تعبیر خواب اسلحه و سلاح

با تعبیر خواب اسلحه، تعبیر خواب اسلحه گرم، تعبیر خواب شلیک با تفنگ و تعبیر خواب تیراندازی همراه ما باشید.
تعبیر خواب اسلحه
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن هر گونه سلاح مانند تفنگ، کلت، هفت تیر و … در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نمایانگر اعتماد به نفس در دفاع از خود در برابر انتقادات دیگران است. ترس‌ها و اضطراب‌ها، رفتارهایی که از آن‌ها به عنوان سپر دفاعی در برابر عواطف یا ادراک و وقوف خود استفاده می کنیم (مثلا مردی ممکن است درباره پیر شدن احساس افسردگی کندو از خود در برابر این احساس افسردگی با افکار مثبت دفاع کند) همگی به صورت رویایی شامل اسلحه دیده می‌شوند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب تفنگ و گلوله - تعبیر خواب اسلحه کلت - تعبیر دیدن تفنگ در خواب چیست - تعبیر خواب تفنگ ابن سیرین

 

تعبیر خواب اسلحه

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن شمشیر کارد و سلاح قوت به وی رسد
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن اسلحه در خواب، نشانه رنج و اندوه است.
 
لیلا برایت می‌گوید: 
 • دیدن اسلحه در خواب، علامت آن است که به جنس مخالف دل می‌بندید.
 • اگر در خواب با اسلحه شلیک کردید، علامت آن است که به خاطر انجام کاری بسیار ناراحت می‌شوید.
 • دیدن تفنگ ساچمه‌ای در خواب، بیانگر آن است که دائما سعی دارید به دیگران دستور دهید.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

 • چنانچه در خواب ببینید که تفنگ دارید کسی را به دوستی بر می‌گزینید که صدیق و راستگو است.
 • اگر در خواب ببینید که تفنگ‌های زیادی دارید با جمعی می‌آمیزید که صداقت و پاکی در رفتار و گفتار یا در محیطی کار می‌کنند که دوستی لازمه دوام و بقا افراد آن است.
 • برای دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق است و شوهر، بخصوص اگر ببینند که با تفنگ کسی را هدف قرار می‌دهند.
 • اگر تفنگی یافتید یا کسی به شما هدیه داد با کسی دوستی می‌کنید که حامی شما خواهد بود.
 • چنان چه در خواب ببینید که تفنگ از دست شما افتاده دوستی را از دست می‌دهید که در سختی‌ها می‌توانستید بر او متکی باشید.

معبرین غربی می‌گویند: اسلحه نمایندگی رفتار خشونت آمیز، کنترل، برتری و دفاع است. دیدن تفنگ در رویای یک نفر می‌تواند خشم، خشونت را احتمالا نشان می‌دهد.

تعبیر خواب صدای شلیک اسلحه

بیتون گوید: شنیدن صدای شلیک اسلحه در خواب، نشانة از دست دادن کار است.

 

تبلیغات در ستارهتعبیر خواب تیراندازی 

بیتون می‌گوید:
 • اگر در خواب با اسلحه به طرف کسی تیراندازی کنید، نشانه آن است که به راهی خطا خواهید رفت.
 • اگر در خواب کسی با اسلحه به طرف شما تیراندازی کند، علامت آن است که به بیماریی خطرناک دچار خواهید شد و افراد خطاکار شما را ناراحت خواهند ساخت.
 • اگر زنی خواب ببیند با اسلحه تیراندازی می‌کند، علامت آن است که با دیگران جروبحث و مشاجره خواهد کرد و شهوت نامطلوب او را به تباهی خواهد کشاند.

 

تعبیر خواب اسلحه گرم

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
خواب اسلحه گرم: 
 1. به حقیقت پیوستن سریع امیدهای شما 
 2. مشاجره
 • یک تفنگ دارید: یک نفر دیگر از چیزی که شما خواستارش هستید استفاده می‌کند.
 • تعدادی اسلحه گرم دارید: پول فراوان
 • اسلحه گرم حمل می‌کنید: یک محکمه در پیش دارید.
 • اسلحه می‌فروشید: با گداها سروکار پیدا می‌کنید.


 1. سلام من دختر 14 ساله ام
  تو خوابم دیدم یکی که نمی‌شناسم عزیزانم را کشت بعد گفتن که الکی بود بعد دیدم که به آرزوم رسیدم و بعد از اینکه از خواب بیدار شدم خوابم کاملا یادم بود

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ گرچه تصور می کنم خوابتان به نوعی کابوس باشد و ازین رو دارای تعبیر ویژه ای نباشد؛ اما با وجود این: خوابتان بیان کننده ی خشم عمیق نسبت به کسی است. این را در نظر بگیرید که چگونه قربانی، جنبه هایی از شما را می نمایاند که می خواهید تخریب یا حذفش کنید (دیگر آن خصوصیت های قربانی را در خود نمی خواهید).

 2. سلام و خسته نباشید

  من در خواب دیدم که داشتم دنبال نامزدم میگشتم و با او دعوا کرده بودم و یه با یه پسری اشنا شدم که که اون هم دوست بود با نامزدم و اوایل رفتار خوبی باهاش نداشتم

  بعد به صورت اتفاقی دیدمش و باهاش رفیق شدم و رفتیم یه جایی گیر افتادیم توی یه خونه تقریبا خرابه،متوجه شدیم کلی آدم میخوان مارو بکشن، از کوچه به سمت خونه حمله می‌کردند، به منم یک اسلحه دادند تا بجنگم، من انقدری مهارت داشتم در تیر اندازی که حتی یک تیر هم نخوردم و هر کی میومد رو میکشتم و کسی نمیتونست باهام مقابله کنه،ولی اون دوست من بعد از مدتی با اسلحه کشته شد

  • سلام؛ ممنون! خوابتان به احساسات منفی نهفته تان اشاره دارد که درباره ی شخصی در زندگی تان دارید. در ابراز احساسات منفی تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر تلاطمی است که از درون، آزارتان می دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه حل مسأله ای می باشد. نمایانگر جنبه ای از زندگی تان است که شلوغ-پلوغ است. ممکنست از درهم-برهم عاطفی یا روانی می رنجید. لازمست این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «متوجه شدیم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 3. سلام

  من خواب ديدم با دوست صميميم وارد خونه اي شديم كه اسلحه بخريم و كل ديوار هـا پر اسلحه بود هركدوم يدونه برداشتيم همون موقع صداي پليس اومــد كه ميگفت از خونه بيايم بيرون و من به شدت ترسيده بودمـ نتونم ثابت كنم بي گناهم مدام دنبال رآه فرار بودمـ به صاحب اونجا اصرار ميكردم كه بگه ما هيچ كاره ايم ولي براش مهم نبود واسه اين كه ثابت كنم بي گناهم خواستم با تفنگي كه دستم بود تير بزنم به پام شليك كردم ولي تير نزد به دوستم گفتم بزنه تفنگ اون هم كار نميكرد اخر به يه پسر نا اشنا كه اونجا بود يه تير زد به پام و گلوله رفت تـو پام ولي خون نيومد اخر من با همون پـا از پنجره فرار كردم و پليس نتونست منو بگيره دويدم سمت ماشين و لباسمو سريع عوض كردم ولي مدام استرس داشتم چيزي از من پيدا بشه يا منو لو بدن تعبيرش چيه

  • مدیر سایت مهر 19, 1399 at 4:53 ق.ظ

   سلام! خواب‌تان یعنی لازمست خصوصیتی خاص که بهترین دوست‌تان دارد را در خودتان بپرورانید یا بپذیرید. از خودتان بپرسید چه‌چیز(هایی)، بهترین دوست‌تان را به بهترین دوست‌تان تبدیل کرده است و لازمست چگونه روی این مورد(ها) در خودتان کار کنید؟ تعبیر دیگر: گویای اخبار مثبت است. چیزی هست که هنوز باید درباره‌ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که با آنها روبرو نشده‌اید. گویای تجاوز، خشم و خطر بالقوه است. می‌توانید درباره‌ی چیزی، در حالت دفاعی باشید یا ممکنست با مسأله‌های انفعال/تهاجم و اختیار/وابستگی، سروکار داشته باشید. تعبیر دیگر: نمادی از قدرت و غرور است. شاید به دنبال پناه یا حمایت هستید. برای ادامه‌ی تعبیر، خواب‌تان از «همون موقع صداي» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 4. سلام ادامه خواب قبلی

  همون موقع صدای پلیس اومد که اومده بودند صاحب اونجا رو دستگیر کنند و من ترسیده بودم نتونم ثابت کنم بی نگاهم اصرار می‌کردم به صاحب اونجا که بگه ما بی گناهیم ولی براش مهم نبود مجبور شدم برای اینکه ثابت کنم من هیچ کارم با تفنگی (کلت) که دستم بود به پام شلیک کنم ولی ازش گلوله خارج نمیشد به دوستم گفتم بزنه ولی مال اونم کار نمیکرد آخر یه پسر نا آشنا به پام تیر زد و رفت تو پام ولی خون نیومد ولی کامل حس کردم رفته تو پام در آخر بدون اینکه پلیس منو بگیره از پنجره فرار کردم و لباسمو عوض کردم ولی مدام استرس داشتم پسره ما رو لو بده

  • مدیر سایت مهر 19, 1399 at 4:53 ق.ظ

   سلام! در ادامه: مظهری از قانون، توانمندی، مختار بودن و مهار است. لازمست به عملکرد سرسری‌تان خاتمه دهید؛ در غیر این صورت، با شما برخورد خواهد شد. تعبیر دیگر: در نگه داشتن حرمت به بایدها و نبایدها و تکلیف‌هایتان دچار شکست شده‌اید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! در زندگی‌تان مسأله با شخصی را تجربه می‌کنید. ممکنست حس کنید که در موقعیتی، قربانی شده‌اید. مسأله‌ای است که می‌کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی‌گیرید یا نمی‌پذیرد؛ همچنین، با ترس‌هاتان مواجه نمی‌شوید. ممکنست افکار سرکوب‌شده، احساسات بیان‌نشده، خشم یا خصومت داشته باشید که به خواب مضطرب، منجر می‌شود. یعنی مسئولیت‌های بسیاری را به دوش می‌کشید.

 5. ادامه خواب عینک دودی..

  بعد دیدم یهو جلوی یک در در وسط روستا هستم که اون عینک داشت نشون میداد خطر رو که یهو به سمت من شلیک شد ولی به زمین خورد گلوله و آتشش و من پدرم رو در کنارم دیدم، پدرم من رو گرفت که فرار کنیم و همینجور که فرار میکردیم صدای شلیک و برخورد گلوله به زمین میدیدم. تا اینکه به بخش ورودی روستا رسیدم من تنها و خواهرم رو دیدم . بعد که جلوتر رفتم دیدم یه دو سه نفر مرد هندی پوست تیره اونجا هستن و به من لبخند میزنن. (ادامه در تعبیرخواب اسب)

  • در ادامه: گویای محدودیت است. لازمست قانون‌ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اجتماع، سادگی و سنت است. در زندگی‌تان مسأله با شخصی را تجربه می‌کنید. ممکنست حس کنید که در موقعیتی، قربانی شده‌اید. مسأله‌ای است که می‌کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی‌گیرید یا نمی‌پذیرد؛ همچنین، با ترس‌هاتان مواجه نمی‌شوید. نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. گویای جنبه‌ای از شماست که برایتان آشنا نیست. ممکنست احساسات یا استعدادهای مهم را فراموش کنید یا نادیده بگیرید (از آنها غفلت کنید).

 6. سلام‌ من دخترم ۲۰ سالمه

  خواب دیدم تو یه مهمونی خانوادگی بودم ک دو بار تیر اندازی شد دفعه اول بیرون از خونه بود دلی دفعه دوم از پنجره به داخل اتاق شلیک کردن و منم از ترسم گوشه اتاق وایساده بودن ک منو نبینن ولی بل ابنکه منو نمیدیدن ولی به گوشه شلیک میکردن و گلوله ها با کمی فاصله از من میفتادن ولی به من نخورد

  ممنون میشم تعبیر خوابمو بگین

  • خواب‌تان بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. یعنی هدفی مشخص‌شده دارید و می‌دانید هدف‌تان در زندگی چیست. برنامه‌هایتان درست طبق هدف است. یعنی رازی را نگه می‌دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می‌کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله‌ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده‌اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، بیانگر احساس گناه است. دستاوردهایتان به حدی که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید.

ستاره
Logo