تعبیر خواب دزد – دیدن دزد در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دزد در تعابیر اسلامی اشاره به مهمان دارد. با تعبیر خواب دزد یا دیدن دزد در خواب، تعبیر خواب دزدی کردن (کیف، کفش، طلا، ماشین و ...) همراه ما باشید.
تعبیر خواب دزد و دیدن آن در خواب چیست؟
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن دزد در خواب به گفته معبرین اسلامی تاویلی به مهمان یا دوست دارد. از نظر روانشناسی دزد ترسی است برای از دست دادن آنچه که بدست آورده‌ایم. همراهان گرامی ستاره برای آگاهی از تعابیر انواع خواب‌ها می‌توانند به صفحه تعبیر خواب ستاره و یا با استفاده از جدول زیر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا دیدن دزد را در رویا اینگونه تفسیر می‌کند:
 
دزد: ترس ما از اینکه مبادا چیزی را از دست بدهیم یا آنچه را بدست آورده‌ایم از کفمان برود، آرزوهای ناشناخته، تمایل به گرفتن از مال دیگران، درگیری با اراده.
 
از دست دادن چیزهایی که برایمان ارزشمند بوده‌اند. شاید به از دست رفتن زمان، انرژی و محبت ارزشمند شما به دلیل بی توجهی و بی احتیاطی شما و یا به دلیل روابط عاطفی شما با دیگران اشاره کند. شاید شما دزدی هستید که انرژی و زمان شخص دیگری را از او می‌گیرید. این تصویر در رویا همچنین ممکن است به احساس آزردگی یا خشم شما اشاره کند.
 

تعبیر دیدن دزد در خواب چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب‌های ما آنچه دزد می‌دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می‌آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می‌ترسد بنابراین از دیدار یک دوست قطعاً شاد و خوشحال می‌شود. اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می‌رسد یا مسافری می‌آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می‌رسد و یا نامه ای دریافت می‌کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم.
 
معبرین غربی گویند:
 • دیدن دزد در خواب نشانه بیماری، کمبود و یا ناراحتی جسمانی است.
 • اگر در خواب دزد سیاه پوستی را مشاهده کردید. شما زا ناحیه صفرا رنج می‌برید.
 • اگر در خواب پوست دزد به رنگ سرخ بود بیماری مربوط به خون شخص بیننده خواب است.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن دزد فتنه بود
 
مؤلف کتاب جامع بانک تعبیر خواب گوید: همیشه وقتی دزد وارد خانه کسی می‌شود به دنبال اشیاء گرانقیمت مانند طلا واز این قبیل می‌گردد. در خواب طلا معنی غم واندوه دارد پس کسی که این‌ها را بدزدد به یقین دوست ما خواهد بود. چون دوست است که از ما غم و ناراحتی را دور می‌کند.
 
اگر یک خانم خواب دزد ببیند
در تعابیر غربی آمده اگر شما یک خانم هستید و خواب دزد در خانه را ببینید و یا با یک دزد برخورد کنید، این رویا می‌تواند معنای شروع یک عشق و وابستگی جدید باشد. اگر در خواب دزد را می‌شناسید یعنی یک خواستگار جدید برایتان می‌آید. در واقع، فردی که در خواب به عنوان یک دزد وارد منزلتان شده تبدیل به عشق و مخاطب عاطفی شما خواهد شد.
 
 

تعبیر خواب فرار کردن از دزد

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند، دلالت بر آن دارد که دشمنان خطرناکی با شما رقابت می‌کنند، در حشر و نشر خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید.
 
تعبیر خواب مرتبط: تعبیر خواب دزدیدن طلا
 

تعبیر خواب دزدی کردن

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید دزدی مشغول سرقت چیزی است، نشانه عقده‌ها و کمبودهای روانی و بداقبالی شماست.
 • اگر خواب ببینید متهم به دزدی چیزی شده‌اید، نشانه آن است که تعبیری خطا از رفتار شما می‌کنند و این امر باعث آزار شما می‌شود. اما بعد به این نکته پی خواهید برد، که این سوء تعبیر به نفع شما تمام خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید کسی را متهم به دزدی کرده‌اند، علامت آن است که در اثر استدلالی شتابزده باکسی درگیر خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید دزد هستید و مأموران در تعقیب شما هستند، نشانه آن است که درگیر روابط اجتماعی نامطلوبی خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید دزدی را تعقیب می‌کنید یا او را دستگیر می‌سازید، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می‌شوید.
لوک اویتنهاو: 
 • دزدیدن طلا: خبرهای بد
 • دزدیدن پول: مراقب دزدها باشید

تعبیر خواب دزد زدن به جایی

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید دزد خانه یا محل کار شما را زده است، نشانه آن است که به شهرت اجتماعی شما حمله می‌شود و شما با شجاعت از حیثیت خود در مقابل دیگران دفاع خواهید کرد.
 

تعبیر خواب دزدیدن کیف

معبرین غربی گویند: دزدیده شدن کیف شما در خواب به معنی از دست دادن هویت و اعتبارتان توسط اشخاص دیگر است. شاید شخصی اعتبار و شخصیت شما را زیر سوال ببرد و یا در شرایطی قرار بگیرد که به رسمیت شناخته نخواهید شد. شاید از جانب شخصی مورد بی احترامی قرار بگیرید.
 
 

تعبیر خواب دزدیدن کفش

معبرین غربی گویند: اگر در خواب دیدید کفش‌های شما را دزدیدند، این خواب می‌تواند نشانگر زیانی باشد که در زندگی به شما وارد خواهد شد، و کاملا نگرش‌تان را نسبت به زندگی عوض خواهد کرد. این زیان می‌تواند مالی یا عاطفی باشد. اما در هر صورت یاد خواهید گرفت چگونه به روشی کاملا متفاوت از قبل با این گونه مسائل کنار بیایید.
 

تعبیر خواب دزدیدن طلا

معبرین غربی گویند: اگر دزدی در خواب طلا و جواهرات دوست داشتنی شما را دزدید بهتر است شما به اطرافیانتان با دقت بیشتری توجه کنید این خواب نشانه حضور فردی دروغگو در اطراف شماست. تمام اقدامات لازم را برای یافتن شخص حیله گر اطراف خود انجام دهید در غیر این صورت نمی‌توانید به راحتی در طول شب بخوابید. برای آگاهی کامل از این گونه رویاها می‌توانید به تعبیر خواب دزدیدن طلا رجوع کنید.
 

تعبیر خواب دزدیدن ماشین

معبرین غربی گویند: مفقود شدن و دزدیده شدن ماشین در خواب می‌تواند اشاره مستقیمی به رهبری و هدایت شما داشته باشد. دزدیدن ماشین در واقع به این معناست که شما انگیزه و یا احساس رو به جلو بودن را کمتر احساس می‌کنید و نمی‌دانید که چگونه بایستی به مسیر خود ادامه دهید.
 
 
خوانندگان گرامی، همانگونه که مشاهده کردید تعبیر خواب دزد یا تعبیر خواب دزدیدن اشیا و اجسام خاص می‌تواند تعابیر مختلفی به همراه داشته باشد. در صورتی که موارد گفته در متن با رویای شما تطابق نداشت می‌توانید خواب خود را در انتهای همین مطلب برای کارشناسان ما ارسال کنید.
 535 Comments
 1. سلام.خدا قوت
  خواب دیدم ک یه چیز ارزشمند(یادم نیست چی بود) توی خونه دارم مطمئن بودم امشب دزد به خونه ما میاد یه تفنگ دستم بود اول دوتا خانم وارد شدند که اونا رو زخمی کردم جالب بود که مادرم اونا رو مورد محبت قرار داد و ازشون پذیرایی کرد.رفتم داخل حیاط دیدم چند نفر از داخل کوچه مشغول در آوردن لولای در هستن یکیشون اومد داخل(آقا بود)من رو دید فرار کرد هر چه تلاش کردم نتونستم با تفنک بزنمشون.با ترس از خواب بیدار شدم
  با سپاس فراوان

  • سلام؛ ممنون! خوابتان حاکی از تجاوز، خشم و خطر بالقوه است. می توانید درباره ی چیزی، در حالت دفاعی باشید یا ممکنست با مسأله های انفعال/تهاجم و اختیار/وابستگی، سروکار داشته باشید. تعبیر دیگر: علامتی از قدرت و غرور است. شاید به دنبال پناه یا حمایت هستید. گویای احساسات تهاجمی و خشم پنهان تان نسبت به یک فرد خاص است. ممکنست می کوشید ایشان را برای چیزی، مقصر جلوه دهید. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست. گزینه های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف هایتان بخاطر وظیفه ها یا مسئولیت های معمول تان، منحرف شده اید. شرایطی بغرنج را در زندگی تان تجربه می کنید.

 2. سلام، خسته نباشید
  من خواب دیدم که با یکی از صمیمی ترین دوستانم،داریم قدم میزنیم و به من میگه که بیا به همه تنه بزنیم و رد بشیم،ما اینکارو میکنیم و یهو به اون یه ماشین میزنه و غیب میشه من و مامانم هم همه جای اون خیابان رو میگردیم و یهو من پیداش میکنم که زیر یه ماشین هست و پاهاش معلومه که وقتی مامانم از زیر ماشین کشیدش بیرون پاش خرد شد و شکست، من گریه میکردم و میگفت نه مامان یه کاری کن ببریمش بیمارستان اما مامانم گفت ولش کن دیگه فوت کرد و به خانوادش خبر بدیم که بیان خونمون بعد بهشون بگیم که دخترشون ماشین زده بهش و مرده که از خواب پریدم

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی لازمست خصوصیتی خاص که بهترین دوست تان دارد را در خودتان بپرورانید یا بپذیرید. از خودتان بپرسید چه چیز(هایی)، بهترین دوست تان را به بهترین دوست تان تبدیل کرده است و لازمست چگونه روی این مورد(ها) در خودتان کار کنید؟ تعبیر دیگر: حاکی از اخبار مثبت است. نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف ها است. زندگی را با روشی مطمئن می پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! گویای هدف های تمام نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده اید، اما هرگز به پایانش نرسانده اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه ریزی کرده اید یا هدفش را داشته اید، برده باشد. نشانگر نگرانی تان ازین است که کسانی که دوست دارید ممکنست از زندگی تان ناگهان ناپدید شوند و درین مورد، احساس امنیت نمی کنید. حس می کنید نمی توانید وابسته به کسی باشید و در نهایت، تنها خواهید ماند. لازمست روی تصویر و خودباوریتان کار کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «پاش خرد شد» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • خیلی ممنونم از تعبیر خوبتون♡
    در ادامه:پاش خرد شد و شکست، من گریه میکردم و میگفت نه مامان یه کاری کن ببریمش بیمارستان اما مامانم گفت ولش کن دیگه فوت کرد و به خانوادش خبر بدیم که بیان خونمون بعد بهشون بگیم که دخترشون ماشین زده بهش و مرده که از خواب پریدم

    • خواهش می کنم! در ادامه: نشانگر برخی ناراحتیهای عمیق در زندگی شما است. احساسات غمگینی خود را سرکوب می کنید. سرکوب کردن این احساسات، همیشه گواه بر سلامتی نیست. از وضعیت فعلی تان در زندگی، خوشحال و راضی نیستید. می ترسید کمک بپذیرید یا نمی خواهید قبول کنید نیاز به کمک دارید.

 3. سلام ، خسته نباشید من خواب دیدم که یه کسی که دوستش دارم باهاش توی اتاقی بودم که درش شیشه ای بود و اون ور اتاق معلوم بود و تاریک بود و من و اون از یکی که کل اون اتاق رو میگشت داشتیم فدای میکردیم و هی توی اتاق قایم میشدیم تا اون فرد که اتاق رو میگشت رفت،بعد ما از اتاق اومدیم بیرون و دیدم که مامانم داره غذا درست میکنه و یه جای روغن بود که یه عکس خیلی خوشگلی بود شبیه قاب عکس بود ، جای روغنه و اون رو به عنوان هدیه به من دادن

  • سلام؛ ممنون! خوابتان حاکی از جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، گویای توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می بینید، یعنی حس می کنید در موقعیتی گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید. علامتی از انفعال یا حمایت است. ممکنست مانعی نامرئی برای حمایت از خودتان در موقعیت یا رابطه ای قرار دهید. رازی را نگه می دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، نمایانگر احساس گناه است.

 4. با سلام، خواب دیدم که در منزل پدر و مادرم هستم و من و مادرم میرویم کنار پنجره و میبینیم که لامپ تراس که روشن بود دزدیده می‌شود (بدون اینکه دزد را ببینیم). با تشکر

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: چنانچه خواب مزبور را دیشب دیده باشید، به معنای آنست که می بایست در رفتارتان محتاطانه عمل کنید و از عجله و تصمیمهای آنی به دور باشید که باعث مشکلات خواهد شد! از دیدگاهی دیگر: خوابتان حاکی از تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای تفکر قدیمی تان باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «من و مادرم میرویم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • از تعبیرتان بسیار متشکرم. رویای بسیار کوتاهی بود. تنها موردی از رویا که بیان نکردم این بود که با مادرم داشتیم فکر میکردیم که لامپ جدیدی وصل کنیم ولی به هم گفتیم که دزد دوباره آن لامپ را هم میدزده پس بهتره دزد را پیدا کنیم. در حال گشتن برای پیدا کردن دزد بودیم که از خواب بیدار شدم (بدون اینکه دزد پیدا شود). زمانی که من و مادرم داشتیم میرفتیم کنار پنچره هیچ اتفاق یا صحبت خاصی بین من و مادرم پیش نیامد.

    • خواهش می کنم! در ادامه: حاکی از امیدهای روشن، امکانات گسترده و بینش است. اگر پنجره ی خانه تاریک باشد، گویای از دست دادن ادراک یا نشاط است. تمایل دارید دیده شوید، مورد توجه قرار گیرید. به دنبال جایگاه بالاتر و وجهه هستید. این ممکنست به این معنا باشد که پله های نردبان اجتماعی را یکی یکی بالا می روید. اگر بالکن تمیز باشد، یعنی از نظر دیگران در جایگاه بالایی هستید. یک بحران هویتی را تجربه می کنید یا از نوعی فقدان در زندگی تان می رنجید. تعبیر دیگر: کسی موفقیت تان را دزدیده است و اعتبار آنچه انجامیده اید را گرفته است. شاید حس می کنید ناعادلانه با شما رفتار شده است.

 5. سلام.خواب دیدم سه نفر دزد به خانه ما اومدن منو مامانم تنها بودیم بعدش هرچی همسایه ها رو صدا میکردم دزدا بیشتری میومدن و همونجا ساکن شدن . خیلی ترسیدم میشه بگین تعبیرش چیه

  • سلام! خوابتان یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! تعبیر دیگر: حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. یک بحران هویتی را تجربه می کنید یا از نوعی فقدان در زندگی تان می رنجید. تعبیر دیگر: کسی موفقیت تان را دزدیده است و اعتبار آنچه انجامیده اید را گرفته است. شاید حس می کنید ناعادلانه با شما رفتار شده است.

 6. سلام پسرم خواب دیده که با دوستش رفتن دزدی و یه موتور سیکلت دزدیدند و بعد پلیس تعقیبشون کرده و دستگیرشون کرده اونهام تو خواب از کارشون پشیمون شدن تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان یعنی از موقعیتی دوری می کنید که فکر نمی کنید مغلوب شدنی باشد (تسلیم می شوید؛ صورت مسأله را پاک می کنید). استعاره ای از شکلی از ناامنی است. مظهری از قانون، توانمندی، مختار بودن و مهار است. لازمست به عملکرد سرسری تان خاتمه دهید؛ در غیر این صورت، با شما برخورد خواهد شد. تعبیر دیگر: در نگه داشتن حرمت به بایدها و نبایدها و تکلیف هایتان دچار شکست شده اید. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. احساس محروم بودن و خالی بودن می کنید. مکانی که دزدی رخ می دهد، حاکی از نیازمندی شماست. تعبیر دیگر: گویای هدف های درک نشده و اجرانشده است. ممکنست هدف هایتان را خیلی بالا تنظیم کرده اید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از « و دستگیرشون» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 7. سلام وقت بخیر

  خواب دیدم خواهرم فردا زایمان داشت و همون روز هم مهمونی داشتیم خاله ام و مادر و مادر بزرگم و … هم بودن اما ساعت زایمان جلو افتاد ، مهمونی تو خونه ی سه طبقه ی نو سازی بود که تازه هم خریداری شده بود دو طبقه ی دیگه پر بود و کسی خریده بود و حتی خونه آسانسور داشت و طبقه ی سوم بودیم

  مهمون دوتا از دوستای پسرم بودن که فقط اومدن یه ناهار ته چینی خوردن و رفتن اما چون دیر اومدن ته چینش مرغ نداشت

  بعد رفتن منم تا دم در باهاشون رفتم اما تو جیبم یه اسپری تاخیر داشتم که هی سعی داشتم به یکیشون که اسمش آرش بود نشون بدم اما همش میگفتم این مال آرمین (دوست پسرم در واقعیت) نه ارش

  بعد همه رفتن و من تنها موندم و دیدم دم در تو طبقه ی اول دراز کشیدم و داشتم تلفنی با خواهرم اینا حرف میزدم که تلفن و قطع کردم یکی بهم حمله کرد انگار دزد بود و غریبه و من هی تو خواب جیغ میزدم و همش هم میگفتم آلو ۱۲۵ و بعد هم از خواب بیدار شدم.

  پیشاپیش از پاسخگوییتون ممنونم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان گویای چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. ارتباط نزدیک تری را با خواهرتان تجربه می کنید. نمایانگر مسأله ای است که نیازست درباره اش با خواهرتان روبرو شوید. این مسأله به بخشی از روان تان مرتبط است که لازمست رهایش کنید. بیانگر پرورش، حفاظت و عشق بی قید و شرط است. ویژگی هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست علامت الگوی یک پیرزن خردمند باشد. نمایانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. غنای روحی و روشنگری در جایی از زندگی تان ندارید. ممکنست حس کنید که تحت فشار هستید. لازمست رهایی یابید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «یکی بهم حمله» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 8. سلام. من خواب دیدم که مادرم یه پیرمرد کارتن خواب رو به خونمون راه داده و این یپرمرد در واقع یک دزد حرفه ایه. هرطور که بیرونش میکردیم باز از یه جایی وارد میشد. طوری که حتی وقتی چند نفری در رو محکم گرفته بودیم پیچ های پنجره سقفی رو باز کرد و وارد شد. انقدر این فرآیند بیرون کردن و وارد شدن دزد ادامه پیدا کرد که دفعه آخر با تغییر چهره شبیه پدرم وارد خونه شد. من اول شک داشتم کدوم پدرمه اما وقتی دزد رو شناختم با ساتور آشپزخانه زدم توی گردنش و کشتمش

  • سلام! خوابتان بازتابی از حالت دودلی در بیداری است. شما از کسانی هستید که همیشه دوتا تصمیم دارید. مطمئن نیستید که کدام درست است. تعبیر دیگر: از دو جهت مخالف کشیده می شوید (بین دو سمت، گیر کرده اید). چیزی در زندگی تان هست که باید آن را ببرید و از آن خلاص شوید. شاید در حال کوشش برای قطع رابطه هستید یا روابط تان را با کارتان قطع کنید. از سوی دیگر، علامتی از عصبانیت، پرخاشگری و ترس است. همچنین می تواند بگوید که مشکلات تان را به بخش های کوچک تر تقسیم کنید. در آستانه ی این هستید که مهارتان را از دست بدهید و از کوره در بروید. ممکنست عصبانیتی منفی را بروز می دهد. تعبیر دیگر: شاید بکوشید وجهه ای از خویش را سرکوب کنید که توسط مقتول مشاهده می شود (خصوصیتی که ویژگی اوست و در شما هم هست و می خواهید آن را دیگر در خودتان نداشته باشید).

 9. سلام دیشب پدر من دوبار خواب دیده اول ساعت ۴ صبح خواب دیده که در خونه مراسمی داشتیم میاد بیرون میبینه ماشینش نیست از یه نفر میپرسه میگن الان یکی سوار ماشینت شد رفت و خودش ندیده ک کسی ماشین و ببره فقط دیده که نیست و از خواب پریدن

  وقتی از خواب بیدار شدن بعد نماز صبح باز خواب دیدن دقیقا شکل همون با این تفاوت که وقتی پدرم از خونه میاد بیرون میبینه ماشینش نیست از پسر عموم میپرسه ماشین منو ندیدی؟ اونم میگ الان دیدم یکی سوارش شد رفت

  تعبیرش چیه

  • سلام! خوابتان نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. یک بحران هویتی را تجربه می کنید یا از نوعی فقدان در زندگی تان می رنجید. تعبیر دیگر: کسی موفقیت تان را دزدیده است و اعتبار آنچه انجامیده اید را گرفته است. شاید حس می کنید ناعادلانه با شما رفتار شده است.

 10. سلام من خواب دیدم که یک دختر بچه ک از فامیل های دور بود و من حتی تا ب حال ندیده بودمش انگشترمو برداشت و فرار کرد بعد ک رسیدم خونه فهمیدم دست اونه و یادم رفت برم دنبالش ولی خیالم راحت بود یکم چون از فامیل بود..

  • سلام! خوابتان نمایانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر خصلت های زنانه ی شخصیت تان می باشد. یک بحران هویتی را تجربه می کنید یا از نوعی فقدان در زندگی تان می رنجید. تعبیر دیگر: کسی موفقیت تان را دزدیده است و اعتبار آنچه انجامیده اید را گرفته است. شاید حس می کنید ناعادلانه با شما رفتار شده است.

1 2 3 27

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور