پرسشنامه هوش هیجانی علمی و معتبر

تست هوش هیجانی به ما کمک می‌کند تا ظرفیت رسیدن به نتایج مثبت در روابط با خود و دیگران را اندازه‌گیری کرده و در جهت بهبود آن تلاش کنیم.

تست هوش هیجانی معتبر

ستاره | سرویس روانشناسی – مایلید تست هوش هیجانی انجام دهید؟ هوش هیجانی عبارت است از ظرفیت ایجاد نتایج مثبت در روابط با خود و دیگران. با توجه به این تعریف از هوش هیجانی می‌توان گفت که هوش هیجانی یا هوش عاطفی ما را قادر می‌سازد تا بتوانیم احساسات خود را شناخته و آن را به صورت مطلوبی ابراز و اداره کنیم. هوش هیجانی در شناخت و درک هیجانات دیگران و دیدن چشم اندازشان به ما کمک می‌کند و ما را نسبت به حالت هیجانی گروه، رویدادها و ارتباطات حساس می‌سازد. هوش هیجانی به ما کمک می‌کند تا که در برقراری ارتباط با همکاران، اعضا خانواده و آشنایان موفق باشیم و د‌رهای صمیمیت، دوستی و محبت را به رویمان می‌گشاید و نماینده توانایی تشخیص، ارزیابی و بیان هیجان به نحو صحیح و سازگارانه است. 

اصطلاح هوش هیجانی این فکر را انتقال می‌دهد که راه‌های دیگری برای باهوش بودن وجود دارد که غیر از تاکید بر تست‌های استاندارد بهره هوشی می‌باشد؛ پرورش توانایی‌هایی که می‌تواند پیش بینی کننده مهمی برای موفقیت در روابط شخصی، خانوادگی و محل کار باشد. هوش عاطفی در مقایسه با مفاهیم سنتی بهره هوشی (IQ)، اصطلاح امیدوار کننده‌ای به نظر می‌رسد و به روانشناسی مثبت تعلق دارد و از نظر علمی نیز امکان اندازه‌گیری آن به کمک پرسشنامه هوش هیجانی وجود دارد.

 

پرسشنامه هوش هیجانی، تست هوش هیجانی، تست eq، تست روانشناسی

 

تست هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی زیر بسیار معتبر بوده و به صورت علمی مورد ارزیابی و استفاده قرار گرفته است. شما ‌می‌توانید با پاسخ به آن هوش هیجانی خود را اندازه بگیرید.

لطفا درجه موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از جملات زیر مشخص کنید. درباره معنای دقیق هر جمله زیاد فکر نکنید. به سرعت عمل کرده و سعی کنید با دقت پاسخ دهید. هیچ پاسخ درست یا غلط وجود ندارد. برای هر جمله هفت پاسخ ممکن با حیطه‌ای از کاملا مخالف(ستون سمت راست) تا کاملا موافق (ستون سمت چپ) وجود دارد.

 

جملات

کاملاًمخالف……………..کاملاموافق

A

1- به طور کلی من انگیزش زیادی برای زندگی دارم.

1

2

3

4

5

6

7

2- به طور کلی زندگی را لذت بخش نمی‌یابم.

7

6

5

4

3

2

1

3- در مجموع چشم انداز تاریکی از اکثر موارد زندگی دارم.

7

6

5

4

3

2

1

4- نزدیکانم اغلب گله می‌کنند که من با آنها درست رفتار نمی‌کنم.

7

6

5

4

3

2

1

5- با توجه به شرایط زندگی خودم احساس خوبی دارم.

1

2

3

4

5

6

7

6- به طور کلی معتقدم که مشکلات در زندگیم به خوبی حل می‌شود.

1

2

3

4

5

6

7

7- در مجموع از زندگیم راضیم.

1

2

3

4

5

6

7

B

8- می‌توانم برخورد موثری با دیگران داشته باشم.

1

2

3

4

5

6

7

9- در مجموع از سرو وضع ظاهریم احساس راحتی می‌کنم.

1

2

3

4

5

6

7

10- معمولا قادرم احساسات سایر افراد را تحت تاثیر قرار دهم.

1

2

3

4

5

6

7

11- معمولا می‌توانم خودم راجای دیگران بگذارم و احساساتشان را تجربه کنم.

1

2

3

4

5

6

7

12- معمولا در موقع لزوم می‌توانم راه‌هایی برای کنترل عواطفم بیابم.

1

2

3

4

5

6

7

13- خودم را در یک طرف مذاکره با دیگران خوب توصیف می‌کنم.

1

2

3

4

5

6

7

14- به طورکلی از احساسات و هیجانات خود آگاهی دارم.

1

2

3

4

5

6

7

15- به طورکلی قادرم با محیط‌های جدید سازگار شوم.

1

2

3

4

5

6

7

16- دیگران آرامش و خونسردی مرا می‌ستایند.

1

2

3

4

5

6

7

17- در مجموع قادرم با استرس ها مقابله کنم.

1

2

3

4

5

6

7

C

18- گرایش دارم مکررا‌ تصمیم هایم را عوض کنم.

7

6

5

4

3

2

1

19- معمولا کنترل عواطف و احساساتم برایم مشکل است.

7

6

5

4

3

2

1

20- معمولا دفاع از حقم برایم مشکل است.

7

6

5

4

3

2

1

21- غالبا برایم مشکل است زندگی خودرا با شرایط جدید تطابق دهم.

7

6

5

4

3

2

1

22- معمولا با دشواری در خودم انگیزه ایجاد می‌کنم.

7

6

5

4

3

2

1

23- گرایش دارم در اموری وارد شوم که بعدا آرزو می‌کنم می توانستم از آن خارج شوم.

7

6

5

4

3

2

1

24- حتی اگر بدانم حق با من است ترجیح می‌دهم عقب نشینی کنم.

7

6

5

4

3

2

1

D

25- بیان احساساتم با کلمات برایم مشکل نیست.

1

2

3

4

5

6

7

26- اغلب متوجه می‌شوم که برایم مشکل است دنیارا ازدید دیگران نگاه کنم.

7

6

5

4

3

2

1

27- به طورکلی شناخت درست هیجانی که احساس می‌کنم برایم دشوار است.

7

6

5

4

3

2

1

28- اغلب نشان دادن عواطفم به نزدیکانم برایم مشکل نیست.

7

6

5

4

3

2

1

29- به نظرم می‌رسد اصلا نفوذی روی احساسات دیگران ندارم.

7

6

5

4

3

2

1

30- ایجاد روابط صمیمی حتی با نزدیکانم برایم مشکل است.

7

6

5

4

3

2

1

 

نتیجه پرسشنامه هوش هیجانی

امتیازات به دست آورده از هر عبارت را با یکدیگر جمع بزنید و نمره هوش هیجانی خود را به دست آورید. کمترین نمره در این پرسشنامه هوش هیجانی 30 و بیشترین نمره پرسشنامه هوش هیجانی 210 می‌باشد. هرچه نمره شما از متوسط بالاتر باشد از هوش هیجانی بیشتری برخوردارید. و اگر نمره پایین‌تر از متوسط (زیر 105) به دست آوردید نشان می‌دهد باید در جهت شناخت نقاط ضعف احساسی و عاطفی و تقویت هوش هیجانی خود تلاش کنید.

 

سخن آخر

هوش هیجانی می‌تواند باعث نتیجه‌های دلخواه و مثبت در روابطمان با دیگران و خودمان شود و پیامدهای مثبتی مثل شادی، خوش‌بینی، موفقیت‌های کاری، تحصیلی و شخصی به دنبال داشته باشد. اگر دارای سطح بالایی از هوش هیجانی باشیم، می‌توانیم انتظار نتیجه‌های عملکرد مطلوب افزایش فروش، موقعیت تحصیلی، ازدواج موفق، روابط دوستانه و صمیمی با دیگران و برخورداری از سلامت جسمی و روانی را داشته باشیم. یکی از مهمترین توانایی‌های هوش هیجانی در کیفیت انسانی، این است که می‌توان آن را اندازه گرفت، آموخت و در طول زندگی بهبود بخشید. 

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo