تعبیر خواب آرایشگر – معنی دیدن آرایشگر در خواب چیست؟

با تعبیر خواب آرایشگر، دیدن خود به صورت آرایشگر در خواب، کوتاه کردن و اصلاح مو توسط آرایشگر در این مقاله همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب آرایشگر
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب آرایشگر به معنای توانایی تغییر رفتار، نگرش، افکار و عقاید است. ما می‌توانیم ظاهرمان را از لحاظ اجتماعی با اصلاح مو و آرایش آن تغییر دهیم به همین دلیل این تصویر در رویا، تغییرات ذهنی و روحی را له تصویر می‌کشد. تحت تاثیر شخص دیگری بودن و یا کاملا تحت سلطه او بودن، در برخی رویاها، تصویر آرایشگر ظاهرا ترس و اضطراب زیادی را به وجود می‌آورد. تعبیر خواب ستاره شما را با مفاهیم و تعابیر مختلف خواب خویش آشنا می‌سازد.

 

تعبیر خواب سلمانی مردانه – تعبیر خواب آرایشگر مرد – تعبیر خواب آرایشگر شدن

 

تعبیر خواب آرایشگر

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر زنی در خواب آرایشگری را مشاهده کند، دلیل بر آن است که از طرف خانواده مورد سرزنش و ملامت قرار خواهد گرفت.
  • اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می‌کند، علامت آن است که دشمنان می‌کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند، اما او با احتیاط از دام آن‌ها می‌گریزد.

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خوابتان آرایشگر ببینید، نشانگر این است که شما تغییرات جزئی و کوچکی در زندگی خود خواهید داشت، خصوصاً در مورد خانم‌ها.

اگر در رویای خود مکانی همچون آرایشگاه مشاهده کردید برای آگاهی از فضای کلی خواب می‌توانید به تعبیر خواب آرایشگاه رجوع نمایید.

 

خود را به صورت آرایشگر دیدن

کتاب سرزمین رویاها: شما آرایشگر هستید یعنی موفقیت بزرگی نصیبتان می‌شود.
اگر زنی خواب ببیند موهایش را آرایشگری درست می‌کند، علامت آن است که با هر وسیله ای سعی می‌کند نظر مردم را به خواسته‌های خود جلب کند و به جستجوی کارهایی جزیی خواهد رفت.

 

کوتاه کردن و اصلاح توسط آرایشگر

در کتاب سرزمین رویاها آورده شده است:
  • موهایتان را بوسیله آرایشگر کوتاه می‌کنید: در معامله ای سودهای بزرگ نصیبتان می‌شود.
  • آرایشگر ریشتان را می‌تراشد: ضرر مالی.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo