مهران مدیری و سیامک انصاری در پشت صحنه فیلم ساعت 5 عصر

مهران مدیری کارگردان ایرانی ضبط فیلم سینمایی جدیدش با نام ساعت 5 عصر را آغاز کرده است. سیامک انصاری یکی از بازیگران این فیلم سینمایی است.

مهران مدیری و سیامک انصاری در پشت صحنه فیلم ساعت 5 عصر 
بازی مهران مدیری در این فیلم آغاز شده است.

مهران مدیری، سیامک انصاری، ساعت 5 عصر، فیلم سینمایی، کارگردان ایرانی
 
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo