تعبیر خواب برنج | برنج پخته در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب برنج به گفته ابن سیرین کسب مال و اموال با مشقت زیاد است. با تعبیر خواب دیدن برنج پخته (پلو)، برنج نذری، برنج پختن، برنج و مرغ،‌ برنج خام، برنج خوردن و... با ادامه مطلب همراه باشید.
تعبیر خواب برنج
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – برنج از جمله مواد غذایی است که به صورت‌های مختلف در خواب دیده می‌شود. معمولا برنج به حالت پخته یا پلو و همراه دیگر غذاها مشاهده می‌شود. برنج و کباب، برنج شفته، برنج نذری و … از خواب‌های متداول برای دیدن این ماده غذایی است. برای تفسیر این گونه رویاها باید از شرایط زندگی بیننده خواب آگاه بود تا بتوان تفسیری نزدیک به واقعیت بیان کرد.

 

تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج

 
 

تعبیر خواب برنج

به طور کلی برنج مالی است که با زحمت و تلاش فراوان بدست می‌آید.

محمدبن سیرین: تعبیر دیدن برنج به دست آوردن مال و اموال با سختی و مشقت است (به مقداری که در خواب مشاهده کرده‌اید).

حضرت امام جعفر صادق (ع):

دیدن برنج در خواب بر سه وجه است.

 • مال
 • حاجت
 • خیر و منفعت

یوسف نبی علیه السلام: دیدن ماش برنج و نخود و حبوبات دیگر ملال بود.

آنلی بیتون: دیدن دانه‌های برنج در خواب، برای تجار نشانه معاملاتی سود آور است، برای کشاورزان نشانه محصولات فراوان است.

کارل گوستاو یونگ: دیدن برنج در خواب نشانه موفقیت و شانس و کامیابی و دوستی گرم و صمیمی برای خواب بیننده است.

 

بنر-هومکا-ستاره

تعبیر خواب پختن برنج

ابراهیم کرمانی:

 • اگر برنج را با گوشت پخته و می‌خوری تعبیرش خیلی بهتر است و یا چنانچه برنج را با شیر خورده باشی، تعبیر فوق‌العاده بهتری دارد.
 • ولی اگر ببینی برنج را با دوغ پخته و می‌خوری، تعبیرش غم و اندوه است.

کارل یونگ: اگر فردی در خواب ببیند که برنج می پزد نشانه این است که مسئولیت جدیدی را می پذیرد که لذت زیادی برای او دارد.

برای درک بهتر رویاهایی با مضمون غذای پخته شده می‌توانید به تعبیر خواب پختن غذا رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب پلو (برنج پخته)

پلو در واقع همان برنج پخته است که با ماده دیگری می‌تواند مخلوط شود. در نظر داشته باشید طعمی که در خواب و در هنگام خوردن غذا احساس می‌کنید بسیار در تفسیر آن خواب تاثیر گذار است.

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی برنج پخته می‌خوری، خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود و خیر و نیکی به تو می‌رسد.

مطیعی تهرانی:

 • چنانچه در خواب دیدید که از برنج پلو می‌پزید یا دیگری برنج پخته و پیش روی شما نهاده حاجت شما روا می شود و به آرزویی که دارید می‌رسید که بیشتر جنبه مالی دارد نه معنوی.
 • پلو یا برنج پخته حاجت است.
 • دادن برنج پخته یا پلو به دیگران برآوردن حاجت آنهاست و خوردن پلو بهره مندی از خیر و نیکی و نعمت است.
 • اگر روی پلو زعفران ریخته بودند در راه رسیدن به هدفی که دارید ملال و اندوهی پیش می آید که زود رفع می‌شود.
 • خوردن پلو با ترشی غم است. با ماست خشم است.
 • چنانچه ببینید که پلو را با ماست می خورید حاجت شما برآورده می شود اما به علتی خشمگین می‌شوید. به هر حال دیدن پلو در خواب بد نیست.
 • دختران جوان دم بخت اگر در خواب ببینند که پلو می‌خورند یا پلو پیش روی آنها نهاده‌اند و یا سر سفره‌ای نشسته‌اند که ظرف‌های پلو در آن چیده شده شوهر می‌کنند. خوردن پلو در خواب با مرغ بهتر از خوردن پلو با گوشت است.
 • چنانچه در خواب دیدید که پلو می‌خورید اما پلوی شما شلتوک یا شن و ریگ دارد برای شما زحمت به وجود می‌آورند و کسی هست که خیانت می‌کند و دروغ می‌گوید.

 

تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج پخته و خام

 

تعبیر خواب برنج برای زن باردار

دیدن خواب در دوران بارداری نشان از یک سری اتفاقاتی است که از پیش به شما اطلاع داده می شود. در گذشته مادران ها برای اینکه پیشبینی کنند فرزند پسر است یا دختر روش جالب داشتند. بسته به اینکه زن حامله تمایل به غذاهای شور نشان دهد یا ترش مشخص می شد که فرزند او پسر خواهد یا دختر. تعبیر خواب برنج برای زن باردار هم دلالت بر فرزندی پسر همراه با اقبالی بلند و روشن دارد.

 

تعبیر خواب برنج نذری

تعبیرِ دادن برنج نذری در خواب برآورده شدن حاجت است. اگر در خواب برنج نذری را به فردی بدهید، به زودی به حاجت خود می رسید. گرفتن نذری در خواب نشان از افزایش فضل خداوند برای فردی که نذری می دهد و می گیرد است. خوشبختی برای هر دو طرف رقم خواهد خورد.

شاید به نظر شما خوابی که از آینده به شما خبر می دهد اعتباری نداشته باشد. اما این خواب نشان شما را از آینده مطلع می کند. شاید شما این موضوع را جدی نگیرید اما خواب نتیجه تفکرات شما و احساسات تان در طول روز است. می بایست در طول روز احساسات و تفکرات خود را روی مدار مثبت ها سوق دهیم تا به دنبال آن نتایج شاد و ثروت ساز به سمت ما جذب شوند.

 

تعبیر خواب برنج خام

معبرین غربی: اگر در خواب کیسه‌ای پر از برنج خام دیدید، این رویا نشانگر صبر و تمایل شما برای انجام برنامه‌های بلند مدت در آینده است. این رویا همچنین می تواند بیانگر نیاز شما به صبر باشد. شاید شما خیلی زود وارد کاری می‌شوید و انتظار دارید که افراد نیز به همان سرعت وارد فضای جدید و کار شوند ولی در نظر داشته باشید که این انتظار همیشه انتظاری معقول و منطقی نیست. شاید نیاز باشد زمان بیشتری به افراد بدهید تا خودشان را با موقعیت و فضای تازه تطبیق دهند.

 

تعبیر خواب برنج سفید

معبرین غربی: اگر در خواب، خود را در حال تهیه یا خوردن برنج سفید مشاهده کردید بیانگر وضعیتی است که اطراف شما را افرادی پر انرژی گرفته‌اند و این انرژی را به شما نیز منتقل می‌کنند.

 

تعبیر خواب برنج و مرغ

معبرین غربی: دیدن برنج و مرغ در خواب نشان دهنده این است که از منبعی که به سادگی در دسترس شماست سود خوبی کسب خواهید کرد. شما همچنین این شجاعت را دارید که در پروژه‌های مختلف کاری شرکت کنید.

 

تعبیر خواب خرید و فروش برنج

منوچهر مطیعی:اگر دیدید که برنج می‌فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می‌کنید و چنانچه دیدید که برنج می‌خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می‌شوید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo