تعبیر خواب اذان گفتن – شنیدن صدای اذان چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب اذان گفتن، تعبیر خواب بانگ نماز، تعبیر خواب اقامه نماز، تعبیر خواب اذان به روایت امام صادق در این مقاله همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – گویند روزی مردی از ابن سیرین سوال نمود: در خواب دیدم که اذان می گویم، تعبیر آن چیست؟ ابن سیرین در جواب گفت: به زیارت خانه‌ی خدا می‌روی و فریضه‌ی حج به جای می‌آوری. بعد از مدتی شخصی دیگر دقیقاً همان سئوال را از ابن سیرین پرسید و او نیز در جواب به آن مرد گفت: تو دزدی خواهی کرد و دستت را به خاطر آن قطع خواهند کرد. آنانی که شاهد آن دو ماجرا بودند از ابن سیرین پرسیدند: چگونه برای یک خواب دو تعبیر متفاوت نمودی؟ او نیز در جواب گفت: اولی مرد نیکو کار و خوبی بود و من نیز بر اساس این آیه‌ی قرآن «وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَی النَّاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَر» یعنی (این اعلامی است از سوی خدا و پیامبرش به همه‌ی مردم در روز بزرگ‌ترین حج) [توبه/3]، اذان را به رفتن به حج تعبیر نمودم، اما دومی مرد شرور و بدکرداری بود وبر اساس این آیه از قرآن «أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُون» یعنی (ندا دهنده‌ای فریاد زد ای کاروانیان شما دزدید) [یوسف/70] اذان گفتن و ندا دادنش را به دزدی تعبیر نمودم.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب اذان گفتن - شنیدن صدای اذان چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب اذان و بانگ نماز

محمدبن سیرین گوید: 
 • اگر مومن و درستکار و پاکدامن هستی و در خواب ببینی که در جایی آشنا اذان می‌گویی و می‌شنوی به این معناست که به حج خواهی رفت.
 • اگر در خواب ببینی که در جایی ناآشنا اذان می‌گویی و یا می‌شنوی به معنای این است که مسئله‌ای ناخوشایند برای شما به وجود می‌آید.
 • اگر شخصی فاسق چنین خوابی ببیند به معنای دستگیری او به اتهام دزدی و سرقت است.
 • اگر در خواب ببینی بر سر کوه اذان می‌گویی به این معناست که کارت رونق می‌گیرد و در آن پیشرفت می‌کنی.
 • اگر ببینی از مسجد یا مناره اذان می‌گویی به معنای دعوت مردم به دینداری است.
 • اگر ببینی در بستر اذان می‌گویی به معنای این است که با همسرت الفت و دوستی خواهی داشت.
 • اگر ببینی در خانه خودت اذان می‌گویی نشانه فقیر و ناتوان شدن توست.
 • اگر ببینی در چاه و یا سردابه اذان می‌گویی به این معناست که کافر و منافق خواهی شد.
 • اذان گفتن در کوچه در خواب به جاسوسی تعبیر می‌شود.

جابر مغربی گوید: اگر ببینی از مناره مسجد جامع اذان می‌گویی به معنای این است که به کاری بزرگ مشغول خواهی شد و یا به حج خواهی رفت.

ابراهیم کرمانی گوید: 
 • اگر ببینی در قافله و یا محل لشکر اذان می‌گویی تعبیرش بد است.
 • اگر شخصی زندانی در زندان اذان بگوید و نماز بخواند نشانه خلاصی از زندان است.
 • اگر ببینی سر کوهی اذان می‌گویی به این معناست که به پادشاه حرف‌های درستی می‌زنی و او را به سوی خداوند متعال دعوت می‌کنی.
 • اگر در خواب ببینی در بین کوهی اذان می‌گویی نشانه این است که گرفتار گروه ستمگری می‌شوی که به تو خیانت می‌کنند.
 • اذان گفتن از مناره به بزرگی و فرمانروایی تعبیر می‌شود.
 • اذان گفتن از داخل حمام به این معناست که حال و روز تو در دین و دنیا بد خواهد شد.
 • اگر ببینی در گوشه خانه خودت اذان می‌گویی نشانگر این است که در کار حق خیانت می‌کنی.
 • اگر ببینی در سردابه اذان می‌گویی نشانه این است که به زودی به مسافرت خواهی رفت و به مدت طولانی در آن سفر که با رنج و گرفتاری همراه است، خواهی ماند.
 • اگر ببینی کسی اذان می‌گوید و شنیدی به معنای سست بودن تو در دین است و کسی تو را به عبادت دعوت می‌کند.
 • اگر بانگ اقامه را می‌شنوی به معنای توفیق یافتن در کارهای حق است.
 • اگر ببینی از روی سرگرمی اذان می‌گویی نشانه این است که نابود خواهی شد. اگر روی کرسی و تختی نشسته‌ای و از روی بازی اذان می‌گویی به معنای از دست دادن عقلت است.
 • اگر در خواب ببینی که کودکی اذان می‌گوید بدان معناست که با پدر و مادرش وداع می‌کند و از آن ها جدا می‌شود.

تعبیر خواب اذان گفتن به همراه همسر

ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز می‌داد، دلیل است که بزودی از دنیا رحلت کند و اگر دید در کلمه‌های بانگ نماز زیادت و نقصانی بود، دلیل که بر مردمان ستم و بیداد نماید. 

 

تعبیر خواب اذان گفتن به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است.
 1. حج
 2. سخن حق
 3. فرمانروائی
 4. بزرگی
 5. ریاست
 6. سفرطولانی
 7. بریدن
 8. تنگدستی و فقر
 9. خیانت
 10. جاسوسی
 11. منافقی
 12. بریدن دست31 Comments
 1. با سلام

  من خواب دیدم در یه جای بزرگ مثل مشهد دارم اذان میگم پشت میکروفون

  به اشهد ان محمد .. که رسیدم فهمیدم دو دقیقه دیگه اذان میگن و من زود اذان گفتم

  قطعش کردم و دوباره دو دقیقه دیگه گفتم

  ولی وقتی باز به اشهد ان محمد رسیدم دیدم امام جماعت خودش داره اقامه میگه که نماز رو شروع کنه

  و من دیگه اشهد ان محمد دوم رو نگفتم

  یه آقایی از صف گفت ولش کن دیره

  و من قطعش کردم

  تعبیرش چی میتونه باشه

 2. سلام

  خواب دیدم یه امتحانی داشتم و من داشتم کل جزوه رو می خوندم، یه شب تا صبح و یه صبح تا ظهر خوندمش وقتی تموم شد ساعت ۱۲ ظهر بود، همون موقع صدای اذان ظهر آقای موذن زاده از مسجد اومد که می گفت الله اکبر ، من به خواهرم گفتم برم امتحانمو بدم ولی با اینکه همه رو خونده بودم همش فکر می کردم شاید چیزی یادم نیاد، آقای سام درخشانی هم توی خواب من بود انگاری همکلاسیم یا یه چیزی توی این مایه ها بود، همین که می خواستم برم امتحان بدم دیدم پسری که دوسش دارم یه جعبه سوغاتی از شهرشون برای من فرستاده توی اون جعبه همه چی بود بطوری که من توی خواب گفتم وای همه چیزی توی جعبه هست میشه با کل جعبه زندگی کرد، گردوهای جعبه نظرم جلب کرد و اندازه یکی دوتا مشت لوبیا قرمز خام هم بود ، دوتا نارنگی هم بود یه نارنگی سبز رنگ رو پوست کندم و نصفشو خوردم که از خواب پریدم.

  ممنون از لطفتون

  • سلام! خواب‌تان یعنی هنوز چیزهای زیادی دارید که بیاموزید و دانش زیادی مانده است که باید کسب کنید. به دنبال خوشی و لذت هستید. تحسین‌تان از دیدن شخص مشهور خاص ممکنست به این تمایل منجر شود که ویژگی‌های شخصیتی یا فیزیکی او را داشته باشید. این ممکنست ویژگی‌های شخصیتیی باشند که لازمست در وجودتان داشته باشید. تعبیر دیگر: مربوط به نقشی است که بازی می‌کند. اگرچه ممکنست او را شخصا و از نظر شخصیتی نشناسید، درکی ازین می‌آفریند که چگونه به شما مربوط می‌شود. گویای ماهیت غریزی و انگیزه‌های مخرب است. تعبیر دیگر: ممکنست بکوشید جنبه‌هایی از خودتان را حفظ و حمایت کنید. ممکنست علامتی از محدودیت‌هایتان باشد. به وظیفه‌ای که در دست دارید، خیلی فکر می‌کنید. زمان‌تان را هدر می‌دهید. تعبیر دیگر: گویای خوشی و فراوانی است. بااصالت هستید (به ریشه‌ها، به انسانیت وصل‌اید). تعبیر دیگر: علامتی از روح و جاودانگی است. به باروری و حاصلخیزی مربوط است. به افزایش انرژی سریع و ساده نیاز دارید.

 3. سلام بنده خواب دیدم رفیقم تو مسجد اذان میخواند میخواستم بدونم تعبیرش برای من و رفیقم چیست ممنون میشم

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. به دنبال روشن‌نگری و راهنمایی روحی هستید. چشم‌تان به اینست که خود را به طریقی بالا بکشید. شاید اشتباه‌هایی در گذشته کرده‌اید که شما را در مسیر رسیدن به هدف‌هایتان، دور نگه داشته‌اند. با حمایت درست‌تر، دوباره در مسیر درست پا می‌گذارید. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که مسیر زندگی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید؛ درباره‌اش و درباره‌ی اینکه به کجا می‌رود، بحث می‌کنید. آنچه می‌خواهید بینجامید را دوباره ارزیابی می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ایمان، باورهای مذهبی شخصی و خدایی بودن شماست. گویای حس اجتماعی است. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: اگر شخصی معتقد هستند، بیانگر بزرگی یافتن می‌باشد.

 4. سلام من بعداز ظهر موقع استراحت خوابم برده بود تو خواب دیدم که چند نفر آشنا داریم به یه جایی شاید ملاقات می‌رفتیم من به بقیه گفتم چون عصر آخرین روز ماه قمری بود گفتم که برادرم تو اتاق داره اذان میگه صبر کنید تمام بشه بریم .ممنون میشم اگه برام تعبیرکنید

  • سلام! خواب‌تان بسیار ناقص است و ازین رو نمی‌توان برایش تعبیر خواب استواری را آورد؛ اما: خواب‌تان گویای جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. شاید لازمست دوباره در زندگی‌تان با کسی ارتباط برقرار کنید. شاید این رابطه را فراموش کرده‌اید. ببینید ملاقات با کسی به چه دلیل انجام شده است. شاید او جنبه‌ای از روان‌تان است که لازمست ملاقاتش کنید و با وی روبرو شوید.

 5. سلام

  خواب دیدم در منزل ییلاقی خودمون هستیم و خانم سرایه دارمون تو واحد خودش حموم رفته. مادرم گفت برو تانکر رو پر اب کن. اب داره تموم میشه. و من سریع رفتم شلنگ اب رو انداختم تو تانکر. تانکرها پر اب زلال و شفاف شدن و انقدر پر که لبریز شده بودن. خانم سرایه دار از حموم گفت شیرهای اب رو‌ببندین. الان صدای اذان میاد میخوام اذان گوش بدم من شیرهای اب رو بستم و صدای اذان از مسجد شهر به گوش میرسید. من مجرد هستم و با وجود اینکه بچه ها رو دوست دارم حوصله بچه ندارم. توی خواب متاهل بودم و ی دختر داشتم. خانم سرایه دارمون هم تو واقعیت کلا بچه دار نشدن. بعد دیدم همونجا بابام ایستاده و با مامانم از درختهای سیب حیاط. سبد سیب رو پر میکنه. لطفا تعبیر میکنید

  • سلام! خواب‌تان می‌نمایاند چگونه احساسات‌تان را هدایت و ابراز می‌کنید. گویای احیا، جوان‌سازی و پاکسازی است. لازمست زخم‌های عاطفی‌تان را شفا بخشید تا بتوانید بعنوان یک فرد به رشد ادامه دهید. احساسات‌تان را درون خودتان نگه می‌دارید. ممکنست قادر به ابراز احساسات حقیقی خویش نباشید؛ بویژه احساس عشق. تعبیر دیگر: نشانگر حس غلط امنیت است. با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). گویای آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است. نمادی از جنبه‌ی زنانه‌تان است. نمادی از عظمت و شکوه است. نمادی از قدرت، پشتیبانی و عشق می‌باشند. تعبیر دیگر: گویای ترکیبی از جنبه‌های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست.

 6. سلام خسته نباشید من خاب دیدم توی خونمونم و صدای صبح اذان از مسجد پخش میشد و من خاب بودم ک از خاب بیدار شدم صدای اذان خیلی بلند بود اما من نرفتم نماز بخونم

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر آگاهی از مطلبی است. از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان گویای آرامش ذهنی است. تعبیر دیگر: شرایط و واقعه‌های پیرامون‌تان را نادیده می‌گیرید. گویای تولد روحانی (معنوی) دوباره است. ممکنست هم جنبه‌ی مردانه هم جنبه‌ی زنانه‌تان را تأیید کرده‌اید. از پتانسیل کامل‌تان استفاده می‌کنید.

 7. با سلام

  در خواب دیدم از پنجره خانه به بیرون نگاه می کنم باران ملایم می بارید و همزمان صدای اذان می شنویدم.

  • سلام! خواب‌تان بیانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه‌نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می‌کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ‌تر شوید و زندگی را تجربه کنید. تعبیر دیگر: بیانگر ایده‌ها و بینش روحی است که در شما ایجاد می‌شوند. ممکنست نمادی از شانس و عشق باشد. نمادی از بخشش است. استعاره‌ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: نمادی از باروری و تجدید است.

 8. سلام من دیشب خواب دیدم با یه جمعیت خیلی زیاد داریم به سمت یه ساختمان بسیار بلند وشیک حرکت میکم بعد من سریع جلوتر ازهمه میدوم ومن به یه جای کمی گود که کاشی کاری است وتوی حیاط ساختمان است میرم واذان باصدای بسیار بلند وزیبا می گم حتی خودم هم تعجب کردم وتا نصفه اذان میگم وبعد هرکاری میکنم بقیه اذان یادم نمیاد واطرافیانم هم انگار چیزی از اذان نمی دونن که بخوان من رو راهنمایی کنن . در ضمن من دختری مذهبی ونماز هم میخونم . ممنون میشم تعبیر خوابم رو بهم بگین .

  • سلام! خواب‌تان یعنی لازمست فضایی برای‌تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، بیانگر انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می‌کنید روی دیدگاه‌هایتان حساب نمی‌کنند یا دیدگاه‌هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه‌های گوناگون جمعیتی را در شخصیت‌تان دخیل کنید. به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است. بیانگر نگرانی‌های زندگی است. میزان استرس خیلی شدیدی را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. تعبیر دیگر: فراموش کردن، ممکنست بیانگر این باشد که بطور ناخودآگاه تمایل دارید که چیزی را پشت سر گذارید. در سطح مستقیم‌تر، می‌تواند ضمیر ناخودآگاهتان باشد که به شما، یک تاریخ یا قرار ملاقات فراموش‌شده را می‌گوید یا به شما یادآوری می‌کند.

 9. واقعا ممنونم از سایت خوبتون تعبیر خواب من واقعا درست وعالی بود خیلی کمکم کردین ممنونم .

 10. سلام عمه من توی خواب دیده دختر عمویش میگه به خونه ما یه کسی اومد وچنان اذانی گفت که با الله اکبر آن اشک از چشمانم سرازیر شد یعنی دختر عموی عمم تو خواب به عمم می‌گفته

  • سلام! خواب‌تان بیانگر خرد قبلی است که آموخته یا به خاطر آورده‌اید. تعبیر دیگر: در یک دوره‌ی شفا در زندگی‌تان هستید. نمادی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: بیانگر درد است.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور