تعبیر خواب آبگیر – دیدن آبگیر در خواب چه معنایی دارد؟

با تعبیر خواب آبگیر، تعبیر خواب برکه، تعبیر خواب آب راکد، تعبیر خواب آب تیره و کدر در این مقاله همراه ما باشید.
تعبیر خواب آبگیر
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا آبگیر یا برکه در خواب نماد جهان درون افکار، خیال‌ها و احساسات ما، گاهی حس وحدت با تمامی موجودات زنده – ناخودآگاه جمعی یا تاثیری که دیگر مردمان در ارتباط متقابل اجتماعی بر ما می گذارند. برای مثال وقتی عقیده یا سرزنش جمعی بر ما تاثیر می‌گذارد در رویا آبگیر مشاهده می‌کنیم. برای آگاهی از تعابیر کلی خواب و رویای خویش می توانید به صفحه تعبیر خواب سایت ستاره مراجعه کنید.

اگر در خواب و رویا زیر آب برکه مشاهده کردید نشانه تماشای آنچه در ژرفنای وجود و احساس شما رخ می دهد، جنبه‌ای از وجود شما که در ناخودآگاهتان غرق شده است. این تصویر به ویژه به هنگامی که در درون خود تامل می‌کنید و از موضوع احساسات و خیال پردازی‌های خود آگاه می‌شوید ارتباط دارد.

 

تعبیر خواب آبگیر

 

تعبیر خواب آبگیر

برايت مى‌گويد: ديدن آبگير نشانه‌ى آن است كه براى كسى از اطرافيانتان اتفاق بدى رخ خواهد داد.
لوک اویتنهاو می گوید: اگر آبگیر در خواب دیدید مراقب خودتان باشید.

طبقه بندی:


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo