روش دوخت یقه انگلیسی سرخود و دو دکمه با الگو

یقه انگلیسی در دوخت مانتو،پالتو و کت به کار می رود و دو نوع لاسکینه پهن و باریک دارد. در اینجا یقه انگلیسی سرخود و دو دکمه را آموزش می دهیم.

دوخت یقه انگلیسی سرخود 

 ستاره | سرویس خانه داری –  ابتدا در مورد یقه انگلیسی توضیحی داده می‌شود؛ یقه انگلیسی دارای دو مدل لاسکینه پهن و لاسکینه باریک است. یقه انگلیسی برای دوخت انواع مانتو، پالتو و کت به کار می‌رود. نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه شود این است که ابتدا باید الگوی خام را طبق مراحل زیر رسم کنیم

 

یقه انگلیسی به روش مولر – مدل یقه – مدل مانتو – الگو یقه

 

قبل از هر کاری باید هم سرشانه و هم حلقه آستین را اصلاح کنیم، به این صورت: 

 1. در الگوی پشت از ابتدا یقه پشت تا سرشانه را با متر اندازه می زنیم؛ در صورتی که بزرگتر اندازه واقعی سرشانه شما بود آنرا تنگ‌تر میکنیم و اگر کوچکتر بود کمی در امتداد آن بیرون میآییم. این نقطه را A مینامیم.
 2. حلقه آستین را در امتداد خط پهلو 1-2 سانت گشاد میکنیم و این نقطه B خواهد بود.
 3. نقطه A را به نقطه B طبق الگوی حلقه آستین به صورت هلال رسم میکنیم.
 4. در الگوی جلو نیز فاصله نقاط 28-27 را اندازه میزنیم و تمام مراحلی را که برای الگوی پشت انجام دادیم را تکرار میکنیم.
 5. توجه داشته باشید که این مراحل باید برای تمامی لباس‌ها قبل از اجرای هر نوع برش و انتقال پنس وانجام شود.
 6. تغییرات الگوی پشت را اجرا میکنیم.
 7. تغییرات الگوی جلو را اجرا میکنیم.
 8. یقه را طراحی میکنیم.
 9. حال با کاغذ پوستی از قسمت‌هایی که نیاز است، دوباره الگو برداری میکنیم.
 10. در قسمت یقه و محل اتصال یقه به سرشانه و لاسکینه چون یک مثلث مشترک وجود دارد و هم در لاسکینه و هم در یقه باید باشد. پس از یقه با کاغذ پوستی دوباه جدا الگو برداری می‌کنیم.
 11. از قسمت‌های دیگری که باید پوستی انداخته شود، سجاف یقه میباشد. سجاف حتماً باید موازی ترکی درآورده شود. در غیر این صورت جلوی لباس ایراد پیدا می‌کند.
 12. سجاف را همراه الگو در می­آوریم و سجاف و الگو را با هم روی پارچه قرار می­دهیم.
 13. برای سجاف از پایین لباس 7 سانت (با احتساب 2 سانت جادکمه) داخل شده تا محل اولین جا دکمه و از سرشانه 4 سانت داخل می­شویم و این دو نقطه را به صورت هلال به هم وصل می­کنیم.
 14. تمام قسمت‌های الگوی تهیه شده و کاغذهای پوستی را روی پارچه میاندازیم. باید خطوط عمودی را موازی ترکی پارچه بگذاریم و با سنجاق به پارچه متصل می‌کنیم.
 15. فاصله خط قیچی تا درز پهلوها باید ۳ سانت باشد و در بقیه موارد ۱ سانت.
 16. بعد از برش با استفاده از کاغذ کاربن و رولت محل پنس‌ها را رولت میکنیم. بعد از رولت یک طرف پارچه کاغذ الگو را از پارچه جدا میکنیم و طرف دیگر را نیز رولت میکنیم.

 

دوخت یقه انگلیسی سرخود 

از دولای باز پارچه یعنی ترکی به ترکی تا نموده، از لبه ترکی پارچه به اندازه 10 تا 12 سانتی‌متر برای زاپاس و شکل یقه و همچنین جا برای دکمه در نظر می‌گیریم. البته این طرح برای کت و مانتو مناسب‌تر است. روش برش، سجاف بلوز را تا زده از سمت راست 7 سانتی‌متر داخل و 8 سانتی‌متر پایین آمده دور یقه لباس را برش می‌زنیم؛ بعد از آن “1/2” سرشانه را علامت زده از این نقطه با شیب 3 سانتی‌متر سرشانه را رسم می‌کنیم. از نقطه شیب 20 تا 25 سانتی‌متر پایین آمده روی خط سینه آستین را می‌کشیم و در قسمت پایین لباس “1/4” دور باسن به اضافه 5 سانتی‌متر خط پهلو را رسم می‌کنیم. 

پشت بلوز

بنر-هومکا-ستاره

از دولای بسته پارچه “1/4” دور باسن به اضافه 5 سانتی‌متر تا می‌زنیم از سمت راست به چپ 7سانتی‌متر داخل و 2 سانتی‌متر پایین می‌آییم. این قسمت را قیچی می‌کنیم “1/2” سرشانه را علامت زده 2 سانتی‌متر پایین آمده شیب سرشانه را کشیده و از این نقطه 20 تا 25 سانتی‌متر پایین آمده حلقه آستین را می‌کشیم.

یقه انگلیسی

پس از دوختن بلوز دور یقه بلوز را اندازه زده روی کاغذ الگو “1/2” دور یقه را طول مستطیل به پهنای 5 تا 8 سانتی‌متر رسم می‌کنیم. از سمت راست 2 سانتی‌متر بالا رفته به 5 سانتی‌متر سمت چپ وصل و سپس برش می‌زنیم.

 

 یقه انگلیسی سرخود

 

 یقه انگلیسی سرخود  

 

یقه انگلیسی دو دکمه 

 1. قسمتی که نوشته شده 6+3.5=9.5 ( 6 اندازه جا دگمه و 3.5 میزانی است که باید اضافه به یقه شود.) و 9.5 اندازه خط صورتی رنگی است که بعد از 8 سانت رسم و تا بیرون بالاتنه ادامه یافته است.
 2. قسمت فلش سبز رنگ (6-8 سانت) محل نصب یقه از این قسمت میباشد.
 3. بازی یقه از امتداد نوک سینه رسم میشود.
 4. نقاط cab را میدوزیم و c تا b را مابین سجاف و بالاتنه قرار داده و میدوزیم.
 5. قسمت نقطه چین آبی رنگ که 5 از سرشانه و 7 از پائین مشخص شده سجاف می‌باشد.

 

مدل یقه انگلیسی مانتو – آموزش دوخت یقه انگلیسی – یقه انگلیسی سر خود


ستاره
Logo