تفسیر و تعبیر خواب آشتی کردن

تعبیر خواب آشتی کردن دلالت بر درازی عمر، قوت و نیرومندی و نشانه سیرت و اعتقاد پسندیده شخص بیننده خواب است.
تعبیر خواب آشتی کردن
ستاره | سرویس سرگرمی – آشتی کردن در زندگی روزمره همواره اثرات مفید و مثبتی را بر فرد خواهد گذاشت. دیدن اینگونه رویاها معمولا در زمان‌هایی رخ می‌دهد که بیننده خواب در فشار استرس و اضطراب جدایی از دوست یا نزدیکان خویش قرار گرفته باشد. تعبیرگران اسلامی و کهن رویای آشتی کردن را دلیلی بر درازی عمر رویا بین دانسته و در حالت کلی نتیجه آن را نیکو می‌دانند. کاربران گرامی می‌توانند برای اطلاع از تفسیر هر یک از سمبل‌های دیده شده در خواب به مجموعه تعبیر خواب ستاره رجوع کنند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب آشتی با دوست ، تعبیر خواب آشتی با دشمن ، تعبیر خواب آشتی با شوهر

 

تعبیر خواب آشتی کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که با کسی آشتی کرد، دلیل که عمرش دراز گردد و اگر بیند که در آشتی، کسی را به فساد دین خواند، دلیل که وی را به صلاح و خیر راه دین خواند. اگر بیند که درخشم کسی را به صلاح دین می‌خواند، دلیل که وی را به فساد و راه شر خواند.

 

تعبیر خواب آشتی کردن به روایت امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرماید: آشتی در خواب، دلیل کند بر سه وجه است.

 • بر درازی عمر

 • بر قوت و نیرومندی

 • بر سیرت و اعتقاد پسندیده

 

تعبیر خواب آشتی کردن با دوست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آشتی کردن همچنان که دربیداری خوب است در خواب نیز صورتی نیکو می‌تواند داشته باشد اما اگر با کسی آشتی کردید که در بیداری با او قهر هستید نشان آن است که بد او را می‌خواهید و کینه ای از او به دل دارید ولی اگر در خواب با کسی آشتی کردید که در بیداری قهر نبوده‌اید خوب است و این را می‌گوید که خیر و صلاح در پیش دارید و می‌توانید برای یکدیگر مفید و مؤثر واقع شوید. اگر در خواب با کسی که اصلاً او را نمی‌شناسید آشتی کردید نشان آن است که کسی به شما نیکی می‌کند.

 

تعبیر خواب آشتی کردن (بیننده خواب زن باشد)

لیلا برات: آشتی کردن با کسی به معنی این است که شما رقیبی بسیار سختگیر و غیرقابل بخشش در سر راه خود دارید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که در زندگی و آینده‌ی خود، کاری او را بسیار ناامید خواهد کرد.

بیتون می‌گوید: اگر زنی چنین خوابی ببیند، دلالت بر آن دارد که در آینده از امری ناامید خواهد شد.

 

تعبیر خواب آشتی کردن تاجر

لیلا برات: اگر تاجری چنین خوابی را ببیند، علامت آن است که اجناس او به قیمت بسیار بالاتری به فروش می‌روند.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • خواب آشتی کردن نشانه محیطی صمیمی و گفتگوهای دوستانه است.

 • اگر تاجری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که اجناس او بهای بیشتر پیدا خواهد کرد و اگر جوانان خواب آشتی ببینند، نشانه وصال و نزدیکی است.

 • اگر خواب ببینید کسی بی توجه به خودخواهی شما طرح آشتی می‌ریزد، نشانه آن است که در اثر بی توجهی به وظایف خود نزد دوستان شرمنده و سرافکنده‌اید.

 

تعبیر خواب قهر کردن

معبران غربی بر این باورند اگر در خواب ببینید که به شریک زندگی و یا دوست خود گفته‌اید که می‌خواهید با او قهر کنید نشانگر این است که هرچقدر هم برای شما سخت باشد می‌خواهید از چیزی دست بکشید زیرا نوعی عادت به شمار می‌آید و یا شاید برای شما ضرر داشته باشد، مثل وقتی که زیاد غذا می‌خورید و می‌خواهید از این عادت دوری کنید. گاهی نیز این خواب به حالت واقعی شما نزدیک است و شما در واقعیت نیز می‌خواهید با شریک خود قهر کنید زیرا از رابطه خود رضایت ندارید و یا شریک خود را دوست ندارید.

اگر در خواب ببینید که شریک زندگی شما با شما قهر کرده است نشانه خوبی است و اینگونه تعبیر می‌شود که صمیمیت و نزدیکی بین شما افزایش می‌یابد و ممکن است به مرحله بعدی رابطه خود وارد شوید، مثلا اگر نامزد هستید ازدواج خواهید کرد. 

برگرفته از: dreamastromeanings.com
91 نظر
 1. سلام ، من مدت ۳ ماهه از عشق زندگیم جدا شدم به حالت قهر ، همکارم دیشب خواب دیده من و اون آقا آشتی کردیم و من خیلی خوشحال بودم
  تعبیرش چیه ؟

  • سلام! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. به مسأله ای احساسی یا کشمکش درونی، شفافیت می دهید (مسأله را روشن می کنید). ممکنست نشانه ای از پایان چرخه ای یا توقفی باشد پیش ازینکه تلاشی نو را شروع کنید. یعنی به سطح تازه ای از ثبات و آرامش رسیده اید. تعبیر دیگر: آرامش دیوانه کننده ممکنست به آرامش پیش از توفان، اشاره کند.

 2. سلام خسته نباشید.
  من خواب دیدم ک پدرم ک چند سالی با مادرش قهر است اشتی کرده و پایه اورا بوس کرده است. و مادر بزرگم خودشو گرفته بود و مادر بزرگم میگف پدرم ک اصلا باهاش رابطه نداره دوسش نداره و پدرمم میگف این چ حرفیه و پاشو بوس کرد و من از خانه خارج شدم رفتم طرف ماشینمون چون می خواستیم بریم خونمون.

  (انجا فک نمی کنم خانه مادره پدرم بوده باشد تصویر خانه مثله خانه مادر مادرم بوده است
  پدرم کینه دارد ازش و هنوزم باهاش قهر میباشد و رفتو امد نداره باهاش اما ما بهش سر میزنیم و پدرم ب دیدارش نمیرود)

  میشه لطفا بگید تعبیرش چیه چون خیلی برامون مهمه.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. به مسأله ای احساسی یا کشمکش درونی، شفافیت می دهید (مسأله را روشن می کنید). ممکنست نشانه ای از پایان چرخه ای یا توقفی باشد پیش ازینکه تلاشی نو را شروع کنید. یعنی به سطح تازه ای از ثبات و آرامش رسیده اید. تعبیر دیگر: آرامش دیوانه کننده ممکنست به آرامش پیش از توفان، اشاره کند. حاکی از پرورش، حفاظت و عشق بی قید و شرط است. ویژگی هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست علامت الگوی یک پیرزن خردمند باشد. اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید.

 3. سلام من دیشب خواب دیدم با دوستم که شش ماهی باهم در بیداری قهر هستیم اشتی میکنم و صمیمیت بیش از حدی داریم و لحظه ای از هم جدا نمی‌شویم تعبیرش چیست

  • سلام! خوابتان به این اشاره دارد که مایلید با جزئی از خودتان که دیگر ارتباط تان با آن را از دست داده اید، مجدد ارتباط برقرار کنید. شاید زمانش رسیده است که سرگرمی قدیمی تان را بردارید یا استعدادی که مدت ها نهفته بوده است را به کار گیرید. تعبیر مستقیم تر این ممکنست به این معنا باشد که باید دوباره دنبال این دوستان بروید و دوباره با آنان ارتباط برقرار کنید. به مسأله ای احساسی یا کشمکش درونی، شفافیت می دهید (مسأله را روشن می کنید). ممکنست نشانه ای از پایان چرخه ای یا توقفی باشد پیش ازینکه تلاشی نو را شروع کنید. یعنی به سطح تازه ای از ثبات و آرامش رسیده اید. تعبیر دیگر: آرامش دیوانه کننده ممکنست به آرامش پیش از توفان، اشاره کند.

 4. سلام من دیروز با دوستم بحثم شد و یه جو سنگینی بینمون افتاد و حرف نمیزنیم باهم
  دیشبم خاب دیدم که یکی از دوستای اون اومده به من میگه اشکال نداره اختلاف پیش میاد بیاین با هم آشتی کنینقهر خوب نیس شما رفیقین و ازین حرفا ماهم اشتی کردیم
  تعبیرش چیه ؟!
  آشتی میکنیم؟!

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان به مسأله ای احساسی یا کشمکش درونی، شفافیت می دهید (مسأله را روشن می کنید). ممکنست نشانه ای از پایان چرخه ای یا توقفی باشد پیش ازینکه تلاشی نو را شروع کنید. یعنی به سطح تازه ای از ثبات و آرامش رسیده اید. تعبیر دیگر: آرامش دیوانه کننده ممکنست به آرامش پیش از توفان، اشاره کند.

 5. سلام،من با یکی از دوستام چند وقتیه که حرف نمی‌زنم، چون وقتی دوست دیگمونو ناراحت کرده بود و داشتیم دلداریش میدادیم اون دوستم که الآن حرف نمیزنیم باهاش خیلی بی دلیل گفت و یهویی الآن ادمای بهتری دارم که باهاشون وقت بگذرونم (یه همچین چیزی!) و دیگه باهامون حرف نزد ، من چند بار هست که خواب میبینم. خواب هام=دیشب با پیش قدم شدن من آشتی کردیم،چند روز پیش تو خواب خیلی بهم اهمیت میداد و دوستم داشت و دنبال خندوندنم بود. این خواب ها معنی دارن یا چون اولش یکم بهش فکر میکردم خوابشو هی میبینم؟

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان به این اشاره دارد که مایلید با جزئی از خودتان که دیگر ارتباط تان با آن را از دست داده اید، مجدد ارتباط برقرار کنید. شاید زمانش رسیده است که سرگرمی قدیمی تان را بردارید یا استعدادی که مدت ها نهفته بوده است را به کار گیرید. تعبیر مستقیم تر این ممکنست به این معنا باشد که باید دوباره دنبال این دوستان بروید و دوباره با آنان ارتباط برقرار کنید. تعبیر دیگر: یک شئ یا یک حادثه که بتازگی رخ داده است، او را ناخودآگاه به یادتان می آورد. تعبیر دیگر: بیانگر درسی است که از شکست آموخته اید. نیازست آن درس را برای یک مسأله یا رابطه ی کنونی به کار برید! به مسأله ای احساسی یا کشمکش درونی، شفافیت می دهید (مسأله را روشن می کنید). ممکنست نشانه ای از پایان چرخه ای یا توقفی باشد پیش ازینکه تلاشی نو را شروع کنید. یعنی به سطح تازه ای از ثبات و آرامش رسیده اید. تعبیر دیگر: آرامش دیوانه کننده ممکنست به آرامش پیش از توفان، اشاره کند.

 6. سلام خواب دیدم که با یکی چند تا از دوست هام که قهر کردم توی مدرسه ای هستیم و یکی از اون ها که دوست صمیمی من بود خیلی دلش میخواست باهام آشتی کنه و بهم هدیه میدادن ولی الان با هم قهریم

  • سلام! خوابتان حاکی از احساس ناکافی بودن و ناامنی های کودکی است که هرگز حل نشده اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره ی عملکرد و توانایی هایتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای از درس هایی باشد که از زندگی تان می آموزید. ممکنست در حال تجربه ی دوره ای هستید که شامل درس های معنوی برای شماست. یک شئ یا یک حادثه که بتازگی رخ داده است، او را ناخودآگاه به یادتان می آورد. تعبیر دیگر: بیانگر درسی است که از شکست آموخته اید. نیازست آن درس را برای یک مسأله یا رابطه ی کنونی به کار برید! بخاطر سخاوت و دست بده تان پاداش می گیرید و شناسایی می شوید. از نظر اطرافیان تان، عزت و احترام گذاشته شده اید. تعبیر دیگر: به این اشاره دارد که مایلید با جزئی از خودتان که دیگر ارتباط تان با آن را از دست داده اید، مجدد ارتباط برقرار کنید. شاید زمانش رسیده است که سرگرمی قدیمی تان را بردارید یا استعدادی که مدت ها نهفته بوده است را به کار گیرید. تعبیر مستقیم تر این ممکنست به این معنا باشد که باید دوباره دنبال این دوستان بروید و دوباره با آنان ارتباط برقرار کنید.

 7. سلام و خسته نباشید

  من خواب دیدم که با خواهر و دخترخالم شدید صمیمی هستیم و کلی شوخی میکنیم

  در صورتی که ما در واقعیت اصلا اینطور نیستیم و باهم سنگینیم

  تعبیرش چی میتونه باشه

  • سلام؛ ممنون! خوابتان بیانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نمایانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. به مسأله ای احساسی یا کشمکش درونی، شفافیت می دهید (مسأله را روشن می کنید). ممکنست نشانه ای از پایان چرخه ای یا توقفی باشد پیش ازینکه تلاشی نو را شروع کنید. یعنی به سطح تازه ای از ثبات و آرامش رسیده اید. تعبیر دیگر: آرامش دیوانه کننده ممکنست به آرامش پیش از توفان، اشاره کند.

 8. سلام

  من با دوست قدیمیم که چندماهه یه شهر دیگه رفتن که اونجا دوست جدید پیدا کرده یخورده به من بی توجهی میکرد سر این یخورده بحثمون شد که یک هفته یک روزه که باهم حرف نمی زنیم خواب دیدم که تو مدرسه ام اون دوست من اونجا بود. تعجب کرده بودم دیدم داره میاد سمت منو میگفت پس این کجا رفت.من فک کردم با منه بلندشدمو نگاش کردم تو زنگ تفریح بودیم ولی بدون اینکه حتی به من نگا کنه رفت سراغ دوست جدیدش بعدش میخواست به من معرفیش کنه که من دوییدم رفتم پیش اون یکی دوستام بعد دوست جدیدش اومد روبرومو مقنعشو درآورد موهاش کوتاه رنگ کرده بود میخواست به رخ من بکشه بعدش زنگ خونه رو زدن من رفتم کیفمو برداشتم اومدم رفتم خونه دیدم همین دوستم بم پیام داده یخورده باهم حرف زدیم میونمون خیلی خوب نشد ولی دونستیم یخورده باهم حرف بزنیم.میشه تعبیرشو بگید ممنون

  • سلام! خوابتان نمایانگر احساس ناکافی بودن و ناامنی های کودکی است که هرگز حل نشده اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره ی عملکرد و توانایی هایتان باشد. اگر هنوز مدرسه می روید، ممکنست بازتابی از زندگی روزمره تان باشد و هیچ اهمیت خاصی ندارد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای از درس هایی باشد که از زندگی تان می آموزید. ممکنست در حال تجربه ی دوره ای هستید که شامل درس های معنوی برای شماست. به این اشاره دارد که مایلید با جزئی از خودتان که دیگر ارتباط تان با آن را از دست داده اید، مجدد ارتباط برقرار کنید. شاید زمانش رسیده است که سرگرمی قدیمی تان را بردارید یا استعدادی که مدت ها نهفته بوده است را به کار گیرید. تعبیر مستقیم تر این ممکنست به این معنا باشد که باید دوباره دنبال این دوستان بروید و دوباره با آنان ارتباط برقرار کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «تعجب کرده بودم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 9. سلام من ی دختر ۲۰ ساله هستم که خواب دیدم با دوستم سر موضوعی بشدت دعوا کردم جوری که نزدیک بود خفش کنم ولی واقعا همچین قصدی نداشتم، توی خواب حس میکردم پلیس دنبالمه،بعدش مادر همون دوستم باهام تماس گرفت تا به خونشون برم منم رفتم و مادرش اصرار داشت که ما با هم اشتی کنیم منم واقعا دلم میخواست باهاش اشتی کنم ولی انگار دوستم خیلی تمایل نداشت، اما در اخر با هم اشتی کردیم ولی یجورایی من خجالت زده بودم.

  • سلام! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. به احساسات منفی نهفته تان اشاره دارد که درباره ی شخصی در زندگی تان دارید. در ابراز احساسات منفی تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر تلاطمی است که از درون، آزارتان می دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. به مسأله ای احساسی یا کشمکش درونی، شفافیت می دهید (مسأله را روشن می کنید). ممکنست نشانه ای از پایان چرخه ای یا توقفی باشد پیش ازینکه تلاشی نو را شروع کنید. یعنی به سطح تازه ای از ثبات و آرامش رسیده اید. تعبیر دیگر: آرامش دیوانه کننده ممکنست به آرامش پیش از توفان، اشاره کند.

 10. چرا تعبیر خوابم قرار نمیدید توی سایت؟؟؟!!!!

1 2 3 5

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور