گلایه محمود بصیری، بازیگری که 8 سال ممنوع تصویر بود

محود بصیری بازیگر پیشکسوت که به دلایلی 8 سال ممنوع التصویر بود، لب به گلایه گشوده است. بصیری متولد ۱۳۲6 در شهرستان انارکرمان است.

ستاره
Logo