آموزش تصویری نماز برای همه سنین

آموزش تصویری نماز کمک می کند بهتر بتوانیم نحوه صحیح خواندن نماز را یاد بگیریم. آموزش تصویری نماز با توجه به احکام رساله مراجع تهیه شده است

بر هر مسلمانی واجب است که نمازهای یومیه خود را بخواند. به همین منظور طرز صحیح خواندن نماز را به صورت تصویری در این مقاله آموزش می دهیم؛

آموزش تصویری نماز: اذان و اقامه

ابتدا اذان و سپس اقامه را به صورت زیر می خوانیم :

 

آموزش تصویری نماز . آموزش تصویری نماز برای کودکان . فیلم آموزش تصویری نماز

 

 


آموزش تصویری نماز: تکبیرة الاحرام

نماز با گفتن «الله اکبر» آغاز می شود. با این تکبیر به حریم نماز وارد می شویم و برخی کارها بر ما حرام می شود. هنگامی که نماز را شروع می کنیم باید متوجه باشیم که چه نمازی را می خوانیم؛ مثلا نماز ظهر است یا عصر و آن را تنها برای اطاعت فرمان خداوند بجا آوریم که این همان «نیت» است و از اجزای اصلی نماز به شمار می آید.

هنگام گفتن «الله اکبر» مستحب است، دستها را تا مقابل گوشها بالا ببریم.

آموزش تصویری نماز: خواندن سوره حمد

پس از گفتن «الله اکبر» سوره حمد را می خوانیم:

 

آموزش تصویری نماز . آموزش تصویری نماز برای کودکان . فیلم آموزش تصویری نماز

 

آموزش تصویری نماز: خواندن سوره

پس از سوره حمد، یک سوره دیگر از قرآن را می خوانیم؛ به عنوان نمونه، می توان سوره توحید را خواند:

نکته: پسرها و مردها باید در نماز صبح، نماز مغرب و نماز عشا، حمد و سوره را (در رکعت اول و دوم) بلند بخوانند ولی دخترها و بانوان، اگر نامحرم صدای آنان را نشنوند می توانند بلند بخوانند و در نماز ظهر و نماز عصر همه باید حمد و سوره را آهسته بخوانند.

 

آموزش تصویری نماز . آموزش تصویری نماز برای کودکان . فیلم آموزش تصویری نماز

آموزش تصویری نماز: رکوع

پس از تمام شدن حمد و سوره سر به رکوع خم می کنیم و دستها را به زانوها می گذاریم و می گوییم:

«سبحان ربی العظیم وبحمده»

و یا می گوییم: «سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله»

 

آموزش تصویری نماز . آموزش تصویری نماز برای کودکان . فیلم آموزش تصویری نماز

 

آموزش تصویری نماز: سجده اول

سپس سر از رکوع برداشته (می ایستیم) و آن گاه به سجده می رویم و هفت عضو بدن؛ یعنی پیشانی، کف دو دست، سر زانوها و نوک انگشتان بزرگ پا را بر زمین گذاشته و می گوییم:

«سبحان ربی الاعلی وبحمده»

یا «سبحان الله» را سه مرتبه تکرار می کنیم.

 

آموزش تصویری نماز . آموزش تصویری نماز برای کودکان . فیلم آموزش تصویری نماز
 

نکته: در سجده نماز، باید پیشانی را روی خاک یا سنگ یا چیزهای دیگری از زمین بگذاریم. هنگام نماز خواندن سجده بر چیزهایی که از زمین می روید و برای خوراک و پوشاک انسان مصرف نمی شود نیز صحیح است. مهر نماز که بیشتر در بین ما معمول است، در حقیقت قطعه خاک پاکیزه ای است که نمازگزار همراه خود دارد تا برای سجده، پیشانی را روی آن بگذارد.

 

آموزش تصویری نماز: سجده دوم نماز

پس از سجده اول، می نشینیم و بار دیگر به سجده رفته و سجده دوم را مانند سجده اول بجا می آوریم. با تمام شدن سجده دوم، یک رکعت نماز به پایان می رسد؛ یعنی تا به اینجا، رکعت اول نماز را خوانده ایم.

 

آموزش تصویری نماز: رکعت دوم نماز

پس از تمام شدن رکعت اول نماز، بدون آن که صورت نماز به هم بخورد و یا فاصله ای ایجاد شود، از جا برخاسته، بار دیگر می ایستیم و حمد و سوره را به همان ترتیبی که در رکعت اول نماز گفته شد، می خوانیم.

 

آموزش تصویری نماز: قنوت نماز

در رکعت دوم نمازهای روزانه، بعد از تمام شدن حمد و سوره و قبل از رکوع، مستحب است، دستها را روبروی صورت گرفته و دعایی بخوانیم؛ این عمل را «قنوت» گویند.

پس از قنوت، رکوع وسجده ها را مانند رکعت اول بجا می آوریم.

 

آموزش تصویری نماز . آموزش تصویری نماز برای کودکان . فیلم آموزش تصویری نماز

آموزش تصویری نماز: تشهد نماز

در رکعت دوم هر نماز، پس از تمام شدن سجده دوم باید در حالی که رو به قبله نشسته ایم «تشهد» نماز را بخوانیم؛

 

آموزش تصویری نماز . آموزش تصویری نماز برای کودکان . فیلم آموزش تصویری نماز

 

آموزش تصویری نماز: سلام نماز

تا اینجا رکعت دوم نماز هم تمام می شود و اگر نماز دو رکعتی باشد؛ مانند نماز صبح، بعد از تشهد، با گفتن سلام، نماز را تمام می کنیم؛ یعنی می گوییم:

اکنون نماز صبح را فرا گرفتیم و چنانچه نمازی که می خوانیم سه رکعتی یا چهار رکعتی باشد، باید در رکعت دوم نماز، بعد از خواندن تشهد، بدون آن که سلام نماز را بگوییم، بایستیم و رکعت سوم نماز را بخوانیم.

 

آموزش تصویری نماز . آموزش تصویری نماز برای کودکان . فیلم آموزش تصویری نماز
 

آموزش تصویری نماز: رکعت سوم نماز

رکعت سوم نماز هم مانند رکعت دوم است، با این تفاوت که در رکعت سوم، سوره و قنوت ندارد و فقط «حمد» را می خوانیم و یا به جای حمد، سه مرتبه می گوییم:

تبلیغات در ستاره


«سُبحانَ اللهِ والحَمدُ للهِ وَلا اِلهَ الاّ اللهُ واللهُ اکبرُ»

پس اگر نماز مغرب می خوانیم، باید بعد از سجده دوم (در رکعت سوم) تشهد بخوانیم و با سلام، نماز را پایان دهیم.

 

آموزش تصویری نماز: رکعت چهارم نماز

اگر نمازی که می خوانیم چهار رکعتی باشد؛ یعنی: نماز ظهر، عصر یا نماز عشا؛ پس از سجده ها (در رکعت سوم) بدون آن که تشهد یا سلام را بخوانیم، می ایستیم و رکعت چهارم را مانند رکعت سوم انجام می دهیم و در پایان نماز، یعنی پس از سجده دوم می نشینیم و تشهد و سلام را می خوانیم و نماز را تمام می کنیم.

 

آموزش تصویری نماز: احکام نماز

 • اگر نمازگزار پیش از آن که به مقدار رکوع خم شود و بدنش آرام گیرد عمداً ذکر رکوع را بگوید، نمازش باطل است.
 • اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب، عمداً سر از رکوع بردارد نمازش باطل است.
 • واجب است نمازگزار بعد از رکوع بطور کامل بایستد و سپس به سجده برود و چنانچه عمداً بطور کامل نایستد نمازش باطل است.
 • اگر کسی پیش از آنکه پیشانی اش به زمین برسد و آرام گیرد، عمداً ذکر سجده را بگوید، نمازش باطل است و چنانچه از روی فراموشی باشد باید دو باره در حال آرام بودن، ذکر را بگوید.
 • نمازگزار باید بعد از تمام شدن ذکر سجده اول بنشیند تا بدن آرام گیرد و دو باره به سجده رود.
 • اگر نمازگزار پیش از تمام شدن ذکر، عمداً سر از سجده بردارد نمازش باطل است.
 • بهتر است در نماز بر خاک قبر امام حسین (ع) سجده کنیم که یادآور جهاد و شهادت برترین انسانها، در راه مکتب اسلام است و این عمل، هر روز به ما درس ایثار و فداکاری می دهد.
 • سجده برای غیر خدا حرام است؛ چرا که سجده حالت بندگی انسان است و عبادت و بندگی تنها در پیشگاه پروردگار و به دستور او صحیح است.
 •  

آموزش تصویری نماز: برخی از مستحبات نماز

 • پس از تمام شدن قرائت و قبل از رکوع، مستحب است «الله اکبر» بگوییم.
 • بعد از برخاستن از رکوع، مستحب است «الله اکبر» بگوییم و بهتر است این جمله را هم بگوییم: «سمع الله لمن حمده».
 • قبل از سجده ها و بعد از آنها، مستحب است «الله اکبر» بگوییم.
 • بین دو سجده مستحب است بگوییم: «استغفر الله ربی واتوب الیه»
 • در پایان هر رکعت و هنگام برخاستن برای رکعت بعد، مستحب است بگوییم: «بحول الله وقوته اقوم و اقعد».

 

آموزش تصویری نماز: مبطلات نماز

 • از آغاز تا پایان نماز باید از این کارها که نماز را باطل می کند بپرهیزیم:
 • خوردن و آشامیدن.
 • روی از قبله برگرداندن.
 • سخن گفتن.
 • خندیدن.
 • گریستن.
 • بهم زدن صورت نماز، مثل راه رفتن.
 • کم یا زیاد کردن اجزای اصلی نماز؛ مانند رکوع.
 •  

آموزش تصویری نماز: تعقیبات نماز

تعقیبات نماز، به ادامه دادن حالت عبادت بعد از تمام شدن نماز می گویند. مستحب است انسان، بعد از نماز، مقداری مشغول گفتن ذکر و خواندن دعا و قرآن شود و لازم نیست دعاها را به عربی بخواند. از بهترین تعقیبها، برای همه نمازها، تسبیحات معروفی است که پیامبر اکرم (ص) به دختر گرامیش حضرت زهرا (ع) آموخت و به «تسبیحات حضرت زهرا» معروف است، و آن عبارت است از:

 

34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمد لله و 33 مرتبه سبحان الله

و نیز مستحب است، به قصد شکر نعمتهای پروردگار، به سجده رفته وصد مرتبه یا سه مرتبه و یا یک مرتبه بگوییم: «شکراً لله».نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo