تعبیر خواب آشغال و زباله

با تعبیر خواب زباله و آشغال، تعبیر خواب آشغال در خانه، تعبیر خواب توده آشغال و زباله، تعبیر دیدن آشغال در جیب همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب آشغال
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آورده شده است که آشغال و زباله در خواب نمادی از تجارب و احساساتی است که دیگر برای بیننده خواب یا جامعه محل زندگی او مفید احساس نمی‌شوند. گهگاه فرد جنبه‌ای از خویشتن و یا توانایی خود را که در واقع به حال او مفید است به دور می‌اندازد و یا به درد نخور تلقی می‌کند.

به هر حال ما باید بدین ادراک برسیم که افکار و احساسات ما بیان و ابراز انرژی درونی ما هستند. در مفهوم دقیق کلمه ، هنگامی که ما ابراز انرژی را به عنوان زباله دور می‌اندازیم، باید مراقب باشیم که خود انرژی را به دور نیندازیم، مبادا که پس از این کار خالی و ناخرسند به حال خود رها شویم. به همین دلیل است که زباله یا کود را باید به مثابه چیزی که قابل بازیافت و استفاده در شکل جدید است بنگریم.

 

تعبیر خواب دور ریختن زباله - تعبير خواب جمع كردن زباله - تعبیر خواب کثیفی خانه – تعبیر خواب کیسه زباله

 

تعبیر خواب آشغال و زباله

برايت مى‌گويد: ديدن آشغال در خواب، علامت اين است كه زندگى شما به طور شگفت‌انگيزى، نامطلوب اداره مى‌شود.
 
بیتون مى‌گويد: اگر در خواب آشغال ديديد، به موفقيت بزرگى دست پيدا مى‌كنيد. اگر ديديد در آشغال به دنبال چيزى مى‌گرديد ولى پيدا نمى‌كنيد، دليل آن بود كه به خاطر بى‌احتياطى و سهل‌انگارى دچار مشكل بزرگى مى‌شويد. اگر ديديد كه در آشغال پولى پيدا كرده‌ايد، نشانه‌ى آن است كه دزدها كيف پولتان را از شما مى‌دزدند.
ديدن آشغال در خواب، به معنى زياد شدن اموال و دارايى شما است.
یونگ مى‌گويد:
  • دیدن آشغال در خواب نماد مسائلی است که فراموش شده و دور انداخته شده‌اند و دیگر کاربردی ندارند. آشغال در خواب می‌تواند بیانگر موقعیتی و یا فردی باشد که ارزش وقت گذاشتن ندارد. این خواب همچنین اینگونه تعبیر می‌شود که شما باید در زندگی ایده‌های خود را اولویت بندی کنید زیرا امکان دارد بعضی از آن‌ها در بین آشغال‌ها گم شوند.
  • اگر در خواب ببینید که زباله را دور می‌اندازید نمایانگر کنار گذاشتن عادات و خصوصیات قدیمی است. تعبیر دیگر آن این است که شما مسئولیت چیزی را بر عهده نمی‌گیرید.
  • اگر در خوابتان انبوهی از زباله ببینید نشانگر جنبه‌هایی از خودتان است که ناخواسته هستند.
  • اگر در خواب در زباله چیز ارزشمندی یافتید به این معناست که شما می‌توانید از جاهایی که از آن‌ها انتظار نمی‌رود ارزش پیدا کنید و بایستی نگرش خود را تغییر دهید. این خواب به شما هشدار می‌دهد که ممکن است زباله یک نفر گنج برای فرد دیگری محسوب شود.

معبران غربی مى‌گويند: 

  • دور ریختن زباله در خواب نشانگر حذف مشکلی از زندگی است. دیدن پلاستیک مشکی زباله در خواب نشان دهنده ضمیر ناخودآگاه شماست.
  • اگر در خواب ببینید که زباله می‌خورید به این معناست که شما احساس آرامش نمی‌کنید و احساس می‌کنید بی خانمان هستید.
  • اگر در خواب ببینید که زباله‌ها را دور می‌ریزید به معنای آشکارسازی احساسات و مشکلات شما در زندگی بیداری است. شما از مشکلاتی که پس از این با آن‌ها روبه رو می‌شوید به آسانی رهایی می‌یابید.
  • خواب دیدن درباره زباله‌های خودتان به این معناست که ثروت شما زیاد خواهد شد. پیدا کردن زباله اینگونه تعبیر می‌شود که شما کشف مهم و ارزشمندی در زندگی خود انجام می‌دهید. جمع کردن آشغال در خواب نشان می‌دهد شما فعالیتی بیهوده انجام می‌دهید و در این زمینه موفق نخواهید شد.

 

تعبیر خواب آشغال در ورودی خانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ببیند که در آستانه خانه‌اش زباله و آشغال ریخته شده و آن جا کثیف است چیزی یاحادثه ای یا شخصی موجب تشویش خاطر بیننده خواب می‌شود.

 

تعبیر دیدن آشغال در جیب

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر در خواب جیب‌های پر دارید و می دانید در آن آت و آشغال ریخته و انباشته‌اید خواب شما می‌گوید تلاش عبث و بیهوده می‌کنید و وضع قابل اطمینانی نخواهید داشت و دگر گونی نا مطلوبی در زندگی شما پدید می‌آید.

 

تعبیر خواب در زباله افتادن

بیتون می‌گوید:  اگر در خواب ببينيد كه در آشغال افتاده‌ايد، نشانه‌ى آن است كه در زندگى موقعيت‌هاى ناخوشايندى شما را احاطه خواهند كرد. 

 

تعبیر خواب توده آشغال و زباله

بیتون می‌گوید:
  • دیدن توده ای زباله در خواب، نشانه آن است که حرفه ای پست و رسوایی آور در اجتماع خواهید داشت.
  • اگر دختری این خواب را ببیند، نشانه آن است که از خواستگار خود بی وفایی و بی حرمتی خواهد دید.

برگرفته از: auntyflo.com


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo