اظهارات محسن چاوشی پس از انتشار کلیپی علیه دولت

محسن چاوشی خواننده ایرانی پس از پخش کلیپی علیه دولت با استفاده بدون مجوز از آهنگ شرمساری او، ابراز ناراحتی کرد.

محسن چاوشی پس از انتشار کلیپی علیه دولت با استفاده از آهنگ “شرمساری” گفت:
کاش همچنان که برای ساخت و پخش یک اثر هنری نیاز به دریافت مجوز است، در نحوه بهربرداری از هر اثر هنری نیز لحاظ می‌شد.

بنر-هومکا-ستاره

محسن چاوشی، کلیپ علیه دولت، آهنگ شرمساری
 
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo