تعبیر خواب بادبزن

با تعبیر خواب بادبزن، تعبیر خواب باد زدن با بادبزن، تعبیر خواب گم کردن بادبزن و تعبیر خواب خریدن بادبزن همراه ما باشید.
تعبیر خواب بادبزن
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن بادبزن در خواب خبر از شنیدن آینده‌ای خوب برای شما خواهد داد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب بادبزن – تعبیر خواب گم کردن بادبزن – تعبیر خواب فروختن بادبزن – تعبیر خواب خریدن بادبزن

 

تعبیر خواب بادبزن

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن بادبزن در خواب، علامت آن است که در آینده نزدیک خبرهایی خوب و حیرت انگیز به دست شما خواهد رسید.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: شما یک بادبزن دارید: خبرهای بسیار خوش

 

تعبیر خواب باد زدن با بادبزن

بیتون می‌گوید: اکر دختری خواب ببیند با باد بزن خود را باد می زند، نشانه آن است که با افراد جدیدی آشنا خواهد شد. اگر خواب ببیند بادبزن کهنه ای را گم می‌کند، نشانه‌آن است که نامزد او خواستار زنی دیگر خواهد شد.

کتاب سرزمین رویاها:

 • یک زن جوان خواب ببیند که او را باد می‌زنند: او بزودی ازدواج خواهد کرد.
 • خانم مجردی خود را باد می زند: بزودی آشنائی‌های مهم و مفیدی خواهد داشت.

 

تعبیر خواب خرید و گم کردن بادبزن

کتاب سرزمین رویاها:

 • باد بزنتان را گم می‌کنید: یک دوست صمیمی از شما دوری خواهد کرد.
 • یک زن یک بادبزن می‌خرد: او مرد دیگری را دوست دارد.
 • دیگران بادبزن دارند: شما رقبای بی شماری دارید.
 • رقیب شما یک بادبزن دارد: پول از دست می‌دهید.2 نظر
 1. سلام دیشب خواب دیدم خونه مادرم هستم منو مادرم و خواهرم هستیم زنگ در می زنن یه خانم محترم جوان یه شاخه گل ک با طلق تزیین شده داخل طلقش بادبزن توری زیبا هست پخش میکنه در هر خونه رو میزنه و میده

  مامانم در رو باز کرد دوتا بسته گل و بادببادبزن زن خانمه میده ب مامانم منم مطمنم یکیشو حتمن مامانم بمن‌ میده ولی باز طمعکاری میکنم میگم من اینجا مهمونم میشه یکی هم بمن بدید خانمه مکث میکنه میگع ببخشید آخه ب تعداده برای همسایه های دیگه نمی مونه و میره

  • خواب‌تان نمایانگر هشدار یا یک تماس برای سفارش است. شروع چیزی نو را نوید می‌دهد. ممکنست مسیری به ضمیر ناخودآگاهتان باشد که خود را برای هرچه بعدها اتفاق می‌افتد، آماده کنید. به تغییر در زندگی‌تان اشاره دارد. ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید پس از یک موقعیت یا حالت احساسی شدید، آرام شوید. بیانگر مهربانی، شفقت و مهربانی، لذت، زیبایی و به دست آوردن است. نمادی از کمال و معنویت است. ممکنست یک ابراز عشق، لذت و شادی باشد. تعبیر دیگر: بیانگر ظرفیت پنهان‌تان و استعدادهای پنهان شماست. گل‌ها می‌تواند بیانگر زمان یا فصل خاصی باشند.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور