تعبیر خواب اجاق گاز (تون)

با تعبیر خواب اجاق (تون) همراه با آتش، تعبیر دیدن اجاق گاز در خواب، تعبیر خواب پختن روی اجاق گاز و تعبیر اجاق گاز در آشپزخانه همراه ما باشید

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب اجاق گاز ممکن است بارداری یا رحم را به تصویر بکشد و یا توان انسان‌ برای تغییر خصوصیات شخصیت. مثلا فردی از انسانی عبوس و تندخو به فردی پذیرا و بخشنده تبدیل می‌شود. این تصویر در رویا بدان سبب است که فر یا تنور مواد هضم ناشدنی را به خوراکی‌های لذیذ تبدیل می‌کند.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب خرید اجاق گاز – تعبیر دیدن اجاق گاز در خواب – تعبیر خواب تون

 

تعبیر خواب اجاق

ابن سیرین می‌گوید: دیدن آتش‎‌‌دان در خواب به زن خدمتکار در خانه تعبیر می‌شود. اگر آتش‌دان آهنی باشد به این معنی است که زن از بستگان اعضای خانه است، اگر چوبی باشد به این معناست که از بستگان اعضای آن خانه نیست و دورو و منافق است و اگر آتش‌دان خشتی باشد به معنای مشرک بودن خدمتکار است.امام صادق (ع) می‌فرمایند: آتش‌دان به زن خدمتکار و کنیزک تعبیر می‌شود.

لیلا برایت می‌گوید: دیدن اجاق با آتش در خواب، نشانه‌ی خوشبختی است. دیدن اجاق بدون آتش در خواب، به معنی تنهایی است. اگر در خواب احساس کردید که اجاق داغ است، بدین معنا است که زندگی شاد و روابطی خوب با دیگران خواهید داشت. اگر در خواب دیدید که مشغول روشن کردن اجاق هستید و شعله خوب می‌سوزد، نشانه‌ی آن است که اوقات دلنشین در انتظار خانواده‌تان است و اگر شعله بد بسوزد، نشانگر غم و اندوه فراوان است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در تنور و یا آتش‌دان آتشی روشن کرده‌ای بدون آن که بخواهی غذا بپزی به معنای درگیری و دشمنی تو با مردی از اعضای فامیل و یا خانواده است.


منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

تون همان اجاق است با معیار بزرگتر. تعبیر هر دو کلمه تون و اجاق یکی است. دیدن تون در خواب نیکو است بخصوص اگر مشتعل کننده آتش باشیم و تون یا اجاق خاموشی را با زدن اولین کبریت و نهادن نخستین شعله بیافروزیم.

دیدن و افروختن تون یا اجاق در خواب برای دختران و پسران جوان بسیار خوب‌تر است زیرا نویدگر آغاز یک زندگی شیرین خانوادگی و یا یک کسب و پیشه پر درآمد است.

برای زن خانواده افروختن اجاق یا تون گویای این است که با تدبیر و خرد روال کار خانواده را بر مسیر درستی می‌افکند و همه امور را عاقلانه سامان می‌دهد.

تون حمام، تون دکان نانوایی و اجاق خانه، حتی فر گاز که در اکثر خانه‌ها یافت می‌شود یکی است چون نوع آن هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کند بلکه وجودش اهمیت دارد و نحوه برخورد با آن. اگر در خواب ببینیم تون یا اجاق خاموشی داریم این را به ما می‌گوید که کاری هست و ما می‌توانیم آن کار را انجام دهیم و گرمی به وجود آوریم و سردی‌ها را از بین ببریم.

چنانچه در خواب ببینیم که آن را روشن می‌کنیم خواب ما نوید می‌دهد که در آینده نزدیک کاری بزرگ انجام می‌دهیم که روشنایی چشم و گرمی دل می‌آورد و موجب سرور و شادی می‌شود. تون و اجاق بیشتر در خواب‌های ما به خانواده بر می‌گردد بخصوص اگر بیننده خواب زن باشد. چنانچه مردی این خواب را ببیند که خانواده‌ای با خصوصیات شناخته شده نداشته باشد خواب او می‌گوید که وجودش سبب گرمی و روشنی کانون خانواده دیگری می‌شود.

معبران نوشته‌اند که تون، زاد و ولد فرزندان خانواده است و چنانچه کسی ببیند اجاق خانه‌اش روشن است فرزندانی صالح و برومند خواهد داشت و نوه‌هایی سالم و خوب خواهد یافت. به هر حال دیدن تون در خواب نیکو است و افروختن آن به هر نیتی که باشد بهتر است.

 

تعبیر خواب اجاق گاز

مهم‌ترین بخش نمادین این خواب می‌گوید ممکن است در رابطه بابچه‌دار شدن ترس و وحشت شدیدی را تجربه‌می‌کنید و یا سخت در انتظار آن هستید. گفته‌می‌شد که اجاق یا فر گرم به منزله باروری، مثمرثمر بودن و یا مثبت اندیشی است، در حالی‌که اجاق سرد و خاموش تعبیری برعکس دارد. اگرچه، اجاق و فر در کل نمایانگر خانه‌داری و پخت و پز نیز هستند.

یونگ می‌گوید: دیدن اجاق گاز در خواب نشانه‌ای از آگاهی در حال توسعه است. اگر گاز خراب و شکسته باشد و روشن نشود نشان دهنده مسئله‌ای احساسی در زندگی واقعی شماست. تعبیر دیگر این است که این خواب به این معنی است که باید روی چیزی که آن را در موقعیت کم اهمیت‌تری قرار داده‌اید، متمرکز شوید.

تبلیغات در ستاره


آنلی بیتون می‌گوید: دیدن اجاق گاز در خواب، نشانه آن است که با پادرمیانی شما، اختلاف و اندوه از بین می‌رود.

 

تعبیر خواب پختن در اجاق گاز

بیتون گوید: اگر دختری خواب ببیند روی اجاق گاز غذا می‌پزد، نشانه آن است که با سپاسگذاری و قدردانی افراطی خود، دوست صمیمی خود را از دست می‌دهد.

کتاب سرزمین رویاها: یک اجاق گاز در آشپزخانه: غم بزرگ

طبقه بندی:
 1. سلام من درخواب دیدم دارم از مدرسه برمی گردم که دوست صمیمی که سال ها بود ندیدمش رو دیدم ولی اون اصلا بهم سلام هم نداد یه مانتو گشاد هم پوشیده بود مثل اینکه باردار باشه من هم از اینکه بهم اهمیت نداد کمی ناراحت شدم بعد اومدم دیدم جلوی خونه ما دعوا شده از دور نگاه کردم کپسول های گاز رو پرت کردن که اومد به سمت من منم ترسیدم خواستم فرار کنم که مادرم دیدم داشت میومد سمت من در همون حال یه کپسول افتاد زیر پای من مامانم گفت فرارکن فرارکردم دیگه انفجار خیلی زیادی داشت اما به من هیچ آسیبی نرسید بعد اونقدر کپسول به سمت ما پرتاب میشد اصلا حدواندازه نداشت تعبیرش چیه ممنون

  • سلام! خواب‌تان یعنی لازمست خصوصیتی خاص که بهترین دوست‌تان دارد را در خودتان بپرورانید یا بپذیرید. از خودتان بپرسید چه‌چیز(هایی)، بهترین دوست‌تان را به بهترین دوست‌تان تبدیل کرده است و لازمست چگونه روی این مورد(ها) در خودتان کار کنید؟ تعبیر دیگر: گویای اخبار مثبت است. ارتباط نزدیک‌تری را با او تجربه می‌کنید. گویای نارضایتی از موقعیتی در زندگی است. چیزی هست که از آن چشم‌پوشی کرده‌اید و لازمست توجه نزدیک‌تری به آن کنید. شاید لازمست درباره‌ی چیزی، هشیار باشید که پیش روی شماست. ممکنست غافلگیر شوید. بیانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. نمادی از خشم سرکوب‌شده‌تان است. خشمی که درون‌تان نگه داشته‌اید، به شیوه‌ای خشن و بد، بروز داده می‌شود. ضمیر ناخود آگاهتان می‌کوشد توجهتان را جلب کند. تعبیر دیگر: تحت فشار و استرس زیادی هستید.

 2. سلام من صبح حواب دیدم که مادر و خواهرم توی یک خونه قدیمی هستیم با یک آقایی در حال بحث و کلنجاریم اون اقا انگار از نظر روانی مشکل داشت همش سیگار میکشید و با ما بحث میکردن یهو اون اقا رفت سراغ گاز توی آشپز خونه و داشت شلنگ گاز رو جدا میکرد میخواست خونه رو بسوزونه مادر و خواهرم طوری انگار خشکشون زده بود و تکون نمیخوردن فقط اون اقا رو نگاه میکردن ولی من هی اینورو اونور میدوییدم و سعی میکردم یه راهی پیدا کنم فرار کنیم که آخرش خواهرمو کشیدم که ببرمش بیرون یهوشلنگ گاز جدا شدو اون اقا فندک و روشن کرد.. بعدش یه اقایی اومد گفت که هنوز گاز تو خونه پخش نشده بود واسه همین چیز خاصی نشد یه جا داشتیم با خانوادم صحبت میکردیم هممون سالم بودیم که من برگشتم به مامانم گفتم آره ما زنده هستیم حتما یه دلیلی داره یه حکمتی توشه و از خواب پریدم

  چه تعبیری داره؟!

  • مدیر سایت آذر 19, 1398 at 7:49 ق.ظ

   آن شخص که با مشکل داشتید، اشاره به بخشی از شخصیت و رفتارهای خودتان است. این خواب به شما میگوید که برخی از خواسته ها و رفتارهای شما نتایج خوبی ندارد. اجاق گاز و کلا وسایلی که با گاز کار میکنند نماد اتفاقاتی است که صورت بالقوه وجود دارد اما هنوز مشکلی ایجاد نکرده است. اما با استفاده نادرست از این وسیله به بروز حوادثی ناگوار منجر خواهد شد. با توجه به آنچه گفته شد لازم است نسبت به مسائلی که این روزها ذهن شما را درگیر کرده توجه کنید تا متوجه پیام خواب تان شوید. چرا که این خواب به شما میگوید که برخی از رفتارها و اهداف و افکار شما در جای نادرستی است که میتواند باعث بروز مشکلاتی در آینده شود.

ستاره
Logo