حضور خانواده منصور پورحیدری در مراسم تشییع آن مرحوم

خانواده مرحوم منصور پورحیدری صبح امروز در کنار هواداران و دوستداران منصور پورحیدری در مراسم تشییع آن مرحوم در ورزشگاه شهید شیرودی شرکت کردند.

علی و عسل پورحیدری فرزندان مرحوم پورحیدری در مراسم تشییع پیكر پدر

منصور پورحیدری، مراسم تشییع منصور پورحیدری، فوت منصور پورحیدری
 همسر و پسر مرحوم منصور پورحیدری صبح امروز در ورزشگاه شهید شیرودی
خانواده منصور پورحیدری، فرزندان مرحوم پورحیدری، منصور پور حیدری، سرطان ریه
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo