تعبیر خواب باد رها کردن

با تعبیر خواب باد رها کردن، تعبیر خواب بادرهاکردن به روایت امام صادق و تعبیر خواب باد رها کردن به همراه بوی بد آشنا شوید.
تعبیر خواب باد رها کردن
ستاره | سرویس سرگرمی – باد رها کردن در جمع همانگونه که در بیداری عمل صحیحی نیست تعبیر آن نیز در خواب بیان کردن سخن زشتی در میان مردم است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبير گوزيدن در خواب - تعبیرخواب بادرهاکردن - تعبیر چسیدن در خواب - تعبير خواب چسيدن - خارج شدن باد از شکم در خواب

 

تعبیر خواب باد رها کردن

محمدبن سیرین گوید:
اگر کسی بیند که در میان مجمع مردمان باد رها کرد، چنانکه مردمان آواز آن را بشنیدند، دلیل که سخنی زشت گوید که مردم بر وی افسوس کنند و به سبب آن در میان مردمان رسوا شود. اگر بیند که باد نرم رها کرد و آواز آن را بشنیدند، تاویلش به خلاف این بود. اگر این خواب مردی هندو بیند، دلیل است که او را خرمی رسد.

 


تعبیر خواب باد رها کردن به همراه بو

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر بیند که بادی رها کرد و آواز بلندی داشت وبوی ناخوشی، دلیل که کاری کند که مردم بر او تشنیع کنند و او را ملامت کنند و بدی او گویند. اگر بیند که آواز داشت و بوی ناخوش نداشت، دلیل است که از کاری بی فایده جدا شود و خیرش در آن بود. اگر بیند بر قصد بادی رها کرده و مردمان بر او بخندند و او شرم داشت، دلیل است که از کاری بی شغل معیشت او ساخته شود.

 

تعبیر خواب باد رها کردن به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
باد رها کردن درخواب بر چهار وجه بود.
 1. سخنی زشت
 2. تقبیح و بد گوئی
 3. کاری نکوهیده و سرزنش آور 
 4. رسوائی 
اگر بیند باد را عمدا و قصدا رها کرد، دلیل که آن کس بد دین و بد مذهب بود.


30 نظر
 1. سلام خواب دیدم بازیگری که دوسش دارم همسرمه و کنار من نشسته و خیلی ریلکس بادی رها میکنه بدون بو و باصدای کم من خندیدم گفتم این چه کاریه گفت چه اشکالی داره و اصلا خجالت نکشید

  • سلام! خوابتان سلام! خوابتان یعنی به دنبال خوشی و لذت هستید. تحسین‌تان از دیدن شخص مشهور خاص ممکنست به این تمایل منجر شود که ویژگی‌های شخصیتی یا فیزیکی او را داشته باشید. این ممکنست ویژگی‌های شخصیتیی باشند که لازمست در وجودتان داشته باشید. تعبیر دیگر: مربوط به نقشی است که بازی می‌کند. اگرچه ممکنست او را شخصا و از نظر شخصیتی نشناسید، درکی ازین می‌آفریند که چگونه به شما مربوط می‌شود. شخصی در پیرامون تان به شما نمی گوید که واقعا چه احساسی دارد. ممکنست وی بجای پرداختن به آن، از برخی موضوع ها اجتناب کند. از سوی دیگر، می نمایاند در زندگی تان از کسی دلخور هستید. لازمست تکلیف مسأله هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! نشانه ی آزاد کردن لذت و خوشی است.

 2. با سلام.خواب دیدم کنار کسی یادم نبست دقیقا کی… فکر کنم یرادرم بود دراز کشیدم و بادمعده همراه با صدا رها کردم خودم احساس هیجانی که یک دفعه از یک کار نگهانی ایجاد میشه پیدا کردم ولی برادرم نفهمید من هم به روی خودم نیاوردم بعد یکی که نمی دونم دقیقا کی بود يادم نيست يا یکی از مسولین یا یکی از اساتید دانشگاهمون در گدشته بود امد از کنارم رد شد و متوجه شد و گفت عجب بویی نمب دونم سرزنشم کرد یانه بعد چند مشت اب سرد پاشید تو صورت من…ممنون ميشم راهنمايي كنيد

  • سلام! خوابتان به معنای کمبود هیجان در زندگیتان است. خوابتان بعنوان یک جبران خسارت شناخته می شود. از سوی دیگر، ممکنست فقط به این معنا باشد که پیش بینی یک رخداد یا خبر بزرگ را دارید. منفعل هستید. باید احساسات تان را به روشی مستقیم بیان کنید! گویای جنبه هایی از خودتان است که هنوز می کوشید بشناسیدشان. علامتی از ضمیر ناخودآگاه و حالت ذهنی احساسی تان است. جوهره ی زندگی روح، روان و جریان انرژی زندگی است. علامتی از معنویت، دانش، شفا و نیروبخشی است.

 3. سلام

  من خواب دیدم کسی دیگه ای بغل دست من با صدای خیلی بلند وسط جمع گوزید

  و همه فکر میکردن منم

  ولی من سعی داشتم هی بفهمونم من نیستم و من هیچوقت جلوی جمع همچین کاری نمیکنم

  اون طرف هم که گوزیده بود گردن نمیگرفت

  • سلام! خوابتان یعنی شخصی در پیرامون تان به شما نمی گوید که واقعا چه احساسی دارد. ممکنست وی بجای پرداختن به آن، از برخی موضوع ها اجتناب کند. از سوی دیگر، می نمایاند در زندگی تان از کسی دلخور هستید. تعبیر دیگر: خود را گناهکار می دانید. از قبول مسئولیت کارهایتان خودداری می کنید؛ بجایش، تمایل دارید نقش قربانی را بازی کنید. تعبیر دیگر: نشانگر احساس گناه شدید است. همچنین ممکنست به این معنا باشد که نسبت به خودتان و انتخاب هایتان احساس شک دارید.

 4. سلام خواب دیدم دسشویی رفتم و 10 15 باری باد معده دادم .. بو نداشت فک کنم و اینکه صدای خاصی هم نداشت و بعدش هم مدفوع کردم تعبیرش چیست

  • سلام! خوابتان علامتی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی تان از شر چیزی بی استفاده خلاص شوید. منفعل هستید. باید احساسات تان را به روشی مستقیم بیان کنید! نمایانگر جنبه هایی از خودتان است که منفی و کثیف اند و اینکه باور دارید نامطلوب و تنفرآور هستید. لازمست این احساسات را تأیید و ابراز کنید؛ اگرچه ممکنست شرم آور باشند. منفی بودن زندگی تان را رها کنید!

 5. سلام

  خواب ديدم نشستم رو توالت فرنگي و بصورت ممتد و طولاني گوزيدم و از اين بابت حس خوبي داشتم

  تنها بودم صداشم كسي نشنيده بود

  • سلام! خوابتان علامتی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی تان از شر چیزی بی استفاده خلاص شوید. ممکنست تجلی فیزیکی درباره ی مثانه ای پر باشد و می کوشد از خواب بلندتان کند و به دستشویی بفرستد. منفعل هستید. باید احساسات تان را به روشی مستقیم بیان کنید!

 6. سلام من خواب دیدم در جمع خانوادم که خواهرم و شوهر خواهرم هم بودند نشستم و هی میخندیدم (انگار با خواهرزادم بازی می کردیم و می خندیدم )طوری که از خنده زیاد باد رها کردم که بو نداشت و فقط صدا داشت و من خیلی خجالت کشیدم به خصوص از شوهر خواهرم و از خجالت و شرمندگی سکوت کردم

  • سلام! خواب‌تان یعنی لازمست تکلیف مسأله‌هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! نشانه‌ی آزاد کردن لذت و خوشی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. منفعل هستید. باید احساسات‌تان را به روشی مستقیم بیان کنید! گویای حس گناه، ناامنی یا عزت نفس پایین در بیداری است که به عالم خواب راه یافته است. شاید حس می‌کنید خودتان یا دیگران شکست خورده‌اید. تعبیر دیگر: گویای ضعف، ترس پنهان و نبود خودباوری است. یعنی در مورد مسأله‌های زناشویی‌تان، یک سلسله احساس‌های ناامنی دارید که آنها را پنهان می‌کنید. تعبیر دیگر: احساس شرم، گویای حس گناه، ناامنی یا عزت نفس پایین در بیداری است که به عالم خواب راه یافته است. شاید حس می‌کنید شکست خورده‌اید.

 7. خوب دیدم در جمعی بودم همه خواب بودن و من بادی بی صدا و بد بو رها کردم اما کسی نفهمید کار من است اما یک نفر بود که داشت از بوی بدش مثال میزد

  • ابتدا سلام! خواب‌تان یعنی شخصی در پیرامون‌تان به شما نمی‌گوید که واقعا چه احساسی دارد. ممکنست وی بجای پرداختن به آن، از برخی موضوع‌ها اجتناب کند. از سوی دیگر، می‌نمایاند در زندگی‌تان از کسی دلخور هستید.

   • سلام
    من دوستی دارم که بعد از سالها برگشته و دوباره میخواد مثل قدیم دوست باشیم.این شخص قبلا چندین بار زیر آب منو زده
    من از اون شهر بدلیل نبود بودجه اسباب کسی کردم
    اما من رازی در اون شهر دارم.احساس میکنم از رازم خبر داره و با همین قصد برگشته.فال حافظ و تاروت هم گرفتم
    میگفت کسی شما را دارد
    فریب میدهد
    آیا خواب من ربطی به این موضوع دارد؟
    تشکر ممنون سپاس

    • مدیر سایت مهر 19, 1399 at 5:19 ق.ظ

     سلام! در مورد پرسش‌تان بایستی گفت که چنانچه موذی بودن وی برایتان محرز شده است، از وی دوری کنید و او را از زندگی‌تان پاک کنید! خواب‌تان هم همین معنا را می‌نمایاند. باید توجه داشته باشید که ”آزموده را آزمودن، خطاست.“

 8. دردوبرشما خواب مادرم رواز زبان خودش نقل میکنم:دیشب خواب دیدم،ب مهمونی بزرگی دعوت شدم،هیچ کسی رونمیشناختم،فقط دوست سابق همسرم ک سرش کلاه گذاشتو خواهرشوهرم ک باشوهرم قهرن رو میشناختم،

  ازدست پخت خانومی تعریف میکردن و بوی غذا پیچیده بود

  ودیدم اون غذا روخواهرهمسرم درست کرده ک تعریف میکنن

  سفره روپهن کردن و خواهرهمسرم اومد کنارش نشست اما همسرم پشتش روکردب اون و اومد غذا بکش

  یهو بادشکمش ناخواسته خارج شدو صدا داد….

  ودوست شوهرم شنید و خندید

  تعبیرخواب چیه؟؟؟

  • درود! خواب‌تان می‌نمایاند که لازمست مشخصه‌های معینی را در خودتان پدید آورید. گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. گویای جنبه‌های نهفته‌ی شماست که لازمست با آنها روبرو شوید یا تأییدشان کنید. یک شئ یا یک حادثه که بتازگی رخ داده است، ایشان را ناخودآگاه به یادتان می‌آورد. تعبیر دیگر: بیانگر درسی است که از شکست آموخته‌اید. نیازست آن درس را برای یک مسأله یا رابطه‌ی کنونی به کار برید! گویای رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید.

 9. سلام.من خواب دیدم که توی جمع گوزیدم بوی بدی هم داشت.

  من همیشه نفخ داره معدم و زیاد میگوزم.بنظرتون بخاطر همین این خوابو دیدم؟

  • سلام! خواب‌تان به دلیل مشکل‌تان در واقعیت بوده است و تصور نمی‌کنم تعبیر ویژه‌ای داشته باشد و تنها بازتابی از استرس واقعی است که در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. ممکنست توجهتان را به مانع‌ها، انتقادها یا شک به خودتان جلب کند که در موقعیت یا رابطه‌ی بیداری، با آنها مواجهید. نیاز به فراغت دارید تا خودتان را ازین مسأله‌ها فاصله دهید. تعبیر دیگر: منفعل هستید. باید احساسات‌تان را به روشی مستقیم بیان کنید!

 10. سلام من خواب دیدم با خواهرم تو یه اتاق بودیم. اون داشت نماز میخوند. من همینطور داشتم تو اتاق راه میرفتم و متوجه شدم که مرتب دارم باد رها میکنم. البته بویی نداشت و صدای خیلی کمی داشت. بعد خواهرم سجادش و یکم برد اونطرف تر از من و ادامه نمازش و خوند.

  • سلام! خواب‌تان یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید. گویای مسأله‌های حل‌نشده با خواهرتان یا از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! همچنین او نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد. منفعل هستید. باید احساسات‌تان را به روشی مستقیم بیان کنید!

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور