فحاشى فراستی عليه مرحوم على حاتمى

مسعود فراستی متولد ۱۹ فروردین ۱۳۳۰ تهران و یکی از جنجالیترین منتقدان سینماست. فراستی این بار در برنامه هفت، علی حاتمی را مورد حمله قرار داد.

وقتي “فراستی” حتي به علی حاتمی هم رحم نمی‌كند!!!
مسعود فراستی در برنامه دیشب هفت، مرحوم حاتمی را به“فتیشیسم اشیاء” که نوعی اختلال روانی محسوب می‌شود، متهم کرد!
 
فراستی که همواره خود را فرم‌گرا معرفی می‌کند، وقتی به علی حاتمی رسید، محتوا را مورد نقد قرار داد و با آثار سینمایی حاتمی به مثابه مستند برخورد کرد و گفت: وقتی شما با تاریخ به مثابه تاریخ معین کار می‌کنی و بخش هایی از آن را تکه تکه می‌گیری و حرف خود را می زنی، غلط است. این جعل و نگاه ارتجاعی به تاریخ است. این برخورد تاریخی من است. می‌گویم در تاریخ ما در شهریور 20 تا سقوط رضاخان، بر ما چه گذشته است؟ این به عنوان پس زمینه اثر «هزار دستان» است و به اشتباه آمده است. تو می‌توانی از تاریخ الهام بگیری، اما وقتی تاریخ را به مثابه مستند می‌نگری، باید بدان پایبند باشی.

فراستی حتی به «مادر» علی حاتمی نیز رحم نکرد و گفت: علاقه علی حاتمی نوستالژی است و بدترین نوستالژی علی حاتمی «مادر» است. او در نهایت علی حاتمی را به «فتیشیسم اشیاء» (یادگار پرستی وضعیتی روان‌شناختی است که در آن یک شی (fetish) یا بخشی از یک انسان سبب برانگیختگی جنسی و حتی در مواردِ خاص، ارضای جنسی می‌شود) متهم کرد که به نوعی اختلال روانی جنسی محسوب می‌شود.
 
فراستی، مسعود فراستی، هفت، برنامه هفت، علی حاتمی، منتقد سینما
 
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo