تعبیر خواب اطاعت و مطیع بودن

با تعبیر خواب اطاعت کردن، تعبیر خواب مطیع بودن، تعبیر خواب اطاعت کردن دیگران از شما و تعبیر خواب مطیع بودن زن جوان همراه ما باشید.
تعبیر خواب اطاعت
ستاره | سرویس سرگرمی – اطاعت کردن در خواب نشان از آینده‌ای روشن و در نهایت رسیدن به سعادت است.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب اطاعت دیگران از شما

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب دیگران از شما اطاعت کنند، به معنای رسیدن به خوشبختی است. 
 
کتاب سرزمین رویاها
 • دیگران از شما اطاعت می‌کنند: دارایی و نفوذتان بی اندازه زیاد می‌شود.
 • بچه‌ها اطاعت می‌کنند: خوشبختی در فامیل
 • همکار شما از شما اطاعت می‌کند: درکارها و معاملات پول زیادی بدست خواهید آورد.
 • یک زن مطیع: روزهای بسیار خوش در انتظارشماست.
 • یک زن جوان مطیع: یکنفر بطور جدی جذب شما شده و شما را تحسین می‌کند.

 

تعبیر خواب اطاعت کردن – تعبیر خواب مطیع بودن – تعبیر خواب اطاعت دیگران – تعبیر خواب مطیع بودن زن

 

تعبیر خواب مطیع بودن

بیتون می‌گوید: اما اگر در خواب مطیع دیگران باشید، نشانه‌ی آن است که برای مدتی زندگی بسیار آرامی خواهید داشت.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • شما مطیع هستید: آینده شما روشن است
 • ازدیگران اطاعت می‌کنید: شغل شما یک شغل بسیار معمولی خواهد بود.

 

تبلیغات در ستاره


یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه اطلاعت می کنید بیانگر تایید یک قدرت بالاتر است. شما یک روشنگری روحی جدید را تجربه می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما نظرات یا باورهاتان را به اندازه کافی بلند بیان نمی کنید. اگر کسی از شما اطاعت می کند، به تاثیر، قدرت و اختیاری که روی دیگران دارید اشاره دارد. خواب دیدن اینکه شما مطیع نیستید بیانگر نگرش سرکش است. شاید شما در مورد یک موقعیت حس نا امنی می‌کنید.




 1. بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

  از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

 2. سلام در خواب می‌دیدم که مادرم برده و خدمتکار های زیادی داشت و داشتن بهش خدمت می‌کردند

  • سلام! خواب‌تان گویای جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می‌کند. لازمست پرورش یابید و حس خاص بودن کنید.

 3. سلام خواب دیدم که کنیز یه خانم شده بودم و اون خانم بهم گفت خونش رو تمیز کنم

  • سلام! خواب‌تان یعنی بیشتر مشغول آن هستید که نیاز‌ها و تقاضاهای دیگران را تأمین کنید تا خودتان. حس می‌کنید چنانکه باید، از شما قدردانی نمی‌شود. نیازست بیشتر روی پای خود بایستید و پای حرف و عقیده‌تان ایستادگی کنید. تعبیر دیگر: بیانگر احساسات‌تان در مورد تملق و چاپلوسی است. شاید نیازست که بیشتر نقش مطیعانه داشته باشید.

ستاره
Logo