تعبیر خواب برنج خام و پخته (پلو)

تعبیر خواب برنج به گفته ابن سیرین کسب مال و اموال با مشقت زیاد است. با تعبیر خواب دیدن برنج پخته (پلو)، برنج نذری، برنج پختن، برنج و مرغ،‌ برنج خام، برنج خوردن و... با ادامه مطلب همراه باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می‌شود و دیدن برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج به دست می‌آید. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج

 

تعبیر خواب برنج

محمدبن سیرین گوید: تعبیر دیدن برنج به دست آوردن مال و اموال با سختی و مشقت است (به اندازه‌ای که دیده‌ای).
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن برنج در خواب بر سه وجه است.

 1. مال

 2. حاجت

 3. خیر و منفعت

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماش برنج و نخود و حبوبات دیگر ملال بود.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن دانه‌های برنج در خواب، برای تجار نشانه معاملاتی سود آور است، برای کشاورزان نشانه محصولات فراوان است.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید دیدن دانه های برنج در خوابتان نمادی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی های گرم است.

 

تعبیر خواب برنج خشک

 

تعبیر خواب برنج پختن

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر برنج را با گوشت پخته و می‌خوری تعبیرش خیلی بهتر است و یا چنانچه برنج را با شیر خورده باشی، تعبیر فوق‌العاده بهتری دارد.

 • ولی اگر ببینی برنج را با دوغ پخته و می‌خوری، تعبیرش غم و اندوه است.

به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه برنج می‌پزید بیانگر مسئولیت های جدید است که لذت زیادی برای شما به همراه خواهد آورد.

 

تعبیر خواب پلو

به تعبیر ابراهیم کرمانی اگر ببینی برنج پخته می‌خوری، خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود و خیر و نیکی به تو می‌رسد.

مطیعی تهرانی می‌گوید:

 • چنانچه در خواب دیدید که از برنج پلو می‌پزید یا دیگری برنج پخته و پیش روی شما نهاده حاجت شما روا می شود و به آرزویی که دارید می‌رسید که بیشتر جنبه مالی دارد نه معنوی.

 • پلو یا برنج پخته حاجت است. 

 • دادن برنج پخته یا پلو به دیگران برآوردن حاجت آنهاست و خوردن پلو بهره مندی از خیر و نیکی و نعمت است. 

 • اگر روی پلو زعفران ریخته بودند در راه رسیدن به هدفی که دارید ملال و اندوهی پیش می آید که زود رفع می‌شود. 

 • خوردن پلو با ترشی غم است. با ماست خشم است. 

 • چنانچه ببینید که پلو را با ماست می خورید حاجت شما برآورده می شود اما به علتی خشمگین می‌شوید. به هر حال دیدن پلو در خواب بد نیست. 

 • دختران جوان دم بخت اگر در خواب ببینند که پلو می‌خورند یا پلو پیش روی آنها نهاده‌اند و یا سر سفره‌ای نشسته‌اند که ظرف‌های پلو در آن چیده شده شوهر می‌کنند. خوردن پلو در خواب با مرغ بهتر از خوردن پلو با گوشت است. 

 • چنانچه در خواب دیدید که پلو می‌خورید اما پلوی شما شلتوک یا شن و ریگ دارد برای شما زحمت به وجود می‌آورند و کسی هست که خیانت می‌کند و دروغ می‌گوید.

 

تعبیر خواب برنج خوردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است. خوردن برنج خام تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان می‌دهید که البته درست نیست.

آنلی بیتون می‌گوید: خوردن برنج در خواب، نشانه رضایت از آسایش و شادمانی خانوادگی است.

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب خود را مشغول خوردن برنج ببینید، دلالت بر انجام کارهای خیر دارد.

به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه شما برنج می‌خورید بیانگر شادی و آرامش در خانه است.

 

تعبیر خواب برنج خام

به تعبیر معبرین غربی اگر در خواب کیسه‌ای پر از برنج خام دیدید، این رویا نشانگر صبر و تمایل شما برای انجام برنامه‌های بلند مدت در آینده است. این رویا همچنین می تواند بیانگر نیاز شما به صبر باشد. شاید شما خیلی زود وارد کاری می‌شوید و انتظار دارید که افراد نیز به همان سرعت وارد فضای جدید و کار شوند ولی در نظر داشته باشید که این انتظار همیشه انتظاری معقول و منطقی نیست. شاید نیاز باشد زمان بیشتری به افراد بدهید تا خودشان را با موقعیت و فضای تازه تطبیق دهند.

 

تعبیر خواب برنج سفید

به بیان معبرین غربی اگر در خواب، خود را در حال تهیه یا خوردن برنج سفید مشاهده کردید بیانگر وضعیتی است که اطراف شما را افرادی پر انرژی گرفته‌اند و این انرژی را به شما نیز منتقل می‌کنند.

 

تعبیر خواب برنج و مرغ

بنا به تفاسیر معبرین غربی، دیدن برنج و مرغ در خواب نشان دهنده این است که از منبعی که به سادگی در دسترس شماست سود خوبی کسب خواهید کرد. شما همچنین این شجاعت را دارید که در پروژه‌های مختلف کاری شرکت کنید.

 

تعبیر خواب برنج نذری

ابن سیرین و سایر معبرین تعبیر دیدن برنج نذری در خواب را اینگونه عنوان کرده‌اند:

 • برنج نشان از برآورده شدن حاجت است، اگر در خواب بیند که به همسایه و یا کسی که نیازمند است برنج نذری داده است حاجت آن شخص روا می‌گردد.

 • اگر درخواب بیند که نذری برنج می‌گیرد نشان از برکت و زیاد شدن فضل و خوشبختی برای خانواده و شخص مورد است .

 • اگر بیند که نذری برج می‌خورد نشان از روانه شدن برکت نعمت و فزونی برای سکنه منزل است.

 

تعبیر خواب خرید و فروش برنج

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید که برنج می‌فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می‌کنید و چنانچه دیدید که برنج می‌خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می‌شوید.113 نظر
 1. سلام روز بخیر

  من خواب دیدم که عمه ام و شوهرش از کانادا آمده اند ‌و مادر بزرگم که فعلاً مریض هم است سر میز نشسته و من برنج پخته را در قاب میکشم میگوید که زردکش را زیاد بینداز و بعد چادر خود را میپالد که برود.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان گویای ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. بیانگر پرورش، حفاظت و عشق بی قید و شرط است. ویژگی هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست علامت الگوی یک پیرزن خردمند باشد. علامتی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی های گرم است. تعبیر دیگر: گویای مسئولیت های نو است که لذت شدیدی برایتان به همراه خواهد آورد.

 2. سلام من خواب دیدم خالم برنج پخته بود ومنو فامیلای هم سنم نشسته بودیم بعد اون تو بشقاب برامون برنج گذاشت و بمون داد برنح پخته بود بعد تو بشقاب پسر خالم غذایی گذاشت(بادمجون و گوجه و..باهم مخلوط کرده و مزش ترشه)بهش گفت اینو با برنج بخورید بعد پسر خالم گفت کی میخواد از این برا خودش ببره همه اونایی که نشسته بودن بردن وگذاشتن تو بشقاباشون ولی وقتی بم رسید بشون گفتم نمیخوام از سر لجبازی با پسرخالم و اخرش نبردم از اون غذا ولی بشقاب برنج جلوم بود

  • سلام! خوابتان علامتی ازین است که تشنه ی زندگی هستید (برای زندگی عطش دارید). پتانسیل و تعهد برای آینده می نمایانید. ممکنست علامتی ازین باشد که شما بار و وظیفه هایی بیش از توان تان را حمل می کنید. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نمایانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی های گرم است. به خشم و رنجش در حالت احساسی ذهن تان اشاره دارد. ممکنست مشابه رابطه ای باشد که دارد رو به بد شدن می رود. از سوی دیگر، اگر به چیزهای ترش علاقه دارید و در خواب از خوردن آن لذت می برید، شاید به لذت زندگی تان اشاره دارد. لذت های کوچکی که شما را در لحظه سرشار از خوشی می کنند.

 3. سلام وخسته نباشید من خواب دیدم داشتم برای پدربزرگم برنج میپختم وزن داییم کنارم بود برنج خیییییلی زیاد بود وبااینکه من فقط ابکشیش کرده بودم وهنو دمش نکرده بودم به نظر کاملا پخته میومد کنارم ی تشت کوچکی بود که توش اب بود وبرگ های گل(اون قسمت بالا ورنگی)از همه رنگ بودن صورتی و زردو..منم میوردم رو برنج میزاشتم ومخلوطش میکردم اخرش زعفران اوردم زعفرانا به نظر قدیمی میرسیدن ولی من رو قسمتی از برنج گذاشتمشون و مخلوطش کردم ولی اون قسمت به نظر ترش شدوتموم.ممنون

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی تمایل دارید به شیوه ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست تان داشته باشند یا وابسته تان باشند. تعبیر دیگر: نمایانگر جنبه ی پرورش یافته و بالغ شماست. می خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت تان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر مسئولیت های نو است که لذت شدیدی برایتان به همراه خواهد آورد. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. گویای جادو، فروتنی و تواضع است. بخاطر رنگش، علامتی از عشق و شور و شوق است.

 4. باسلام وخسته نباشید.من مجردهستم ودیشب خواب دیدم ک برنج دم کرده روبرای مهمونامون می کشم وگوشت مرغ هم کباب کرده بودم.خواستم تعبیرشوبدونم.ممنونم

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی در پاداش ها و خوشی های زندگی، افراط می کنید. علامتی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی های گرم است. نمایانگر چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید.

 5. سلام خسته نباشید .من خواب دیدم خونمون مهمون داشتیم داییم بود و به پسر دیگه بعد گوجه سرخ شده و پلو رو قاطی کردم شبیهه گوجه پلو شد و جلوی مهمونا گذاشتم مقدار پلو و گوجه خیلی کم بود و به همه مهمونا که سه نفس بودن نمیرسید

  • سلام؛ ممنون! خوابتان علامتی از شادی و هماهنگی در خانه است. نمایانگر چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. تمایل دارید به شیوه ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست تان داشته باشند یا وابسته تان باشند. تعبیر دیگر: نمایانگر جنبه ی پرورش یافته و بالغ شماست. می خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت تان را ابراز کنید. نمایانگر جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند.

 6. ادامه.،رفتم سمت آشپز خانه موقع وارد شدن دیدم سمت چپم‌روی زمین برنج خام ریخته ، خواهرم موقع برداشتن یک‌لیوان اب لباس منم خیس کرد و من احساس خنکی قشنگی کردم اما خب لباسم آسیب ندید ، بعد برادرم آمد اب خورد و‌یکم خاک قند از توی‌ظرف ریخت روی زمین ، گفتم زندگی را با مورچه یکی میکنیا بعد حس کردم‌این خاک‌قندها همه جای خونه ریخته شد و ایرادی هم نداره . (خونمون عروسی بود من عروس ندیدم حتی رقص یا صدای آهنگ هم نبود اما همه‌ی مهمونا توی اتاق من‌بودن )

  • در ادامه: علامتی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی های گرم است. احساسات تان به شما غلبه می کند. نمایانگر پاکی معنوی، تولد دوباره یا احیاست. نمایانگر مسأله های حل نشده با ایشان یا مسأله های حل نشده از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. همچنین، ایشان علامتی از جنبه ای از رابطه تان با آنان است. لازمست رفتار و سخنان تان را پالایش بیشتری کنید.

 7. با سلام من خواب دیدم از ارایشگاه یا همچین جایی بر میگردم‌خونه، لباس بلندسفیدی تنم هست و‌تعداد زیادی مهمون‌داریم ، بعد امدم توی اتاق یکم‌اتاق را مرتب کردم‌برادرم بهم یک اسلحه شکاری داد تا برای کادوی عروس بزارم ،رفتم سمت آشپز خانه موقع وارد شدن دیدم سمت چپم‌روی زمین برنج خام ریخته ، خواهرم موقع برداشتن یک‌لیوان اب لباس منم خیس کرد اما خب لباسم آسیب ندید ، بعد برادرم آمد اب خورد و‌یکم خاک قند از توی‌ظرف ریخت روی زمین ، گفتم زندگی را با مورچه یکی میکنیا . (خونمون عروسی بود من عروس ندادم حتی رقص یا صدای آهنگ هم نبود اما همه‌ی مهمونا توی اتاق من‌بودن )

  • سلام! خوابتان گویای چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. نمایانگر طول عمر، سلامتی یا خلوص است. می کوشید از نظر دیگران بیگناه باشید. بیانگر جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، نمایانگر توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می بینید، یعنی حس می کنید در موقعیتی گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید. نمایانگر تجاوز، خشم و خطر بالقوه است. می توانید درباره ی چیزی، در حالت دفاعی باشید یا ممکنست با مسأله های انفعال/تهاجم و اختیار/وابستگی، سروکار داشته باشید. تعبیر دیگر: علامتی از قدرت و غرور است. شاید به دنبال پناه یا حمایت هستید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «آشپزخانه» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 8. باسلام ایام بکام عزیزان

  بنده در خواب دیدم که نشسته بودم و از روی زمین دانه های برنج خام را که پیش پای مادرم ریخته را جمع میکنم و میخورم اولش انگار بخاطر اینکه مادرم دانه های برنج رو نبینه و چیزی بهم بگه میخوردم ولی بعدش دیدم مادرم چیزی بهم نگفت اما انگار خودم خوشم اومده بود ازاونا وهمچنان میخوردمشون

  باتشکر از زحمات شما

 9. سلام ببخشید من خواب دیدم با خواهرم سر سفره نشستیم داریم لوبیاپلو میخوریم با سالاد شیرازی که خواهرم برگشت گفت ببین سالادش چقد خوشمزه اس ترشه ولی خب من طعمی رو حس نکردم ولی خواهرم خیلی خوشحال بود ولذت میبرد از طعمش ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • سلام! خوابتان نمایانگر هماهنگی، صمیمیت، بزله گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه های شاد است. نمایانگر مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. نیازست احساسات تان را ابراز کنید و اثر مثبت در زندگی تان داشته باشید که برای رشد شخصی لازم است. تعبیر دیگر: یعنی به طبیعت و سلامتی، علاقه ی وافر دارید.

 10. سلام و خسته نباشید

  من خواب دیدم با دوستانم درحال بازی کردن هستیم تفنگ بازی میکردیم دنبال هم دیگه بودیم و نتیجه بازی برامون مهم نبود بعد یهو میبینم داخل رستورانی هستم و در حال خوردن برنج سفید که روش برنج زرد زعفران ریخته شده بود در حال خوردن بودم که شخصی از من درخواست کمک کرد گشنه بود من چیزی نداشتم بدم بهش پشقاب خودم را که داخل آن برنج زیادی بود دادم اما اون گفت برنج که مونده را تو زندگیت نگه میداری؟ منم گفتم چیزی که بهش نیاز نداشته باشم میندازم از زندگیم بیرون بعد اون مرد بهم گفت پس انجام بده و از خواب باشدم این برنجی که من به اون مرد گفتم بخور تازه تازه بود نمیدونم چرا گفت مونده هستش چون من خودم در حال خوردنش بودم و تازه داغ خوشمزه بود

  ممنون میشم تعبیر کنید

  • سلام وقتتون بخیر
   من خواب دیدم من و مادربزرگم که مریض هست و مادرم یکجا نشستم و یه قابلمه که توش برنجه نپخته همراه با اب و تیکه های سبزی توش هست پیشمونه و مادر بزرگم برا یک لحظه بلند میشه میره و من دچار تنگی نفس میشم و نمیتونم نفس بکشم و برای اینکه بتونم نفس بکشم با یه نی از اب اون برنج میخورم ولی تلاشم بر این بود که هیچ کدوم از برنجارو نخورم و مادرمم بابت این کار همش سرزنشم میکنه و میگه برا چی دارم این کارو میکنم .
   خیلی ممنون میشم که تعبیر این خوابو بگید.

   • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از پرورش، حفاظت و عشق بی قید و شرط است. ویژگی هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست علامت الگوی یک پیرزن خردمند باشد. به نگرش تان درباره ی موقعیتی خاص اشاره دارد و اینکه در جناح خاصی ایستاده اید. ممکنست گویای نقد، عصبانیت یا ناامیدی نهفته باشد. باشد. قصد انجام کاری را دارید. علامتی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی های گرم است. حس می کنید گیر کرده اید و از شلوغی و جمعیت احساس خفگی می کنید. شاید کسی به فضای شخصی تان تجاوز کرده است. روح تان تازه می شود. با نگاه به خودتان و گذشته تان، وضوح می یابید.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان به این اشاره دارد که تمایل دارید خلاف هنجارهای جامعه پیش روید و قانون های قراردادی را نقض کنید. خلاقیت محدودنشده ای را می نمایانید. تعبیر دیگر: یعنی همه اش کار می کنید و اصلا بازی نمی کنید (تفریح نمی کنید). لازمست استراحت کنید و زندگی را کمی راحت بگیرید. همچنین یعنی، چیزها را به حد کافی جدی نمی گیرید. لازمست با واقعیت روبرو شوید. حس می کنید زیر بار فشار تصمیم ها و انتخاب هایی که نیازند در زندگی بگیرید، له می شوید. تعبیر دیگر: به دنبال غنای احساسی، خارج از سیستم حمایتی اجتماعی تان هستید. نمایانگر شادی و آرامش در خانه است. مشابه توانایی تان برای دادن و گرفتن عشق است. دلسوز دیگرانید.

1 2 3 6

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور