تعبیر خواب اذان گفتن – شنیدن صدای اذان چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب اذان گفتن، تعبیر خواب بانگ نماز، تعبیر خواب اقامه نماز، تعبیر خواب اذان به روایت امام صادق در این مقاله همراه ما باشید.
تعبیر خواب اذان
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – گویند روزی مردی از ابن سیرین سوال نمود: در خواب دیدم که اذان می گویم، تعبیر آن چیست؟ ابن سیرین در جواب گفت: به زیارت خانه‌ی خدا می‌روی و فریضه‌ی حج به جای می‌آوری.

بعد از مدتی شخصی دیگر دقیقاً همان سئوال را از ابن سیرین پرسید و او نیز در جواب به آن مرد گفت: تو دزدی خواهی کرد و دستت را به خاطر آن قطع خواهند کرد. آنانی که شاهد آن دو ماجرا بودند از ابن سیرین پرسیدند: چگونه برای یک خواب دو تعبیر متفاوت نمودی؟ او نیز در جواب گفت: اولی مرد نیکو کار و خوبی بود و من نیز بر اساس این آیه‌ی قرآن «وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَی النَّاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَر» یعنی (این اعلامی است از سوی خدا و پیامبرش به همه‌ی مردم در روز بزرگ‌ترین حج) [توبه/۳]، اذان را به رفتن به حج تعبیر نمودم، اما دومی مرد شرور و بدکرداری بود وبر اساس این آیه از قرآن «أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُون» یعنی (ندا دهنده‌ای فریاد زد ای کاروانیان شما دزدید) [یوسف/۷۰] اذان گفتن و ندا دادنش را به دزدی تعبیر نمودم.

 

تعبیر خواب اذان گفتن - شنیدن صدای اذان چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب اذان گفتن

 

تعبیر خواب اذان گفتن

ابراهیم کرمانی:

 • اگر ببینی کسی اذان می‌گوید و شنیدی، تعبیرش این است که در عبادت و بندگی سست و کاهل هستی و کسی تو را به اطاعت و بندگی دعوت می‌کند.
 • اگر ببینی کلمات اذان را به طور ناقص و کم و زیاد و اشتباه می‌خوانی، به مردم ظلم و ستم خواهی کرد.
 • اگر ببینی به بازی و سرگرمی اذان می‌گویی، هلاک و نابود می‌شوی. اگر ببینی روی کرسی یا تختی نشسته‌ای یا ایستاده‌ای و از روی بازی و سرگرمی اذان می‌گویی، عقل خود را از دست می‌دهی.
 • اگر مردی در خواب ببیند با زن خودش اذان می‌گوید، به زودی از دنیا می‌رود.
 • اگر ببینی کودکی اذان می‌گوید، با پدر و مادرش وداع کرده و از آن‌ها جدا می‌شود.

امام صادق (ع): تعبیرهای اذان عبارت هستند از:

 • حج
 • سخن
 • فرمانروائی
 • بزرگی
 • ریاست
 • مسافرت
 • بریدن
 • فقر
 • خیانت
 • جاسوسی
 • منافقی و بددینی
 • بریدن دست.

 

تعبیر خواب اذان گفتن در اماکن مختلف

به طور کلی اذان گفتن از رویاهای نیکو محسوب شده، اما اینکه در کجا اذان قرائت شود به شدت در تعبیر آن تاثیر گذار است.

محل آشنا

ابن سیرین: اگر مؤمن و درستکار و عفیف و پاکدامن هستی و در خواب ببینی که در جای آشنایی اذان می‌گویی یا می‌شنوی، به حج می‌روی.

محل نا آشنا

ابن سیرین: اگر اذان را در جای نا آشنایی گفته‌ای یا شنیده‌ای، مسالۀ ناخوشایند و ناگواری برای تو بوجود می‌آید.

محل لشکر

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی در قافله یا محل لشکر اذان می‌گویی، تعبیرش بد است.

زندان

ابراهیم کرمانی: اگر شخص زندانی در زندان اذان می‌گوید و اقامه نماز کرده، از زندان خلاص می‌شود.

بالای کوه

ابراهیم کرمانی:

 • اگر ببینی سر کوهی اذان می‌گویی، به (پادشاه) حرف‌های حق و درستی می‌زنی و او را به سوی خداوند متعال دعوت می‌کنی.
 • اگر ببینی در بین کوهی اذان می‌گویی، گرفتار گروهی ستمگر می‌شوی و به تو خیانت می‌کنند.
 • ابن سیرین: کار تو رونق می‌گیرد و در آن پیشرفت می‌کنی.

مسجد

ابن سیرین: اگر ببینی از مسجد یا مناره اذان می‌گویی، مردم را به دینداری و خداخواهی دعوت می‌کنی.

جابر مغربی: اگر ببینی از منارۀ مسجد جامع اذان می‌گویی، مشغول کار بزرگی می‌شوی و یا خداوند تو را مشرف به حج می‌کند، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَ اَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ

(و به او گفتیم مردم را ندای حج ده. (حج-27))

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی از مناره اذان می‌گویی، بزرگی و فرمانروایی به دست می‌آوری.

حمام

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی داخل حمام اذان می‌گویی، حال و روز تو در دین و دنیا بد است.

رختخواب

ابن سیرین: اگر ببینی در بستر خوابیده و اذان می‌گویی، با زنت الفت و دوستی خواهی داشت.

خانه

ابن سیرین: اگر ببینی در خانه خودت اذان می‌گویی، فقیر و ناتوان می‌شوی و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: شخصی از افراد خانواده و فامیل تو به هلاکت می‌رسد.

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی در گوشۀ خانه خودت اذان می‌گویی، در کار حق خیانت می‌کنی.

چاه

ابن سیرین: اگر ببینی در چاه یا سردابه اذان می‌گویی، کافر یا منافق خواهی شد.

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی در سردابه اذان می‌گویی، به زودی به مسافرتی می‌روی و به مدت طولانی در آن سفر که همراه رنج و بلا و گرفتاری می‌باشد، خواهی ماند.

کوچه

ابن سیرین: اگر ببینی در کوچه اذان می‌گویی، تعبیرش جاسوسی است.

 

تعبیر خواب اقامه

ابراهیم کرمانی: اگر بانگ اقامه را می‌شنوی، در انجام کارهای حق موفق می‌شوی و توفیق پیدا می‌کنی.

معمولا رویای دیدن اذان به همراه اعمالی همچون خواندن نماز، ذکر تسبیح و … است. چنانچه هنگام تفسیر رویا به تفسیر نمادهای دیگر مانند نماز نیازمندید می‌توانید به تعبیر خواب نماز رجوع نمایید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo