تعبیر خواب اسکلت انسان

با تعبیر خواب اسکلت و استخوان، تعبیر خواب اسکلت انسان زنده، تعبیر خواب اسکلت مرده و تعبیر خواب اسکلت مرگ همراه ما باشید.

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن اسکلت در خواب بیانگر احساسات مربوط به مرگ، بخشی از توان یا قدرت بنیادین، احساسات یا استعدادی که آن را نابود کرده و از شرش خلاص شده‌اید و یا در هر برهه زمانی خاصی از مرگ آن جلوگیری نکرده‌اید. (کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب استخوان – تعبیر خواب اسکلت مرده – تعبیر خواب اسکلت انسان زنده – تعبیر خواب اسکلت مرده در قبر

 

تعبیر خواب اسکلت

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن اسکلت در خواب، نشانه آن است که از دست دشمنان خود رنج خواهید کشید.

 

تعبیر خواب اسکلت انسان زنده

بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید پوست و گوشتی بر تنشان نیست و اسکلتی هستید، علامت آن است که از موضوعی بیهوده عذاب می‌کشید، باید بیشتر به خود مسلط شوید.
 • اگر خواب ببینید اسکلتی پیوسته به دنبالتان حرکت می‌کند، نشانه آن است که به زودی با واقعه ای تکان دهنده روبرو خواهید شد.

 

تعبیر خواب اسکلت مرده

کتاب سرزمین رویاها
 • اسکلت یک مرده: از روی یک وصیت نامه به شما پول می‌رسد.
 • اسکلت یک زن: مرگ یک بچه

 


تبلیغات در ستاره

تعبیر خواب اسکلت مرگ

آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن اسکلت مرگ در خواب، نشانه آن است که به تأثیرات منفی کار دیگران مبتلا خواهید شد و خوشبختی از چنگ شما می‌گریزد.
 • دیدن اسکلت مرگ روی اعلامیه سوگواری، نشانه آن است که ترس و هراس شما بی جهت است، وقایع مطلوبی برایتان رخ خواهد داد.

 

تعبير خواب استخوان به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

‌می‌دانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمی و حتی حیوانات بر اسکلت است و لاجرم استخوان. معبران در مورد استخوان عقاید متفاوت دارند، ولی غالبا ان را «مال» تعبیر کرده اند یعنی ثروتی که قوام زندگی شما بر ان است.
به دارائی و اندوخته خویش متکی هستید و هر چه بیشتر باشد در خواب به صورت استخوان های محکم‌تر مجسم می‌شود.
«نفایس الفنون» استخوان را «مال حرام» دانسته و ابن سیرین فقط مال شناخته لیکن مجموعا معاش آدمی در خواب به صورت استخوان ظاهر می‌شود.
یافتن استخوان به دست آوردن مال است. بخصوص اگر گوشی به ان چسبیده باشد. اگر سر سفره نشسته بودید و کسی قطعه استخوانی همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت ودر بشقاب شما نهاد خواب شما می‌گوید بوسیله کسی پولی به دست می‌آورید که تقریبا بدون زحمت و تلاش به چنگ شما می‌افتد.
داشتن استخوان در جیب، تامین مالی است و اندازه ان به اندازه استخوان مربوط می‌شود. بزرگ باشد تامین بیشتر است و کوچک باشد تامین کمتر. دادن استخوان به دیگران گویای کمک و مساعدت است از سوی شما.
اگر شما به کسی استخوان می‌دهید که گوشتی بر ان چسبیده کمک و مساعدت شما سبب می‌شود که ان شخص به سود و خیر و برکت برسد و چنان چه گیرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما یک کار خیر عمومی است.
چنانچه در خواب دیدید استخوانی در راه افتاده و شما آن رابا نوک پا زدید و دور انداختید موردی پیش می‌آید که منع خیر می‌کنید.
نه سودی به شما می‌رسد و نه راضی می‌شوید که دیگران از ان بهره‌مند شوند. اگردر خواب ببینید که استخوانی چرب است به طوری که دست و انگشتان و آستین شما را آلوده کرد خواب شما می‌گوید از طریق غیر مجاز نفعی می‌برید که بعد‌ها و جدانتان احساس ناراحتی می‌کند و خودتان را از انجام ان کار سرزنش می‌کنید. حالا اگر در خواب دیدید که استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللی پیش می‌آید.
اگر کاسب هستید به علتی که چندان مهم و زیاد نیست ضرر می‌کنید و اگر کارمند و حقوق بگیر هستید از حقوق شما کسر می‌شود، ولی اگر دیدید که محل شکستگی را بسته و احتمالا گچ گرفته اید یا چوب نهاده و باند پانسمان کرده‌اید برای شما حادثه‌ای پیش می‌آید که صرفا مالی است و احتمال ضرر و زیان هست که چنانچه هشیاری به خرج دهید می‌توانید یا ان را جبران کنید و یا از پذیرفتن زیان برهید. بستن استخوان دیگران نیکو کاری است که از جانب شما انجام می‌گیرد.
 
معبرین غربی می‌گویند: اسکلت سفید در رویای شما، تشخیص تمایلات خصوصی یا آموزشی شما را نشان می دهد. همچنین نشان دهنده نقاط قوت اصلی شما است که هنوز در زندگی بیداری تأیید نشده است. دیدن اسکلت‌های شکسته، نشان می‌دهد که در برنامه‌ها یا تفکر شما ضعف وجود دارد. دیدن بیش از یک اسکلت شکسته، ناتوانی در مقابله با یک موضوع زندگی را نشان می‌دهد.


33 نظر
 1. سلام خواب عجیبی دیدم و بعضی قسمتا یادم نیست .خواب دیدم گل کاکتوسی که در واقعیت داریم و خار پرت میکنه رو مامانم قلمه زده و چند تا گلدون ازش زده من ناراحت شدم گفتم همین الانم دستای من پر از خار این گل و نشون دادم یه خار تو دستم بود و درآوردمش و همه ی گلدونای کاکتوس رو دور انداختم .بعد دیدم من و خواهرم پنهان شدیم و از یه عده میترسیدیم و اون افراد ما رو پیدا کردن ولی با اینکه تفنگ داشتن کاریمون نداشتن و من با یکیشون دوست شدم و فهمیدم پدرش تونسته ارثی که سالها عموش با ناحق برده پس بگیره ومن تعجب کردم حالا چرا عموش اینا استخونای مرده شون رو که از خاک بیرون زده همینطوری رها کردن و از این کارشون ناراحت بودم بعد دیدم دفتر یادداشت قدیمی و عتیقه طور دستم بود با برگای کاهی و انگار یه مدرک باشه واسه حقانیت دوستم و من اون دفتر رو دادم تا سوالای امتحانی رو داخلش بنویسه و امتحانش رو بده و کارش راه بیوفته ولی در آخر سوالا رو داداشتم واسش کپی گرفت و به نظرم میخواستم با اون دوستم که آقا بود و در واقعیت چنین کسی رو نمیشناسم ازدواج کنم

  • سلام! خوابتان یعنی حس می کنید به شما حمله شده است، و پیرامون تان شلوغ می شود و حس خفگی می کنید. حاکی از محدوده ای است که می کوشید میان شخص خودتان و حریم شخصی تان ایجاد کنید یا اینکه حس می کنید لازمست به طریقی از خودتان دفاع کنید. تعبیر دیگر: خودتان را در موقعیتی دشوار می بینید. شاید لازمست شرایط موجود را بپذیرید بجای اینکه بکوشید تغییرشان دهید. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. وضعیتی دردسرساز وجود دارد که باید بر آن غلبه کنید. همچنین علامتی از آسیب های گذشته یا برخی رنج های جسمی است. ممکنست دفاع از خود را مطرح کنید. همچنین در نظر بگیرید آیا کسی برایتان رنجش آور است؟ برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «دور انداختم .بعد» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • کاریمون نداشتن و من با یکیشون دوست شدم و فهمیدم پدرش تونسته ارثی که سالها عموش با ناحق برده پس بگیره ومن تعجب کردم حالا چرا عموش اینا استخونای مرده شون رو که از خاک بیرون زده همینطوری رها کردن و از این کارشون ناراحت بودم بعد دیدم دفتر یادداشت قدیمی و عتیقه طور دستم بود با برگای کاهی و انگار یه مدرک باشه واسه حقانیت دوستم و من اون دفتر رو دادم تا سوالای امتحانی رو داخلش بنویسه و امتحانش رو بده و کارش راه بیوفته ولی در آخر سوالا رو داداشتم واسش کپی گرفت و به نظرم میخواستم با اون دوستم که آقا بود و در واقعیت چنین کسی رو نمیشناسم ازدواج کنم

    • در ادامه: به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: حاکی از تحول است. گویای کشف راز های شخصی، خانوادگی یا فرهنگی است. علامتی از نقاط قوت شماست که هنوز شناسایی نشده اند. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. نمایانگر چیزهایی است که لازمست دنبال کنید و بر آنها تسلط داشته باشید. ممکنست بیانگر احساسات و مسأله هایی باشد که لازمست در ساعت های بیداری تان از آنها چشمپوشی کنید. محتوی دفترچه را در نظر گیرید!

   • بعد دیدم من و خواهرم پنهان شدیم و از یه عده میترسیدیم و اون افراد ما رو پیدا کردن ولی با اینکه تفنگ داشتن کاریمون نداشتن و من با یکیشون دوست شدم و فهمیدم پدرش تونسته ارثی که سالها عموش با ناحق برده پس بگیره ومن تعجب کردم حالا چرا عموش اینا استخونای مرده شون رو که از خاک بیرون زده همینطوری رها کردن و از این کارشون ناراحت بودم بعد دیدم دفتر یادداشت قدیمی و عتیقه طور دستم بود با برگای کاهی و انگار یه مدرک باشه واسه حقانیت دوستم و من اون دفتر رو دادم تا سوالای امتحانی رو داخلش بنویسه و امتحانش رو بده و کارش راه بیوفته ولی در آخر سوالا رو داداشتم واسش کپی گرفت و به نظرم میخواستم با اون دوستم که آقا بود و در واقعیت چنین کسی رو نمیشناسم ازدواج کنم

    • در ادامه: عادت های منفی قدیمی تان را دور می ریزید و ویژگی های شخصیتی بد و خصوصیت های ناخواسته تان را کنار می گذارید. تعبیر دیگر: مسئولیت چیزی را به عهده نمی گیرید. حاکی از مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. رازی را نگه می دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، گویای احساس گناه است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «ولی با اینکه تفنگ» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 2. سلام خواب دیدم با یه اسکلت سفید حرف میزنم به جورایی انگار دوستم باهاش

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان حاکی از چیزیست که کاملا توسعه نیافته است. ممکنست هنوز در مرحله ی برنامه ریزی برای موقعیت یا پروژه ای باشید. تعبیر دیگر: علامتی از مرگ، تحول یا تغییر است. لازمست به ته چیزی برسید.

 3. سلام. امید که خوب باشید!
  من خواب دیدم ، خونه دوستم ، با هم آشپزی می کنیم، بعد یه سری استخوون پیاده کردم(یا کردیم) اون گفت ، این استخوون پدر بزرگش (که قبل از اینکه اصلا ما باشیم مرده) استخوون حرف میزد،،چند تیکه استخخون قدیمی پوسیده نا مشخص. بعد دوستم گفت ، میشه بری تو حیات خاکش کنی ، گفتم اکی.. بعد استخوونه یا دوستم گفت می شه بوسمم کنی قبل از خاک کردنم، گفتم باشه.بعد رفتم تو حیاط خاک کنم، دیدم خود دوستمم اومده، باغچه رو کندیم، خاک کردیم..( این خواب رو بین ساعتهای ۸/۵ تا ۱۲/۵ روز دیدم.🙄🙄

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی تمایل دارید به شیوه ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست تان داشته باشند یا وابسته تان باشند. تعبیر دیگر: حاکی از جنبه ی پرورش یافته و بالغ شماست. می خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت تان را ابراز کنید. گویای کشف راز های شخصی، خانوادگی یا فرهنگی است. علامتی از نقاط قوت شماست که هنوز شناسایی نشده اند. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست. از شر عادت های بدتان خلاص شده اید و خودتان را از موقعیتی منفی رهانیده اید. چیزی را سرانجام رها می کنید و اجازه می دهید که برود.

 4. سلام من خواب دیدم اسکلت پدربزرگم از قبر بیرون آوردن و دوباره غسل دادن و یه جای دیگه خاک کردن منم خیلی گریه میکردم تعبیرش چیه؟

  • سلام! خواب‌تان نمادی از سنت، حمایت و خرد شماست. گویای چیزیست که کاملا توسعه نیافته است. ممکنست هنوز در مرحله‌ی برنامه‌ریزی برای موقعیت یا پروژه‌ای باشید. تعبیر دیگر: نمادی از مرگ، تحول یا تغییر است. لازمست به ته چیزی برسید. از شر عادت‌های بدتان خلاص شده‌اید و خودتان را از موقعیتی منفی رهانیده‌اید. چیزی را سرانجام رها می‌کنید و اجازه می‌دهید که برود.

 5. سلام برادرزاده ام که ۱۶ سالش خواب دیده خواهرم با شوهرخواهرم که طلاق گرفته بودند کنار هم خوابیدند و یکدفعه تبدیل به اسکلت شده اند اس

  • سلام! خواب‌تان بسیار ناقص است و ازین رو نمی‌توان برایش تعبیر استواری را آورد؛ اما: خواب‌تان گویای ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. بازتابی از شما و ذهن ناخودآگاه شماست. می‌گوید ممکنست درباره‌ی موقعیتی خاص، هشیار یا آگاه نباشید؛ یعنی چشم‌تان را روی چیزهای خاصی که معمولاً آزارتان می‌دهند، می‌بندید. رابطه‌تان با ایشان مدت‌هاست که مرده است.

 6. خواب میدیدم ک مادرم تو خونه داره استخوان ادم روک گوشت خیلی خیلی کمی داره و تقریبا اسکلت گذاشته جلوش و میخوره بهش گفتم نخور گفت نه نخورم گشنه میمونم جون ندارم کار کنم و داشت میخورد ولی دقیقا تو دهن گذاشتنشو ندیدم

  • اول سلام! خواب‌تان بیانگر مانع‌ها و دلسردی‌هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف‌هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام‌نشدنی، جانوری و احساسات خام‌تان باشد. بیانگر چیزیست که کاملا توسعه نیافته است. ممکنست هنوز در مرحله‌ی برنامه‌ریزی برای موقعیت یا پروژه‌ای باشید. تعبیر دیگر: نمادی از مرگ، تحول یا تغییر است. لازمست به ته چیزی برسید.

 7. سلام خسته نباشید.

  من خاب دیدم ک فردی ک بهم گفته دوستم داره ی اسکلت شده بود و راجب علاقش نسبت ب من صحبت میکرد و ی انگشتر برلیان واسم خرید و همه اینا رو ب پسری میگفت ک اونم دوسم داشت بدنش کلا اسکلت بود

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر انگشتر در انگشت‌تان باشد، بیانگر تعهدتان به رابطه یا کوششی نو است. شما به آرمان‌هایتان، مسئولیت‌هایتان یا باورهایتان وفادارید.

 8. سلام من خواب دیدم در خانه ای زندگی میکردیم روی تپه ای بود و درست زمانی که قرار بود قرارداد خانه را تمدید کنیم فهمیدیم که اطراف خانه روبه بالاتر قبرستانی وجود دارد از ترس اینکه چطور تا الان متوجه نشدیم و خوب شد که دوباره نگرفتیم خونه رو منو و مامانم رفتیم بیرون ببینیم چه خبره و تو این مدت یکسال چطور نفهمیدیم قبرستانی این نزدیکیه توی راه که از تپه میامدیم پایین اسکلت های بدن انسان دیدیم که انگاری از قبر دراورده بودن و اونجام قرارشد ساخت و ساز بشه بعد مادرم با نوک کفشش به اون اسکلت ها ضربه زد منم دستش کشیدم گفتم نکن شاید اینا مریض بودن توام مریض میشی روبه پایین تر که اومدیم دیدم یه محله ی قدیمی با کوچه های باریک و شلوغ وجود داشت اون موقع فهمیدیم که خونمون کجا بوده و برگشتیم خونه و قرار شد از اون خونه بریم دیگه.خیلی وحشتناک بود و ترسیدم در ضمن در واقعیت ما مستاجریم و قرار شده دوباره همین خونه ای که توش هستیم رو تمدیدش کنیم ممنون میشم پاسخ بدید

  • سلام! خواب‌تان یعنی به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید. در کوشش‌هایتان موفق شده‌اید و به نتیجه رسیده‌اید. منابع ضروری برای کامل کردن وظیفه‌ای که در دست دارید را در اختیار دارید. به عادت یا رفتاری پایان می‌دهید. تولدی دوباره را تجربه می‌کنید. به صورت مستقیم‌تر، ممکنست نمادی از ناراحتی و اندوه حل‌نشده یا ترس‌هایتان در مورد مرگ باشد. بیانگر جنبه‌های دورانداخته و متروکه‌ی شماست. ممکنست از ناشناخته‌ها می‌ترسید. تعبیر دیگر: بیانگر فقدان یا یک دوره‌ی سوگواری است. بیانگر چیزیست که کاملا توسعه نیافته است. ممکنست هنوز در مرحله‌ی برنامه‌ریزی برای موقعیت یا پروژه‌ای باشید. تعبیر دیگر: نمادی از مرگ، تحول یا تغییر است. لازمست به ته چیزی برسید. ادامه‌ی خواب‌تان از «محله» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 9. روبه پایین تر که اومدیم دیدم یه محله ی قدیمی با کوچه های باریک و شلوغ وجود داشت اون موقع فهمیدیم که خونمون کجا بوده و برگشتیم خونه و قرار شد از اون خونه بریم دیگه.خیلی وحشتناک بود و ترسیدم در ضمن در واقعیت ما مستاجریم و قرار شده دوباره همین خونه ای که توش هستیم رو تمدیدش کنیم

  • گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. بیانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید!

 10. سلام . من خواب ديدم اسكلت بدن ي مرده ك كاملا سالم بود !! ولي كوچيك مثلا ٦٠سانت ك اول گفتن براي پدربزرگمه بعد گفتن شهيد … اورده بودن و من خيلي گريه كردم . تعبيرش چيه ؟

  • سلام! خواب‌تان یعنی در یک دوره‌ی شفا در زندگی‌تان هستید. نمادی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: بیانگر درد است. بیانگر چیزیست که کاملا توسعه نیافته است. ممکنست هنوز در مرحله‌ی برنامه‌ریزی برای موقعیت یا پروژه‌ای باشید. تعبیر دیگر: نمادی از مرگ، تحول یا تغییر است. لازمست به ته چیزی برسید.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور