تعبیر خواب ادویه – دیدن و خوردن ادویه در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب ادویه‌ جات، تعبیر خواب ادویه خوردن، تعبیر خواب ادویه همراه با غذا و تعبیر خواب زردچوبه توسط معبرین شرقی و غربی همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – وجود چاشنی می‌تواند اثر نیکو و مناسب ماده غذایی دیده شده در رویاها را از بین ببرد و نعمت و خوشی و خرمی را به غم و اندوه می‌آلاید. بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا دیدن ادویه در خواب می‌تواند نمادی از لذت، تنوع یا تغییر باشد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

کارل یونگ می‌گوید:‌ خواب دیدن ادویه بیانگر این است که در زندگی تان به تنوع نیاز دارید. شما نیاز دارید که به یک موقعیت/رابطه از چشم انداز یا زاویه‌ای متفاوت نگاه کنید.
 
تعبیر خواب خوردن ادویه توسط مرده – دیدن ادویه در خواب – تعبیر خواب زردچوبه

 

تعبیر خواب ادویه همراه با غذا

آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری در خواب دید که همراه با غذای خود ادویه می‌خورد، به معنای آن است که جلب ظواهر فریبنده خواهد شد. دیدن ادویه در خواب، به معنای آن است که در راه رسیدن به لذت‌های مادی، از شهرت شما کم می‌شود.

 

تعبیر خواب خوردن ادویه

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب دیدید که ادویه می‌خورید، نشانه‌ی آن است که در کارها موفق می‌شوید.
 
 

تعبیر خواب زردچوبه

محمدبن سیرین گوید: دیدن زردچوبه به خواب، دلیل بر رنج و بیماری بود. اگر بیند به خروار زردچوبه داشت، دلیل است که او رازیان ومضرت رسد. اگر بیند جامه خویش را به زردچوبه می‌کرد، دلیل که بیمار گردد. اگر جامه از دیگری بود، تأویل به صاحب جامه بود و در دیدن زردچوبه هیچ خیر و منفعت نباشد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن زردچوبه به خواب تعبیر خوش ندارد. در قدیم از زردچوبه فقط در رنگرزی سود می‌بردند و نخ‌ها و خامه‌های قالیبافی را به وسیله زردچوبه به رنگ زرد در می‌آورند. در قرون اخیر از زردچوبه استفاده غذایی هم می‌کنند لذا در نوشته معبران کهن نامی از زردچوبه برده نشده.
 
زردچوبه از نظر معبران و از زاویه علم و تعبیر خواب به علت مشخصاتی که دارد خوب نیست و نشان از غم و رنج و بیماری است. اگر در خواب چیزی به غذا آمیختید که خودتان آن را زردچوبه می‌دانستید اما رنگ زرد نداشت بد نیست ولی اگر زردی آن را ببینید خوب نیست.
 
اگر زردچوبه به غذا ریختید و طعم آن بد شد غمگین می‌شوید و دیگران را نیز اندوهگین می‌کنید.
اگر رنگ غذا سرخ شد خوب است. اگر دست و لباستان با زردچوبه رنگین شد از سخنان دیگران آزرده می‌شوید.
اگر با زردچوبه لباس دیگری را رنگین کردید به او اتهام می‌زنید و او را ناراحت می‌کنید.
اگر زردچوبه را به زمین ریختید و نتوانستید پاک کنید و اثر آن را از بین ببرید کار بدی می‌کنید که اثرش می‌ماند و همیشه دیگران درباره آن حرف می‌زنند.

 

تعبیر خواب نمک

تعبیرگری می‌گوید:

 • نمک در خواب به پول تعبیر می‌شود، اما عده‌ای می‌گویند تعبیر آن خصومت و دشمنی است.
 • اگر ببینی نمک سفید داری به معنای به دست آوردن پول نقد است.

تعبیر خواب دارچین

محمدبن سیرین گوید: دیدن دارچین فراوان به آشفتگی تعبیر می‌شود و اگر ببینی دارچین خورده‌ای به این معناست که غم و اندوه بیشتری نصیب تو خواهد شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دارچین را برای درمانت خورده‌ای و موثر بوده است تعبیرش خیر و نیک است.

تعبیر خواب فلفل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن فلفل در خواب خوب نیست. غم و رنج و تلخ کامی و شکست است. چه خشک باشد و چه تر، چه در غذا پخته و آمیخته باشیم و چه سبز آن را سر سفره بنهیم. فلفل سرخ بدتر است و شر و فساد و خونریزی همراه دارد.
6 نظر
 1. باسلام وقتتون بخیر

  من دختر مجرد هستم

  خواب دیدم که داشتم غذا میخوردم با خانواده و مامانم فلفل پودر شده ریخت روی غذا و من یه کوچولو خوردم و گفتم تند شد غذا

  توی یع سایت دیگه یجا گفته بودن نشان ازدواج هس و یجای دیگه هم گفتن نشان غم

  ممنون میشم ک تعبیرشو بهم بگید البته اگ تعبیرش خوب بود

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان بیانگر هماهنگی، صمیمیت، بزله‌گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه‌های شاد است. در زندگی‌تان به تنوع نیاز دارید. لازمست به موقعیت/رابطه‌ای از چشم‌انداز یا زاویه‌ای متفاوت نگاه کنید. تعبیر دیگر: نیاز دارید به زندگی‌تان کمی مزه و تنوع بیشتر دهید. تعبیر دیگر: ممکنست چیزی باشد که شما را می‌آزرد. شاید نشانه‌ای از منبع ناراحتی را نشان‌تان دهد. نمادی از خوی پرحرارت شماست. یک مذاکره یا بحث، داغ می‌شود. تعبیر دیگر: یعنی نیاز دارید آتش و مزه‌ی کمی به رابطه‌تان بیفزایید (کمی شور و حرارت دهید).

 2. خواب دیدم از مغازه که صاحب مغازه در آن نبود ادویه ای مخلوط خوردم و مشتی را دزدیدم سپس یادم آمد وسیله ای از خودم را جا گذاشتم برگشتم و پول ادویه را دادم و وسیله ام را گرفتم تعبیرش چی میشه لطفا بهم بگید حدود ساعت ۶صبح با دیدن این خواب پریدم و برعکس همیشه خوابم یادم مونده بود

  • خواب دیدن بودن در مغازه، یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. ادویه، یعنی در زندگی‌تان به تنوع نیاز دارید. نیاز دارید به یک موقعیت/رابطه از چشم‌انداز یا زاویه‌ای متفاوت نگاه کنید. اینکه دزدی می‌کنید، یعنی احساس محروم بودن و خالی بودن می‌کنید. مکانی که دزدی رخ می‌دهد، بیانگر نیازمندی شماست. تعبیر دیگر: بیانگر هدف‌های درک‌نشده و اجرانشده است. ممکنست هدف‌هایتان را خیلی بالا تنظیم کرده‌اید. اینکه باز می‌گردید و پولش را پرداخت می‌کنید، مشابه عشق ورزیدن است. به دنبال عشق هستید.

 3. سلام خوب هستین من صبح خواب دیدم امتحان عربی داشتم برادرشوهرم زرد چوبه داشت یه پلاستیک پر ولی برای من نبود میشه تعبیرشو بهم بگین

  • این خواب اشاره به مسائل جدیدی دارد که در زندگی بیداری در حال آموختن آن ها هستید. مهارت های رفتاری که باعث می شوند به شکل قوی تری با دیدگاه ها و افراد مختلف ارتباط برقرار کنید. لازم است تا ماهیت این مهارت های جدید را شناخته و از آن ها برای برون رفت از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری استفاده کنید.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور