توضیحات رشیدپور درباره نیامدن عباس جدیدی به برنامه “حالا خورشید”

رضا رشیدپور مجری توانمد برنامه صبحگاهی حالا خورشید، در برنامه صبح روز دوشنبه از عباس جدیدی به دلیل عدم حضور در برنامه گله کرد.

آقای جدیدی! رفتارتان دون شان مردم بود!  مردم دروغ را نمی پذیرند. متاسفم آقای جدیدی!

بنر-هومکا-ستاره

رضا رشیدپور، حالا خورشید، عباس جدیدی، برنامه زنده، مجری ایرانی
 

مجله اینترنتی ستاره


ستاره
Logo