تعبیر خواب آب دهان – آب دهان انداختن به کسی چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب آب دهان انداختن، تعبیر خواب آب دهان سگ، تعبیر خواب تف انداختن، دیدن آب دهان در خواب و تعبیر خواب خلط دهان همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب آب دهان بدین صورت است که اگر آب دهان دیده شده در خواب سرد بود نشانه غم و اندوه است و اگر زرد بود دلیل مرگ است. آب دهان انداختن یا تف کردن عملی است که در بیداری همواره مورد نکوهش واقع می‌گردد ولی در رویا بیانگر و گویای بسیاری از هشدارهاست. تعبیرگران اسلامی برای تف یا آب دهان بسته به رنگ دیده شده در خواب تفاسیر مختلفی بیان کرده‌اند. به طور مثال رنگ زرد که از دیدگاه تعبیر اسلامی همیشه مصداقی از بیماری و رنج است برای آبی دهان نیز به کاربرده شده و دیدن آن تاویلی بر بیماری و رنج و عذاب رویا بین است. با تعابیر مختلف آب دهان و تف همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب آب دهان مرده – تعبیر خواب آب دهان گربه – تعبیر خواب آب دهان بچه

تعبیر خواب آب دهان ( تف کردن)

معبران غربی می‌گویند:

 • تف کردن در خواب نشانه انزجار است و علاوه بر آن نشانه فروتنی و تسلیم شدن نیز می‌باشد. تف کردن در خواب نیاز شما را به احساسات در زندگی واقعی بیان می‌کند.
 • اگر در خواب ببینید کسی آب دهن خود را بر روی شما می‌ریزد نشانه این است که به مردم حسود اطرافتان بیش از حد توجه می‌کنید.
ابن سیرین گوید:
 • اگر کسی در خواب ببیند که در مسجد آب دهان می‌انداخت بیانگر این است که سخن در دین گوید و نیز به هر موضع که آب دهان انداخت، در اصل آن موضع گوید.
 • اگر ببینی به روی دیوار آب دهان انداخته‌ای و تف کرده‌ای مال و اموالی را در راه رضای خدا خرج می‌کنی.
 • اگر آب دهان به دیوار بیندازد، نشانه آن است که عهد بشکند یا قسم دروغ گوید.

تعبیر خواب آب دهان سگ

محمدبن سیرین گوید: اگر فردی در خواب دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. 

 

تعبیر خواب آب دهان انداختن به کسی

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید که به روی کسی آب دهان می‌اندازید، نشانه‌ی آن است که رفتارتان مورد ملامت و سرزنش دیگران قرار می‌گیرد.
 
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند آب دهان می انداخت، سخنی گوید که او را حلال نباشد.
 
جابر مغربی گوید: اگر کسی بیند آب دهان بر او انداختند، دلیل که به اهل بیت وی طعنه زنند.

 

دیدن انواع آب دهان در خواب و تعابیر آن

ابراهیم کرمانی گوید: 
 • اگر آب دهان گرم باشد، دلیل بر درازی عمر بیننده خواب است.
 • اگر سرد بود، دلیل مرگ است. 
 • اگر سیاه بود غم و اندوه است.
 • اگر آب دهان زرد بود دلیل بیماری است.
 • اگر آب دهان خشک بود دلیل درویشی است.
 • اگر بیمار خلط سرد و تر از دهان به زمین افکند، دلیل که از بیماری شفا یابد.
 • اگر دید خلط سرد و تر (بلغم) از گلو بیرون آور و به آستین بگرفت، اموال خود را صرف همسرش می‌گرداند.
 • اگر آب دهانت خونی باشد به معنای این است که حرف دروغ و باطل می‌زنی.
جابر مغربی: اگر بیند خون به آب دهان آمیخته بود ، دلیل که مال حرام بخورد و دروغ بسیار گوید.
 
آنلی بیتون می‌گوید: 
 • دیدن آب دهان، نشانگر روابط بی‌ارزش و از دست دادن کار خودتان است. 

برگرفته از: auntyflo.com
10 Comments
 1. سلام .من خواب دیدم آب دهان همسرم رو صورتم بود میگفتم این چیه می گفت سرکار خیلی خسته شدم بخاطر اینه ‌لطفا بگید تعبیرش چیه ممنونم

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی احساس گناه یا بی ارزشی می کنید یا ممکنست حس کنید که در جایی از زندگی تان به شما بی احترامی شده است. تعبیر دیگر: موضوعی مخفی دارید و می ترسید دیگران بتوانند متوجهش شوند. حاکی از رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. گویای شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.

 2. سلام
  من خواب دیدم که خانمی که من رو ندیده بود خواست آب دهنش رو بیرون بریزه ولی ریخت روی صورت من و من فکر کردم آب ریخته (چون خیلی حجم زیادی بود) ولی خودش گفت که آب دهنش بوده و من کلی حالم بد شد…
  میشه بفرمایید تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید. تعبیر دیگر: حاکی از وسوسه و گناه است. احساس گناه یا بی ارزشی می کنید یا ممکنست حس کنید که در جایی از زندگی تان به شما بی احترامی شده است. تعبیر دیگر: موضوعی مخفی دارید و می ترسید دیگران بتوانند متوجهش شوند.

 3. سلام من خواب دیدم شوهرم اب دهنش رو ریخت روی دهن من اب دهنش خیلی سرد بود ومن اب دهنش رو تف کردم وقورت ندادم

  • سلام! خواب‌تان گویای رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. گویای جنبه‌ای از شماست که لازمست از شرش خلاص شوید. گویای خشم، کینه و تحقیر است. تعبیر دیگر: چیزی دارید که می‌خواهید بگویید. آن را بریزید بیرون! تعبیر دیگر: احساس گناه یا بی‌ارزشی می‌کنید یا ممکنست حس کنید که در جایی از زندگی‌تان به شما بی‌احترامی شده است. تعبیر دیگر: موضوعی مخفی دارید و می‌ترسید دیگران بتوانند متوجهش شوند.

 4. سلام من خواب دیدم که ارایش کردم و ارایشم رو با اب دهنم پاک میکنم

  • سلام! خواب‌تان تأکید شدیدی روی زیبایی و ظاهر دارید تا درون. موردهای منفی را در زندگی‌تان برمی‌دارید و بر مانع‌های اصلی غلبه می‌کنید. بسوی مرحله‌ی تازه‌ای در زندگی‌تان می‌روید. به دنبال بهبود شخصی هستید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که لازمست واضح صحبت کنید یا اینکه کل حقیقت را درباره‌ی موقعیت یا مسأله‌ای بگویید.

 5. سلام خواب دیدم که با یه دختر که میشناسمش به خواب فرو رفتیم و جوری بود که سر اون بالای سر من بود و وقتی که خواب بود ناخاسته از دهانش اب ریخت رو پیشونی من

  • افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. این قسمت از شخصیت شما اگر کنترل نشود موجب رفتاری از شما میگردد که مورد ملامت دیگران قرار خواهید گرفت.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور