تعبیر خواب اسید

با تعبیر خواب اسید، تعبیر خواب خوردن مشروبات الکلی، تعبیر خواب اسید سمی و تعبیر خواب استفاده از اسید همراه ما باشید.
تعبیر خواب اسید

ستاره | سرویس سرگرمی – تونی کریسپ در کتاب خود (فرهنگ تفسیر رویا) بیان می‌کند که اسید نمایانگر چیزی (از قبیل احساس گناه یا اضطراب) هست که احساسات و یا اعتماد به نفس شما را در خود حل می کند و می‌سوزاند. در واقع حمله تند و تیز شما به شخص دیگری و یا ترس از سوختن و آسیب دیدن به صورت اسید در خواب دیده می‌شود. 

اسید پاشیدن روی شخص دیگری در خواب نشانه آسیب رساندن عمدی به دیگران است یا که اطرافیانتان را مورد آزمایش قرار می‌دهید.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب سوختن با اسید – تعبیر خواب اسید پاشی – تعبیر خواب خوردن اسید

 

تعبیر خواب اسید و دیدن آن در خواب

آنلی بیتون می‌گوید: نوشیدن هر چیز در خواب که خاصیت اسیدی داشته باشد، نشانه آن است که در آینده نگرانی و اضطراب فراوانی خواهید داشت.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب اسید: به وعده‌هایتان عمل خواهید کرد.

علامه طباطبایی می‌گوید: 

 • اگر خواب دیدی دست راست شما با اسید سوخته است و یا گوشت بدنتان ریخته به این علامت است که تلاش‌ها و زحمات شما برای رسیدن به بعضی از مقاصد به یکباره بر باد می‌رود و غم و رنج بر شما چیره می‌شود.

 • اگر دیدی دست چپ شما بواسطه‌ی این حادثه می‌سوزد به این علامت است که در زمینه‌ی عشق با بدشانسی‌های مختلفی رو به روی می‌شود.

 • اگر ببینی هر دو دستت با اسید سوخت بیانگر این است مصیبت بدختی و گرفتاری‌های مختلفی راه به زندگانی شما باز میکنند و برای مدتی غمگین و نومید از زندگی می‌شوید.

یونگ می‌گوید: دیدن اسید در خواب بیانگر احساس تنفر، خشم، و یا انتقام است. صداقت و راستی شما ممکن است مورد سوال قرار گرفته یا در معرض خطر باشد. تعبیر دیگر این است که، دیدن اسید در خوابتان بیانگر این است که شما دستخوش یک موقعیت یا یک فرد شده اید. خواب ممکن است، استعاری باشد، سمبلی از یک اثر منفی در زندگی تان باشد. چیزی یا کسی دارد شما را ذره ذره میخورد و از بین می برد. خواب دیدن اینکه شما اسید می نوشید بیانگر این است که شما از نظر احساسی، فلج شده اید و نیاز دارید که یاد بگیرید که چگونه خود را ابراز کنید.

 

تعبیر خواب خوردن مشروبات الکلی

بیتون می‌گوید: اگر زنی خواب ببیند مشروب الکلی می‌نوشد، معنایش این است که احتمال دارد برای رفع اختلافات دیگران میانجی شود و در این راه سلامتش به خطر بیفتد.

 

تعبیر خواب اسید سمی

آنلی بیتون: دیدن خواب اسیدهای سمی، نشان می‌دهد که خیانتی که بر علیه شما شکل می‌گیرد، افشاء خواهد شد.

 

تعبیر خواب استفاده از اسید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • آزمایشی با اسید انجام می‌دهید: بواسطه قولی که داده‌اید خطری شما را تهدید می‌کند.

 • از اسید استفاده می‌کنید: از مهلکه ای که در آن هستید صحیح و سالم خارج می‌شوید.

 • دیگران از اسید استفاده می‌کنند: مرگ یک دشمن.
27 نظر
 1. سلام من خواب دیدم یکی میخواس رومن اسیدبریزه ولی نریخت

  • سلام! خوابتان بسیار ناقص است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی حس گناه است. این را در نظر بگیرید که چه حس یا فکر ناآشنایی، آرامش فکری تان را بهم می زند! نمایانگر احساس تنفر، خشم یا انتقام است. صداقت و راستی ممکنست مورد سؤال قرار گرفته یا در معرض خطر باشد. تعبیر دیگر: یعنی دستخوش موقعیت یا شخصی شده اید. ممکنست استعاری باشد؛ علامتی از اثری منفی در زندگی تان باشد. چیزی یا کسی دارد شما را ذره ذره می خورد و از میان می برد.

 2. سلام من دقیق نمیدونم شوهرم بود کی بود من سوار ماشین شاسی بودم رفتیم بیرون یه جا وایستادیم شوهرم رفت پشت صندوق ماشین یه چیز بریز یه کم حس کردم اسید بود بعد عصبی شدم به هم ریختم ماشینو قفل کردم رفتم فرمون تند رفتم اونم از دستش افتاد بعد برگشتم محکم با ماشین بهش زدم افتاد بعد اومد تو ماشین داشت میریخت یه قطره افتاد تو چشم من با سعی زورم برسه ریختم تو صورت شوهرم اونم داد زد بعد از ماشین پیاده شدم رفتم سوار اوتوبوس شدم دیدم برادرش داره به شوهرم کمک میکنه میاره تواتوبوس با نفرت شدید نگاش کردم اومد نزدریک پله اتوبوس بشه صورت خودمو قایم کردم بعد رفتم تموم شد

  • سلام! خواب‌تان یعنی به کسی وابسته هستید (کسی که شما را پیش ببرد). کنترل زندگی‌تان را در دست ندارید و بیشتر به دنبال هدف‌های دیگران هستید تا هدف‌های خودتان. نقش منفعلی در زندگی‌تان دارید. گویای رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. به خودتان شک دارید و حس ناامنی می‌کنید. باورها، شیوه‌ی زندگی یا هدف‌هایتان باهم تعارض دارند. ممکنست گویای موقعیتی شوکه‌کننده یا تجربه‌ای دردناک باشد. تعبیر دیگر: ممکنست هشداری از عادت‌های رانندگی خطرناک و بی‌دقت‌تان باشد. بویژه اگر ماشین به شما می‌زند، یعنی سبک زندگی، باورها یا هدف‌هایتان ممکنست باهم تعارض داشته باشند. ممکنست نمادی از تجربه‌ای تکان‌دهنده یا غروری آسیب‌دیده باشد. ادامه‌ی خواب‌تان از «پیاده شدم رفتم» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 3. نه ماشین به من نزده من زدمش به شوهر تا بیفته بمیره ولی زنده موند

  • لذا در آستانه‌ی این هستید که مهارتان را از دست بدهید و از کوره در بروید. ممکنست عصبانیتی منفی را بروز می‌دهد. تعبیر دیگر: شاید بکوشید وجهه‌ای از خویش را سرکوب کنید که توسط مقتول مشاهده می‌شود (خصوصیتی که ویژگی اوست و در شما هم هست و می‌خواهید آن را دیگر در خودتان نداشته باشید).

 4. سلام من خواب دیدم من بیمارستان بودم که وقتی چند طبقه بیمارستان هست چندتا کاغذ نوشته بیماری سوختگی یکی اسید پاشی من وقتی میخواستم برم تو بیمارستان دستام جلوی صورت میزاشتم تا بهم نپاشه مراقب باشم بعد مامانم زنگ زد هی میگفت بیا بیا دستم همش جلو صورت بود دیدم مامانم با گل اومد پیشم بغل کردیم همدیگرو

  • سلام! خواب‌تان نمادی ازین است که لازمست سلامت فیزیکی یا ذهنی‌تان را شفا یا بهبود بخشید. لازمست به جریان زندگی روزمره‌تان برگردید. تعبیر دیگر: کنترل بدن‌تان را از دست می‌دهید. شاید ازینکه کنترل بدن‌تان را از دست دهید، می‌ترسید. گویای مسأله‌ای است که نیازست درباره‌اش با مادرتان روبرو شوید. این مسأله به بخشی از روان‌تان مرتبط است که لازمست رهایش کنید. گویای احترام، عاطفه، تأیید، لطف، تحسین و عشق است. نشانگر انرژی شفاست. نوع گل‌ها و رنگ‌هایشان را در دسته‌گل‌تان در نظر بگیرید! مهم است. نمادی از ماهیت مراقب و عشق‌ورزنده‌ی شماست. نیاز به عاطفه‌ی شدیدتر دارید یا لازمست عشق شدیدتری بنمایانید. تعبیر دیگر: ممکنست گویای این باشد که لازمست مهربان‌تر باشید. تعبیر دیگر: نیاز به تماس فیزیکی یا احساسی دارید. گویای تمایل و کشش قلبی‌تان بسوی شخصی خاص است.

 5. سلام .من خواب دیدم ک عموی ناتنی قصد کشتن کل خانوادم رو داره و همه ی خانوادم هم در جریانن .بعد یهو عموم میاد داخل و منو میبره اشپزخونه و اسید بهم میپاشه ولی این اسید به صورتم برخورد نکرد فقط ازگردن به پایین وهیچ سوختنی هم درکار نبود .توهمون خواب باخودم فک‌کردم کل بدنم میسوزه اما درواقع دردی احساس نکردم و به عموم نگاه کردم ک اون باخودش فک میکرد الان زیباییم ازدست دادم و خوشحال بود رفت سراغ بقیه اعضای خانوادم.ک بعدش دیدم پشیمون شده و کل خانوادمم داشتن باهاش حرف میزدن…ومنم هیچ سوختنی نداشتم

  • سلام! گرچه تصور می‌کنم خواب‌تان کابوس بوده باشد؛ اما: خواب‌تان بیانگر جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. بیانگر احساس تنفر، خشم یا انتقام است. صداقت و راستی ممکنست مورد سؤال قرار گرفته یا در معرض خطر باشد. تعبیر دیگر: یعنی دستخوش موقعیت یا شخصی شده‌اید. ممکنست استعاری باشد؛ نمادی از اثری منفی در زندگی‌تان باشد. چیزی یا کسی دارد شما را ذره‌ذره می‌خورد و از میان می‌برد.

 6. حدود چهار ماه پیش ی بی ناموسی رو صورتم اسید پاشید(واقعی).. ولی چون آب ریختم الان هیچ اثری ازش نیست ولی خودش تو زندانه و رفیقاش دنبال اینن ک ی بلایی سرم بیارن. حالا امشب خواب دیدم ک رفیقاش یکی دیگرو با من اشتباه گرفتن رو یکی دیگه اسید پاشیدن منم فرار کردم اگ میشه تعبیرش بگید

  • این خواب اشاره به ترس هایی دارد که در زندگی بیداری احساس می کنید. این ترس ها صرفا مرتبط با دیگران نیستند و می توانند اشاره به استرس ها و نگرانی های درونی شما داشته باشند. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که عدم کنترل و شناخت این استرس و ریشه ی آن، باعث مختل کردن عملکرد شما در زمینه های مهم زندگی و تاثیر گذاری شما شود.

 7. من خواب دیدم که توی ماشین بودیم ومن به چراغ قرمز نگاه میکردم که یهویی یکنفر از موتور پیاده شد و داخل ماشین ما اومد که دیگه ماشین حرکت نکرد و چون اشنا بود منم چیزی نگفتم نمیدونم چرا بعد یه موتوری دیگه اومدواون مردکه توی ماشیما بود به ان مرد بیرونی مدارکی نیدادم منم با دقت داشتم نگاه میکردم کع یهو اون مرد که بیرون بود بطری اورد بالا و به سرعت روی صورتم ریخت منم چشمامو بستم تانریزه تو چشمم و هرچی مامان و بابام رو صدا زدم بلند نشدن تعبیرش چی ؟

  • در روزهای اخیر مسئله ای شما را دچار ناراحتی فکری کرده و آرامش روانی شما را مختل نموده است. این خواب از شما میخواهد اولاً کاملا منطقی نسبت به مسائل برخورد کنید و ثانیاً ریشهء این ترس و نگرانی را در خود بیابید. این نگرانی ها میتواند در زمینه های خصوصی یا اجتماعی باشد. در هر صورت اعتماد به نفس تان را کاهش داده است.

 8. سلام خوب هستین. من خواب دیدم یه جا استخر هست با همسرم میخواستیم شنا کنیم ولی متوجه شدیم که توی استخر اب و اسید ریختن رنگش سبز براق بود یه کوچولو از پام بهش لمش شد سوزوند ولی اسیبی نزد از روی استخر باهم پریدیم فرار کردیم توی خونه به یه دختره داد میزدم برو اب و ببند الان اسید میاد تو خونه بعد رفتم دنبال مادرم تو یکی از اتاقا از پله ها اوردمش بالا از اونجا فرار کردیم وقتی از پله ها پایین میومدیم پر سنجاقک بور من همه رو کنار میزدم پایین که اومدیم اب با اسید داشت قاطی میشد که از بین ببرتش یه نفر جنازه رو اورد گذاشت تو اب ولی زنده بود بازیگر بود تازه فهمیدم که سر فیلمیم.از اونجا رفتیم یه جایی تابوت بود برادرم خوابیده بود یه آقایی داشت بالاسرش میخوند که وقتی میت بیدار میشه روحش سرش به تابوت میخوره بعد اخرش به آقاهه به ما دست داد ازش راضی باشین میشه تعبیرشو بگین ممنونم

  • اسید در خواب به ترس و افکاری منفی اشاره دارد و این خواب شما بیانگر ترس هایی است که مانع از رشد و پیشرفت شخصی تان میگردد. این ترس ها صرفا مرتبط با دیگران نیستند و می توانند اشاره به استرس ها و نگرانی های درونی شما داشته باشند. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که عدم کنترل و شناخت این استرس و ریشه ی آن، باعث مختل کردن عملکرد شما در زمینه های مهم زندگی و تاثیر گذاری شما شود. مادر شما نماد ارزش و باور هایی است که از ایشان آموخته اید. این خواب به شما میگوید که این افکار منفی میتواند به این قسمت از شخصیت شما نیز لطمه وارد کند. سنجاقک در خواب تعابیر مختلفی دارد از جمله وابستگی بیش از حد به چیزی و این اصلا خوب نیست. و برای رهایی از این افکار منفی شاید لازم باشد از برخی وابستگی های تان دور شوید. از طرفی دیگر تابوت نماد رهایی از سختی ها و مشکلات است. و برادر شما نیز اشاره به قسمتی از شخصیت و موقعیت زندگی خودتان است که قرار است بعد از رفع مشکل ترس و نگرانی به این آرامش دست پیدا کنید.

 9. سلام من خاب دیدم که بعد از پرواز به آسمان وفرود اومدن ی دستگاهی که نمیدونم چی بود درخیایان اسید پخش میکرد هرچی سعی کردم فرار کنم دست راستم سوخت تعبیر اینا باهم چیه ممنون میشم

  • دیدن اسید در خواب بیانگر احساس تنفر، خشم، و یا انتقام است. صداقت و راستی شما ممکن است مورد سوال قرار گرفته یا در معرض خطر باشد. تعبیر دیگر این است که، دیدن اسید در خوابتان بیانگر این است که شما دستخوش یک موقعیت یا یک فرد شده اید. خواب ممکن است، استعاری باشد، سمبلی از یک اثر منفی در زندگی تان باشد. چیزی یا کسی دارد شما را ذره ذره میخورد و از بین می برد حال اگر خواب دیدید دست راست شما با این اسید سوخته است به این علامت است که تلاش‌ها و زحمات شما برای رسیدن به بعضی از مقاصد تان ممکن است به نتیجه نرسد

 10. خواب دیدم روی صورت دخترم اسید ریخته شده.خیلی نگرانم.اگه تعبیرشو بگید ممنون میشم

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور