تعبیر خواب هندوانه

با تعبیر خواب هندوانه، تعبیر خواب هندوانه خوردن، تعبیر خواب هندوانه شیرین، تعبیر خواب هندوانه نرسیده در این مقاله همراه ما باشید.
تعبیر خواب هندوانه
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – هندوانه میوه‌ای است که اندیشمندان اسلامی به خوردن آن بسیار توصیه کرده‌اند. دیدن این میوه سودمند در خواب چه تعبیری را به همراه خواهد داشت؟ بر اساس گفته برخی معبرین دیدن هندوانه در خواب اگر رسیده باشد تعابیر خوب و مناسبی به همراه خواهد داشت البته به تفسیر معبران اسلامی در حالت کلی هندوانه در خواب نشانه بیماری است. توجه داشته باشید که کیفیت خواب و یا نوع هندوانه دیده شده در خواب بی تاثیر بر تفسیر این‌گونه رویاها نخواهد بود.

 

تعبیر خواب هندوانه

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن هندوانه بیماری بود
آنلی بیتون می‌گوید:
  • دیدن هندوانه در خواب، نشانه بیمار شدن و دست زدن به اقدامات ناموفق است.
  • اگر در خواب هندوانه ببینید، به این معنا است که سلامتی شما در خطر است.
در سرزمین رویاها آمده
  • خواب هندوانه: نتایج بسیار عالی در کار
  • بیماران خواب هندوانه ببیند: آنها بهبود می‌یابند
  • به بچه ها هندوانه می‌دهید: خوشبختی

 

تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب هندوانه

بنر-هومکا-ستاره

 

تعبیر خواب هندوانه خوردن

آنلی بیتون گوید:
  • خوردن هندوانه در خواب، دلالت بر کاری شتابزده دارد که موجب نگرانی شما خواهد شد.
  • اگر در خواب مشاهده کنید که هندوانه خورده‌اید، به این معنا است که مرتکب اشتباهی خواهید شد.
در سرزمین رویاها آمده: هندوانه می‌خورید: امیدهای شما بی اثر می‌ماند

 

تعبیر خواب هندوانه شیرین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنید.

 

تعبیر خواب هندوانه خریدن

در سرزمین رویاها آمده هندوانه می‌خرید: پول و شانس

 

تعبیر خواب هندوانه نرسیده

بیتون گوید: دیدن هندوانه‌های در حال رشد، علامت آن است که گرفتاری فعلی نتیجه مساعدی به دنبال خواهد داشت.
کتاب سرزمین رویاها: هندوانه پرورش می‌دهید: یک ناشناس به شما هدیه‌ای می‌دهد.
 
هندوانه در خواب می‌تواند همراه میوه‌های دیگری همچون طالبی یا خربزه دیده شود. آیا می‌دانید تعبیر خواب طالبی یا خربزه چیست؟ برای آگاهی از اینگونه رویاها همراه ستاره باشید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo