دیدار حسن روحانی با فیدل کاسترو در هاوانا پایتخت کوبا

آخرین مسئول ایرانی که با فیدل کاسترو، رهبر انقلابی کوبا دیدار کرد حسن روحانی، رییس جمهور فعلی بود. این دیدار در شهریور 1395 در هاوانا انحام شد.

آخرین دیدار یک مسئول ایرانی با رهبر انقلابی کوبا، سه ماه پیش یعنی در شهریور ۹۵ انجام شد. این دیدار بین حسن روحانی رئیس جمهور کنونی با فیدل کاسترو در هاوانا، پایتخت کوبا انجام گرفت.

بنر-هومکا-ستاره

 
فیدل کاسترو، رهبر انقلابی کوبا، هاوانا، پایتخت کوبا، حسن روحانی، دیدار روحانی با فیدل کاسترو
 
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo