تعبیر خواب باتلاق

با تعبیر خواب باتلاق و آبگیر، تعبیر خواب دیدن باتلاق، تعبیر خواب عبور از باتلاق و تعبیر خواب در باتلاق فرو رفتن همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب باتلاق
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن گیر افتادن در باتلاق در رویا بیانگر ضرر و زیان برای فرد بیننده خواب است.

 

تعبیر خواب نجات از باتلاق - تعبیر خواب باتلاق ابن سیرین - تعبیر خواب غرق شدن در باتلاق - تعبیر خواب فرو رفتن در گل

 

تعبیر خواب باتلاق

لیلا برایت می‌گوید:
  • مشاهده‌ی باتلاق در خواب، بیانگر آن است که باید در نقشه‌هایی که برای رسیدن به اهدافتان کشیده‌اید، دقت بیشتری نمایید تا دچار شکست نشوید. اگر در خواب ببینید که در باتلاقی افتاده‌اید، به این معنا است که احتمالاً دچار ضرر زیادی می‌شوید.
  • دیدن آبگیر وباتلاق نشانه آن است که برای کسی از اطرافیانتان اتفاق بدی رخ خواهد داد.
لوک اویتنهاو می‌گوید: آبگیر و یا باتلاق: مراقب خودتان باشید

 

تعبیر خواب عبور از باتلاق

آنلی بیتون می‌گوید:
  • گذشتن از میان مناطق باتلاقی در خواب، علامت آن است که تحت الشعاع شرایطی ناسازگار قرار می‌گیرید، و از ماجرایی عاشقانه ضربه ای شدید متحمل خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید به زمینی باتلاقی نزدیک می‌شوید که پوشیده از گیاهان سبز است، نشانه آن است که با خنثی کردن دسیسه‌ها و گذشتن از موانعی خطرناک به خوشبختی و سعادتی باور نکردنی دست می‌یابید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo