تعبیر خواب گم شدن چیست؟

با تعبیر خواب گم شدن، تعبیر گم شدن در خواب، تعبیر خواب گم شدن در خیابان، تعبیر خواب گم شدن در مکانی ناشناخته و تعبیر خواب گم شدن بچه و زن همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب گم شدن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – سمبل‌ها و نمادهای اصلی در رویا چه هستند و چه معنایی دارند؟ آیا از طریق رویا می‌توان مشکلی را حل کرد؟ برای آگاهی و تفسیر هر یک از نمادهای دیده شده در خواب باید به مفهوم آن موضوع رجوع کرد. مجموعه تعبیر خواب ستاره این امکان را فراهم کرده تا از تمامی فضاهای حاکم بر خوابتان آگاه شوید.

 

تعبیر خواب گم شدن - تعبیر خواب گم شدن و پیدا شدن فرزند - تعبير خواب گم كردن راه خانه - تعبیر خواب گم شدن دختر بچه - تعبیر خواب پیدا شدن گمشده

 

گمشدن در خواب از جمله رویاهای متداولی است که با دیدنش تا مدت‌ها ذهن بیننده خواب را درگیر خود می‌کند. در واقع گم شدن در خواب وضعیت کنونی زندگی شما را نشان می‌دهد. اینکه در کجا و چگونه گم شده‌اید در تفسیر آن بسیار تاثیر گذار است. گم شدن در خیابان، گم شدن در مکانی ناشناخته، گم شدن بچه، خواهر، پدر یا مادر و … از خواب‌های متداول در رابطه با گم شدن هستند.

 

تعبیر خواب گم شدن (گم شدن خود فرد)

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده‌ است:

تصویر گمشده در خواب نشان‌دهنده سردرگمی، از دست رفتن انگیزه و توان برای گرفتن تصمیمات قاطع را نشان می‌دهد. گاهی به مسائلی اشاره می‌کند که در زندگی شما پدیدار شده‌اند و شما از آن‌ها بی اعتنا گذشته‌اید ولی آن‌ها تاثیر منفی خود را بر شما برجای گذاشته‌اند. در این صورت، در محیطی که در آن گم شده‌اید توجه و تامل کنید بلکه ریشه آن مسئله را دریابید.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گم شده‌ای، تعبیرش این است که در آن مکان کسی به تو اهمیتی نمی‌دهد و تو را به حال خودت رها می‌کنند و قدر تو را نمی‌دانند.

کارل یونگ می‌گوید:

 • خواب دیدن اینکه شما گم شده‌اید بیانگر این است که شما مسیر زندگی تان را گم کرده‌اید یا نگرش خود را نسبت به اهدافتان گم کرده‌اید. شما ممکن است در مورد مسیری که در زندگی پیش می‌گیرید نگران و نامطمئن هستید.

 • اگر تلاش می‌کنید که درخواست کمک کنید، به این معنی است که شما تلاش می‌کنید حمایت کسب کنید.

 • شما به دنبال کسی هستید که به او تکیه کنید. تعبیر دیگر این است که گم شدن به این معنی است که شما هنوز دارید با موقعیتی جدید که قوانین و شرایطش مدام تغییر می‌کند سازگار می‌شوید.

 • خواب دیدن اینکه کس دیگری گم شده است بیانگر مسائل حل نشده یا احساسات حل نشده در مورد کسی است که گم شده است. چه جنبه‌ای از آن فرد را ممکن است درون خود گم کرده باشید، این را در نظر بگیرید. شاید شما نیاز دارید که این جنبه‌ها را دوباره به دست آورید و دوباره تایید کنید

 

تعبیر خواب گم شدن بچه و زن

ابن سیرین:‌ اگر ببینی زن یا فرزند تو گم شده است، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.

 

تعبیر خواب گم شدن وسیله

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چیزی از تو گم شده است، اگر آن چیز تعبیر خوبی داشته باشد، دچار غم و اندوه می‌شوی، ولی اگر تعبیر بدی داشته باشد، تعبیرش این است که کار و امور تو منظم و رو به راه می‌شود.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

 • گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می‌دهد که بیننده خواب کسی را از دست می‌دهد یا از سمتی معزول می‌شود.

 • گم شدن سنجاق به معنی از دست دادن همان کسی است که تعبیر سنجاق به او بر می‌گردد (دوست مهربان، رفیق خوب) و به معنی معلق ماندن کارهایی است که او می‌توانست انجام دهد .

 • اگر ببینید عقیقی داشته‌اید که گم شده مالی را از دست می‌دهید یا فرصتی خوب و مناسب از شما فوت می‌شود .

آنلی بیتون می‌گوید: 

 •  گم کردن سند در خواب ، علامت آن است که برای احقاق حقوق خود با دشمنان کشمکش خواهید کرد .

 • گم کردن سینه ریز در خواب ، علامت آن است که به زودی دست سنگین ماتم را بر شانه خود احساس خواهید کرد .

 • اگر خواب ببینید شال خود را گم کرده‌اید، علامت آن است که به اندوه و پریشانی دچار خواهید شد. اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که مردی خوش قیافه او را تا آستانه بر هم زدن قول و قرار ازدواجش با مردی دیگر پیش خواهد برد .

 • اگر در خواب طلا گم کنید ، علامت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می‌دهید .

 

تعبیر خواب گمشدن در مکانی ناشناخته

تونی کریسپ: این تصویر نشان می‌دهد که شما در ناحیه‌ جدیدی از تجربه یا شرایط جدیدی از زندگی قرار گرفته‌اید. 

 

تعبیر خواب گم شدن در خیابان

تعبیر خواب گم شدن در خیابانی ناشناس اشاره به سختی‌ها و مشکلاتی دارد که در تعامل با دیگران با آن‌ها مواجه خواهید شد. شما نمی‌توانید با افراد مهم و تاثیر گذاره در پروژه‌های پیش رو ارتباطی سازنده برقرار کنید.
همچنین این خواب می تواند با زندگی شخصی شما و مشکلاتی که در زندگی شخصی در جریان تعامل با نزدیکان خود تجربه می کنید نیز در ارتباط باشد. شما باید به شدت مراقب رفتارتان باشید (صحبت و اعمالی که انجام می‌دهید) زیرا نمی خواهید که در نهایت عمدا یا سهوا به کسی آسیب برسانید یا کسی را آزرده خاطر سازید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo