تعبیر خواب برلیان

با تعبیر خواب برلیان، تعبیر خواب برلیان شکسته، تعبیر خواب هدیه گرفتن برلیان و تعبیر خواب گم کردن برلیان همراه ما باشید.
تعبیر خواب برلیان

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن برلیان در خواب بیانگر نا امیدی برای رسیدن به هدف‌های بزرگ است.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب برلیان – تعبیر خواب زمرد – تعبیر خواب طلا –تعبیر خواب برلیان شکسته

 

تعبیر خواب برلیان

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن برلیان در خواب، نشانه آن است که برای رسیدن به بزرگ‌ترین هدف خود با مانع و نومیدی روبرو خواهید شد.

 

تعبیر خواب برلیان شکسته

بیتون می‌گوید: دیدن برلیان شکسته در خواب، علامت آن است که فردی مورد اعتماد به شما بی وفایی می‌کند.

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن برلیان

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب ببینید کسی به شما برلیان هدیه داد، بیانگر داشتن اوضاع مناسب است. اگر خواب ببینید که برلیانی را گم کرده‌اید، نشانه‌ی جدایی از یکی از دوستانتان است.
نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور