تعبیر خواب اقیانوس

با تعبیر خواب اقیانوس، تعبیر خواب اقیانوس آرام، تعبیر خواب اقیانوس مواج، تعبیر خواب غرق شدن در اقیانوس و دیدن عمق اقیانوس در خواب آشنا شوید.
تعبیر خواب اقیانوس

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن اقیانوس در خواب به طور کلی به سفر تعبیر شده است ولی شغل فرد بیننده خواب در تفسیر خواب اقیانوس بسیار تأثیر گذار است.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب شنا در اقیانوس - تعبیر خواب اقیانوس ابن سیرین - تعبیر خواب اقیانوس آرام - تعبیر خواب شنا در آب

 

تعبیر خواب اقیانوس

لوک اویتنهاو می‌گوید: اقیانوس: سفری بزرگ

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب یک اقیانوس آرام: زندگی زناشوئی شما به شدت آشفته می‌شود.

آنلی بیتون می‌گوید: 


 • دیدن اقیانوس آرام در خواب، برای ملوانان نشانه سفرهایی سود آور و دلپذیر است. برای تجار نشانه دادوستدهایی پر منفعت است، برای جوانان نشانه وصال و یافتن همسری زیبا است.

 • اگر در خواب اقیانوس را از فاصله ای دور ببینید و صدای تصادم امواج را با بدنه کشتی‌ها بشنوید، نشانه آن است که اوقاتی پر از تشنج درمحیط خانواده خواهید داشت.

 

تعبیر خواب کف و عمق اقیانوس

بیتون می‌گوید:

تبلیغات در ستاره


 • اگر خواب ببینید امواج کف آلود اقیانوس، ساحل را می‌لیسد، علامت آن است که زیر کانه از چنگ دشمنان خواهید گریخت.

 • اگر خواب ببینید عمق اقیانوس آنقدر کم است که می‌توانید به راحتی در آن راه بروید، علامت آن است که کسب موفقیت با سختی و اندوه آمیخته است.

 • اگر با کشتی از اقیانوس آرام بگذرید، علامت آن است که در زندگی طعم سعادت و خوشبختی را خواهید چشید.

 

تعبیر خواب اقیانوس مواج و طوفانی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • یک اقیانوس طوفانی: به مشکلات متعددی بر خواهید خورد.

 • موج‌های اقیانوس به کشتی شما می‌خورد: در امور کاری یک مصیبت در پیش است.

 • در هوای خوب شما سواربر کشتی روی اقیانوس هستید: کارهای شما بخوبی پیش خواهد رفت.

 • در هوای طوفانی شما سوار بر کشتی روی اقیانوس هستید: مشکلات بسیار بزرگ

 • روی یک کشتی در حال غرق شدن در اقیانوس هستید: ماجرای عشقی شما همین جا تمام می‌شود. 1. فرمودین ادامشو بفرستم ازیه اتاق تاریکی بود رفتیم اونجا یه گربه سیاه بود منو بالاتر از جاییکه خودش نشسته بود نشوند و باهام حرف زد و بعد قرار شد من فردا دوباره برم زیر پام رو که نگاه کردم چند تا سوسک هم بود.ولی از خوابم همینارو یادم میاد تعبیرش رو بی زحمت میخواستم

  • ممنون از تعبیر جامع و کاملتون.بسیار محبت کردین.

  • خواهش می کنم! در ادامه: حس می کنید در موقعیتی گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید. در استفاده از توانایی ذهنی و روانی تان، احساس هراس می کنید و به شهود خویش باور دارید. علامتی از تمیز نبودن است. حاکی از طول عمر، سرسختی و تجدید است. لازمست جنبه های اصلی زندگی تان را دوباره ارزیابی کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر جنبه ای نامطلوب از خودتان است که لازمست با آن مواجه شوید.

 2. سلام من خواب دیدم با دوستم بودم و یه آقایی که لباس کنفی کرم رنگ بلند پوشیده بود چند نفر دیگر داشتن بهش سنگ پرتاب میکردن و اون رفتم جلو و گفتم چرا به سمتش سنگ پرتاب میکنین و به سمت منم یه سنگ خیلی بزرگ پرتاب کردن و از کنار من سنگ رد شد اون آقا به من گفت گفت پیامبرت کیه و کی هستی گفتم حضرت محمد و شیعه علی هستم اون مرد با حالت بدی گفت شیعه علی و گریه کرد و از لابلای صخره ها خون مشکی اومد بیرون به من گفت دنبالش برم و رفتم از کوچه ها پس کوچه ها دنبالش تا به خونش که یه اتاق تاریکی بود رفتیم اونجا یه گربه سیاه بود منو بالاتر از جاییکه خودش نشسته بود نشوند و باهام حرف زد و بعد قرار شد من فردا دوباره برم زیر پام رو که نگاه کردم چند تا سوسک هم بود.ولی از خوابم همینارو یادم میاد تعبیرش رو بی زحمت میخواستم

  • سلام! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. گویای جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. چیزی هست که از آن چشم پوشی کرده اید و لازمست توجه نزدیک تری به آن کنید. شاید لازمست درباره ی چیزی، هشیار باشید که پیش روی شماست. اگر پرتابی باشدت باشد، یعنی ممکنست غافلگیر شوید. اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک شان گذارید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «شیعه علی و گریه» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 3. سلام من خواب دیدم یجا بودم که اقیانوس بود و پدرم میگفت اقیانوس چنگال پنهان داره و آدمو زخمی میکنه من رو یه صندلی کنار کسی نشسته بودم که دوسش داشتم موجاش انقدر بلند بود که وقتی میومد سمتم من دست طرفو و صندلیو محکم گرفته بودم که پرتم نکنه.دوتا بچم با پدرشون اونجا داشتن بازی میکردن و یکیشونو با اونام موجای خیلی بلند و بد میخورد و من نگران بودم.از لونجا رفتم ولی خونمون که داخل ساختمان بزرگی بود مثه اینکه از اقیانوس داشت خراب میشد و خیلی زود باید از اونجا میرفتیم.تعبیرش چیه؟

  • سلام ممنون فرمودین از اینجا ارسال کنم.
   گفتم حضرت محمد و شیعه علی هستم اون مرد با حالت بدی گفت شیعه علی و گریه کرد و از لابلای صخره ها خون مشکی اومد بیرون به من گفت دنبالش برم و رفتم از کوچه ها پس کوچه ها دنبالش تا به خونش که یه اتاق تاریکی بود رفتیم اونجا یه گربه سیاه بود منو بالاتر از جاییکه خودش نشسته بود نشوند و باهام حرف زد و بعد قرار شد من فردا دوباره برم زیر پام رو که نگاه کردم چند تا سوسک هم بود.ولی از خوابم همینارو یادم میاد تعبیرش رو بی زحمت میخواستم

   • سلام! در ادامه: ممکنست نشانگر احساسات تان درباره ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی تان گریه نمی کنید، ممکنست ساده تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می کنید. علامتی از قدرت، پایداری، ثبات و یکپارچگی است. همچنین ممکنست نشانگر این باشد که در حال ایجاد تعهد به رابطه ای هستید یا در مورد تغییرهایی در زندگی تان در نظر دارید زمینه را برای یک پایه ی محکم تر فراهم کنید. از سوی دیگر، حاکی از سرسختی، ناهماهنگی و ناخشنود بودن است. نشانگر زندگی، عشق و اشتیاق و ناامیدی است. گزینه های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف هایتان بخاطر وظیفه ها یا مسئولیت های معمول تان، منحرف شده اید. شرایطی بغرنج را در زندگی تان تجربه می کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «یه اتاق تاریکی» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

  • سلام! خوابتان علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. حاکی از حالت احساسی و احساسات شماست. نمایانگر جلای روح، آرامش و احیاست. تعبیر دیگر: یعنی حس قدرت می کنید و اینکه کسی مانع تان نیست. نگاهی مثبت به زندگی دارید و با هیچ چیز محدود نمی شوید. علامتی ازین است که لازمست بنشینید و زمانی بگذارید که پیش ازینکه وارد عمل شوید، درباره ی موقعیتی فکر کنید؛ یا اینکه لازمست استراحت کنید. تعبیر دیگر: گویای احساسات و ایده های شماست که رد می شوند یا به حاشیه رانده می شوند. نشانگر خطایی مهلک درباره ی تصمیمی مهم است. بیانگر عشق، عاطفه و ارتباط تان با اوست. ممکنست بازتابی از نگرانی هایتان درباره ی این باشد که ارتباطات را با او از دست دهید یا اینکه دستخوش جدایی شوید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «دوتا بچم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • یه نفر برام دیده که پیامبر برام هدیه آورده که لباس خودشون بوده و داده به یه نفر که به من بده و من هم همونجا پوشیدم.تعبیر این چی میشه؟

    • بازم تشکر.

    • فرموده بودین این خواب ناقصه.همونجور که خدمتتون عرض کردم یکی از دوستان آقا برام خواب دیده بود که پیامبر برام هدیه آورده که لباس بوده ولی خودشون این هدیه رو ندادن و از طریق یه نفر دیگر به کسیکه برای من خواب دیده که یه اقا هستن میدهد که هدیه را به من بدهد وقتی بازش میکنم لباسی بوده که خیلی شبیه به لباس پیامبر بوده و من هم همونجا لباس رو پوشیدم.تعبیرش خیلی برام مهمه.

    • برایتان تعبیر انجام شده است. این خواب، می تواند علامت بشدت خوبی باشد که خبرهای متحول کننده ای را مژده می دهد. بکوشید در مسیر درست باشید و از آن منحرف نشوید که به آنچه مطلوبتان است، إن‌شاءالله خواهید رسید!

    • خودم نیاز به کمک دارم ولی کاری از دستم بربیا انجام میدم.بسیار محبت کردین

    • در ابتدا سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: چنانچه خواب مزبور را دیشب دیده باشید، به معنای حاجت روایی و حل مشکلی است. از دیدگاهی دیگر: حاکی از پیامی خاص است که از قلمرو معنوی به شما داده می‌شود. تعبیر دیگر: نمادی از خوبی واقعی و مفهوم‌های آرمانی است. همیشه مشتاقید به دیگران کمک کنید یا شاید خودتان کسی هستید که به کمک لازمست.

   • فرموده بودین از اینجا به بعد را بفرستم.دوتا بچم با پدرشون اونجا داشتن بازی میکردن و یکیشونو با اونام موجای خیلی بلند و بد میخورد و من نگران بودم.از لونجا رفتم ولی خونمون که داخل ساختمان بزرگی بود مثه اینکه از اقیانوس داشت خراب میشد و خیلی زود باید از اونجا میرفتیم.تعبیرش چیه؟

    • خیلی ممنونم لطف کردین.بسیار زحمت کشیدین🌺🌺

    • در ادامه: حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. حاکی از رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. گویای خطایی مهلک درباره ی تصمیمی مهم است. (خواب ها در همان روزی که ارسال می شوند (و حتی گاهی همان ساعتی که ارسال می شوند)، تعبیر می گردند یا حداکثر تا فردای همان روز).

 4. سلام

  امروز خواب دیدم ،زمین و آسمون با هم یکی شدن و تبدیل شدن به اقیانوس و خونه ها داخل اقیانوس بودن من از بالکن خونم که نمای شیشه داره به بیرون نگا کردم و تعجب کردم چون دیدم یه لاکپشت داره پرواز میکنه دقت که کردم دیدم داره تو اب شنا میکنه، اسمون سرخ و آبی بود بیشتر سرخ،وحشتناک بود چون موجودات داشتن بین خیابونا حرکت میکردن و در نهایت کوسه هم بود که اومد نمای بالکن منو شکست و فکر کنم میخواست منو بکشه ….ممنون میشم تعبیرشو برام بگین

  مرسی از سایت خوبتون

  • سلام؛ خواب‌تان بیانگر خطری نزدیک است. تعبیر دیگر: چیزی به پایان می‌رسد. گویای حالت احساسی و احساسات شماست. بیانگر جلای روح، آرامش و احیاست. تعبیر دیگر: یعنی حس قدرت می‌کنید و اینکه کسی مانع‌تان نیست. نگاهی مثبت به زندگی دارید و با هیچ‌چیز محدود نمی‌شوید. تمایل دارید دیده شوید، مورد توجه قرار گیرید. به دنبال جایگاه بالاتر و وجهه هستید. این ممکنست به این معنا باشد که پله‌های نردبان اجتماعی را یکی‌یکی بالا می‌روید. نمادی از خرد، سرسپردگی، طول عمر و وفاداری است. یعنی لازمست در موقعیت یا رابطه‌ای در زندگی‌تان، سرعت را کم کنید. با زمان و صبر، پیشرفت ثابت و پایداری خواهید داشت. تعبیر دیگر: خودتان را از واقعیت‌های زندگی حفظ می‌کنید. یک مانع خارجی سخت قرار می‌دهید و به دیگران اجازه‌ی ورود نمی‌دهید؛ در نتیجه حس عقب‌نشینی می‌کنید.

 5. سلام من خواب دیدم در اقیانوس شنا می کنم و به اعماقش رسیدم و در آنجا پر از گنج است وکشتی های قدیمی تعبیرش چی میشه؟

  • خواب دیدن اقیانوس، بیانگر حالت احساسی و احساسات شماست. بیانگر جلای روح، آرامش و احیاست. تعبیر دیگر: یعنی حس قدرت می‌کنید و اینکه کسی مانع‌تان نیست. نگاهی مثبت به زندگی دارید و با هیچ‌چیز محدود نمی‌شوید. اینکه شنا می‌کنید، یعنی جنبه‌هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاهتان را کشف می‌کنید. ممکنست نشانه‌ای باشد که به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید. اینکه زیر اقیانوس شنا می‌کنید، یعنی کاملا در احساسات‌تان غوطه‌ور هستید. خودتان را مجبور می‌کنید که با احساسات ناخودآگاهتان کنار بیایید. اینکه گنج می‌یابید، یعنی مهارت یا استعداد نهانی را آشکار کرده‌اید. نمادی از ارزش‌تان و چیزیست که باید به جهان پیشنهاد دهید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از چیزی یا کسی باشد که ارزش یا گنج شماست. کشتی، یعنی جنبه‌هایی از احساسات و ضمیر ناخودآگاه‌تان را کشف می‌کنید. اگر روی کشتی هستید و هوای توفانی را تجربه می‌کنید، یعنی وارد حادثه‌هایی درهم‌برهم در زندگی‌تان شده‌اید.

ستاره
Logo
تعییر رمز عبور