تعبیر خواب بدبختی

تعبیر خواب بدبختی و یا گرفتار شدن در بدبختی از دیدگاه لوک اویتنهاو و آنلی بیتون متفاوت است. با تعبیر دیدن بدبخت شدن در خواب همراه ما باشید.
تعبیر خواب بدبختی
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به تعبیر و تفسیر لوک اویتنهاو مشاهده بدبختی و یا بدبخت شدن در رویا معنایی کاملاً متضاد با معانی واقعی بدبختی در زندگی بیداری دارد. به گفته این تعبیرگر بدبخت شدن نمایانگر خوشبختی فرد بیننده خواب است.

 

تعبیر خواب فقیر شدن - تعبیر خواب تهیدست شدن - تعبیر خواب فقر

 

تعبیر خواب بدبختی

لوک اویتنهاو می‌گوید: بدبختی: خوشبختی
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید گرفتار بدبختی شده‌اید، تعبیرخواب چنین است که پیاپی شکست خواهید خورد، و تا مدتی زندگی تیره و تاری خواهید داشت.

 

تعبیر خواب بدبخت شدن دیگران

بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید دیگران به بدبختی دچار شده‌اند، دلالت بر آن دارد که وجود فردی موجب خواهد شد که در کارهایتان با عدم موفقیت مواجه شوید.

از اینکه با مطالعه “تعبیر خواب بدبخت شدن” همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo