تعبیر خواب آزادی و آزاد شدن در خواب

با تعبیر خواب آزاد شدن به روایت حضرت دانیال و تعبیر خواب آزاد شدن زندانی از زندان به تعبیر آنلی بیتون در این مقاله همراه ما باشید.
تعبیر خواب آزادی
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب آزادی به معنای رهایی از الگوهای اخلاقی یا مفاهیمی است که برای خودمان ساخته‌ایم. تنش‌ها و اضطراب‌هایی که باعث اسیر شدن ما شده‌اند و در پی خلاص شدن از آن‌ها هستیم در رویا به صورت آزاد شدن نمایان می‌شود. 

 

تعبیر خواب آزادی

تعبیر خواب آزادی

 

تعبیر خواب آزادی

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: اگر كسى بيند كه آزاد شد، يا كسى او را آزاد كرد، دليل کند كه:

  1. اگر بيمار بود، شفا يابد.

  2. اگر وام‌دار بود، وامش گذارده شود.

  3. اگر حج نكرده باشد، بگذارد.

  4. اگر بنده بود، آزاد شود اگر چه خود بندگی در حال حاضر مصداق ندارد ولی به هر صورت به عنوان بر طرف شدن یک ناراحتی می‌تواند تعبیر شود.

  5. اگر گناهکار است توبه‌اش پذیرفته می‌شود.

  6. اگر به غمی گرفتار است و یا غمگین است موجبات رهائی از غم برایش فراهم می‌گردد.

  7. اگر زندانی است به آزادی دست خواهد یافت.

یونگ گويد: خواب دیدن درباره آزادی به این معناست که شما احساس محدود بودن دارید و می‌خواهید از موقعیت فعلی خود رها شوید و تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است برای شما هشدار دهنده باشد و حاوی این پیام است که استقلال شخصی خود را نادیده نگیرید.

 

تعبیر خواب آزاد شدن از زندان

آنلی بیتون می‌گوید: آزاد شدن از زندان در خواب نشانه این است که غم و اندوه فراوانى در انتظار شما است.

ابن سرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی که با یک دستت دست دیگر را باز می کنی به معنای ظلم کردن تو در کسب و کار است. اگر در خواب ببینی زنجیر را پاره کردی و انداختی نشانگر این است که از گناه توبه خواهی کرد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

  • اگر در خواب ببینی بند را شکستی به این معناست که در دین و ایمانت دچار ضعف و سستی خواهی شد مخصوصا اگر دست تو در بند باشد.

  • اگر در خواب دیدی بند پای تو را برداشتند به معنای این است که از کارهایی که برای پادشاه انجام می‌دادی خلاص خواهی شد.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo