تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۳
کد خبر: ۶۸۰۸
تعداد نظرات: ۹۰ نظر
مشمولان باتوجه به لیست بیماریهای معافیت پزشکی در حین تحصیل یا بیماری هایی که مقطع تحصیلی در آن اثر ندارد می‌توانند برای معافیت اقدام نمایند.

ماده 10 آیین نامه ،رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی چه می‌گوید؟

طبق ماده 10 آیین نامه، رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولانی که برابر قانون و آیین نامه اجرایی مربوط، به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می‌نمایند پس از فراغت از تحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج به عمل خواهد آمد، مگر در خصوص نقص عضو یا بیمارهایی که براساس ضوابط آیین نامه و پیوست آن، مقطع تحصیلی درآن اثر نداشته باشد.

 
لیست بیماری های معافیت پزشکی حین تحصیل - بیماری های معافیت پزشکی در حین تحصیل - ماده 10 آیین نامه معافیت پزشکی - بیماری ها و نقص عضوهایی که مقطع تحصیلی در آن اثر ندارد
 

جدیدترین لیست بیماریهای معافیت پزشکی در حین تحصیل 

مشمولان متقاضی دریافت کارت معافیت پزشکی در حین تحصیل می‌بایست با توجه به نوع بیماری خود و بندهای ذکر شده در هر بخش نسبت به مراحل کمسیون پزشکی اقدام کنند. لازم به ذکر است چنانچه بیماری این افراد در بندهای زیر آورده نشده است نمی‌توانند در حین تحصیل نسبت به دریافت کارت معافیت پزشکی اقدام نمایند.


بخش دوم: بیماریهای غددمترشحه داخلی

بند ۱ - بیماری‌های غدد هیپوفیز شامل: آکرو مگالی، ژیگانتیسم، سندروم کوشینگ، دیابت بی مزه، آدنوم هیپوفیز، هیپوفونکسیون کلّی هیپوفیز: معاف دائم
بند ۳ - بیماری‌های غدد پاراتیروئید:
 
الف) هیپرپاراتیروئیدی: معاف دائم
 
ب) هیپوپاراتیروئیدی: معاف دائم
 
بند ۴ - بیماری‌های غدد فوق کلیوی:
 
الف) پرکاری غده فوق کلیوی: معاف دائم
 
ب) کم کاری غده فوق کلیوی: معاف دائم
 
بند ۵ - ژنیکوماستی شدید که با انجام سونوگرافی بافت فیبروندولار گزارش شده باشد و در ارزیابی مراحل رشد بلوغ در حد تانر ۳ و یا بالاتر (جنس مؤنث) باشد: معاف دائم
بند ۶ - سندروم کلاین فلترو سندرم کالمن: معاف دائم
بند ۷ - بیماری‌های غدد دیگر:
 
الف) تومور‌های خوش خیم و بدخیم هیپوفیز: معاف دائم
 
ب) هرمافرودیسم ها: معاف دائم
 
بند ۸ - بیماری‌های تغذیه و متابولیک:
 
الف) دیابت قندی تیپ ۱:  معاف دائم
 
ب) دیابت غیر وابسته به انسولین (تیپ ۲) که با وجود درمان، هموگلوبین A۱C بالاتر از ۷ و قند ناشتای بیش از ۱۲۶ اثبات شده طی بستری در مراکز درمانی نیرو‌های مسلح ویا دانشگاهی داشته باشد: معاف دائم
 
ج) هیپرانسولینیسم همراه با هیپوگلیسمی اثبات شده در مراکز درمانی نیرو‌های مسلح ویا دانشگاهی: معاف دائم
 

بخش سوم: بیماریهای پوست و بافت های زیرپوست

بند ۴ - لیکن پلان پوستی و مخاطی شدید و گسترده: معاف دائم
بند ۶ - سل‌های پوستی: معاف دائم
بند ۷ - لوپوس اریتماتوسیستمیک و یا لوپوس اریتماتو تحت حاد و یا لوپوس اریتماتودیسکوئید: معاف دائم
بند ۹ - میکوزیس فونکوئید و سایر لنفومای پوستی و پاراپسوریازیس با پلاک‌های بزرگ: معاف دائم
بند ۱۱ - سیکاتریس‌های صورت و گردن در صورتیکه کراهت منظر شدید ایجاد کرده باشد: معاف دائم
بند ۱۳ - عوارض پوستی شدید که در اثر اختلالات عروقی ایجاد شده باشد مانند فلبیت‌های عمقی و سطحی که با ورم مزمن اندام توأم باشد: معاف دائم.
بند ۱۴ - هیپودرمیت‌های ندولر شدید، منتشر، مقاوم و توأم با علائم سیستمیک: معاف دائم
بند ۱۵ -درماتوز‌های اتوایمیون تاولی اکتسابی و مادرزادی  وآکرودرماتیت مزمن هالوپو، آکرودرماتیت آنتروپاتیکا، اریتم مولتی فرم شدید با درگیری مخاطی و عروقی: معاف دائم
بند ۱۷ - فرونکولوز شدید و وسیع که بیش از ۴۰ درصد سطح بدن را گرفتار کرده باشد و مقاوم به درمان باشد: معاف دائم
بند ۱۸ - بیماری‌های پوستی که در حین انجام خدمت وظیفه یا در اثر حسّاسیت و یا مسمومیت نسبت به مواد شیمیائی (شغلی، داروئی، جنگی) ایجاد شده و به درمان مقاوم باشد: معاف دائم
بند ۲۴ - بیماری ژنودرماتوز مانند توبروز اسکلروزیس، رکلین هوزن، آلبینیسم، گزرودرماپیگمانتوزا، پورفیری: معاف دائم


بخش چهارم: بیماریهای داخلی مغز واعصاب

بند ۱ - اختلالات استحاله‌ای سلول‌های عصبی (مانند فریدریش و.): معاف دائم
بند ۲ - اختلالات تعادلی مخچه‌ای با علائم ثابت شده بالینی و اقدامات پارا کلینیکی در مراکز درمانی ن. م. و یا دانشگاهی: معاف دائم
بند ۴ - انسفالیت‌ها و انسفالوپاتی‌ها در صورتیکه عوارض جسمی یا روانی پایدار وناتوان کننده داشته باشد: معاف دائم
بند ۵ - مولتیپل اسکلروزیس (MS): معاف دائم
بند ۷ - انواع میوپاتی‌های اولیه و ثانویه: معاف دائم
بند ۸ - اختلالات مادرزادی سیستم اعصاب مرکزی از هر نوع: معاف دائم
بند ۱۰ - انواع اختلالات و حرکات غیر طبیعی عضوی مربوط به دستگاه خارج هرمی: معاف دائم
بند ۱۲ - انواع پلی نوریت‌های بهبود نیافته و سکل آن‌ها با تأیید الکترود یاگنوزیس و اثبات کلینیکی و پاراکلینیکی در مراکز درمانی دانشگاهی یا نظامی (حداقل دو مرکز): معاف دائم
بند ۱۴ - سابقه مننژیت‌های مزمن و سکل انواع مننژیت در صورت داشتن اختلال عملی و عصبی به شرط اثبات در مراکز درمانی دانشگاهی یا نظامی: معاف دائم
بند ۱۷ - انواع سکته‌های مغزی با عارضه عصبی (ارگانیک یا غیرارگانیک): معاف دائم
بند ۱۸ - بیماری میاستنی گراویس با اثبات کلینیکی و  پاراکلینیکی در مراکز درمانی نظامی یادانشگاهی: معاف دائم
بند ۲۱ - هایپوکالمی پریودیک با حداقل دو بار بستری در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی و تأیید پاراکلینیک: معاف 
بند ۸ - اختلالات کنترل تکانه شدید: معاف دائم
بند ۱۲ - اختلال هویت جنسی (TS)  با ارائه گواهی پزشکی قانونی و تأیید در مراکز درمانی ن. م. معاف دائم


بخش ششم: بیماریهای جراحی مغز واعصاب

بند ۲ - انواع هرنی دیسکال یا Extrusion  دیسک: معاف دائم
(در مورد بیماران عمل نشده، انجام  MRI ستون فقرات در مراکز درمانی نظامی و یا دانشگاهی ضروری می‌باشد و مواردی که ممنوعیت داشته باشد از میلوگرافی استفاده  شود)
بند ۹ - کیست‌های آراکنوئید و ضایعات مادرزادی با اثر فشاری و توأم با اختلال عصبی با یا بدون عمل جراحی: معاف دائم
بند ۱۰ - اختلالات عروقی مغز (مثل آنوریسم و A.V.M): معاف دائم
بند ۱۳ - کمپرسیون‌های نخاعی به علت تومور‌های استخوانی مهره‌ها و یا سکل عفونت‌ها و آراکنوئیدیت‌ها، تنگی کانال نخاع و… که همراه با علائم کلینیکی و پاراکلینیکی باشد یا به مرحله فلج رسیده باشد: معاف دائم
بند ۱۴ - هر نوع جسم خارجی در داخل جمجمه و کانال نخاعی: معاف دائم


بخش هفتم: بیماریهای ریه وقفسه صدری

بند ۲ - تغییر شکل‌های مادرزادی یا اکتسابی مجاری هوائی (فیستول‌ها و تراکئوبرونکومگالی) به همراه اختلال عملکرد متوسط یا شدید ریه (FEV۱ کمتر از ۵۰ درصد): معاف دائم
بند ۳ - تغییر شکل و نقص‌های مادرزادی دیافراگم (نبودن دیافراگم یا فلج آن): معاف دائم
بند ۷ - سیکاتریس‌ها (ناشی از سوختگی و یا  اعمال جراحی) که ایجاد اختلال عملکرد تنفسی متوسط یا بیشتر نماید (FEV۱ کمتر از ۵۰ درصد یا FVC کمتر از ۴۰ درصد  پایه): معاف دائم
بند ۱۲ - بیماری‌های قارچی مزمن ریه: معاف دائم
بند ۱۳ - پنوموکونیوزها: معاف دائم
بند ۱۸ - برونشکتازی با درگیری حداقل دو لوب: معاف دائم
بند ۱۹ - سیستیک فیبروزیس (CF): معاف دائم
بند ۲۰ - برونشیت مزمن  همراه با اختلال عملکرد تنفسی متوسط و یا بیشتر (FEV۱ کمتر از ۵۰ درصد): معاف دائم
بند ۲۲ - اجسام خارجی ریه، برونش و مدیاستن که عارضه ریوی ایجاد کرده و باعث اختلال متوسط و یا بیشتر در عملکرد ریه شده باشد و یا شرائین بزرگ را به مخاطره بیندازد به شرط اثبات در بیمارستان‌های نظامی یا دانشگاهی: معاف دائم
بند ۲۴ - تنگی‌های تراشه یا برونش‌ها که ایجاد اختلال عملکرد تنفسی متوسط و یا بیشتر نموده باشد (با تأیید یافت‌های اسپیرومتری): معاف دائم
بند ۲۵ - مدیاستنیت‌های مزمن: معاف دائم
بند ۲۶ - پیوند ریه: معاف دائم
بند ۲۷ - هیپرتانسیون پولمونر اولیه در هر مرحله: معاف دائم
 

بخش هشتم: بیماریهای استخوان (ارتوپدی)

بند ۲ - شکستگی‌های قدیمی حفره کوتیل (استابولوم) چنانچه با تغییر شکل حفره و با عارضه  مفصلی همراه باشد: معاف  دائم
بند ۳ - نکروز آواسکولار سراستخوان ران بهر علّت: معاف  دائم
بند ۱۱ - قطع یا فقدان یکی از اندامها: معاف دائم
بند ۱۳ - سینوویال کندروماتوزیس مفاصل بزرگ  همراه با اختلال عملی: معاف دائم
بند ۱۴ - آنکیلوز مفاصل بزرگ (هانش، زانو، آرنج، شانه، مچ پا، مچ دست): معاف دائم
بند ۳۱ - پارگی بهبود نیافته تاندون آشیل: معاف دائم
بند ۳۵ - اکی نیسم Foot drop: معاف دائم
بند ۳۷ - بیماری‌های اسکلتی استخوانی نظیر استئوژنس ایمپرفکتا، آرتروگریپوزیس، سکل‌های شدید ناشی از CP و پولیو و انهدام کامل پاشنه (نکروز استخوان تالوس):  معاف دائم

بخش نهم: بیماریهای دستگاه گوارش وجراحی عمومی

بند ۳ - واریس‌های مری به هر علت و با هر درجه: معاف دائم
بند ۴ - دیورتیکول‌های مری، معده، اثنی عشر و دیور تیکولوز (عارضه دار و غیر قابل عمل): معاف دائم
بند ۸ - آسیت به هر علت: معاف دائم
بند ۹ - بیماری‌های متابولیک که منجر به آسیب کبدی شده باشد: معاف دائم
بند ۱۰ - هپاتومگالی شدید به هر علت (بشرطی که اندازه کبد از خط وسط ترقوه در سونوگرافی بالاتر از  ۱۵ سانتی متر باشد ویا ۵ سانتی متر درزیر دنده لمس گردد): معاف دائم
بند ۱۱ - پورتال هایپرتانسیون به هر علت، فیبروز و سیروز کبدی: معاف دائم
بند ۱۶ - بیماری‌های مادرزادی، اکتسابی و یا سنگ‌های کیسه صفرا و مجاری صفراوی ناشی از اختلالات خونی پایه: معاف دائم
بند ۱۷ - اسپلنومگالی قابل لمس (۱۶ سانتی متر و بیشتر با تأیید سونوگرافی در مراکز نظامی یا دانشگاهی): معاف دائم
بند ۲۰ - سنگ‌های پانکراس و فیستول پانکراس: معاف دائم
بند ۲۱ - سندرم‌های سوء جذب (مانند بیماری سلیاک، اسپروی تروپیکال، بیماری ویپل) لنف آنژکتازی عروق روده: معاف دائم
بند ۲۲ - کلیه بیماری‌های التهابی دستگاه گوارش (IBD) به ثبوت رسیده مانند کرون، کولیت اولسرو و … (با تأیید پاتولوژی): معاف دائم
بند ۲۳ - پریتونیت‌های مزمن که باعث اختلال در کار احشاء (چسبندگی یا انسداد مکرر پارسیل روده) شده باشد (اعم از سلی یا قارچی): معاف دائم
بند ۲۴ - سندرم‌های پولیپوزیس: معاف دائم
بند ۲۵ - تنگی‌های کولون، رکتوم و مقعد بهر علت (عمل شده یا نشده): معاف دائم
بند ۲۸ - بی اختیاری مدفوع مادرزادی و اکتسابی (با تأیید کلینیک و پاراکلینیک): معاف دائم
بند ۳۱ - فیستول‌های مقعدی غیر قابل درمان: معاف دائم
بند ۳۶ - هرگونه اعمال جراحی روی دستگاه گوارش که همراه با اختلالات گوارشی بوده و منجر به برداشتن قسمتی از عضو (بجز آپاندیس) و یا آناستوموز شده و یا چسبندگی وسیع ایجاد کرده باشد: معاف دائم
بند ۳۷ - تومور‌های عروق لنفاوی، لنف آدنوم، لنف ادم مزمن و الفانتیازیس که لااقل یکی از اندام‌ها را فراگرفته باشد: معاف دائم
 
لیست بیماریهای معافیت پزشکی در حین تحصیل - شرایط معافیت در حین تحصیل -بیماری هایی که مقطع تحصیلی در آن اثر ندارد - ماده 10 آیین نامه ،رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی
 

بخش دهم: بیماریهای خون و انكولوژی (بدخیمی ها)

بند ۵ - پلی گلبولی اوّلیه (پلی سیتمی اولیه) و ترومبوسیتوز اولیه: معاف دائم
بند ۷ - بدخیمی‌های خون و دستگاه لنفاوی بطور کلّی: معاف دائم
بند ۸ - اختلالات خونی ارثی و اکتسابی با منشأ ایمونولوژیک در صورت داشتن علائم بالینی با تأیید مراکز تخصصی نظامی یا دانشگاهی معتبر: معاف دائم
بند ۱۰ - تالاسمی ماژور، تالاسمی اینترمدیت و سندرم‌های سیکل سل (بجز سیکل تریت (trait): معاف دائم
بند ۱۱ - هیپراسپلینیسیم: معاف دائم
بند ۱۳ - آپلازی و یا هیپوپلاری مغز استخوان با هموگلوبین زیر ۱۰ یا پلاکت زیر صد هزارو یا شمارش مطلق نوتروتیل زیر ۱۲۰۰ و یا آنکه به درمان دارویی مقاوم باشد: معاف دائم
بند ۱۴ - تومور‌های بدخیم از هر نوع و در هر عضو که باشد ولو اینکه درمان شده باشد: معاف دائم
بند ۱۵ - تومور‌های خوش خیم چنانچه سبب اختلال مشهود در کار عضو یا بصورت عود کننده و یا با کراهت منظر همراه باشد: معاف دائم


بخش یازدهم: بیماریهای دستگاه ادراری تناسلی

بند ۵ - تومور‌های خوش خیم عارضه دار و عود کننده و بدخیم دستگاه ادراری تناسلی عمل شده وعمل نشده: معاف دائم
بند ۶ - بیماری‌های رتروپریتوان، فیبروزرتروپریتوان و کیست‌های رتروپریتوان همراه با عارضه: معاف دائم
بند ۱۳ - کلیه میان اسفنجی: معاف دائم
بند ۱۴ - فیستول سیستم ادراری به دستگاه گوارش یا پوست غیرقابل درمان: معاف دائم
بند ۱۶ - پیوند کلیه: معاف دائم
بند ۱۷ - بیماری‌های عروقی کلیه مثل: آنوریسم شریان کلیوی، انفارکتوس کلیه، ترومبوز ورید کلیوی، فیستول شریانی وریدی، آنوریسم شریانی وریدی، تنگی شریان کلیوی: معاف دائم
بند ۲۱ - مثانه نوروژنیک اثبات شده در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی معتبر: معاف دائم
بند ۲۲ - سیستکتومی توتال و یا پارسیل: معاف دائم
بند ۲۴ - از بین رفتن قدرت انقباضی گردن مثانه (بهرعلت) که منجر به بی اختیاری ادرار شود با تأیید مراکز تخصصی نظامی یا دانشگاهی معتبر: معاف دائم
بند ۲۷ - انواع فیستول‌های مجرا به تنه آلت، رکتوم و پرینه و اسکروتوم: معاف دائم
بند ۳۶ - کلیه پلی کیستیک  بهمراه عوارض و یا سایر بیماری‌های کلیوی: معاف دائم


بخش دوازدهم: بیماریهای فک و دهان و دندان

بند ۱ - ناهنجاری‌های استخوانی فک و صورت که موجب اختلال شدید در عمل جویدن یا تکلّم وهمراه با سوء تغذیه باشد: معاف دائم
بند ۲ - آنکیلوز مفصل تامپور و ماندیبولر یک طرفه و دو طرفه به شرط ثبوت پاراکلینیکی: معاف دائم
بند ۳ - تومور‌های خوش خیم در صورتیکه از لحاظ حجم و موقعیت ایجاد اختلال شدید در جویدن و یا در تکلّم نمایند: معاف دائم
بند ۴ - کام شکاف دار  یا لب شکری عمل نشده و یا عمل شده با عارضه تنفسی یا تغذیه‌ای و یا اختلال تکلم و یا کراهت منظر ایجاد کرده باشد: معاف دائم
بند ۵ - استئومیلیت‌های استخوان‌های فک که بعد از درمان منجر به ناهنجاری مشهود استخوان‌های فک و صورت شوند: معاف دائم
بند ۶ - ناهنجاری‌های زبان مانند آنکیلوگلوسی، آتروفی و هیپرتروفی زبان، شکاف برداشتن و یا دو قطعه شدن زبان که موجب اختلال شدید در جویدن و تکلم ویا بلع شود: معاف دائم
بند ۷ - کلیه تومور‌های بدخیم فک و دهان: معاف دائم
بند ۸ - ناهنجاری‌های اسکلتی و استخوانی و عضلانی فک و صورت مثل اسپاسم همی فاشیال و میکروزومی و ... که سبب عدم تقارن صورت و کراهت منظر شده باشد: معاف دائم


بخش سیزدهم: بیماریهای چشم و عوارض بینایی

بند ۴ - فقدان یک چشم یا آنکه یک چشم عملاً و یا دراثر بیماری‌های غیر قابل علاج فاقد بینائی  (دیدکمتر از ۱۰/۱ و یا میدان بینایی کمتر از ۱۰ درجه) باشد: معاف دائم
بند ۹ - کراتیت‌های آنترستیسیل و دیستروفی‌های قرنیه یک یا دو چشم بااختلال در دید: معاف دائم
بند ۱۱ - ایریدوسیکلیت‌های شدید و مزمن یک یا دو چشم که تولید چسبندگی‌های وسیع نموده باشد: معاف دائم
بند ۱۲ - اکلوزیون وسیکلوزیون کامل مردمک یک یا دو چشم: معاف دائم
بند ۱۶ - کدورت شدید زجاجیه یک یا دو چشم به علت بیماری‌های زمینه‌ای یا تروما:  معاف دائم
بند ۱۷ - کوریورتینیت مرکزی و یا منتشر مزمن یک یا دو چشم: معاف دائم
بند ۱۸ - رتینیت پیگمانتوزا یا  رتینیت‌های غیر پیگمانتوزا  یا آلبینیسم: معاف دائم
بند ۲۰ - لوکساسیون کامل یاناقص عدسی یالنتیکیونوس و یا فقدان عدسی یک چشم: معاف دائم
بند ۲۱ - انفصال شبکیه عمل شده و یا عمل نشده به هر علّت یک یا دو چشم: معاف دائم
بند ۲۲ - آمبولی شریان شاخه‌ای یا مرکزی و یا ترومبوز ورید شاخه‌ای یا مرکزی و یا هر نوع واسکولیت مزمن یک یا دو چشم: معاف دائم
بند ۲۳ - بیماری‌های ناحیه ماکولا و عصب باصره از قبیل: آتروفی، هیپوپلازی، سوختگی، سوراخ ماکولا، یا خونریزی‌های ناحیه ماکولا واسکارماکولا و آتروفی عصب باصره: معاف دائم
بند ۲۴ - میکروفتالمی یا بوفتالمی یک یا دو چشم  با اختلال بینایی یا کراهت منظر: معاف دائم
بند ۲۵ - اگزوفتالمی‌های تومورال یا ضربان دار بعلت بیماری‌های سیستمیک یا عروقی یک یا دو چشم: معاف دائم
بند ۲۹ - نیستاگموس دائمی و مشهود:معاف دائم
بند ۳۰ - گلوکوم با اثبات توسط تست‌های پاراکلینیک  معاف دائم.
بند ۳۱ - اجسام خارجی داخل کره چشم  غیر قابل جراحی همراه با اختلال بینایی: معاف دائم
بند ۳۲ - پیوند قرنیه: معاف دائم


بخش چهاردهم: بیماریهای گوش و حلق و بینی

بند ۳ - کری و لالی: معاف دائم
بند ۶ - عفونت مزمن گوش میانی که (غیر ایمن nonsafe) سبب استئیت و یا کولستئاتوم شود یکطرفه یا دو طرفه: معاف دائم
بند ۷ - عمل جراحی رادیکال ماستوئیدکتومی و هر گونه Canal wall  down: معاف دائم
بند ۱۰ - لابیرنتیت‌ها که همراه با نیستاگموس واضح و علائم پاراکلینیک ثابت شده در بیمارستان‌های نظامی یا دانشگاهی باشد: معاف دائم
بند ۱۲ - عوارض مادرزادی یا عفونی دربینی، کام، لب وحلق که تولید اختلالات شدید (تنفسی یا صوتی یا گوارشی) نموده ویا کراهت منظر ایجاد کرده باشد: معاف دائم
بند ۱۴ - رینیت آتروفیک همراه با کروت متعفن (بیماری اوزن): معاف دائم
بند ۱۸ - تومور‌های مخلوط (mixed) غده بناگوشی و یا تحت فکی عمل شده و یا عمل نشده (به شرط ثبوت در بیمارستان‌های نظامی یا دانشگاهی):معاف دائم
بند ۱۹ - بیماری‌های مادرزادی، التهابی، عفونی، ضربه‌ای و یا تومور‌های حنجره که تولید اختلالات شدید و دائمی صوتی یا تنفسی (با تأیید بررسی‌های پاراکلینیک) نماید: معاف دائم
بند ۲۰ - تومور‌های گلوموس ژوگولر، آنژیوم‌های وسیع درنقاط مختلف گوش و حلق و بینی، حفره و فضای دهان، زبان، فکین، سینوس‌های صورت و منضمات اعضای فوق: معاف دائم


بخش پانزدهم: بیماریهای قلب و عروق

بند ۳ - هر نوع بیماری عروق کرونر در هر درجه و حالتی که باشد: معاف دائم
بند ۵ - هر نوع بیماری مزمن پریکارد، آندوکارد، میوکارد اعم از التهابی، تومورال، مادرزادی و اکتسابی: معاف دائم
بند ۶ - بیماری‌های مادرزادی و یا اکتسابی، تومورال و التهابی آئورت و سرخرگ‌های بزرگ، مانند کوارکتاسیون، آنوریسم‌ها، آنژیوم‌ها و اتساع سرخرگ‌های ریوی، کانال شریانی باز، تنگی شریان ریوی اصلی و فیستول‌های شریانی وریدی در هر مورد عمل شده یا نشده: معاف دائم
بند ۱۲ - اختلال هدایت داخل دهلیزی، بلوک سینوس دهلیزی، وقفه سینوس دهلیزی و سندرم تاکیکاردی و برادیکاردی، سندرم (اس. اس. اس)، برادیکاردی سینوزال کمتر از ۵۰ ضربان در دقیقه که با فعالیت تعداد ضربان به حد لازم افزایش نیابد (به شرط ثبوت در بیمارستان‌های نظامی یا دانشگاهی): معاف دائم
بند ۱۴ - وجود یا سابقه بیماری تب روماتیسمی حاد به شرط عوارض قلبی:  معاف دائم
بند ۱۵ - شوک وازوواگال با سابقه سنکوپ‌های مکرر و تأیید بررسی‌های پاراکلینیک (تست Tilt همراه  با مستندات پزشکی تأیید کننده): معاف دائم


بخش شانزدهم: بیماریهای روماتولوژی و بافت همبند

بند ۲ - آرتریت‌های عفونی مزمن مفاصل بزرگ: معاف دائم
بند ۵ - کلاژنوزها، اسکلرودرمی ها، پلی میوزیت‌ها، درماتومیوزیت: معاف دائم
بند ۱۰ - الیگونورودیستروفی RSDS: معاف دائم
بند ۱۱ - آرتروپاتی نورولوژیک (مفصل شارکو): معاف دائم
بند ۱۲ - شبه تومور‌های مفاصل: سینوویت ویلوندولر، استئوکندروماتوز در مفاصل بزرگ، همانژیوم: معاف دائم
بند ۱۳ - استئونکروز مفاصل بزرگ و یا مفاصل کوچک که اختلال عملکرد ایجاد کرده باشد: معاف دائم
بند ۱۴ - اسپوندیلودسیت یا اسپوندیلودیسکیت بروسلائی، استافی، سالمونلائی و سلی ستون فقرات: معاف دائم
بند ۱۵ - بیماری‌های بافت همبند نظیر استئوژنزیس ایمپرفکتا، اهلر دانلوس وهمو سیتینوریمارفان: معاف دائم


بخش هفدهم: بیماریهای عفونی

بند ۳ - بیماران مبتلاء به هپاتیت C. با تأیید آزمایشگاه‌های مورد تأیید نظامی یا دانشگاهی و وجود عوارض: معاف دائم
بند ۴ - بیماران مبتلاء به ۲ و HTLV۱: معاف دائم
بند ۶ - جذام به هر شکل و در هر مرحله: معاف دائم
بند ۷ - عوارض بیماری‌های عفونی مداوم (مانند سیفلیس، مننژیت و…) که بیش از ۶ ماه پایدار باشد واختلال عملکرد ایجاد کرده باشد: معاف دائم
بند ۸ - بیماران مبتلاء به نقص ایمنی سلولی اکتسابی و حاملین ویروس HIV  با تأیید بیمارستان‌های نظامی یا دانشگاهی: معاف دائم
بند ۹ - بیماری مالاریا مقاوم به درمان (مقاوم به کلروکین): معاف دائم
بند ۱۰ - بروسلوز عود کننده و یا مقاوم به درمان: معاف دائم
بند ۱۱ - هرگونه بیماری نقص ایمنی مادرزادی بعلت اختلال کمی یا کیفی سلول‌های خون یا مغز استخوان: معاف دائم
بند ۱۳ -کیست هیداتیک: معاف دائم
 
مجله ستاره

وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۹۰
در انتظار بررسی: ۰
X y
۲ ماه پیش
با سلام
بنده دیپلم دارم. هر دو گوشی من ۵۲ دسی بل و ۵۴ دسی بل کاهش شنوایی داره
منه ترم یکی دانشگاه میتونم برای معافیت در حین تحصیل اقدام کنم بعد به تحصیلم هم ادامه بدم؟
احتمال معافیت چقدره؟
دانیال
۷ ماه پیش
سلام ببخشید من میخواستم برای معافیت پزشکی در حین تحصیل اقدام کنم میدونم اگه معاف نشم مجبور نیستم برم سربازی ولی اگه معاف از رزم شم چی میشه باید برم سربازی?یا معاف از رزمم ثبت میشه برای هر وقت سربازی رفتم?
Rastin
۱ سال پیش
سلام بخش نهم بند پنجم که داخل لیست نبود یعنی زخم در دستگاه گوارش که اگر عارضه دار باشه معافیت دائم میدن و بسته به مدرک هم نداره توی این لیست نبود آیا نمیتوان برای این معافیت حین تحصیل اقدام کرد ؟ و اینکه ممنون میشم مثال های بیشتری از عارضه در اینجا بزنید ، میشه گفت درد قفسه سینه یه نوع عارضه است ؟! لطفا حتما بهم جواب بدید و اگه تونستین به ایمیلم ارسال کنید
اصغر
۱ سال پیش
سلام من در حال تحصیل هستم و بیماری های ضعف بینایی با نمره دو چشم8دارم و استيگماسيم4 دارم حکمش چیه؟
ممنون از سایت خوبتون. دستون درد نکنه
دوست گرامی در حین تحصیل نمی‌توانید برای بیماری‌های چشمی به غیر از مواردی که در لیست ذکر شده اقدام نمایید.
میثم
۱ سال پیش
سلام، من دانشجوی دکتری هستم و حدود یک سال دیگه فارغ التحصیل می شوم. من پارگی رباط ACL هر دو پای راست و چپ و پارگی مینیسک پای چپ دارم و ناپایداری زانوم در معاینه ی بالینی احراز شده، این نوع معافیت مرتبط با بخش هشتم(بیماری های استخوانی اسکلتی) بند 27 جز د است. البته در این بند تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر: معاف از خدمات رزمي وجود دارد ولی گفته که این تبصره صرفاً مربوط به جز ج است. آیا با استناد به این موارد من معاف دائم می شوم؟ سپاسگزارم که زود جواب می دید.
دوست گرامی درباره اینکه معاف دائم و یا معاف از رزم خواهید شد بسیار سخت است. این پروسه کاملا به نظر کمسیون پزشکی بستگی دارد.
حسین
۱ سال پیش
" با سلام خواهش میکنم راهنمایی کنید و پاسخ دهید.اینجانب به علت بيماري کوليت زخمی در حین تحصیل درخواست معافیت پزشکی دادم. ومعاف دايم شدم و هزینه های مربوط به صدور کارت و....را پرداخت کردم با کمال تعجب در حالیکه منتظر کارت بودم به شورای عالی دعوت شدم و برام زدن معاف رزم .مجددا بیماریم عود کرده و روزی 5 تا6 بار خونریزی دارم پلاکت خونم به 3 رسیده و چند روزی هم بستری بودم ولی بعد از گذشت 3 ماه هنوز خونریزی دارم و قطع نشده تکلیف چیست؟ سپاس"

سلام . منم چند روز پیش چون پلاکت خونم پایین بود ، با بند بیماری های ارثی و اکتسابی خونی با منشاء ایمنولوژیک (itp) معاف شدم . اولش برام می خواست بزنه اختلالت پلاکتی ولی بعدش ماموره بهش گفت این حین تحصیله که اون بند نبود در حین تحصیل ، ولی گفتم که این بند اختلالات خونی ارثی و اکتسابی با منشاء ایمنولوژیک که برام صدق می کنه و دکتر گفت آره و تایید کرد و معاف دائم شدم و پولشم ریختم . الان آیا ممکنه این اتفاق برای من هم بیفته ؟؟ من بار اول شهر خودمون رفتم دکتر و باز دوم بیمارستان امام سجاد رفتم و پلاکتم 10 هزار بود و بار سوم هم با مامور فرستادن بیمارستان شهر خودمون آزمایش دادم و 11 هزار بود . ولی وقتی این نظر رو خوندم نگران شدم ...
همه چیز بسته به رای کمیته تخصصی می‌باشد. موارد بسیاری نیز بوده که روند مراحل قانونی مانند مورد ذکر شده و دریافت کارت نیز به راحتی صورت گرفته است. این که چه مشکلی در طی مراحل قانونی به وجود آمده بسیار مهم است. سازمان وظیفه عمومی هیچگاه بدون دلیل و مدرک دست به چنین اقداماتی نخواهد زد.
علیرضا
۲ سال پیش
سلام
من از وقتی که به دنیا اومدم یکی از بیضه هام نبود و عمل کردم که اگر نطول نکرده به پایین بیارن که در شکمم هم نبود که بتونن به پایین بیارن و الان دانشجوی کارشناسی هستم
امیدی هست که بتونم معافیت دائم نقص عضو بگیرم؟
هادی
۲ سال پیش
با سلام
من بیماری شکاف کام مادرزادی دارم که فقط یک بار ان هم زمانی که کمتر از یکسال داشنم عمل جراحی داشتم که متاسفانه موفق نبود. خواستم بپرسم با توجه به این که عنوان بیماری من دقیقت جزو موارد بالا می باشد، ایا شانسی برای گرفتن معافیت دائم دارم؟
همه چیز به نظر متخصصین کمسیون پزشکی بستگی داشته و به طور قطع نمی‌توان درباره معافیت یا عدم آن صحبت نمود.
بدون نام
۲ سال پیش
با سلام میخواستم.بدونم.من.با بیماری میکرو.ادنوم.هیپوفبز میتونم در حین تحصیل درخواست معافیت بدم منظورم اینه میکرو ادنوم ادنوم با ادنوم.خالی که در لیست امده فرق نمیکنه تورو خدا راهنماییم کنید
اگر در حین ثبت مدارک در مراکز پلیس +10 اروری انجام نگیرد، بله می‌توانید به مابقی مراحل دریافت کارت معافیت پزشکی اقدام نمایید.
سهیل خادم
۲ سال پیش
با تشکر از مطالب مفیدتون. مواردیرو که ذکر کردید در سایت نظام وظیفه تحت عنوان بیماری های قابل بررسی در حین تحصیل مطالعه کردم. بنده یکی از موارد فوق رو شامل میشم ولی مسئله ی مهمی که میخوام بدونم این هستش که شما عنوان کردید: (مشمولان باتوجه به لیست بیماریهای معافیت پزشکی در حین تحصیل یا بیماری هایی که مقطع تحصیلی در آن اثر ندارد می‌توانند برای معافیت اقدام نمایند.)
بخش دوم این حرف مبنی بر بیماریهایی که مقطع تحصیلی در آن اثر ندارد برای مواردی که اعلام کردید صدق میکنه؟؟؟؟ چون در سایت نظام وظیفه درمورد میزان اثرگذاری مدرک تحصیلی یا بی اثر بودن اونها در موارد ذکر شده حرفی زده نشده. اگر مستنداتی در مورد این موضوع بهم معرفی کنید خیلی ممنون میشم.
بدون نام
۲ سال پیش
با سلام من آدنوم هیپوفیز(میکروآدنوم) دارم خواستم بدونم درحین تحصیل اقدام برای معافیت کنم معاف میشم و اگه معاف نشم باید به سربازی برم یا میتونم درسم رو ادامه بدم
سعید
۲ سال پیش
با سلام. ضمن تشکر از سایت خوبتون. لطفا چنانچه بخشنامه، مستندات و منابعی بابت این مطلب دارید در اختیار بنده قرار دهید. با تشکر فراوان

لینک زیر مربوط به سایت سازمان وظیفه عمومی و بیماری‌های مربوط به حین تحصیل می‌باشد.


بیماری‌های قابل بررسی در حین تحصیل

Kamran
۲ سال پیش
سلام، من هیدروسل حجیم شدید که باعث جابجایی کامل بیضه راست بسمت خلف و پایین شده است ، کیست بیضه(اسپرماتوسل ۱۸×۶/۵)، واریکوسل سمت چپ ۳/۲mmدارم ، میشه راهنمایی کنین
محمد
۲ سال پیش
با سلام
من بیماری فلج عضلانی چشم دارم و نمره ی چشمم هم بالاس...صافی کف پا هم دارم و دانشجو هستم ...میخواستم بدونم برای معافیت حین تحصیل کدوم یک از این موارد میتوانم انتخاب کنم ؟ فلاج عضلانی چشم جزو موارد بالا نبود ولی این فک نمیکنم ربطی به تحصیلات داشته باشه
علی
۲ سال پیش
سلام
من صرح دارم دریچه قبلم هم بهم گفتن مقداری بازه و مادرزادی هم هستش
کف دست ام هم عرق میکنه
استرس و اضطراب هم دارم
من برای اقدام معافیت پزشکی حین تحصیل میتونم اقدام کنم ؟
و اینکه این موارد شامل کدوم بند ها می باشد ؟
(یه مقدار کلمات پیچیدس سخته متوجه بشم)
شما می‌بایست تمامی بیماری‌ها و مشکلات خود را برای پزشک عمومی معرفی شده از طرف مراکز پلیس +10 شرح دهید. او بنابه تشخیص خود نوع بیماری را مشخص کرده و شما را به کمسیون پزشکی ارجاع خواهد داد. رجوع به کمسیون پزشکی منوط به قرارگیری بیماری جز لیست ذکر شده در متن خبر است.
منصوری
۲ سال پیش
با سلام . بنده به بیماری الوپسی اره اتا یونیورسال مبتلا هستم بطوری که تمام موهای بدن .صورت .ابرو. مژه و سرم بطور کامل ریخته و همجنین به لکنت زبان مادر زادی نیز مبتلا می با شم و در حال حاضر دانشجو هستم . ایا امکان معافیت پزشکی در حین تحصیل برایم است ؟2
تمامی مواردی را که ذکر کردید هنگام اقدام برای معافیت پزشکی در مراکز پلیس +10 بیان کنید.
حسین
۲ سال پیش
سلام
ایا امکان داره درخواست معافیت دیابت نوع 1 رد بشه؟
در جلسه کمسیون پزشکی هیچ چیز از قبل مشخص نبوده و هر اتفاقی امکان پذیر است.
محمدحسین هنری
۲ سال پیش
سلام خسته نباشید من ۳ مورد از بیماری هایی که حین تحصیل معاف میشه رو دارم میخوام ببینم حین تحصیل در حال حاظر معافیت میدن و اگه میدن از کجا شروع کنم؟؟
چون من سال ۹۵ یک بار اقدام کردن بهم ندادن پلیس +۱۰ مخالفت کرد خیلی نیاز دارم ب معافیت لطفا کمکم کنیدممنونم
دلیل مخالفت پلیس +10 چه بوده است؟
پسر پاییز
۲ سال پیش
با عرض سلام و خسته نباشید بنده بیماری هیپروئیدروز دارم و الان دانشجو هستم میخوام که کنکور کاردانی به کارشناسی بدم اگه اقدام به معافیت پزشکی بکنم و بهم بگن که معاف از رزمی ، باید درس رو ول کنم برم سربازی یا میتونم کنکور بدم و درس بخونم ؟
در صورتی که با معافیت شما موافقت نشود کماکان امکان استفاده از معافیت تحصیلی جهت تحصیل در مقاطع بالاتر وجود دارد.
رضا
۲ سال پیش
سلام لطفاً راهنمایی کنید...
بنده ۲۰سالم هست و جراحی دیسک کردم با پلاتین الان هم دانشجوی کارشناسی پیوسته هستم میتونم جهت معافیت حین تحصیل اقدام کنم؟! بسیار ممنونم...
بله در حین تحصیل می توانید اقدام کنید.
محمدرضا
۲ سال پیش
با سلام من دانشجو کارشناسی هستم و میخوام حین تحصیل معافیت دیابت بگیرم میخواستم بدونم در فرم برگه وضعیت که گواهی اعلام اخرین وضعیت تحصیلی است باید چیکارکنم ببرم به دانشگاهی که کاردانی گرفته ام یا باید ببرم دانشگاهی که دارم الان تحصیل میکنم
اگر در مقطع کارشناسی هستید بایستی آخرین وضعیت تحصیلی خود را در دانشگاه دوم بررسی نمایید.
امین
۲ سال پیش
سلام من فارغ التحصیل هستم تاحالاهم با وجود این مشکلاتی که دارم دکترنرفتم و واقعا هم اذیت میشم .اول اینکه اسید معدم به حدی زیاده که اگه بالش تخت زیر سرم بذارم صبح انگار تودهنم سوخته و با کوچک ترین فعالیت سختی واسترس ورم معده شدید میگیرم .دوم اینکه ازپشت گوش راستم دوتا تومور به اندازه یه نخود دارم واصلا هم وزنم تغیر نمیکنه لاغر هستم که فک میکنم مشکل دارم با این شرایط میتونم برای معافیت اقدام کنم؟ اصلا هم تا حالا دکتر نرفتم خواهش میکنم راهنماییم کنید ممنونم
mahdi ghrobani
۲ سال پیش
سلام و خسته نباشيد
من در حال تحصيل در مقطع ليسانس هستم
بيماري ديابت نوع ١ دارم و فشار خون هم بالاست
به نظر شما من ميتوانم در حال تحصيل اقدام به معافيت پزشكي كنم و بهم معافيت ميدن ممنون ميشم جواب منو بدين
تشكر
امیرحسین
۲ سال پیش
سلام من 19 سالمه و برای دانشگاه خارج از کشور اقدام کردم خونمون کرجه و مشکل دریچه ای قلب دارم و شهریور باید برم خارج سوالم اینه که میتونم تا اونموقع جور کنم ؟یا تهران اقدام کنم که سریع تر انجام بشه خوههش میکنم جواب بدید مهمه
محمدرضا
۲ سال پیش
سلام
کلیه نعل اسبی جزو معافیت حین تحصیل نیست؟
فرشید
۲ سال پیش
سلام من استئوپروز دارم:
"بند 6ـ بيماريهاي متابوليك استخوان:
الف) استئوپروز (طبق تعريف بر اساس سنجش تراكم استخوان در صورتيكه توده استخواني در مقايسه با حداكثر توده استخواني بيش از 2.5 S.D. كاهش يافته باشد) معاف دائم."

اما نمیدونم که در حین تحصیل میتونم اقدام کنم برای معافیت یا خیر؟ اگر اطلاعاتی در این زمینه دارید ممنون میشم کمک کنید مرسی.
Kamran
۲ سال پیش
سلام، من هیدروسل حجیم شدید که باعث جابجایی کامل بیضه راست بسمت خلف و پایین شده است ، کیست بیضه(اسپرماتوسل ۱۸×۶/۵)، واریکوسل سمت چپ ۳/۲mmدارم ، میشه راهنمایی کنین
Ali
۲ سال پیش
سلام بنده اسپرماتوسل بسیار شدید و حجیم ، واریکوسل گرید ۲ چپ و هیدروسل متوسط دارم لطفا مرا راهنمایی کنید...ممنونم
معصومه
۲ سال پیش
پسرم بیماری چشم اشتارگارد مادرزادی همون ماکولا داره آیا معافیت حین تحصیل میتونیم بگیریم؟
بله امکان دریافت معافیت پزشکی حین تحصیل وجود دارد.
پوریا لرزاده
۲ سال پیش
با سلام خواهش میکنم راهنمایی کنید و پاسخ دهید.اینجانب به علت بيماري کوليت زخمی در حین تحصیل درخواست معافیت پزشکی دادم. ومعاف دايم شدم و هزینه های مربوط به صدور کارت و....را پرداخت کردم با کمال تعجب در حالیکه منتظر کارت بودم به شورای عالی دعوت شدم و برام زدن معاف رزم .مجددا بیماریم عود کرده و روزی 5 تا6 بار خونریزی دارم پلاکت خونم به 3 رسیده و چند روزی هم بستری بودم ولی بعد از گذشت 3 ماه هنوز خونریزی دارم و قطع نشده تکلیف چیست؟ سپاس
شرایط شما معمولی نیست و حالت خاص به حساب می آید. در این خصوص علت را از نظام وظیفه محل سکونت خود جویا شوید.
احمد
۲ سال پیش
با سلام من یک گوشم 80% شنواییشو از دست داده ایا میتوانم حین تحصیل برای معافیت اقدام کنم؟
علیرضا گلستانی
۲ سال پیش
سلام من رفتم نظام وظیفه گفتن معافیت چاقی خیلی وقته منهل شده حقیقت داره ؟ یا نه نمیتونم معاف شم در حین تحصیل هم هستم
علیرضا
۲ سال پیش
سلام میخوام برای معافی در حین تحصیل اقدام کنم برای چاقی شاخص حدود ۴۰ و تعریق دست و پا دارم آیا معاف دائم میشم ؟؟؟
معافیت از طریق چاقی و یا تعریق دست و پا کاملا بستگی به کمیته تخصصی حاضر در نظام وظیفه دارد.
یاشار
۲ سال پیش
با عرض سلام و خسته نباشید
هر دو چشم من قوز قرنیه داره و چشم راستم شدتش بیشتر هست و چند سال پیش عمل لیزر انجام دادم آیا من شرایط معافیت دائم رو دارم یا نه? و اینکه میتونم در حین تحصیل اقدام کنم واسه معافیت? ترم ۷ کارشناسی هستم
در ضمن من چند ماه پیش که رفتم گواهینامه بگیرم معاینه پزشکی که رفتم دکتر بهم گفت که معاف میشم و گواهینامه مدت اعتبار دو ساله بهم دادن
حمیدرضا72
۲ سال پیش
سلام. آیا معافیت فتق، مشکلی برای استخدام بوجود میاره؟
معمولا خیر به جز استخدام در شرکت های دولتی که به دلیل ماهیت کار نیاز به انجام تست های سلامت فیزیکی داشته باشند.
حمیدرضا7272
۲ سال پیش
سلام. خسته نباشید. من دانشجوی کارشناسی ارشدم و بیماری بیضه نزول نکرده دارم. ینی بیضه سمت راست نزول نکرده هستش و همچنین وقتی بار سنگین جابجا کنم متورم میشه. حتی گاهی بدون دلیل این اتفاق میوفته. آیا بنده معاف میشم؟؟
به لیست بیماری های مجاز برای معافیت مراجعه کرده و با پزشک معالج خود جهت تعیین میزان شدت بیماری مشورت کنید.
یاسر
۲ سال پیش
من صافی کف پا دارم،ایا میتونم حین تحصیل معافیت پزشکی بگیرم و اینکه اصلا به چه نوع و درجه ای از صافی کف پا یا انحراف مچ معافیت تعلق میگیره؟
ساسان
۲ سال پیش
سلام،ممنون از سایت خوبتون.
من ترم 2 ارشدم ومسلما درسم در سال جدید تموم میشه. مشکلم اسکولیوز 55 درجه هست.میتونم معافیت دائم بگیرم؟ (البته تو لیست کلی بیماری ها این جزو معافیت دائم بودش ولی توی این صفحه نمیدونم چرا نیست)
محسن
۲ سال پیش
با سلام و خسته نباشید.
زبان من دارای شکاف هست و چند تیکه شده...آیا میتوانم معاف بشوم که اقدام کنم؟
و البته دارای جلو امدگی فک هم هستم که برای معافیت اقدام کردم اما توی شورای پزشکی بهم گفتن هیکلت خوبه و سوع تغذیه نداری برای همین ردم کردن.میخوام مطمئن بشم برای زبونم همچین مسئله ای وجود نداره؟یعنی کاری به سوع تغذیه ندارن؟
با شکر
حسین
۲ سال پیش
ایا تنبلی چشم همراه انحراف معاف می شود
امیر
۲ سال پیش
با سلام.
بنده واريکوسل درجه ی 3به بالا دارم.
میخواستم بدونم در حین تحصیل امکان اقدام جهت گرفتن معافیت وجود دارد یا خير؟
ممنون میشوم پاسخ بدهید
بله
فرید
۲ سال پیش
سلام.
واریکوسل که در لیست مربوط به معافی در حین تحصیل نیست. مگه میشه؟!
K1
۲ سال پیش
با عرض سلام اگه مقدوره راهنماییم کنین. ان شا الله یه ماه دیگه پایان نامه ارشدمو دفاع می کنم و بعدش تا یک سال فرجه دارم که دفترچه اعزام به سربازی بگیرم. از هفت ماه پیش بر اثر یک ضربه کمرم به شدت درد میکنه، هفته پیش MRI کمرمو گرفتم
سوال اولم اینه که با این وضعیت به نظر شما امکانش هست معافیت دائم بگیرم؟

سوال دومم اینه که به نظر شما با توجه به اینکه یک ماه به دفاعم مونده آیا منطقیه الان اقدام کنم برای معافاییت پزشکی حین تحصیل؟ آیا تاثیر منفی نداره؟ خیلی ممنونم...
تصمیم گیری در خصوص وضعیت شما کاملا به نظر کمیسیون پزشکی بستگی دارد و امکان اظهار نظر ما وجود ندارد. اقدام کردن برای دریافت معافیت در طول تحصیل نیز مجاز است و در اواخر دوره تحصیل مناسب ترین زمان برای انجام این کار می باشد.
امین
۲ سال پیش
ببخشید دوباره مزاحم میشم .بنده ب نظام وظیفه شهرم مراجعه کردم اما به من گفتند برو بعدازاتمام درس بیابرای معافیت پزشکی
ایا ب بنده دروغ گفتن؟؟؟؟
ایا واقعا میتونم اقدام کنم و اگه دزوغ گفتن چه دلیلی میتونه داشته باشه؟؟؟
والان من چکارکنم؟؟؟
شما بایستی از طریق مراکز پلیس +10 برای معافیت خود اقدام کنین، نیازی به مراجعه به مرکز نظام وظیفه شهرستان نیست.
امین
۲ سال پیش
سلام خسته نباشید من حدودهفت ماهه عمل دیسک l5S1 کردم والان دانشگاه مشغول تحصیل هستم خاستم ببینم من میتونم الان حین تحصیل برای معافیت پزشکی اقدام کنم یا خیر؟؟ممنون میشم پاسخ بدید
بله می توانید در حین تحصیل برای دریافت معافیت اقدام کنید.
ارتا
۲ سال پیش
وقت بخیر
باسلام
بنده بیماری دیابت قندی تیپ۱دارم دوروز پیش هم از بیمارستان امام سجاد تهران که خود نظام وظیفه گفته بود باید یک روز بستری شوم قند هامم ظهر۳۰۰شب ۵۰۰و قندناشتا ۲۵۰بود هموگولوبین ای وان سی هم بالای ۸
خواستم ببینم بنده معاف میشوم یا خیر
امید ظاهری
۲ سال پیش
سلام. من بعد از فارغ التحصیل شدن در دوره کارشناسی ( بهمن ماه فارغ التحصیل میشم) میخوام اقدام کنم برای معافیت ، اگه معاف دایم شناخته نشم باید به خدمت اعزام شم ؟ چقدر مهلت دارم تا به خدمت اعزام شم ؟ درصورت قبولی در کنکور ارشد میتوانم ادامه درسم رو بخونم ؟ تشکر ازشما واقعا سایتتون عالیه
علی
۲ سال پیش
با سلام و وقت بخیر
من ۳ماه پیش عمل تعویض دریچه قلب(آئورت) انجام داده ام و پرستار هستم
با توجه ب این ک تو لیست بیماری ها شرایط من رو معاف دائم گفتن ممکنه رشته تحصیلیم تو معافیتم تاثیر گذار باشه و معاف نشم؟
بهراد
۲ سال پیش
سلام من واریکوسل درجه ۳ داشتم و در بیمارستان غیرنظامی عمل کردم و الان دوباره عود کرده و فک میکنم درجه۲ یا۳ باشه
میتونم برای معافیت پزشکی در حین تحصیل اقدا کنم؟؟؟؟؟
بله
حسین
۲ سال پیش
شکستگی قسمت فوقانی ران پا و عمل جراحی و گذاشتن پلاتین شامل معافیت در حین تحصیل میشه ...
البته لنگش بهمراه داره .
و اینکه از اولین مراجعه به پلیس +10 تا رسیدن کارت معافیت به دستم چقدر زمان میبره..
محمد
۲ سال پیش
با سلام
میخواستم بدونم نارسایی کلیوی جزو این بیماری ها حساب میشه یا نه؟
محمد
۲ سال پیش
با سلام
میخواستم بدونم نارسایی کلیوی جزو این بیماری ها حساب میشه یا نه؟
علی
۲ سال پیش
سلام
دانشجوی کارشناسی هستم و یه تومور خوشخیم توی بیضه راستم دارم
آیا میتونم معافیت دائممو حین تحصیل بگیرم؟
پوريا
۲ سال پیش
سلام
براي مشكل اضافه وزن ميشه حين تحصيل اقدام كرد براي معافي؟
و اينكه قانونش وجود داره الان؟
ممنون از شما
دوستان و کاربران گرامی
هر شخص می‌تواند با توجه به نوع بیماری و یافتن بند مورد نظر در لیست آورده شده در متن خبر (در صورت وجود) اقدام به معافیت پزشکی نماید.
ادامه مراحل روند معافیت بسته به پاسخ مرکز پلیس +10 و با توجه به بیماری شما دارد. اگر به پزشک متخصص ارجاع داده شوید امکان دریافت کارت معافیت پزشکی از این طریق می‌باشد.
توجه داشته باشید:
معافیت دائم یا معافیت موقت و یا معاف از رزم شدن کاملا بستگی به نظر پزشک متخصص حاضر در مراکز تخصصی نظام وظیفه و کمسیون تشکیل شده در مرکز وظیفه عمومی شهر دارد. لذا بدون در نظر گرفتن هر یک از این موارد نمی‌توان نظر قطعی در رابطه با معافیت هر شخص داد.
محمد الف
۲ سال پیش
آیا برای بیماری واريکوسل ک یکبار عمل جراحی انجام شده و عود کرده در حین تحصیل میشه معافیت گرفت؟

از بهمن 96 دانشجوییم شروع میشه
Sam
۳ سال پیش
سلام
از پاسخگویی سریع و دقیقتون نهایت تشکر را دارم .
1)بیماری کاتاراکت مادر زادی چشم از بیماری هایی هست که بتوان در عین تحصیل با اون اقدام کرد؟
2)احتمال اینکه معافیت دائم بدن چقدر است ؟
بیماریم در اون حدی هست که چشمهام خیلی درد میکنه و حتی نمیتونم سر جلسه کلاس نوشته های روی وایت بورد را بیش از ۳ متری ببینم و آنقدر نور خورشید چشمهامو عذاب میده و نمیتونم هیچی رو ببینم و با اینکه سنی ندارم اما پیشانیم مثل پیرمردها خط افتاده
در صورتی که بیماری در لیست معافیت ها باشد می توانید اقدام کنید و نظر قطعی منوط به تصمیم کمیسیون پزشکی می باشد.
Sam
۳ سال پیش
سلام
دانشجوی کاردانی هستم یعنی دیپلمه هستم میخواستم در عین تحصیل از طریق بیماری کاتاراکت مادر زادی چشمم برای معافیت پزشکی اقدام کنم میخواستم ببینم میتونم با این بیماری در عین تحصیل کنم و اگه با معافیت دائم موافقت نکردند میتونم ادامه تحصیل بدم؟.ممنون
بله در صورت رد شدن درخواست شما برای تحصیل مشکلی نخواهید داشت
مهدی
۳ سال پیش
سلام اگه کسی مدرک لیسانس داشته باشه پاش پرانتزی باشه وا از 10سانت بیشتر باشه معاف دائم میشه؟
معافیت دائم یا معافیت موقت و یا از رزم بسته به نظر کمسیون پزشکی است و قبل از برگزاری کمسیون نمی‌توان نظر قطعی در مورد هر گونه معافیت داد.
علیرضا
۳ سال پیش
سلام میخواستم بدونم برای بیماری پسوزیاروس میتونم حین تحصیل درخواست معافیت بدم
در بخش سوم - بند نهم اشاره به بیماری پاراپسوزیاریس شده است. پس از مراجعه به پلیس +10 و ارجاع به پزشک عمومی، بایستی در برگه بند و نوع بیماری ذکر گردد. اگر سیستم در دفتر پلیس +10 اجازه ادامه عملیات را بدهد می‌توانید در حین تحصیل اقدام کنید.
هر چند به نظر نمی‌رسد که مانعی برای انجام مراحل معافیت پزشکی در حین تحصیل داشته باشید.
محمد
۳ سال پیش
سلام. من حدودا دو سال پیش عمل جراجی سنگینی بر روی جمجمه م داشتم به گونه ای که شکستی و برش گسترده ای داشته و الان داخل جمجمه م به تعداد زیاد پیچ و پلاک آهنی وجود داره...با توجه به بخش 6 بند 14 بنظرتون بنده معاف دائم میشم؟!
به احتمال زیاد معاف خواهید شد.
مرتضی
۳ سال پیش
سلام
من دانشجوی پزشکی هستم و مبتلا به تومور بدخیم تیروئید هستم و می توانم از بخش ۱۰ بند ۱۴ استفاده کنم برا معافیت،آیا رشته ی تحصیلی من می تواند مانعی برای معافیت از سربازی برای من شود؟ممنون می شم پاسخ بدهید همین شنبه کمیسیون پزشکی دارم
معافیت تحصیلی ارتباطی به رشته تحصیلی ندارد.
ابوالفض حسینی
۳ سال پیش
سلام،خسته نباشید،من در بچگی بیضه هایم بالا بود و با ۲عمل جراحی در بچگی آنها را پایین آورند و به طور مادرزادی هم مشکل هیپوسپادیاس داشتم که ۴تا جراحی روی آلت تناسلی برام انجام دادند و الان هم در تنه آلتم هم یک فیستول بزرگ وجود دارد به طوری که بیشتر ادرارم از فیستول خارج می شود و مشکلات ادراری دارم، الان می تونم با این شرایط معافیتم رو بگیرم.خواهش می کنم راهنمایی ام کنید.ممنون
مهرداد
۳ سال پیش
بخاطر راهنماییتون خیلی ممنون و سپاسگزارم ؛
ببخشید بنده تا دو ماه دیگه از دوران کارشناسی فارغ‌التحصیل میشم و تیر ماه سال آینده نیز کنکور ارشد دارم ؛
به نظرتون اگر الان برای معافیت اقدام کنم و به هر دلیلی برام معافیت دائم صادر نشه -بجاش معاف از رزم صادر کنن -، باید حتما به سربازی برم یا میتونم تا امدن نتایج کنکور (شهریور ماه سال آینده) بمونم؟
(رشته تحصیلی ام هم چون پیرا پزشکیه، برای سربازیم در صورت عدم صدور معافیت دائم باید برای بیمارستان ناجا معرفی بگیرم)
در صورت معاف نشدن کماکان می توانید از معافیت تحصیلی خودتان استفاده کرده و دوران تحصیل را بدون نگرانی به پایان برسانید.
محمد
۳ سال پیش
سلام در مورد پارگی تاندون اشیل میشه بگید کی باید برای معافیت اقدام کرد در حین تحصیل
زمانی که پاره شده یا در حال درمان هس و هنوز خوب نشده یا یا با وجود در مان هنوز هم مشکل داره؟؟؟؟
سپاس گذارم
به طور کلی شما می توانید حین تحصیل برای دریافت معافیت پزشکی اقدام کنید. البته ممکن است نظر نهایی کمیسیون پزشکی به زمان پایان تحصیلات شما موکول شود.
مهران
۳ سال پیش
با سلام و خسته نباشید خدمت شما. من دچار بیماری اسم هستم. ایا میتونم در حال تحصیل برای معافیت اقدام کنم؟
Mehrdad
۳ سال پیش
سلام ؛
وقتتون بخیر باشه ؛
ببخشید بنده بیماری کراتینوسیت تو چشم راستم دارم که طبق ماده 41 بند 36 معافیت شاملم میشه ؛
بنده دانشجوی علوم آزمایشگاهی هستم و میخواستم بپرسم که آیا میتونم از الان برای گرفتن معافیت پزشکی اقدام کنم یا باید بعد از فارغ‌التحصیلی اقدام کنم؟
با سپاس فراوان ؛
در نظر قبلی تمامی مراحل ذکر گردید
پوریا
۳ سال پیش
سلام
خیلی ممنون از اطلاع رسانیتون
آیا هپاتیت اتوایمیون هم جزو بیماری های التهابی مزمن دستگاه گوارش حساب میشه ... اینجا نوشته ((... وغیره )) و فقط به کرون و کولیت اشاره کرده ...
آیا میشه در حین تحصیل برای معافیتش اقدام کرد ؟؟؟؟
بیماری شما به نظر می‌رسد در بخش بیماری دستگاه گوارش و در بند 9 قرار گرفته باشد (بیماریهای متابولیك که منجر به آسیب کبدی)
شما بایستی در ابتدا به مراکز پلیس +10 مراجعه کرده و درخواست معافیت کنید، پس از مراجعه به پزشک عمومی و بنابه به تشخیص وی نوع و دسته قرارگیری بیماری شما در لیست ذکر شده در متن مشخص می‌گردد. اگر نوع بیماری مانعی برای معافیت در حین تحصیل نداشته باشد، کارشناس مربوطه در دفتر پلیس +10 برگه‌ای مبنی بر ادامه مراحل دریافت معافیت و مراجعه به کمسیون پزشکی در اختیار شما قرار خواهد داد.
مهدی
۳ سال پیش
سلام من 17 ساله ودرمدرسه بزرگسالان ثبت نام کرده ام پارسال شهریور طی عمل جراحی به جای مهره 4 گردنم پلاتین گذاشتند ایا الان میتوانم برای معافیت اقدام کنم ای معافیت دایم شامل من میشود ممنون
بله احتمالا با معافیت شما موافقت خواهد شد.
حمید
۳ سال پیش
من دقیقا مورد شما رو داشتم کولیت روده، دکتر هم بهم گفت که باید خودم کولونوسکوپی کنم، بهد از 6 ماه که معاف موقت بم دادن خودش کولونوسکپی کرد با جواب پاتولوژی، خیلی راحت معاف دائم شدم
الی
۳ سال پیش
سلام من بیماری کولیت روده دارم و حین تحصیل اقدام م کردم دکتر بیمارستان بدون توجه به پرونده من گفت باید خودمون کولونوسکپی کنیم ، در حالی که من این کارو قبلا انجام دادم و مدارکشم موجوده ،به نظر شما میشه با این مدارک خودم کاری کنم ؟
محمد مهدی
۳ سال پیش
سلام. من میگرن شدید دارم جوری که گاهی کنترل عضلاتمو از دست میدم. میشه معافی گرفت آیا؟
بله در صورتی که شدت بیماری بنا بر نظر کمیسیون پزشکی به حدی باشد که مانع از خدمت شما شود معافیت را دریافت خواهید کرد. اقدام کردن برای آن ضرری ندارد.
حامد
۳ سال پیش
با سلام من در سال ۹۲ با موتور تصادف کردم و ار ناحیه سر و گردن اسیب دیدم از اون موقه تاالان گوش چپم تقریبا ۲۰ در صد صدارو میشنوه و بعضی وقتا در تشخیص سمت صداها گیج میشم و چندوقت یکبار سرگیجه میگیرم و سردرد الان معافیت تحصیلی دارم ایا میتونم در حین تحصیل برای معاینه معافیت پزشکی از پلیس +۱۰ نامه بگیرم یا نه؟؟ و همچنین بگید ایا اگر برای معاینه اقدام کنم ایا معاف داعم هستم یا خیر؟؟
بله در حین تحصیل می توانید اقدام کنید. نوع و شرایط معافیت شما به تصمیم کمیسیون پزشکی بستگی دارد.
عارف
۳ سال پیش
سلام. من ازمایش که دادم تیروویدم ۸ هستش یعنی کم کارم (هیپوتییروید) و مبتلا به کبد چربم. فارغ التحصیل هستم. ایا مشمول معافیت پزشکی هستم؟
بدون نام
۳ سال پیش
سلام میخواستم بپرسم که صافی کف پا و پوکی استخوان هم جز موارد معافی حین تحصیل میشه؟
بله به طور کلی این بیماری ها در دسته معافیت قرار می گیرند ولی نظر نهایی به تصمیم کمیسیون پزشکی بستگی دارد.
بدون نام
۳ سال پیش
سلام خسته نباشی دانشجو هستم بیماری قلبی مادرزادی دارم ودومرتبه عمل قلب باز شدم ببماریم تترالوژی فالوت tfهست ایا در حین تحصیل میتونم معاف دایم بشم متشکرم
شما می‌توانید از طریق بخش پانزدهم (بیماری‌های قلبی و عروقی) بند 6 اقدام به معافیت پزشکی در حین تحصیل کنید.
علی
۳ سال پیش
باسلام میخاستم بپرسم برای بیماری صرع میشه درحین تحصیل در دانشگاه اقدام کرد ???
بله
علی
۲ سال پیش
سلام خسته نباشید
۱.این قوانین تغییری نکرده ؟
بیماری صرع شامل کدوم بند میشه ؟
و اینکه چه بیماری هایی رو حین تحصیل نمیشه معافیت گرفت؟؟
ممنون
علیرضا
۳ سال پیش
سلام من پاهای ایکس مانند یعنی پاهای پرانتزی شدید دارم دکتر متخصص زانو از المان بهم گفته خدمت معافی...آیا واقعا معافم؟ لطفا زود جواب بدین تشکر میکنم
متخصصین مربوطه در نظام وظیفه در معافیت‌های پزشکی بسیار سختگیرانه عمل می‌کنند. بارها شده فردی با نظر دیگر پزشکان معاف دائم تشخیص داده شده ولی از نظر پزشک متخصص وظیفه عمومی معاف از رزم. لذا نمی‌توان اظهار نظر قطعی در این باره بدون پرس و جو از چندین پزشک متخصص استخوان کاری انجام داد.
سیامک امین زاده
۳ سال پیش
سلام.بنده یک بارسال۹۴برای معافیت پزشکی اقدام کردم ومهره های۴و۵کمرم دیسک داشت دکترامعاف ازرزم رابرام نوشتندحالاهم دیسکم خیلی شدیدشده ودکتربعدنگاه کردن عکسmriتشخیص داده که بایدعمل جراحی بشه آیامجددا میتونم برای همون دیسک برای معافیت پزشکی اقدام کنم درضمن بنده تحصیلاتم ارشدجغرافیا هست آیا تحصیلات درمعافیت تاثیرگذار است؟لطفاراهنمایی ام کنید
با استفاده از کدام تبصره در مرحله اول اقدام به معافیت پزشکی نموده اید؟
احمد
۳ سال پیش
با سلام من مبتلا به دیابت نوع یک هستم میخواستم بدونم اگه در حین تحصیل برای معافیت اقدام کنم و موافقت نشود باید بعد کارشناسی حتماً اعزام بشم یا میتونم ارشد بخونم؟؟؟ ممنون اگه پاسخ بدید
در صورتی که در زمان اقدام برای معافیت مشغول به تحصیل باشید و درخواست شما رد شود، کماکان می توانید به تحصیل در همان مقطع تحصیلی و یا در صورت قبولی در مقطع بعدی ادامه بدهید.
پوریا
۳ سال پیش
باتشکرازجوابتون
حالا بنظرشمامن بایدچیکارکنم بااین شرایط البته اعتراض هم دادم،ولی بنظر نمیادکه شورانظری خلاف این رای بدهد،بنظرشمابایددنبال رابط باشم
در این شرایط فقط می‌توان منتظر جواب اعتراض کمسیون بود.
پوریا
۳ سال پیش
باسلام
من برای معافیت فیستول مقعدی اقدام کردم وتوسط سه پزشک معاینه شدم پزشک اول که جراح نبود تشخیص۵۰/۵۰ داد، پزشک دوم که جراح بودتشخیص فیستول فوق اسفنکتری داد، و پزشک سوم هم که جراح بود تشخیص فیستول غیرقابل جراحی داد، ولی روزکمیسیون فقط معاف از رزم شدم حالا میخواستم ببینم این مورد با مدرک تحصیلی مرتبط است بنده کارشناسی ناپیوسته هستم، ودر ترم اخر کارشناسی ناپیوسته اقدام کردم
خیر نظر کمیسیون پزشکی قاعدتا ارتباطی با مقطع تحصیلی شما ندارد.
پوریا
۳ سال پیش
ترم اخرکارشناسی ناپیوسته
زماني كه شما توانسته ايد در حين تحصيل اقدام كنيد، مقطع تحصيلي تاثيري بر جواب كمسيون نداشته است.
پوریا
۳ سال پیش
باسلام مجدد
بله ترم اخردانشگاه اقدام کردم
پوریا
۳ سال پیش
باسلام
من برای معافیت فیستول مقعدی اقدام کردم وتوسط سه پزشک معاینه شدم پزشک اول که جراح نبودتشخیص ۵۰/۵۰داد ،پزشک دوم که جراح بود تشخیص فیستول فوق اسفنکتری داد،وپزشک سوم هم که جراح بودتشخیص فیستول غیرقابل جراحی داد،ولی روزکمیسیون فقط معاف از رزم شدم حالا میخواستم ببینم این موردبامدرک تحصیلی مرتبط است بنده لیسانس هستم
در حین تحصیل اقدام به معافیت کردید؟
میلاد
۳ سال پیش
با سلام
من سابقه آریتمی دارم و در حین فعالیت و ورزش ضربان قلبم دچار نوسان شدید میشه و معمولا به زحمت پایین میاد، میخواستم ببینم این جز بیماری‌های قلب و عروق به حساب میاد یا خیر؟
بله احتمال دارد که بتوانید تیم پزشکی را متقاعد کنید. بهتر است قبل از آن با پزشک معالج خود مشورت کرده و مدارک لازم را تهیه نمایید تا در زمان ارائه به کمیسیون پزشکی مستندات لازم را در اختیار داشته باشید.
علی
۳ سال پیش
با سلام و خسته نباشید
بنده عرق دست و کف پا شدید دارم اصطلاحات پزشکیه متوجه نمیشم میشه بگین میتونم برای معافیت اقدام کنم؟ممنون میشم جوابمو بدین.
نوع بیماری شما هایپرهیدروزیس است که تقریبا معافیت دائمی نخواهد داشت. پزشک متخصص در روز معاینه از شما می‌خواهد که دستان خود را مشت کرده تا میزان عرق خارج شده را مشاهده کند. در صورت دیدن این وضعیت تنها معافیت از رزم شامل حال شما خواهد شد.
عطایی
۳ سال پیش
سلام خسته نباشید...آیابیماری رینود معافیت دارد؟
مصطفی
۳ سال پیش
سلام من جفت چشام هر کدومش حدودا شمارش هفته آیا در حین تحصیل میتونم معافیت بگیرم؟
بیماری‌های مربوط به چشم از جمله مواردی است که نمی‌توان در حین تحصیل برای معافیت از خدمت اقدام کرد.
ناشناس
۳ سال پیش
باسلام من 19سالمه وبخاطر انحراف شدید ستون فقرات معاف پزشکیم وبه همین خاطر پس از پایان دوره پیش دانشگاهیم بمدت یکسال ترک تحصیل کردم ودانشگاه نرفتم ولی الان پس از شورایسپزشکی متوجه شدم که میتونستم حین تحصیلهم میتونستممعاف بشم اماازطرف نظام وظیفه لپبه من چیزی نگفتن ومن من مجبورشدم کخپ یکسال ترک تحصیل کنم بنظرتون این انصافه نزدیک به دوملیون تومن تومرکزاستانمون شیراز واسه معاینات نظام وظیفه خرج کردم دوصورتی که بخاطر معلولیتم بیماریم مشهود بود واصلا نیاز بمراجعه بمرکز استان نبود بنظرتون این انصافه اون از معافیت حین تحصیل که بهم نگفت نظام وظیفه اینم از بیماری مشهودم که منو غیرقانونی فرستادن معاینه مرکزنظانمی مر کزاستانمون این انصاف نیست
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۹۰
در انتظار بررسی: ۰
X y
۲ ماه پیش
با سلام
بنده دیپلم دارم. هر دو گوشی من ۵۲ دسی بل و ۵۴ دسی بل کاهش شنوایی داره
منه ترم یکی دانشگاه میتونم برای معافیت در حین تحصیل اقدام کنم بعد به تحصیلم هم ادامه بدم؟
احتمال معافیت چقدره؟
دانیال
۷ ماه پیش
سلام ببخشید من میخواستم برای معافیت پزشکی در حین تحصیل اقدام کنم میدونم اگه معاف نشم مجبور نیستم برم سربازی ولی اگه معاف از رزم شم چی میشه باید برم سربازی?یا معاف از رزمم ثبت میشه برای هر وقت سربازی رفتم?
Rastin
۱ سال پیش
سلام بخش نهم بند پنجم که داخل لیست نبود یعنی زخم در دستگاه گوارش که اگر عارضه دار باشه معافیت دائم میدن و بسته به مدرک هم نداره توی این لیست نبود آیا نمیتوان برای این معافیت حین تحصیل اقدام کرد ؟ و اینکه ممنون میشم مثال های بیشتری از عارضه در اینجا بزنید ، میشه گفت درد قفسه سینه یه نوع عارضه است ؟! لطفا حتما بهم جواب بدید و اگه تونستین به ایمیلم ارسال کنید
اصغر
۱ سال پیش
سلام من در حال تحصیل هستم و بیماری های ضعف بینایی با نمره دو چشم8دارم و استيگماسيم4 دارم حکمش چیه؟
ممنون از سایت خوبتون. دستون درد نکنه
دوست گرامی در حین تحصیل نمی‌توانید برای بیماری‌های چشمی به غیر از مواردی که در لیست ذکر شده اقدام نمایید.
میثم
۱ سال پیش
سلام، من دانشجوی دکتری هستم و حدود یک سال دیگه فارغ التحصیل می شوم. من پارگی رباط ACL هر دو پای راست و چپ و پارگی مینیسک پای چپ دارم و ناپایداری زانوم در معاینه ی بالینی احراز شده، این نوع معافیت مرتبط با بخش هشتم(بیماری های استخوانی اسکلتی) بند 27 جز د است. البته در این بند تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر: معاف از خدمات رزمي وجود دارد ولی گفته که این تبصره صرفاً مربوط به جز ج است. آیا با استناد به این موارد من معاف دائم می شوم؟ سپاسگزارم که زود جواب می دید.
دوست گرامی درباره اینکه معاف دائم و یا معاف از رزم خواهید شد بسیار سخت است. این پروسه کاملا به نظر کمسیون پزشکی بستگی دارد.
حسین
۱ سال پیش
" با سلام خواهش میکنم راهنمایی کنید و پاسخ دهید.اینجانب به علت بيماري کوليت زخمی در حین تحصیل درخواست معافیت پزشکی دادم. ومعاف دايم شدم و هزینه های مربوط به صدور کارت و....را پرداخت کردم با کمال تعجب در حالیکه منتظر کارت بودم به شورای عالی دعوت شدم و برام زدن معاف رزم .مجددا بیماریم عود کرده و روزی 5 تا6 بار خونریزی دارم پلاکت خونم به 3 رسیده و چند روزی هم بستری بودم ولی بعد از گذشت 3 ماه هنوز خونریزی دارم و قطع نشده تکلیف چیست؟ سپاس"

سلام . منم چند روز پیش چون پلاکت خونم پایین بود ، با بند بیماری های ارثی و اکتسابی خونی با منشاء ایمنولوژیک (itp) معاف شدم . اولش برام می خواست بزنه اختلالت پلاکتی ولی بعدش ماموره بهش گفت این حین تحصیله که اون بند نبود در حین تحصیل ، ولی گفتم که این بند اختلالات خونی ارثی و اکتسابی با منشاء ایمنولوژیک که برام صدق می کنه و دکتر گفت آره و تایید کرد و معاف دائم شدم و پولشم ریختم . الان آیا ممکنه این اتفاق برای من هم بیفته ؟؟ من بار اول شهر خودمون رفتم دکتر و باز دوم بیمارستان امام سجاد رفتم و پلاکتم 10 هزار بود و بار سوم هم با مامور فرستادن بیمارستان شهر خودمون آزمایش دادم و 11 هزار بود . ولی وقتی این نظر رو خوندم نگران شدم ...
همه چیز بسته به رای کمیته تخصصی می‌باشد. موارد بسیاری نیز بوده که روند مراحل قانونی مانند مورد ذکر شده و دریافت کارت نیز به راحتی صورت گرفته است. این که چه مشکلی در طی مراحل قانونی به وجود آمده بسیار مهم است. سازمان وظیفه عمومی هیچگاه بدون دلیل و مدرک دست به چنین اقداماتی نخواهد زد.
علیرضا
۲ سال پیش
سلام
من از وقتی که به دنیا اومدم یکی از بیضه هام نبود و عمل کردم که اگر نطول نکرده به پایین بیارن که در شکمم هم نبود که بتونن به پایین بیارن و الان دانشجوی کارشناسی هستم
امیدی هست که بتونم معافیت دائم نقص عضو بگیرم؟
هادی
۲ سال پیش
با سلام
من بیماری شکاف کام مادرزادی دارم که فقط یک بار ان هم زمانی که کمتر از یکسال داشنم عمل جراحی داشتم که متاسفانه موفق نبود. خواستم بپرسم با توجه به این که عنوان بیماری من دقیقت جزو موارد بالا می باشد، ایا شانسی برای گرفتن معافیت دائم دارم؟
همه چیز به نظر متخصصین کمسیون پزشکی بستگی داشته و به طور قطع نمی‌توان درباره معافیت یا عدم آن صحبت نمود.
بدون نام
۲ سال پیش
با سلام میخواستم.بدونم.من.با بیماری میکرو.ادنوم.هیپوفبز میتونم در حین تحصیل درخواست معافیت بدم منظورم اینه میکرو ادنوم ادنوم با ادنوم.خالی که در لیست امده فرق نمیکنه تورو خدا راهنماییم کنید
اگر در حین ثبت مدارک در مراکز پلیس +10 اروری انجام نگیرد، بله می‌توانید به مابقی مراحل دریافت کارت معافیت پزشکی اقدام نمایید.
سهیل خادم
۲ سال پیش
با تشکر از مطالب مفیدتون. مواردیرو که ذکر کردید در سایت نظام وظیفه تحت عنوان بیماری های قابل بررسی در حین تحصیل مطالعه کردم. بنده یکی از موارد فوق رو شامل میشم ولی مسئله ی مهمی که میخوام بدونم این هستش که شما عنوان کردید: (مشمولان باتوجه به لیست بیماریهای معافیت پزشکی در حین تحصیل یا بیماری هایی که مقطع تحصیلی در آن اثر ندارد می‌توانند برای معافیت اقدام نمایند.)
بخش دوم این حرف مبنی بر بیماریهایی که مقطع تحصیلی در آن اثر ندارد برای مواردی که اعلام کردید صدق میکنه؟؟؟؟ چون در سایت نظام وظیفه درمورد میزان اثرگذاری مدرک تحصیلی یا بی اثر بودن اونها در موارد ذکر شده حرفی زده نشده. اگر مستنداتی در مورد این موضوع بهم معرفی کنید خیلی ممنون میشم.
بدون نام
۲ سال پیش
با سلام من آدنوم هیپوفیز(میکروآدنوم) دارم خواستم بدونم درحین تحصیل اقدام برای معافیت کنم معاف میشم و اگه معاف نشم باید به سربازی برم یا میتونم درسم رو ادامه بدم
سعید
۲ سال پیش
با سلام. ضمن تشکر از سایت خوبتون. لطفا چنانچه بخشنامه، مستندات و منابعی بابت این مطلب دارید در اختیار بنده قرار دهید. با تشکر فراوان

لینک زیر مربوط به سایت سازمان وظیفه عمومی و بیماری‌های مربوط به حین تحصیل می‌باشد.


بیماری‌های قابل بررسی در حین تحصیل

Kamran
۲ سال پیش
سلام، من هیدروسل حجیم شدید که باعث جابجایی کامل بیضه راست بسمت خلف و پایین شده است ، کیست بیضه(اسپرماتوسل ۱۸×۶/۵)، واریکوسل سمت چپ ۳/۲mmدارم ، میشه راهنمایی کنین
محمد
۲ سال پیش
با سلام
من بیماری فلج عضلانی چشم دارم و نمره ی چشمم هم بالاس...صافی کف پا هم دارم و دانشجو هستم ...میخواستم بدونم برای معافیت حین تحصیل کدوم یک از این موارد میتوانم انتخاب کنم ؟ فلاج عضلانی چشم جزو موارد بالا نبود ولی این فک نمیکنم ربطی به تحصیلات داشته باشه
علی
۲ سال پیش
سلام
من صرح دارم دریچه قبلم هم بهم گفتن مقداری بازه و مادرزادی هم هستش
کف دست ام هم عرق میکنه
استرس و اضطراب هم دارم
من برای اقدام معافیت پزشکی حین تحصیل میتونم اقدام کنم ؟
و اینکه این موارد شامل کدوم بند ها می باشد ؟
(یه مقدار کلمات پیچیدس سخته متوجه بشم)
شما می‌بایست تمامی بیماری‌ها و مشکلات خود را برای پزشک عمومی معرفی شده از طرف مراکز پلیس +10 شرح دهید. او بنابه تشخیص خود نوع بیماری را مشخص کرده و شما را به کمسیون پزشکی ارجاع خواهد داد. رجوع به کمسیون پزشکی منوط به قرارگیری بیماری جز لیست ذکر شده در متن خبر است.