تعبیر خواب آلت تناسلی زن (فرج) و دیدن آن در خواب چیست؟

با تعبیر خواب آلت تناسلی زنانه، تعبیر خواب اندام تناسلی مرد برای زن، تعبیر خواب واژن، تعبیر خواب خارج شدن مار از آلت تناسلی زن آشنا شوید.
تعبیر خواب اندام تناسلی مرد برای زن – تعبیر خواب خارج شدن مار از آلت تناسلی – تعبیر خواب واژن- تعبیر خواب فرج
 
ستاره | سرویس سرگرمی – تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا دیدن آلت تناسلی در خواب را به غرایز و فرآیندهای وجود زنانه که شالوده شخصیت او در دنیای بیداری هستند تفسیر می کند. توانایی زایش، احساس هم ذات پنداری و ارتباط با سایر زنان، موجودات مونث و مفاهیم مونث طبیعت همگی از نمادهایی است که می‌توان برای تفسیر رویاهای آلت تناسلی زنانه استفاده کرد. این رویا ممکن است با خلاقیت خاص زنانه که از گسترش غریزه زاد و ولد حاصل آمده است، آبستنی و ترس از بچه دار شدن و پرورش نوزاد نیز در ارتباط باشد. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.
 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

دیدن آلت تناسلی زنانه در خواب

اگر مردی به خواب دید که  آلت تناسلی زنانه داشت، دلیل است خوار و رسوا شود. اگر بیند کسی با وی نزدیکی نمود، دلیل است حاجتش از وی روا شود. اگر دو زن در خواب بیند ایشان را یک آلت تناسلی  بود، دلیل که ایشان زن یک مرد شوند.

حضرت دانیال (ع) می فرماید:
 • اگر در خواب ببینی که فرج تو ورم کرده است به به دست آوردن مال و اموال تعبیر می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی که شخصی فرج تو را دیده است به این معناست که آن شخص به تو منفعت می‌رساند.
 • اگر زنی در خواب ببیند که فرج او مو در آورده است به معنای این است که برای فرزندانش دچار غم و اندوه می‌شود.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب مو

ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر زنی درخواب بیند که آلت تناسلی  او آهنین یا مسین بود، دلیل است از مرادها ناامید شود.
 • اگر مردی بیند آلت تناسلی زنش از پشت بود، دلیل است که آن مرد اهل لواط است.
 • اگر آلت تناسلی  خود را بریده بیند، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد.

تعبیر خواب خارج شدن خون و آب از واژن

جابر مغربی گوید: اگر بیند که از آلت تناسلی او خون بیرون آمد، دلیل است در هنگام قاعدگی شوهر با او نزدیکی کند. اگر زنی به خواب بیند که از آلت تناسلی او دیو بیرون آمد، دلیل که فرزند او معلم بود، اگر بیند که آب صافی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید صالح. اگر آب تیره، به خلاف این است.
 

تعبیر خواب اندام تناسلی مرد برای زن

جابر مغربی: اگر زنی بیند که او را آلت تناسلی مردانه بود، اگر باردار است پسری آورد، لیکن آن پسر نماند. اگر باردار نباشد و پسر ندارد، مالش زیاد شود.
 

دانیال نبی گوید: اگر به جای آلت تناسلی زنانه آلت مردانه بود و آن زن حامله بود، دلیل که پسری آورد.

خارج شدن اشیا مختلف از آلت تناسلی

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر زنی بیند که از آلت تناسلی او مروارید یا گوهر بیرون آمد، دلیل که فرزند او عالم و پارسا گردد.
 
جابر مغربی گوید:
 • اگر بیند نان بیرون آمد، دلیل که مفلس شود.
 • اگر زنی بیند که کنجد از آلت تناسلی  او بیرون آمد، دلیل است شوهر او را دوست دارد.
 • اگر زن در خواب ببیند که ماهی از آلت او بیرون می‌آید به این معناست که صاحب فرزند دختر می‌شود.
 • اگر خواب ببیند موش از آلتش بیرون می‌آید به معنای این است که صاحب فرزند دختر بدکردار می‌شود.
 • اگر در خواب ببیند که گربه از آلتش بیرون می‌آید نشانه این است که صاحب فرزند دزد می‌شود.
 • اگر در خواب بیند که از آلتش مار یا عقرب بیرون آید نشانه به دنیا آوردن فرزندی است که با او دشمن خواهد شد.
حضرت دانیال گوید: اگر زنی بیند که از آلت تناسلی  او آتشی بیرون آمد، دلیل است که فرزند او جهانگیر شود.112 Comments
 1. سلام من دیشب یه خواب وحشتناک دیدم خواب دیدم نامزدم الت تنسالیشو به الت تناسلی زنونه تغییر داده و خودش از این بابت مشکلی نداره و بقیه ظاهرش مثل مردهاست اما من به شدت ناراحت و عصبانی هستم و در ادامه خواب دیدم موقع چت کردن بحث شدیدی بین ما میس د و او دوست ندارد که دیگر با من باشد لطف میکنید تعبیرشو بهم بگید ممنون

  • سلام! خوابتان نشانگر رابطه تان با نامزدتان است. اغلب، خواب ها روی احساسات سرکوب شده ای تمرکز می کنند که هنوز برای نامزدتان ابراز نکرده اید. نشانگر انرژی خلاق شماست. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. به خودتان شک دارید و حس ناامنی می کنید. لازمست در یک سطح ذهنی، با دیگران ارتباط برقرار کنید. می تواند به این معنا باشد که زمان زیادی را در فضای مجازی صرف می کنید که این وارد خوابتان هم می شود. لازمست بیرون بیایید و قاطی دنیای واقعی شوید (با آدم ها رودررو ارتباط برقرار کنید).

 2. سلام

  من خواب دیدم که نامزد سابقم از حموم بیرون اومده فقط حوله داشت ولی عورتش نمایان بود و مثل خانم ها بود و من خجالت کشیدم چون خانوادم هم بودن و من اونو بردم اتاق که لباسش بپوشه. تعبیر خواب من چیه؟ممنون

  • سلام! خوابتان یعنی پرداختن به گذشته را باید متوقف کنید و به جلو بروید! باید بپذیرید که برخی چیزها به دلایلی نتیجه نمی دهند. لازمست با احساسات تان سروکار داشته باشید تا در زندگی تان پیش روید. لازمست نوعی وضوح و شفافیت یابید. تعبیر دیگر: نمایانگر تکامل، شروع تازه و تحول تازه است. نشانگر انرژی خلاق شماست. بیانگر حس گناه، ناامنی یا عزت نفس پایین در بیداری است که به عالم خواب راه یافته است. شاید حس می کنید خودتان یا دیگران شکست خورده اید. تعبیر دیگر: نمایانگر ضعف، ترس پنهان و نبود خودباوری است. یعنی در مورد مسأله های زناشویی تان، یک سلسله احساس های ناامنی دارید که آنها را پنهان می کنید. تعبیر دیگر: احساس شرم، نمایانگر حس گناه، ناامنی یا عزت نفس پایین در بیداری است که به عالم خواب راه یافته است. شاید حس می کنید شکست خورده اید.

 3. لباس کامله و بردارم لخته.من میگم به معشوقه ام که بیا باهم رابطه اشته باشیم.دیدم شوهرم لخت دراز کشید جلو معشوقه ام گفت تو با من رابطه داشته باش من الت زنمو بخورم.برادرمم لخت همون اطراف من میچرخه.ولی من قبول نکردم رفتم معشوقه مو بغل کردم بوسیدم حس خوبی بود .گفتم من فقط با تو میخوام باشم.ایشون منو بغل کرد و در گوشم گفت.من تورو جمعت میکنم و ماله خودم میکنم.و بعد شروع کرد به خوردن الت من.همینجا از خواب بیدار شدم.

  • در ادامه: نمایانگر نگرانی درباره ی کشف حقیقتی عریان درباره ی فرد یا موقعیت است. اگر بی لباس بودن او را می پذیرید، یعنی می توانید براحتی درون شان را بخوانید و مقاصدشان را بفهمید یا شاید آنان را کاملا بعنوان کسانی که هستند، قبول دارید. اگر به پوشش نداشتن کسی اهمیت ندهید، یعنی لازمست بیاموزید از پذیرفته نشدن، نترسید. لازمست کمی رها کنید (آنقدر گارد نگیرید) و اجازه دهید که احساسات واقعی تان نمایانده شود. لازمست به خودتان اجازه دهید که از نظر احساسی شفا یابید (خوب شوید). به مسأله یا نیاز جنسی آشکار، ارتباط دارد. ممکنست بگوید که نیازست خود را با صراحت بیشتری ابراز کنید. از سوی دیگر، نمایانگر درک شما از جنسیت تان در زمینه ی هنجارهای اجتماعی است. شاید احساسات خود را در مورد جنسیت، ازدواج، عشق و نقش جنسیت، زیر سؤال ببرید.

 4. سلام خواب دیدم قراربرم اتاق عمل دخترعموم باهام بودمنم پریودبودم گفت بایدموقعه عمل هم شرتتودربیاری هم پوشاکتو من خجالت میکشیدم بعدخانم دکتراومدداخل

  • سلام! خوابتان یعنی تنش و نگرانی قید و بندداری را رها می کنید. پیامی ازین است که به زمان های سخت پایان می دهید و آرامش را شروع می کنید. برخی انرژی های خلاق، آزاد یا شناسایی می شوند. تعبیر دیگر: جنبه ی زنانه تان را انکار می کنید. نمایانگر حس گناه، ناامنی یا عزت نفس پایین در بیداری است که به عالم خواب راه یافته است. شاید حس می کنید خودتان یا دیگران شکست خورده اید. نمایانگر ضعف، ترس پنهان و نبود خودباوری است. یعنی در مورد مسأله های زناشویی تان، یک سلسله احساس های ناامنی دارید که آنها را پنهان می کنید. تعبیر دیگر: احساس شرم، نمایانگر حس گناه، ناامنی یا عزت نفس پایین در بیداری است که به عالم خواب راه یافته است. شاید حس می کنید شکست خورده اید.

 5. سلام و وقت شما بخیر

  خیلی ممنونم از وقتی که برای تعبیر خواب می‌گذارید. خدا به شما خیر بدهد. قبلا هم از فضل شما بهره‌مند شده‌ام.

  من خواب دیدم که در یک حمام زیر دوش بسته نشسته‌ام و آینه‌ای از ناکجا در می‌آورم، فرج خودم را می‌بینم که از آن یک کاندوم بیرون می‌آید که رویش سوراخی اندازه نوک سوزن هست. احساس راحتی می‌کنم، اما چون باکره هستم می‌ترسم ولی سعی می‌کنم خودم را دلداری بدهم که زیاد وارد نشده است. بازهم ناراحتم که شاید گناه کرده‌ام و غصه می‌خورم که نکند خودارضایی کرده باشم. می‌روم از حمام بیرون می‌بینم داخل همان مسافرخانه‌ای هستم که برای کارهای دادگاهی که در واقعیت درگیر آن هستم، همیشه می‌روم. سطل آشغالی که در آن اجسام متفاوتی بود، یکدفعه پر از پلاستیک سفید و سه کاندوم است. تعجب می‌کنم که وقتی من بیرون نرفته‌ام چه کسی جز من اینجا بوده است؟ بازهم اطمینان قلبی به خودم می‌دهم که این کاندوم‌ها هم شبیه آنی است که از من بیرون آمد و مال مردم هم مثل من همانقدر فرو رفته و سوراخ سوزن هم رویشان هست. حس گناه شدیدی به من دست می‌دهد و مردی را پشت پنجره می‌بینم خیلی ریز جثه کچل و کریه‌المنظر است که مدام می‌خندد و می‌گوید در را باز کن. می‌دانم تو هم می‌خواهی. من پرده را می‌کشم، ولی آنقدر می‌ترسم و استرس می‌گیرم که مدام در آن اتاق این سو و آن سو می‌روم و می‌ترسم مبادا در باز باشد، قفل عوض شده باشد، مبادا بیاید. آنقدر ترسیده‌ بودم که از خواب پریدم و گریه کردم.

  دو روز دیگر باید بروم همان مهمان‌خانه، آیا این ارتباطی با آن ماجرا دارد یا به دادگاه مرتبط است یا خودم؟

  • سلام؛ همچنین؛ خواهش می کنم! خوابتان به میل های غریزی تان مربوط می شود. ممکنست که برخی مسئولیت ها، مشکلات و احساسات را تجربه می کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: علامتی از خلوص و پاکسازی روح و روان تان است. لازمست خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تازه شدن زندگی و بخشندگی فیزیکی یا معنوی است. بارهای زندگی تان را می شویید. علامت کسی است که دوستش دارید یا علامت دوست خوب است. نشانگر انرژی خلاق شماست. نشانگر ناامیدی جنسی است. علاوه بر این، همچنین ممکنست نشان دهد که در مورد بارداری یا بیماریهای مقاربتی، دچار اضطراب شده اید. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «اما چون باکره» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 6. اما چون باکره هستم می‌ترسم ولی سعی می‌کنم خودم را دلداری بدهم که زیاد وارد نشده است. بازهم ناراحتم که شاید گناه کرده‌ام و غصه می‌خورم که نکند خودارضایی کرده باشم. می‌روم از حمام بیرون می‌بینم داخل همان مسافرخانه‌ای هستم که برای کارهای دادگاهی که در واقعیت درگیر آن هستم، همیشه می‌روم. سطل آشغالی که در آن اجسام متفاوتی بود، یکدفعه پر از پلاستیک سفید و سه کاندوم است. تعجب می‌کنم که وقتی من بیرون نرفته‌ام چه کسی جز من اینجا بوده است؟ بازهم اطمینان قلبی به خودم می‌دهم که این کاندوم‌ها هم شبیه آنی است که از من بیرون آمد و مال مردم هم مثل من همانقدر فرو رفته و سوراخ سوزن هم رویشان هست. حس گناه شدیدی به من دست می‌دهد و مردی را پشت پنجره می‌بینم خیلی ریز جثه کچل و کریه‌المنظر است که مدام می‌خندد و می‌گوید در را باز کن. می‌دانم تو هم می‌خواهی. من پرده را می‌کشم، ولی آنقدر می‌ترسم و استرس می‌گیرم که مدام در آن اتاق این سو و آن سو می‌روم و می‌ترسم مبادا در باز باشد، قفل عوض شده باشد، مبادا بیاید. آنقدر ترسیده‌ بودم که از خواب پریدم و گریه کردم.

  دو روز دیگر باید بروم همان مهمان‌خانه، آیا این ارتباطی با آن ماجرا دارد یا به دادگاه مرتبط است یا خودم؟

  • در ادامه: نمایانگر تحول در زندگی تان است. شاید به این لازمست موقت از واقعیت بگریزید. موقعیت فعلی تان بهبود می یابد. اگر سطل پر باشد، یعنی فراوانی و عشق و رفاه در راه است. نمایانگر بارها و مسئولیت های موقتی اند که به دوش می کشید. لازمست تمرین کنید و بر منطقه های خاص زندگی تان، کنترل بهتری داشته باشید! تعبیر دیگر: نگران محیط زیست هستید. نمایانگر امیدهای روشن، امکانات گسترده و بینش است. اگر پنجره ی خانه تاریک باشد، نمایانگر از دست دادن ادراک یا نشاط است. بازتابی از استرس واقعی است که در زندگی تان تجربه می کنید. ممکنست توجهتان را به مانع ها، انتقادها یا شک به خودتان جلب کند که در موقعیت یا رابطه ی بیداری، با آنها مواجهید. در آستانه ی فروپاشی هستید و نیاز به فراغت دارید تا خودتان را ازین مسأله ها فاصله دهید.

 7. سلام،دختری مجردهستم که۱۱صبح وقتی دوباره خوابیدم یه خواب عجیب دیدم ،خواب دیدم با یه دختر ناشناس از روی لباس به الت همدیگه به قصد تحریک دست میزدیم بعد امد روی من و میخواست که التم رو لیس بزنه که من نزاشتم بهش گفتم که تاحالا کسی بهم نزدیک نشده ولی از روی لباس میتونه نزدیک بشه

  • سلام! خواب‌تان گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. تعبیر دیگر: گویای خصلت‌های زنانه‌ی شخصیت‌تان می‌باشد. بیانگر اتحاد با جنبه‌های خودتان است. این علامتی از عشق به خود، پذیرش خویش و دلسوزی است. اگر ازین عمل در خواب‌تان ناراحت هستید، پس به برخی ترس‌ها یا اضطراب‌ها راجع به جنسیت‌تان اشاره دارد. ممکنست در روابط‌تان با جنس مخالف، برخی ناامنی‌ها را تجربه کنید. نشانگر انرژی خلاق شماست. می‌کوشید احساسات و نیازتان به تماس را به اشتراک گذارید. ممکنست بکوشید موقعیتی را ارزیابی کنید و اطلاعاتی درباره‌ی محیط‌تان گردآوری کنید. تعبیر دیگر: به مسأله یا نیاز جنسی آشکار، ارتباط دارد. ممکنست بگوید که نیازست خود را با صراحت بیشتری ابراز کنید. از سوی دیگر، گویای درک شما از جنسیت‌تان در زمینه‌ی هنجارهای اجتماعی است. شاید احساسات خود را در مورد جنسیت، ازدواج، عشق و نقش جنسیت، زیر سؤال ببرید.

 8. سلام تعبیر خواب الت تناسلی همسر چیست

  • سلام! مشخص نکرده اید که شما آقا هستید یا خانم؟ مجرد یا متأهل؟ لطفا توضیح بدهید! همچنین خوابتان را با ذکر جزئیاتی که از خواب به یاد دارید، تعریف کنید تا برایتان بدقت تعبیر شود!

 9. سلام وقت بخیر من متاهل هستم .من دیشب خیلی خواب عجیب دیدم که آلت مو خودم پاره میکنم نمیدونم با چاقو یا چیزی درست یادم نیست ولی خودم کردم ولی درد نداشت و من یک جای هستم داخل یک خانه که اونجا زن هم است ومن با یک مرد رابطه دارم باوجود اینکه حالتم پاره است اون ندانسته به من نزدیک شد من به اشاره می گفتم پاره است اون متوجه نشد و صدای یک زن امد اون از جاش بلند شد ومن از او زن چهره اش را تو خواب ندیدم ترس داشتم که اون بچه رو با من نبیند راه میپالیدم تا اون پسره بره و اون زنه نبینه یعنی طرف بالا خیلی بریده بودم .ممنون ازتون خیلی زحمت میکشید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی از جهتی که پروژه یا موقعیتی در آن پیش می رود، ناراضی هستید. نشانگر انرژی خلاق شماست. نشان از تمایل به چیز تازه و متفاوت در زندگی جنسی تان دارد. علامتی از چیزی در ماهیت دورنی تان است که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. تعبیر دیگر: علامتی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر وسوسه و گناه است.

 10. سلام من خواب دیدم روز عید غدیر هست و فامیلای شوهرم اومدن دیدنم دست خالی.بعد دیدم معشوقه ام‌اومده نشیته اون ور فامیلام یهوو رفتن.شوهرمم لخته منم لختم فقط سوتین دارم معشوقه ام با لباس کامله و بردارم لخته.من میگم به معشوقه ام که بیا باهم رابطه اشته باشیم.دیدم شوهرم لخت دراز کشید جلو معشوقه ام گفت تو با من رابطه داشته باش من الت زنمو بخورم.برادرمم لخت همون اطراف من میچرخه.ولی من قبول نکردم رفتم معشوقه مو بغل کردم بوسیدم حس خوبی بود .گفتم من فقط با تو میخوام باشم.ایشون منو بغل کرد و در گوشم گفت.من تورو جمعت میکنم و ماله خودم میکنم.و بعد شروع کرد به خوردن الت من.همینجا از خواب بیدار شدم.

  • سلام! خوابتان نمایانگر موفقیت، امید، شروع نو و فرصت یک شروع تازه است. نمایانگر شروع پروژه ی نو یا نگاهی نو به زندگی است. در سطح روحانی، عید، نمایانگر روشنگری یا درکی تازه است. بیانگر چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید. نمایانگر هراس ازین است که بخاطر کارهایتان کشف شوید و در معرض نمایش گذاشته شوید. حس می کنید مورد قضاوت نادرست واقع می شوید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «لباس کامله» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام ارسال کنید!

1 2 3 7

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور