگ‌های دیگر: کارهای شما بطور فوق العاده ای پیش می‌روند.
 • یک زن سوار بر اسب: دوباره با دوستانتان آشتی خواهید کرد.
 • یک مرد سوار بر اسب: پول فراوان
 • اسب مسابقه: با دوستانتان مشاجره و نزاع خواهید داشت.
 • یک اسب نازا: خوشبختی
 • یک اسب سواره نظام
 • یک اسب با دم کوتاه: دوستانتان در موقع بی پولی شما را ترک می‌کنند
 • یک اسب با دم بلند: دوستانتان کمک می‌کنند تا به هدفتان برسید.
 • یک اسب مرده: برای شما پول خوبی فراهم می‌شود.
 • اسب زخمی: نتایج بدی از کارهایتان خواهید گرفت
 • شما یک اسب را در مسابقه به نمایش می‌گذارید: شانس خیلی بزرگ
 • شما سوار یک اسب آرام هستید: شانس در عشق و پول
 • سوار اسبی می‌شوید که متعلق به شمانیست: منفعت بزرگ
 • یک اسب گم می‌کنید: دوستانتان را از دست می‌دهید.
 • شما سوار یک اسب خطرناک می‌شوید: شما به سختی کار خواهید کرد و پول فراوانی بدست میاورید.
 • اسبی را برای رام کردن می‌زنید: احترام و امتیاز
 • دوستان‌تان سوار بر اسب‌اند: دوستانتان به شما حسادت و خیانت خواهند کرد.
 • یک اسب در آب جویبار: فقر و فلاکت

تعبیر خواب اسب لوک اويتنهاو

لوک اويتنهاو می‌گويد :
سفيد : لذت
سياه : مشکلات
اسبی که بر دو پای خود به هوا بر می خيزد : افتخار بزرگ
اسب سواری: آرزوهای بر آورده شده
افتادن از اسب: ناراحتی زياد
اسب سرکش: مرگ
داراي يک اسب بودن: کاميابی
نعل کردن اسب: يک مقام ، يک موقعيت شغلی مهم
اسب مرده: کار زياد
اسب لاغر: مانع
سياه و سفيد: يک کار پر خطر
بالا رفتن بروی يک اسب: عزاداری

تعبیر خواب اسب سیاه

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب مشغول تماشای اسب سیاه بودید و یا سوار بر آن اسب شدید نشانه آن است که بخت یار شما خواهد بود ولی متوسل به فریب و نیرنگ می شوید و دست به کاری خطا می زنید.

تعبیر خواب اسب سرکش

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر در خواب اسب تندرویی را ببینید و حتی بر آن اسب سوار شدید نشانه آن است که زندگی راحت و آسوده خواهید داشت.
 • اگر در خواب بر اسب سرکش سوار شدید نشانه آن است که در اثر حماقت ، دوست یا زیردستان شما از منافع تان سوء استفاده خواهند کرد.
 • اگر خواب ببینید که اسبی با اسب های دیگر در حال فرار است خواب شما نشانه آن است که خبر بیماری دوستی به گوش شما خواهد رسید.
 • اگر در خواب اسبی از نژاد اصل ببینید نشانه آن است که در یک زندگی بسیار آسوده دست به اعمالی غیر اخلاقی خواهید زد.
لوک اویتنهاو می‌گوید: اسب سرکش: مرگ

 

تعبیر خواب اسب مرده و زخمی

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن اسب زخمی در خواب نشانه به دردسر افتادن دوستان خواهد بود.
 • دیدن اسب مرده در خواب نشانه هجوم ناامیدی ها خواهد بود.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • دیدن اسب مرده نشانه کار زیاد است.
 • دیدن اسب لاغر نشانه مانع بر سر کارها می باشد.
 • دیدن بالا رفتن بر روی یک اسب نشانه عزاداری است.

از اینکه با تعبیر خواب اسب همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.
111 Comments
 1. سلام خسته نباشید.
  من خواب دیدم که توی یه جای سرسبز با دو تا پسر که نمی شناختمشون داشتم میدویدم انگار که داشتیم از یه چیزی فرار میکردیم. تا که رسیدیم به یه پرتگاه . یجوری بود. مثه این بود که زمین از هم جدا شده بود و یه پرتگاه خیلی ترسناکی بود. یکی از پسرا پرید رفت اونور بعد به منم گفت که برم پیشش. اونور هم دوتا اسب بود که مال اون پسرا بود. پسری که پیش من بود میترسید که بپره و من کلی بهش گفتم که نترس و.. اما اون ترسید و نپرید بعدش منم مجبورا پریدم و با اون پسری که اون طرف منتظر من بود سوار اسب شدیم که بریم. ولی وقتی چند قدم رفتیم اون پسر دومیه بلاخره پرید این طرف و دوید و منو صدا میزد و من میخواستم سرعتمو زیاد کنمو و بریم که اون رسید بهمو دستمو گرفت بعدم بهم نگا کرد جوری که چشاش پر شده بود از اشک و بهم گفت که میخواستی با اسب من فرار کنیو منو تنها بزاری؟ خواهش میکنمتعبیر این خوابمو بگید
  بهم مرسی

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می کنید. حاکی از مانعی است که ایجاد اضطراب شدیدی برایتان می کند. لازمست روی این مسأله کار کنید و در زندگی تان بر این مانع غلبه کنید. شاید از اینکه تصمیم نهایی را بگیرید و بر اساسش عمل کنید، هراس دارید. علامتی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. حاکی از انرژی فیزیکی قوی است. لازمست نیروهای وحشی درون تان را رام کنید. تعبیر دیگر: لازمست کمتر متکبر باشید و ’از خر شیطان پایین بیایید.‘ در موقعیتی بالا یا جایگاه قدرت، قرار دارید. تعبیر دیگر: از طریق یک سلسله روش های پنهانی و نادرست، به موفقیت دست خواهید یافت. با روح تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره ی خاص بودن و فردیت تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیغام مهمی که از تأییدش در زندگی تان سر باز می زنید، جلب کند. در یک دوره ی شفا در زندگی تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است.

 2. سلام.روزبخیر.ممنونم ازراهنمایی ارزشمندشما.من قصدانجام کارومعامله ایی دارم.دیشب خواب یک اسب دیدم.ازدور به اسب گفتم بیا واسب لبخندزداومد.مدام نوازش میکردم و میبوسیدمش.اسب اینکارو دوست داشت رام وآروم مهربون بود یه بند چرم به گردن داشت وچندبار خم شدومن سوار شدم.واقعا لذت داشت اون بالا واسب بلندی بودروی پاهاش بلندمیشد.هی نوازشش میکردم تنها چیزی که خوب یادم نمیاد رنگ اسب بود.انگار کرمی رنگ بو

  • سلام؛ همچنین؛ خواهش می کنم! خوابتان یعنی در موقعیتی بالا یا جایگاه قدرت، قرار دارید. تعبیر دیگر: از طریق یک سلسله روش های پنهانی و نادرست، به موفقیت دست خواهید یافت. تعبیر دیگر: علامتی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. نمایانگر انرژی فیزیکی قوی است. لازمست نیروهای وحشی درون تان را رام کنید. تعبیر دیگر: لازمست کمتر متکبر باشید و ’از خر شیطان پایین بیایید.‘

 3. سلام مجدد.ادامه خوابم:تنهاچیزی که واضح یادم نمیادرنگ اسب بودیادم نیست ولی فکرکنم کرمی رنگ بود .تویه کوچه بندچرمی اسب رو دردستم بودوباهم راه میرفتیم.داشتن اون اسب واقعالذت داشت.اسب مهربونی بود که دوست داشت نازش کنم.انگار با چشماش میتونستم ارتباط برقرارکنم.اخرخوابم یادم نمیاد

  • سلام! در ادامه: لازمست کنترل و محدودیت بنمایانید؛ چه از نظر فیزیکی، چه ذهنی، چه روحی. گزینه های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف هایتان بخاطر وظیفه ها یا مسئولیت های معمول تان، منحرف شده اید. شرایطی بغرنج را در زندگی تان تجربه می کنید. علامتی از هدف ها، آرمان ها و امیدهاست.

 4. سلام

  من تو خواب دیدم تو محله ای که میشناسم هستم بعدش چندین اسب میدیدم تو خیابون

  بعدش اسب سفید که شیری رنگ بود دنبال من افتاد و من به سرعت فرار کردم دیدم سر کوچه چند مرد پیر و ریش سفید نشستن به سوی اون ها رفتم و اسب آرام شد بعد اسب قهوه ای به سوی ما اومد ی مرد خواست تا این دو با هم جفت گیری بکنن یعنی اسب سفیده ماده و اسب قهوه ای نر بودش و من لحظه جفت گیری رو دیدم

  چه تعبیری داره؟؟؟

  • سلام! خوابتان علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. جناسی از پاکدامنی است. علامتی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. نمایانگر انرژی فیزیکی قوی است. لازمست نیروهای وحشی درون تان را رام کنید. تعبیر دیگر: لازمست کمتر متکبر باشید و ’از خر شیطان پایین بیایید.‘

 5. سلام من خواب دیدم که دستام رو با یه طناب به اسب وصل کردن و اسب هم داره فرار می کنه و من روی زمین غلط می خورم، لطفا تعبیر رو بگید

  • سلام! خوابتان نمایانگر ارتباط و اتصال تان به دیگران است. علامت از چیزیست که رابطه تان را باهم نگه داشته است. تعبیر دیگر: نمایانگر اسارت و محدودیت است. علامتی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. نمایانگر انرژی فیزیکی قوی است. لازمست نیروهای وحشی درون تان را رام کنید. تعبیر دیگر: لازمست کمتر متکبر باشید و ’از خر شیطان پایین بیایید.‘ قدرت و کنترل روی مسیری که پیش می روید را ندارید. حس می کنید مجبورید چیزی را بینجامید که واقعا دوست ندارید را بینجامیدش. تعبیر دیگر: علامتی از بی میلی تان در کوشیدن برای چیزی است. شاید حس می کنید بی انگیزه هستید یا برانگیخته نمی شوید. سهم مناسب و عادلانه تان را نمی انجامید.

 6. سلام من یه مشکلی دارم و قبل از این که بخوابم واقا از اعماق وجودم کمک خواستم و این خوابو دیدم

  خواب دیدم توی شمالیم و اسمون مهِ بعد اونور خیابون ما یه اسب دیدیم که صاحبش کنارش وایساده بود و روی اسب یه چیزی بود و داشتن میفروختن اونو شاید گردو بود یادم نیس

  بعد من و مامانم رفتیم اونور خیابون پیش اسبه ( رنگ اسب قهوه ای بود و زیرگردنش یه خط سفید داشت ) بعد ما کنار اسبه بودیم و مامانم داشت با مرده حرف میزد و یه پرنده از جلومون رد شد و اسبه یهو وحشی مانند شد دویید دنبال پرنده صاحبشم دویید دنبالش و از جدول افتاد پایین خورد به دیوار و من خیلیی ناراحت شدم گفتم اخیی عزیزم و صاحبش اونم برگردوند ۳ بار این اتفاق افتاد دقیقا همین حالت و من نمیدونم چی گفتم به صاحبش اون گفت اسب وقتی پرنده میبینه اینجوری میکنه چه برسه به این

  میخواستم ببینم تعبیر خاصی داره ؟ من هیچ وقت خواب اسب نمیدیدم

  • سلام! خوابتان علامتی از سردرگمی، مشکلات، رسوایی، عدم قطعیت و نگرانی است. ممکنست چیزها را به شیوه ای که واقعا هستند نبینید. ممکنست حس جهتیابی تان را در زندگی از دست داده اید. تعبیر دیگر: نمایانگر رمز و راز، پنهانکاری و حفاظت است. علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. علامتی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. نمایانگر انرژی فیزیکی قوی است. لازمست نیروهای وحشی درون تان را رام کنید. تعبیر دیگر: لازمست کمتر متکبر باشید و ’از خر شیطان پایین بیایید.‘ نمایانگر دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه کاری و شخصیتی مادی است. نمایانگر خاک و زمین است. لازمست به اصل و ریشه تان برگردید. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «مرده حرف میزد» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 7. ادامه خواب :

  مامانم داشت با مرده حرف میزد و یه پرنده از جلومون رد شد و اسبه یهو وحشی مانند شد دویید دنبال پرنده صاحبشم دویید دنبالش و از جدول افتاد پایین خورد به دیوار و من خیلیی ناراحت شدم گفتم اخیی عزیزم و صاحبش اونم برگردوند ۳ بار این اتفاق افتاد دقیقا همین حالت و من نمیدونم چی گفتم به صاحبش اون گفت اسب وقتی پرنده میبینه اینجوری میکنه چه برسه به این

  • در ادامه: علامتی از هدف ها، آرمان ها و امیدهاست. نمایانگر جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 8. مامانم داشت با مرده حرف میزد و یه پرنده از جلومون رد شد و اسبه یهو وحشی مانند شد دویید دنبال پرنده صاحبشم دویید دنبالش و از جدول افتاد پایین خورد به دیوار و من خیلیی ناراحت شدم گفتم اخیی عزیزم و صاحبش اونم برگردوند ۳ بار این اتفاق افتاد دقیقا همین حالت و من نمیدونم چی گفتم به صاحبش اون گفت اسب وقتی پرنده میبینه اینجوری میکنه چه برسه به این

  میخواستم ببینم تعبیر خاصی داره ؟ من هیچ وقت خواب اسب نمیدیدم

  • در ادامه: علامتی از هدف ها، آرمان ها و امیدهاست. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 9. سلام وقت بخیر من خواب دیدم که سوار ی اسب قهوه ای روشنم و خیلی باهاش خوب بود و خیلی دوستش داشتم وقتی سوارش بودم محو پرنده های آبی میشدم اون تند میرفت مسافت طولانی رو باهم طی کردیم از روی ی دیوار پرید و وارد خونه ی نفر دیگه شدیم اما برگشتیم و اونجا ی پسر بود که بهم گفت دوستم داره و بغلم کرد و بوسیدم خواب توی ساعت 6تا7صبح اتفاق افتاد

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه کاری و شخصیتی مادی است. نمایانگر خاک و زمین است. لازمست به اصل و ریشه تان برگردید. در موقعیتی بالا یا جایگاه قدرت، قرار دارید. تعبیر دیگر: از طریق یک سلسله روش های پنهانی و نادرست، به موفقیت دست خواهید یافت. علامتی از هدف ها، آرمان ها و امیدهاست. آماده اید عشق را در زندگی تان بپذیرید. علامتی از عمق اشتیاق شماست. روابط تان را پنهان نمی کنید و تمایل دارید که با تمام وجود در آن را بنمایانید. لازمست کمی رها کنید (آنقدر گارد نگیرید) و اجازه دهید که احساسات واقعی تان نمایانده شود. لازمست به خودتان اجازه دهید که از نظر احساسی شفا یابید (خوب شوید).

 10. سلام،خواب دیدم که کنار یک کاروانسرای قدیمی و تقریبا مخروبه ایستادم،شب بود،هوا خیلی تاریک بود و هیچ نوری نبود،تنها بودم و منتظر کسی یا کسانی بودم که باید میومدن، یک دفعه از ته جاده ی باریک، یک اسب مشکی و سرکش رو دیدم که با خشونت داره به سمت من میدوه، رَم کرده بود و از بینی اش بخار میزد بیرون،خیلی عصبانی بود،نمیدونم چرا ولی احساس کردم که میخواد به من آسیبی برسونه بخاطر همین شروع کردم به دویدن توی یک جاده ی باریک خاکی که دو طرفش مزرعه بود و خیلی سرسبز بود،اسبه هم دنبالم میدوید که از خواب بیدار شدم

  • سلام! خواب‌تان نمادی از بنیان و اساس است. مهارت‌ها و تجربه‌های خوبی دارید و همچنین قادرید از گذشته‌تان بیاموزید. نشانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. گویای راز، درنده‌خویی و ناشناختگی است. روی موقعیتی ناشناخته، شانس‌تان را می‌آزمایید یا قمار می‌کنید. ممکنست حتی به نیروهای غیبی اشاره داشته باشد. به عزم و انگیزه‌تان در پیگیری هدف‌هایتان اشاره دارد. موفقیت را خواهید یافت و نسبت به هرچه اطراف‌تان است، بالاتر خواهید رفت. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که لازمست در تصمیم‌گیری، عجله کنید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «جاده ی باریک» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

   • سلام،ممنون از سایت خوبتون، توی یک جاده ی باریک خاکی که دو طرفش مزرعه بود و خیلی سرسبز بود شروع کردم به دویدن،اسبه هم دنبالم میدوید که از خواب بیدار شدم

    • مدیر سایت مهر 18, 1399 at 4:49 ب.ظ

     سلام؛ لطف دارید! در ادامه: به حس جهتگیری‌تان اشاره دارد و اینکه چگونه هدف‌هایتان را دنبال می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از سفر زندگی‌تان است. تعبیر دیگر: مسیرتان بسوی موفقیت، همچنانکه برنامه‌ریزی شده است، پیش می‌رود. به عزم و انگیزه‌تان در پیگیری هدف‌هایتان اشاره دارد. موفقیت را خواهید یافت و نسبت به هرچه اطراف‌تان است، بالاتر خواهید رفت. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که لازمست در تصمیم‌گیری، عجله کنید. لازمست جنبه‌ای از خودتان را توسعه دهید و از پتانسیل‌تان استفاده کنید. آماده‌ی رشد هستید.

1 2 3 6

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور