تعبیر خواب آسیب دیدن – صدمه دیدن در خواب چه معنایی دارد؟

با تعبیر خواب آسیب دیدن، تعبیر خواب آسیب دیدن همراه با درد و تعبیر خواب محافظت در برابر آسیب خوردن در این مقاله همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب آسیب
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – آسیب دیدن، زخم و یا جراحت در خواب بیانگر احساسات آسیب دیده و یا تاثیری حاصل از ضربه‌های روحی گذشته است. اگر در رویای شما شخصی را زخمی کردید نشان دهنده تمایل به آسیب زدن به شخصی یا نابود کردن جنبه‌ای از وجود خود رویابین است. برای آگاهی از تعابیر کلی خواب و رویای خویش به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع کنید.

 

تعبیر خواب زخم دست – تعبیر خواب زخم صورت –تعبیر خواب آسیب دیدن

 

تعبیر خواب آسیب دیدن

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب دیدید که آسیبی شما را تهدید می‌کند، علامت آن است که گرفتاری و خطری در زندگی شما را تهدید می‌کند.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید آسیبی به شما وارد آمده است، دلالت بر آن دارد که گرفتاری، شما را تهدید می‌کند.
یونگ می‌گوید: اگر در خواب ببینید که صدمه دیده‌اید بیانگر این است که باید روی زخم‌های قدیمی خود کار کنید و باید آهسته‌تر حرکت کنید. اینکه کجای بدنتان آسیب دیده است اهمیت دارد.

 

تعبیر خواب محافظت در برابر آسیب

برایت: اگر دیدید که در مقابل ضربه‌ای از خود محافظت می‌کنید، دلیل بر آن است که مقام و شغلی بسیار بالا نصیب شما خواهد شد.
بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در مقابل ضربه‌ای که به شما می‌خورد از خود دفاع می‌کنید، نشانه به دست آوردن پست و مقامی بالاتر در شغل است.

 

تعبیر خواب آسیب همراه با درد

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب آسیب همراه با درد باشد ولی خونی در کار نباشد خوب نیست، باید صدقه داد. ولی اگر خون آمد چیزی نیست.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo