تعبیر خواب اسفنج

با تعبیر خواب اسفنج، تعبیر خواب شستن ظروف با اسفنج و تعبیر خواب شستن خود با اسفنج و ابر توسط معبرین غربی همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – استفاده از اسفنج و شستن با کمک آن نشانه متضرر شدن به دلیل حماقت بیش از حد خود می‌باشد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب اسفنج – تعبیر خواب شستن – تعبیر خواب ظرف شستن – تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب اسفنج

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن اسفنج در خواب، نشانه آن است که فریب و نیرنگ دیگران را خواهید خورد.

 

تعبیر خواب شستن ظرف با اسفنج

بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید برای نظافت از ابر یا اسفنج استفاده می‌کنید، نشانه آن است که قربانی حماقت خود خواهید شد.

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب دیدید که اشیاء را با اسفنج می‌شویید، نشانه‌ی آن است که باید در مقابل رفتار نادرست افراد بی‌فکر، شکیبا باشید در غیر این صورت یک شخص خیرخواه از شما روی بر می‌گرداند. 

 

تعبیر خواب شستن خود با اسفنج

لیلا برایت: اگر در خواب دیدید که خودتان را با اسفنج می‌شویید، نشانه‌ی آن است که با درایت مشکلات خود را حل می‌کنید.نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور