حسین ماهینی بازیکن پرسپولیس پدر شد

حسین ماهینی پدر شد. حسین ماهینی متولد ۲۵ شهریور ۱۳۶۵ بوشهر، بازیکن اسبق ذوب آهن و ملون انزلی بوده و در سال ۱۳۹۱ به تیم پرسپولیس تهران پیوست.

ستاره
Logo