تعبیر خواب برکه – معنی دیدن برکه گل آلود در خواب چیست؟

با تعبیر خواب برکه، تعبیر خواب برکه با آب کثیف، تعبیر خواب برکه پر از ماهی و تعبیر خواب حمام کردن در آب برکه همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب برکه
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا آبگیر یا برکه در خواب نماد جهان درون افکار، خیال‌ها و احساسات ما، گاهی حس وحدت با تمامی موجودات زنده – ناخودآگاه جمعی یا تاثیری که دیگر مردمان در ارتباط متقابل اجتماعی بر ما می گذارند. برای مثال وقتی عقیده یا سرزنش جمعی بر ما تاثیر می‌گذارد در رویا آبگیر مشاهده می‌کنیم.

اگر در خواب رویا زیر آب برکه مشاهده کردید نشانه تماشای آنچه در ژرفنای وجود و احساس شما رخ می دهد، جنبه‌ای از وجود شما که در ناخودآگاهتان غرق شده است. این تصویر به ویژه به هنگامی که در درون خود تامل می‌کنید و از موضوع احساسات و خیالپردازی‌های خود آگاه می‌شوید ارتباط دارد.

 
تعبیر خواب برکه – تعبیر خواب آبگیر – تعبیر خواب رودخانه – تعبیر خواب آب راکد

 

تعبیر خواب برکه و آبگیر

برايت مى‌گويد: ديدن برکه نشانه‌ى آن است كه براى كسى از اطرافيانتان اتفاق بدى رخ خواهد داد.
لوک اویتنهاو می گوید: اگر برکه در خواب دیدید مراقب خودتان باشید.

 

تعبیر خواب برکه با آب کثیف

لیلا برایت می‌گوید: دیدن برکه‌ای با آب تمیز، بیانگر آشنایی با اشخاص جدید است. اگر آب برکه کثیف و گل آلود باشد، نشانه‌ی آشنایی با افراد حیله‌گر است.

 

تعبیر خواب برکه همراه با ماهی

لیلا برایت: اگر در خواب برکه‌ای پر از ماهی دیدید، بیانگر پیشرفت در امور مالی است اما اگر ماهی‌ها مرده باشند، یعنی دچار زیان و ضرر می‌شوید.

 

تعبیر خواب حمام در برکه

آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری خواب ببیند در برکه ای بدن خود را می‌شوید، دلالت بر آن دارد که جذابیت‌های زنانه‌اش برای او قدر و منزلتی فراهم ساخت.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo