تعبیر خواب برج و ساختمان بلند

با تعبیر خواب برج بلند، تعبیر خواب ساختمان بلند، تعبیر خواب بالا رفتن از برج، تعبیر خواب برج ویران و تعبیر خواب برج نظامی همراه ما باشید.
تعبیر خواب برج

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن برج و ساختمان بلند در خواب بیانگر مقام والا و بزرگ است. البته تعابیر گفته شده برای تماشای مناظر اطراف برج از بالا یه پایین و یا از پایین به بالا متفاوت است.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب برج - تعبیر خواب ساختمان بلند - تعبیر خواب برج بلند - تعبیر خواب بالا رفتن از برج

تعبیر خواب برج بلند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برج شخصیت است و کسی است که مقام والا و منزلتی بزرگ دارد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • خواب یک برج: خوشبختی طولانی

 • یک برج خیلی بلند: عمر شما طولانی خواهد بود.

 

تعبیر خواب تماشای برج از پایین به بالا

مطیعی تهرانی: تماشای برج از پائین احساس ضعف است و چنانچه از پائین به برج مرتفعی نگاه می‌کنید در مقابل شخصی که از شما قوی تر است احساس ضعف و ناتوانی می‌کنید و یارای مقابله با او را ندارید.


 

تعبیر خواب تماشا کردن از بالای برج

منوچهر مطیعی: اگر از بالای برج به پائین نگاه کردید، گویای توفیقی است که به دست می‌آورید. توفیقی مهم که اهمیت آن را اندک اندک درک می‌کنید و به تدریج آثارش در زندگی شما آشکار می‌گردد.

 

تعبیر خواب برج ویران

مطیعی تهرانی می‌گوید: برج ویران و شکسته شخصیت خرد شده است. اگر خودتان در برج یا روی آن بودید و یا احساس کردید برج به شما تعلق دارد و آن برج شکسته و خرد شده بود شخصیت شما خرد می‌شود و اگر دیگری در برج شکسته بود او گرفتار مصیبتی می‌گردد که بیش از زیان مالی به آبروی او لطمه وارد می‌آید.

کتاب سرزمین رویا: یک برج نیمه خراب: شغلتان را از دست می‌دهید.

 

تعبیر خواب بالا رفتن از برج و ساختمان بلند

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید که از برج بالا می‌روید، بیانگر رسیدن به آرزوهایتان است. اگر خواب ببینید که از برج پایین می‌آیید و ناگهان برج ویران می‌گردد، بیانگر غم و اندوه است. اگر فرد نیازمندی خواب ببیند که از برج دیده‌بانی بالا می‌رود، بیانگر بهبودی در امور مالی است و اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه‌ی آن است که برای موفقیت در کارها باید غرور خود را کنار بگذارد.

تبلیغات در ستاره


درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • از یک برج بالامی روید: از بلاها و مصائب خود را می‌رهانید ولی پول از دست می‌دهید.

 • ازیک برج پائین می آئید: خواسته‌های شما برآورده نخواهند شد.

 • دیگران در یک برج هستند: یک غم بزرگ

 

تعبیر خواب برج نظامی

کتاب سرزمین رویاها:

 • برج یک قلعه نظامی: براحتی در مقابل مخالفان ایستادگی می‌کنید.

 • شلیک توپ از بالای یک برج: به شما خیانت می‌شود

 • در بالای یک برج که سربازان در آن هستند و درون آن توپ، باروت می‌ریزند: شانس 1. سلام من خواب دیدم روی یه برج خیلی بلند هستم و پایین رو نگاه میکنم اونقدر بلند به اندازه ارتفاع پرواز هواپیما

  • سلام! خوابتان نمایانگر امیدها و آرمان های بالاست. اگر از بالای برج به پایین نگاه می کنید، یعنی حس مافوق بودن به دیگران دارید. خود درون تان مغرور است.

 2. ممنونم از شما در ادامه خواب دیدم صندلیهای زیادی در سالنی است که در آن اجتماع میشده همراه مادر نشیتم ظرفهای کثیفی آنجا بود جمعشان ک کردم سخنرانی شروع شد و به سخنرانی گوش دادم بعد آن ساختمانی بزرگ و باشکوهی را از بیرون دیدیم همراه دختر عمه ام و آنرا میپسندیدیم برای زایمانمان میگفتیم باردار شدیم انجا زایمان کنیم قسمتهای دیگری دیدیم پارچه فروشی و نانوایی پول نداشتیم نان بگیریم دختر عمه ام گف نگران نباش در دهانش آدامس صورتی داشت آنرا به نانوا داد و نانوا ادامس را در دهان گذاشت نان داد سپاس ازشما

  • خواهش می کنم! در ادامه: علامتی ازین است که لازمست بنشینید و زمانی بگذارید که پیش ازینکه وارد عمل شوید، درباره ی موقعیتی فکر کنید؛ یا اینکه لازمست استراحت کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر احساسات و ایده های شماست که رد می شوند یا به حاشیه رانده می شوند. نشانگر مردد بودن شماست. نمی دانید درباه ی چیزی، چه می خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید. نمایانگر احساسات درونی تان است که برای اطرفیان تان شناخته می شود. آنچه در سخنرانی گفته می شود را در نظر گیرید! گویای ترس از دست دادن جایگاهتان در جهان است. توانایی مورد نیاز برای دستیابی به هدفی مطلوب را ندارید. بیانگر نیازهای اولیه ی زندگی است. ممکنست ویژگی های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید.

 3. باسلام و خسته نباشید در خواب دیدم از ساختمانی بسیار بزرگ طبقه به طبقه بالا میرم و هر طبقه شگفت زده می شوم در چندین طبقه فقط گلهای بسیار زیبا دیدم طبقاتی پر از گلهای زیبا در گلدان و آویز خوش بو و رنگهای مختلف وبعد چن طبقه وارد طبقه ای شدم که مادرم بود به شدت صورتش را بوسیدم همراهش شدم وارد طبقه ای شدم که کنفرانس علمی و ورزشی بود صندلیهای بسیار بود و تعدادی ظرف کثیف ک جمعشان کردم بشورم ک سخنرانی شد بعد دیدم همراه دختر عمم از ساختمانی عظیم و لوکس که همه چی بوددیدن کردیم قسمتیش بیمارستان زایمان بود که میگفتیم آنجا زایمان کنیم اگد باردار شدیم قسمتیش پارچه فروشی و لباس فروشی بود ک ب قسمت نانوایی رسیدیم و پول نداشتیم آدامس دهنش را درآورد و به فروشنده داد و نان گرفت و فروشنده ادامس را خورد بعد دیدم در قسمتی از ساختمان گله ای گوسفند رها کردیم بچرند همه جا سر سبز و زیبا بود بعد از ساعاتی دنبال گله گوسفند رفتیم یک خانم با درخت تصادف کوچکی داشت لباسهای شسته را سر را جم کردیم تا دنبال گوسفندها رویم ممنوونم از لطفتون

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی در تأیید و مواجهه با احساسات ناخودآگاهتان، با آغوش باز عمل می کنید. نمایانگر خود و بدن است. اینکه در چه ارتفاعی از ساختمان هستید، نمایانگر سطح رشدیافته ی درک، آگاهی یا موفقیت است. نمایانگر مهربانی، شفقت و مهربانی، لذت، زیبایی و به دست آوردن است. علامتی از کمال و معنویت است. ممکنست یک ابراز عشق، لذت و شادی باشد. تعبیر دیگر: نمایانگر ظرفیت پنهان تان و استعدادهای پنهان شماست. نمایانگر ستایش، حسن نیت، دوستی یا احترام است. همچنین به شور مهارنشده اشاره دارد. درگیر تمایلات فیزیکی تان می شوید. لازمست ایده ها و دیدگاه های دیگران را پیش از نتیجه گیری، در نظر بگیرید. ذهن تان بسته نباشد و به آنچه دیگران می گویند، گوش کنید! برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «صندلیهای بسیار» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام ارسال کنید!

 4. سلام خسته نباشید

  من تو خواب دیدم که بالای یه برج خیلی خیلی بلند هستم و وقتی از بالا به پائین نگاه کردم دیدم که همه چیز به اندازه نقطه شده و بعد سعی می کردم باز هم از اون برج بالاتر برم ولی هیچ پله ای نداشت، با دستم خودمو بالا کشیدم انگار که یه طبقه مونده بود که تموم بشه و با ترس زیاد تونستم بالا تر هم برسم و انگار کل برج فقط از سنگ ساخته شده بود.من خودم تازه کنکور دادم ولی هنوز جوابش نیومده ایا این میتونه به کنکورم ربط داشته باشه؟

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی به دنبال ایده های ناخودآگاه و معنویت هستید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 5. سلام،من خواب دیدم تالار سفیدکه راهروداشت فقط ولی از پایین، راهرو طبقه بالاشومیشددید،من طبقه پایین کنار در خروجی‌ که به یه جای زیبا باز میشد رسیدم وایسادم تا ابجیم از طبقه بالا به من برسه صداش میکردم منتظرم اونم با گریه میگفت صبر کن الان میام،

  • سلام! خوابتان نمایانگر مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب تان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. نمایانگر مرحله ی گذار و تحول از کشف خود است. این مسأله، نشانه ای از روشنی روحی، رشد احساسی، قابلیت های فیزیکی، فرصت های جدید و معابر ذهنی در زندگی تان است.

 6. سلام خدمت شما دوست عزیز

  خواب دیدم که داخل یه ساختمان چند طبقه هستم من و برادرو پدرم به میله یا میشه گفت تیره آهن خودمان را آویزان نگه داشتیم و زیر پایین رو نگاه میکردم هیچی نبود جز تاریکی و سیاهی ولی خودمون رو محکم نگه داشته بودیم و آویزان کرده بودیم ولی کسی مون نیفتاده بودش از ترس خوابم بیدارشدم خدا کنه تعبیر بدی نداشته باشه انشاالله صدقه هم گذاشتم کنار

  باتشکر از شما

  • سلام بر شما! خوابتان نمایانگر رضایت، شادی و پذیرش موقعیتی است. مسأله هایتان را رها می کنید بروند و مانع هایتان را جا می گذارید (اوج می گیرید). آزادی تازه ای را تجربه می کنید و به چشم انداز تازه ای درباره ی چیزها می رسید (چیزها را از زاویه ی دیگر می بینید). هیچ چیز به نظر دشوار یا مدیریت ناپذیر نیست که نشود از پسش برآمد. تعبیر دیگر: یعنی در زندگی، بی هدف پیش می روید. با جریان پیش می روید. علامتی از خشونت، خشم، پرخاشگری، بی رحمی و تعارض است. جنبه ی مثبتش، ممکنست نمایانگر قدرت، استقامت و اراده باشد. نمایانگر خود و بدن است. اینکه در چه ارتفاعی از ساختمان هستید، نمایانگر سطح رشدیافته ی درک، آگاهی یا موفقیت است.

 7. سلام من خواب دیدم رفتم بالای برج میلاد به همراه یه نفر شیشه هاش رو داریم تمیز میکنیم ولی چون ارتفاع زیاده من با ترس کار میکنم کارم که تموم شد به یه خانومی برخورد کردم که توی همین خوابم قبلا آشنا شده بودم و ایشون قصد نزدیکی به من رو دارن ولی من به یاد دوست دخترم افتادم و نخواستم خیانت کنم و سریع از پله های برج اومدم پایین و رفتم ممنون میشم تعبیر خواب منو بگین

  • سلام! خوابتان نمایانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی تان است. احساس می کنید در برخی موقعیت ها، کاملا بی یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! نمایانگر امیدها و آرمان های بالاست. اگر از بالای برج به پایین نگاه می کنید، یعنی حس مافوق بودن به دیگران دارید. خود درون تان مغرور است. چیزی را به وضوح نمی بینید. نیاز به شفافیت بیشتر در موقعیتی دارید. موردهای منفی را در زندگی تان برمی دارید و بر مانع های اصلی غلبه می کنید. بسوی مرحله ی تازه ای در زندگی تان می روید. لازمست افکارتان را تروتمیز کنید و از شر روش ها و عادت های قدیمی خلاص شوید. به دنبال بهبود شخصی هستید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای ازین باشد که لازمست واضح صحبت کنید یا اینکه کل حقیقت را درباره ی موقعیت یا مسأله ای بگویید. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «تموم شد» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 8. اصغر قنبری آبان 16, 1399 at 12:36 ب.ظ

  خواب دیدم بالاترین نقطه برج نشستم هواهم سرده و یخبندونه ولی من سردم نیست از بالا به پایین نگاه میکنم میبینم دوستام و عشقم نردبان میزارن بیان بالا اما به طبقه اولشم نمیرسن

  • ابتدا سلام! خواب‌تان یعنی یک جریان ایده و فکری ندارید. هیچ پیشرفتی در زندگی‌تان نمی‌بینید. تعبیر دیگر: ریسک‌هایی می‌کنید که نباید بکنید. گویای امیدها و آرمان‌های بالاست. اگر از بالای برج به پایین نگاه می‌کنید، یعنی حس مافوق بودن به دیگران دارید. خود درون‌تان مغرور است. بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید؛ اما آماده‌اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه‌هایی که با اطرافیان‌تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم‌اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. علامت بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید.

 9. سلام من خواب دیدم که پشت برج میلادم و دارم نگاهش میکنم که آروم آروم کج شد و بعدش قسمت بالاییش جدا شد و خورد زمین و بعدش تنه اش خورد زمین حتی احساس لرزش هم زیر پام داشتم

  تعبیر این خواب چیه؟

  • مدیر سایت مهر 15, 1399 at 12:48 ب.ظ

   سلام! خواب‌تان یعنی لازمست توجه شدیدتری به بینش‌تان و بُعد عاطفی‌تان بکنید. خبر از تغییرهای شدید پیش روست.

 10. سلام من خواب دیدم روی یه تپه ی بلند نشستم و شب هست منم دارم از شهر عکس میگیرم شهر اسنات خراش های بلند و زیبا داشت و مثل ساختمان های نیویورک سیتی در امریکا بود تعبیر انی خواب چیه؟

  • مدیر سایت تیر 16, 1399 at 12:48 ب.ظ

   سلام! خواب‌تان یعنی در کوشش‌هایتان موفق شده‌اید و به نتیجه رسیده‌اید. منابع ضروری برای کامل کردن وظیفه‌ای که در دست دارید را در اختیار دارید. بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. تمایل دارید به یک تصویر خاص، زمان خاص یا دوره‌ای خاص در زندگی‌تان بچسبید. نشانگر آرمان‌های بالا، خلاقیت، دستاوردها و تخیل‌تان است. همیشه عالی را در هرکاری که می‌انجامید، لحاظ می‌کنید. استعاره‌ای برای پیش‌بینی‌ها و دستاوردهای انسان است.

1 2 3

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور